مقالات بررسی(313)

۱. تفکیک پذیری بالا در تصویربرداری موج میلیمتری پسیو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: سیدطه سیدصدر
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۰۲. مطالعه الگوریتم زمانبندی بازخورد چند صفی در شرایط کنترل شده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: حامد نیک مهر
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۰۳. آشکارسازی چهره با شبکه های عصبی در تصاویر رنگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: محمد ملحوجی - محمدباقر منهاج
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۰۴. ارائه روشی برای استخراج معماری سازمانی مطلوب بدون مدلسازی کسب و کار سازمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: علی قبادی تپه - رضا رضائی - مجید عسکرزاده
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۰۵. کاربرد سیستم ایمنی مصنوعی در مهندسی فن آوری اطلاعات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: علیرضا نقش - الهه شکل آبادی - سارا عباس نژاد - بهناز گودرزی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۰۶. مدلسازی سیستمهای خطی تغییرناپذیر با زمان توسط الگوریتم ژنتیکی پیوسته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: سیدمصطفی کلامی هریس
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۰۷. بررسی ساختارهای متداول الگوریتم ژنتیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: عبدالرضا علوی قره باغ - علی بخشی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۰۸. بررسی و بهینه سازی تقویت کننده قدرت با استفاده از ژنتیک الگوریتم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: هادی آریاکیا - مسعود مصدق - ابراهیمی راد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۰۹. طراحی کنترلر LPV برای سیستم تعلیق نیمه اکتیو خودرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: سپیده شاداب - محمدهادی مالک
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۱۰. یک روش کم هزینه در کنترل و مانیتورینگ برون خطی صد حلقه چاه آب با خطوط آنالوگ تلفن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: اسماعیل فتحی لوشانی - مریم شریف خانی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۱۱. بررسی عملکرد و کاربرد INTERBUS در اتوماسیون صنعتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: عباس سلطانی نیا
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۱۲. بررسی یک پروژه عملی شبکه Profibus با استفاده از Remote I/O ها ی خانواده ( Symatic ET200 ) Siemens
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: شروین احرامپوش - ندا عدالت
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۱۳. مدیریت سیستم کنترل ترافیک با استفاده از الگوریتم های ساده وسریع و با کمک پردازش تصویر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: معصومه خلیل زاده - نجمه طباطبایی - سرور صارمی فر - مهدی ماهرانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۱۴. پیاده سازی سیستم هوشمند پا سدهی برای ربات های فوتبالیست با استفاده از منطق فازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: اسماعیل آتشپز گرگری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۱۵. کنترل تعقیب مسیر روبات های سریال با استفاده از شبکه های عصبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: محمدجواد افتخارزادگان - احمد فروزان تبار
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۱۶. فیلتر یونیورسال تنظیم شونده مد جریان با استفاده از CCCII+
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: احسان فغفوری - محمدرضا ملک التجاری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۱۷. طراحی یک فیلتر پایین گذر به کمک الگوریتم ژنتیک و هوش جمعی و مقایسه این دو روش  بهینه سازی نوین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: گلنار خمامی - عباس گلمکانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۱۸. تاثیر بکارگیری MPC در مدار تحریک لیزر پالسی بخار مس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: لیلا مقرری - رسول صدیقی بناب - شهریار رحمت الله پور - زهرا مقرری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۱۹. بررسی رفتار و مدلسازی یک ترانزیستور نوری دو قطبی نامتجانس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: عباس قدیمی - پانته آ پرور - مریم پورابراهیمی - نفیسه واله صابر
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۲۰. MEMS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: لیلا محمدیان - شهلا شوقیان
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: انگلیسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۲۱. بررسی عملکرد دینامیکی ژنراتور القایی در شرایط مختلف بهره برداری و بهبود رفتار آن به کمک ابزار مناسب FACTS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: مهدی صدری - جواد صفایی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۲۲. نقش UPFC به عنوان یکی از موثرترین ادوات FACTS در کاهش تلفات خطوط انتقال
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: ابوذر استبصاری - احمد غلامی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۲۳. بررسی اتوماسیون فیدرهای توزیع و تاثیر آن در افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: امیر صباغ الوانی - بهزاد کیوانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۲۴. بررسی و مقایسه روشهای ارتباطی مناسب در سیستمهای مخابراتی اتوماسیون توزیع
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: فرامرز سپری - سیدمحمدتقی بطحایی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۲۵. بررسی بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با استفاده از ادوات CUSTOM POWER
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: نعمت مشتاقیان
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۲۶. بررسی اثر مدل های مختلف بار در پخش بار شبکه توزیع برق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: محمودرضا حقی فام - کیا امام جمعه - بهمن خاکی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۲۷. بررسی رفتار دینامیکی موتور القایی در اثر تغییر پارامتر با استفاده از نرم افزار Matlab
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: ایمان مظهری - رامتین حدیدی - ابوالفضل واحدی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۲۸. بررسی ساختارهای سیستم انتقال قدرت در خودروهای هیبرید قسمت دوم: سیستم هیبرید موازی و سری-موازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده:
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۲۹. بررسی حفاظت دیفرانسیل در خطوط انتقال
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: مجتبی نظام محله
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۳۰. بررسی و تحلیل کاربرد سیستم های کنترل گسترده (DCS) در عملکرد جزیره ای نیروگاه ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: رحمان خورسندی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۳۱. بررسی اثر تولیدات پراکنده بر تلفات و THD شبکه زنجان بوسیله نرم افزار Digsilent
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: مجید مرادلو
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۳۲. روشی برای تخصیص تلفات خطوط انتقال و توان مصرفی بارها به یک ژنراتور خاص در سیستم های قدرت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: مجید محمدی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۳۳. بررسی فلیکر در مزارع بادی و مدلسازی فلیکر سنج
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: بهمن خاکی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۳۴. طراحی بهینه اسنابرهای GCSC
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: سولماز موسوی دیزج
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۳۵. مطالعه پایداری گذرای شبکه برق آذریایجان با طراحی کنترل کننده های مناسب و تنظیم پارامترهای AVR و گاورنر نیروگاه اردبیل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: الناز گلستانی - محمدتقی بطحایی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۳۶. بررسی آرایش های مختلف سیستم الکتریکی توربینهای بادی سرعت متغیر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: بهمن خاکی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۳۷. بهبود حالت گذرا در شبکه های توزیع با قطع و وصل بانک های خازنی در لحظه صفر ولتاژبا استفاده از دستگاه کنترلر قطع و وصل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: بابک پناهنده - ایمان خاکباز
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۳۸. محاسبه خازن سری انواع سیم پیچی های دیسکی در ترانسفورماتور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: مصطفی شریف زاده - محمدعلی چچم نیا - مهدی داورپناه
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۳۹. رفتار دی الکتریکی عایقهای چینی آلوده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: امیر کریم زاده شهانقی - امین ناموری - اشکان محمدزاده جسور
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۴۰. بررسی عمر عایق ترانسفورماتور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: علی تراب - سیدحسین عادلزاده - علی مبارکی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۴۱. بررسی الگوریتم های تشخیص و ردیابی اهداف متحرک در استودیوی مجازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسنده: آرش امیرلطیفی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۴۲. پیشبینی سهام شرکت ایرانخودرو به کمک شبکهی عصبی چندجملهای (PNN)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
نویسندگان: مجتبی مسعودی نژاد - ادهم بیکی خشک
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۴۳. تهیه یک لحیم مناسب برای تعمیر آلیاژهای ریختگی آلومینیوم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: مرتضی عمورضایی - امیر حدادزاده - امیرحسین کوکبی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۴۴. بررسی شکست خستگی پره های کمپرسور هوای توربین گازی ساخته شده از آلیاژ آلومینیومی 2618
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: اسماعیل امانی - حسین عربی - شمس الدین میردامادی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۴۵. تاثیر ترکیب شیمیایی بر خواص مکانیکی فولادهای عاری از عناصر بین نشین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: آرمان متقی - مهدی کریمیان - شهرام رایگان - محمد حبیبی پارسا
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۴۶. بررسی رفتار ضربه ای فولادهای دو فازی فریتی - مارتنزیتی با مورفولوژیهای متفاوت از مارتنزیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: تقی دلالی اصفهانی - علی شفیعی - حسن شریفی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۴۷. بررسی خواص ساختاری و مکانیکی جوش های جرقه ای و ترمیت ریل های راه آهن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: مصطفی موسوی زاده - حسن فرهنگی - علیرضا جهانگیر - فرهاد حسن آبادی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۴۸. بررسی خصوصیات تریبولوژیکی آلیاژ پیستون ریخته گری شده Al-Si
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: رضا علی عسگریان - محسن کریمیان - خلیل رنجبر
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۴۹. تاثیر تیتانیم و عملیات حرارتی بر روی خواص سایشی چدن سفید پرکرم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: مریم مهری - مسعود رواندوست - علی حسین صالحی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۵۰. اثر حرارت دهی سریع بر خواص مکانیکی آلیاژ AA2024
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: مریم مقدم - سیدحسین رضوی - حسن ثقفیان
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۵۱. مقایسه رفتار خوردگی داغ سوپر آلیاژهای IN-738LC و GTD-111 در دمای 900 درجه سانتیگراد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: فروغ مفید نخعی - سعید رستگاری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۵۲. بررسی الکتروشیمیایی اثر بازدارنده پایه آمینی kontol-15v بر مقاومت به خوردگی جوش و آلیاژ A516 Gr60 در محیط اشباع H2S
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: شهریار شهمیری - چنگیز دهقانیان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۵۳. بررسی اثر عملیات حرارتی بر مقاومت به خوردگی مناطق جوش و HAZ آلیاژهای A516 Gr60,70 در محیط شور به روش الکتروشیمیایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: شهریار شهمیری - چنگیز دهقانیان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۵۴. بررسی عملکرد بازدارندگی ترکیب فسفینو پلی کربوکسیلیک اسید با روی و مولیبدات در محافظت از خوردگی فولاد در برجهای خنک کننده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: علیرضا عباسی - احمد ساعتچی - محمد سید رضی - محمدعلی گلعذار
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۵۵. بررسی بازدارندگی ترکیب 1- هیدروکسی اتان -1 و 1- دی فسفونیک اسید با فسفات و پلی فسفات در محافظت از خوردگی در برجهای خنک کننده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: علیرضا عباسی - احمد ساعتچی - محمد سید رضی - محمدعلی گلعذار
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۵۶. بررسی تاثیر مدت زمان حساس شدن بر خوردگی بین دانه ای در دمای 900-540 درجه سانتیگراد، فولاد زنگ نزن 316
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: یوسف شفیعیان - هومن فخر نبوی - محمدهادی موید
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۵۷. بررسی الکتروشیمیایی تاثیر ترکیب شیمیایی بر مقاومت به خوردگی آلیاژها و جوشهای مخازن تحت فشار در محیط H2S
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: شهریار شهمیری - چنگیز دهقانیان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۵۸. بررسی تاثیر تزریق آلومینیوم در کریستالیزاتور بر روی آخالها و حفرات گازی موجود در فولاد کم کربن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: حامد توکلی - منصور سلطانیه - حسین آقاجانی - اردشیر افضلی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۵۹. تاثیر دمای ریخته گری و سرعت سرد شدن بر روی ساختار و خواص مکانیکی در چدن نشکن تولید شده به روش منیزیم در راهگاه (in-mold)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: ستار درگاهی ملکی - مهدی دیواندری - یوسف خرازی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۶۰. تاثیر و تنظیم وانادیم بر ساختار و خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژی ریختگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: فرناز عین خواه - حمیدرضا نجفی درژه منفرد - جعفر راثی زاده غنی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۶۱. بررسی روش ریخته گری، تولید و ساختار دوفلزی ریختگی چدن داکتیل - چدن خاکستری فسفردار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: حسین رضا عباسی - محمد بازدار - ایوب حلوایی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۶۲. بررسی تاثیر ترکیبات بین فلزی غنی از آهن بر سیالیت آلیاژ LM13
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: الهه تقدس - سمیه صادقی - رضا تقی آبادی - سعید شبستری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۶۳. اثر نسبت Mg/S بر خواص مکانیکی و ماشین کاری چدن با گرافیت فشرده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: محمد بازدار - حسین رضا عباسی - جعفر راثی زاده غنی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۶۴. بررسی اثر سطح شیبدار روی سیلیسیم اولیه و سیلیسیم یوتکتیک در آلیاژ A390
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: محمد قلم باز - محمد شاهمیری - یوسف کریم خرازی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۶۵. ساخت زیرپایه های آلومینایی و کاربرد آن در ممبرانها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: هادی فیروزقلب - حسین سرپولکی - کاووس فلامکی - فرهاد گلستانی فرد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۶۶. بررسی و مقایسه تشکیل اسپینل آلومینا، منیزیا و کرومیا با سیستم اسپینل - کرومینا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: سید امیر غفاری - حسین سرپولکی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۶۷. بررسی آنالیز حرارتی و فازی لعاب متالیک سرب دار حاوی مس، قلع، آهن و منگنز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: مسعود محمودیان محمودآباد - حمیدرضا رضایی - حسین قصاعی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۶۸. بررسی عوامل ساخت و افزودن زیرکن بر خواص و ریزساختار فوم فیلتر بر پایه سیلیکون کاربید SiC
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: مانی سروش پور - حسین سرپولکی - رحیم نقی زاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۶۹. بررسی خواص حرارتی نفلین سینیت و استفاده از آن در ترکیب انگوب کاشی کف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: داود قهرمانی - حسین سرپولکی - کاوه ارزانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۷۰. بررسی تاثیر فلزات غیرفعال بر واکنش بودوارد فعال شده توسط آسیاکاری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: محمدحسین طهماسبی - مریم کرباسی - علی سعیدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۷۱. بررسی تاثیر نوع آسیا و نسبت وزنی گلوله به پودر بر احیای مکانیکی - شیمیایی اکسید مس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: سعید شیبانی - ابوالقاسم عطائی - سعید حشمتی منش - غلامرضا خیاطی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۷۲. بررسی ایجاد پوشش فسفاته روی (Zn) بر روی فولاد St14
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: مالک سعیدی - عبدالله افشار
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۷۳. ساخت فیلم دو لایه اکسید قلع - اکسید روی و بررسی پایداری و حساسیت حسگرهای گازی تهیه شده از آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: محمدرضا واعظی - سید خطیب الاسلام صدرنژاد
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۷۴. رسوب الکتروشیمیای آلیاژ کبالت - نیکل از حمام سولفاتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: سید وحید میرفتاحی - محمد مهدی آکی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۷۵. بهینه سازی پارامترهای سل کلوئیدی در فرآیند سل - ژل به منظور تولید نانوذرات تیتانیا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: احسان قاسمعلی - سامان سالمی زاده - محمد رضازاده - سهیل سروش
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۷۶. تهیه TiB2 به روش سنتز مکانیکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: آزاد کمالی زنور - مهران بلوریان کاشی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۷۷. بررسی اثر پارامترهای دما و زمان بر میکروساختار کامپوزیت Al/AlxTiy تولیدی به روش متالورژی پودر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: سارا ملاداودی - حمیدرضا مداح حسینی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۷۸. جایگاه فناوری های عام در سیاست های کلان کشور و حرکت به سمت فناوری های برتر (مطالعه موردی: فناوری مواد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: حسن علم خواه - حسین صالحی وزیری - رضا اسدی فرد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۷۹. بررسی پارامترهای موثر در تحلیل عددی جریان مذاب و انجماد ریخته گری قطعات چدنی خودرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: شاهین محمودی - احمد کرمانپور
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۸۰. ارزیابی استحاله های فازی فولادهای حاوی نیکل، کروم، مولیبدن تحت شرایط سرمایش پیوسته با استفاده از دستگاه دیلاتومتری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
نویسندگان: محمدرضا مسچیان - علی کاوه - محمدعلی سلطانی - محسن کاظمی خوزانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۸۱. مخابرات کوانتومی و چشم انداز آن در شبکه های مخابرات نوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
نویسنده: شهرام محمدنژاد
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۸۲. تحلیل پارامترهای اثرگذار بر تزویج نور لیزر به فیبرنوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
نویسندگان: فرامرز اسمعیلی سراجی - علیرضا شاطرحسینی - منصور رضایی مرساق
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۸۳. بررسی تحلیلی پدیده مدولاسیون فاز متقابل (XPM) با استفاده از سری های Volterra و تاثیر کدینگ های مختلف در فیبر نوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
نویسندگان: علی رستمی - علیرضا عندلیب
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۸۴. تأثیر امواج آکوستیکی بر آهنگ تکرار لیزرهای TEA - CO2 با آهنگ تکرار بالا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
نویسندگان: حمیدرضا باغشاهی - علیرضا بهرامپور - رضا فرهی مقدم
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۸۵. بررسی اثر فرکانس بر روی توان خروجی سبز و زرد لیزر بخار مس در شارشهای مختلف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
نویسندگان: داود صالحی نیا - کامران خراسانی - بتول سجاد - سعید بهروزی نیا
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۸۶. مدل سازی لیزر قفل تزریقی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
نویسندگان: زکیه قادری - علیرضا بهرامپور - رضا فرهی مقدم
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۸۷. اثر کر در جفتشدگی بین دو میکروحلقه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
نویسندگان: امین قادی - علیرضا بهرامپور - رضا فرهی مقدم
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۸۸. بررسی تاثیر بازترکیب مرتبه دوم حاملین در لیزر سولیتون کاواک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
نویسندگان: کیوان محمود اقدمی - رضا خردمند - حبیب تجلی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۸۹. سیلیکان متخلخل به عنوان ماده ای نوین در ساختار سلولهای خورشیدی سیلیکانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
نویسندگان: مرجان رجبی - رضا ثابت داریانی،
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۹۰. بررسی ساختارهای Ti/Cu و Mo/Cu برای تماس اهمی در سلولهای خورشیدی مبتنی بر زیر لایه های مولتی کریستال سیلیکون
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
نویسندگان: فاطمه دهقان نیری - بهزاد اسفندیارپور - محمد رضا کتابداری - شمس الدین مهاجرزاده
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۹۱. بررسی خواص نوری لایه های نیترید سیلیکون (Si3N4) لایه نشانی شده به شیوه کندوپاش RF در محیط پلاسمای آرگن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
نویسندگان: نگین معنوی زاده - ابراهیم اصل سلیمانی - هادی ملکی - رضا افضل زاده
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۳۱۰۰۹۲. بررسی دوشکستی نور القائی و ایجاد توری برجسته سطحی در پلیمرهای متاکریلات با رنگینه جانبی آزو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
نویسندگان: سهراب احمدی کندجانی - رژیس بغیه - میشل نونزی - حبیب تجلی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارس

/ 0 نظر / 36 بازدید