مقالات بررسی(146)

۱۴۳۰۰۱. تحلیل و ارزیابی انرژی ژئوترمال بهعنوان سومین منبع تولید انرژی الکتریکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: هانی شاه نظری ثانی - هادی شاه نظری ثانی - عبدالرضا توکلی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۰۲. بررسی و شبیه سازی سیستم انرژی هیبرید خورشیدی با بادی- مورد مطالعه: عینالی تبریز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: مهران عبدالعلی پور عدل - بهناز مختاری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۰۳. معماری سنتی ایران در پناه باد: رهنمودی بر کاربرد انرژیهای پاک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسنده: حسنا ورمقانی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۰۴. انرژی باد و چشم انداز آینده آن در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: میثم قدمی - علی امجدی - جلیل ناجی - محمدحسن آزادی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۰۵. بررسی روشهای استفاده از انرژی زمین گرمایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسنده: محمدعلی هزار
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۰۶. بررسی جنبه های اقتصادی مصرف انرژی در سیستمهای آبیاری تحت فشار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسنده: شجاعت زارع
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۰۷. تحلیل الگوی مصرف انرژی واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان فارس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: رضا اسفنجاری کناری - مصطفی مردانی - سعید طالبی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۰۸. بررسی و مطالعه روش های اصلاح فعالیت نانو فوتوکاتالیست دی اکسید تیتانیم جهت تولید هیدروژن با استفاده از نور خورشید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: سیداحسان تقی زاده یوسف آبادی - مهدی رنجبر - مهران عربی - جعفر صادق
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۰۹. بررسی اثرات کاربرد انرژیهای تجدید پذیر برتنوع زیستی- مطالعه موردی سکونت گاه های فصلی منطقه شکار ممنوع اشکورات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: محمدرضا برجی - موسی امینی - نازیلا رنجبران لنگرودی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۱۰. بررسی تاثیر زاویه حمله در عملکرد نهایی کلکتورهای مسطح خورشیدی در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: سپیده عابدی - سارا عابدی - علی بخش کساییان
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۱۱. تولید بیودیزل از گیاه روغنی نوروزک (Salvia Lerifolia) بومی مناطق فراخشک ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: سپیده عابدی - برات قبادیان - احمد حاجی نژاد - سمانه عابدی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۱۲. بهبود کیفیت توان مزارع بادی توسط STATCOM
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: نوید گرامی پور - سوگند حیدری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۱۳. بررسی تولید برق، حرارت و برودت از انرژی زمین گرمایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: امیر مقدم شبیلو - علیرضا الهامی امیری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۱۴. پتانسیل انرژی های تجدید پذیر در ایران به عنوان راهکاری برای مقابله با گرمایش جهانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: مسلم اخوان فرشی - احمد احمدی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۱۵. تاثیر افزایش ولتاژ عملگر پلاسمایی بر پارامترهای عملکردی ایرفویل توربین باد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: علیرضا مجیدیان - امیر ادیب زاده
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۱۶. ارائه و تحلیل ترمودینامیکی سیکل ترکیبی تولید هیدروژن غیر فسیلی (Solar Tower-Cu-Cl(4step
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: احسان خانه آباد - حسین رضا دارابی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۱۷. بررسی تأثیر منابع نور و طول موجهای نوری مختلف بر رشد میکروجلبک کلرلا ولگاریس برای تولید بیودیزل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: آرزو خلیلی - قاسم نجف پور
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۱۸. تأثیر شاخص های پایداری در برنامه ریزی پایدار مدارس برای رسیدن به عوامل آسایش اقلیمی (مورد مطالعه:مدارس جنوب شرق)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: پریسا ضیاء سعیدی - سیدمحمدحسین آیت اللهی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۱۹. آنالیز اگزرژی در برج های خنک کننده جهت بهینه سازی عملکرد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: مرجان ضیغمی - مهدی نصرت آبادی - علی عتیقی لرستانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۲۰. چیدمانی بهینه توربینهای بادی در مزارع باد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: علی اصغر امیدآباده - مجید حاجتی پور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۲۱. معماری در پناه باد؛ بررسی نمونه بناهای ساخته شده همساز با نیروی باد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: فرزانه هدفی - نرجس پرتوی بهنامی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۲۲. نقش انرژی خورشیدی در تامین منابع انرژی در مدارس شهر یزد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسنده: سیدباقر میرطالبی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۲۳. بررسی تأثیر پارامترهای هندسی و محیطی بر توان خروجی و بازده نیروگاه دودکش خورشیدی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: مهدی نصرت آبادی - مرجان ضیغمی - علی عتیقی لرستانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۲۴. استفاده از عروس دریائی برای تنظیم تبخیر از خاک های کشاورزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: معصومه دیوسالار - مهرداد منطقیان - محمدعلی پوررحیم خیرآبادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۲۵. تولید نانو ذرات نقره با استفاده از پایدار سازنده سیترات پتاسیم، قابل استفاده در ظروف آنتی باکتریال
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسندگان: محسن مرادیان - محمدعلی پوررحیم خیرآبادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۲۶. انرژی و شهرنشینی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
نویسنده: نگین عبادی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۲۷. ارزیابی و ملاحظات لازم جهت طراحی پل در راه آهن های پر سرعت در کشور ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: رضا موید فر - محسن ابوطالبی - پگاه جعفری حقیقت پور
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۲۸. مقایسه عمر خستگی درز مورب و عادی بر اساس آزمایش میدانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: شروان عطایی - سعید محمدزاده - مهرداد نوری - حسن کشاورزیان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۲۹. تشریح عملکرد سوزن سگمنتی تعویض خط منوریل با هدف طراحی و ساخت اولین نمونه آن در داخل کشور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: جهان بخش کریمی - رامین پورزند
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۳۰. بررسی خواص مکانیکی سرباره فولاد بعنوان بالاست در خطوط ریلی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: حسن صیادی - مرتضی اسماعیلی - امید صیادی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۳۱. ارزیابی پارامترهای هندسی خطوط راه آهن سریع السیر با لحاظ معیار خروج از خط
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: فریدون مقدس نژاد - حمید مقدم علی - مسعود فتحعلی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۳۲. بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی خط 2 مترو تبریز با نگرشی ویژه به پیش بینی مشکلات حفاری مکانیزه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: رسول آفتابی - فیروز برادر رضی زاده - ابراهیم اصغری کلجاهی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۳۳. بررسی عددی و آزمایشگاهی مقاومت جانبی انواع تراورس در خطوط بالاستی راه آهن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: جبار علی ذاکری - احمد کسرائی - آرش بختیاری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۳۴. ارزیابی مشخصات ترانشه اطراف راه آهن به منظور کاهش اثر دینامیکی حرکت قطار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: فرشید مسیبی - احسان مولودی - رسول صادقیان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۳۵. ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه راه آهن اردبیل- تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: سعید منجم - حامد عمرانی - سعید ستوده - علی علیزاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۳۶. ضرورت آموزش و فرهنگ سازی در خصوص افزایش ایمنی در معادن سنگ بالاست راه آهن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: سلمان چمانچی - کامران سعیدی کیا
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۳۷. بررسی فنی و اقتصادی حفر ایستگاه و عبور تونل های مترو در نواحی شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: مرتضی قارونی نیک - مجید زعیمی فشانی - بهنام فخری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۳۸. امکانسنجی بهره گیری از روش زمانبندی خطی در مدیریت پروژه های نوسازی و بازسازی خطوط راه آهن ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: سید مسعود نصر آزادانی - محسن داداشی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۳۹. بررسی اثر نسبت مدول الاستیسیته مصالح طاق به مصالح پر کننده پلهای طاقی سنگی بر کاربرد روش مقاومسازی تسلیح خارجی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: محمد قاسم سحاب - روح الله تقی زاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۴۰. بررسی و تحلیل کارایی ماشین آلات مکاونیزه روسازی شبکه ریلی کشور (ماشین آلات زیرکوب 08-16) با استفاد از تحلیل پوششی داده ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: ثمین طاهری - مریم نجم الدین
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۴۱. شناسایی و تحلیل سامانه های گسلی، رهیافتی مناسب در طراحی و توسعه ایمن شبکه ریلی کشور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: شهروز شریفی - فرزین بلوری - سید مرتضی صادقی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۴۲. پارامترهای موثر در ارزیابی آسیب پذیری پل های بتنی با استفاده از منحنی های شکنندگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: غلامرضا قدرتی امیری - وحید منصوری - مهدی اقبالی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۴۳. بررسی آزمایشگاهی تاثیر خرده لاستیک بر باربری مصالح بستر خطوط ریلی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: مرتضی اسماعیلی - مرتضی قارونی نیک - نوید نخعی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۴۴. بررسی ارتعاشات ناشی از لرزش های توان سیستم ناوگان-خط راه آهن- پل و نقش ترانشه ایزولاسیون کننده در کاهش این ارتعاشات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: مرتضی قارونی نیک - فرهاد کوبن - امیر حمیدی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۴۵. مقایسه رفتار مقاومتی تراورس های بتنی و چوبی سوزن با رویکرد افزایش سرعت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: مسعود فتحعلی - امیر آزاد بخش - فریدون مقدس نژاد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۴۶. تاثیر مواد حبابزا بر جذب آب و مقاومت ویژه الکتریکی بتن روسازی مترو و راه آهن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: امیر شیبانی - محسن تدین - سعید محمدزاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۴۷. اثرات بار دینامیکی قطار بر روی تونل مدفون در خاک ماسه ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: علیرضا حاجیانی بوشهریان - آرش وفامند
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۴۸. ارزیابی اثر متاکائولن در خواص مکانیکی و دوام بتن مناسب برای خطوط راه آهن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: امیر طریقت - ابوالفضل سلطانی - منصوره زمانی دوست
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۴۹. مقاسیه ضریب پواسون یک بعدی و دو بعدی بر اساس آزمون مقاومت فشاری تک محوره
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: فرهاد حاجی حیدری - رضا رحمان نژاد - مهرداد فیروزان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۵۰. کاربرد سیستمهای هشدار سیل در شناسایی آسیب پذیری خطوط راه آهن در شرق ایران (حدفاصل ایستگاه های تل حمید، مرازون و دره انجیر)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: منیژه قهرودی تالی - سهیل غیاثوند - پرستو صاحب الزمانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۵۱. سامانه مدیریت، کنترل و ردیابی عملیات ماشین آلات مکانیزه بصورت ONLINE و OFFLINE
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: امیر حسین ثابتی - فاطمه داودی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۵۲. بکارگیری شبکه عصبی در برآورد پارامترهای موثر بر رفتار لرزه ای تونلهای راه و راه آهن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: محمدرضا عدل پرور - سعید بزرگمهرنیا
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۵۳. تاثیر زمان های عمل آوری متفاوت و درصد اختلاط بر ظرفیت باربری خاک سیلت تثبیت شده با آهک و میکروسیلیس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: بهزاد پورهادی لاهیجی - یونس دقیق - نسیم صاحب الزمانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۵۴. بررسی عوامل موثر بر روند سایش تیغه و تکه مرکزی سوزنها در محور کاشمر بافق (راه آهن شرق)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: سید مسعود نصر آزادانی - سید جواد گنج بخش مزار
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۵۵. بررسی تثیرات به کارگیری بتن الیافی در افزایش طول عمر بهره برداری سازه های زیر زمینی (مطالعه موردی: پوششهای بتنی نیمه ی شمالی خط 1 تونل متروی تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: حمیدرضا اشرفی - سید محمد صادق لاجوردی - آرش حقشو
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۵۶. مطالعه میدانی جهت بهبود سیستم ترمز JZ-7 لکوموتیوهای مدل DF8Bi و تحلیل نتایج آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: مهدی ملاسلمانی - محمدعلی رضوانی - حسین شاهوردی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۵۷. بررسی اثرات انعطاف پذیری بدنه بر رفتار دینامیکی واگن مترو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: حبیب الله ملاطفی - امید حاصلیان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۵۸. اندازه گیری و ارزیابی آلودگی صوتی در سالنهای تولید کارخانه مپنالکوموتیو و ارئه راهکارهای مقابله با آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: امید اوژدل نیا - حسین نادری - دانیال فرجی - علی راهزنی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۵۹. بررسی رابطه نیروهای غیر متقارن ترمزی با خروج از خط بوژی Y25
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: مصطفی محمد حسینی - مهدی مهرگو - ضیا نوری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۶۰. کنترل ارتعاشات دینامیکی پل های ریلی قطارهای پر سرعت با استفاده از میراگرهای MR
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: الهام آجور لو - سعید پورزینلی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۶۱. بررسی اثر سیال داخل مخزن بر سایش چرخ ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: مجید شهروی - سید محمدرضا سجادی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۶۲. بررسی ساخت نمونه آزمایشگاهی قطارهای پرنده مغناطیسی به روش جذبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: میلاد کاظمی - مصطفی کاظمی - محمد کاظمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۶۳. شبیه سازی و بررسی اثر سیال درون مخزن در برخورد واگن های مخزن دار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: مجید شهروی - رضا رزاقی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۶۴. روش های فعال و غیر فعال کاهش نویز ناشی از عبور قطارهای تندرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسنده: فاطمه کریمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۶۵. شبیه سازی انفجار یک محموله ی تروریستی درون واگن های مترو تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: سید حامد بنی هاشمی - مجید شهروی - سعید شهرکی - علی عباسپور
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۶۶. بررسی اثر بار عمودی و عرضی بر روی چرخ مونوبلوک با قطر 920 میلیمتر در تماس با ریل UIC60 در سامانه ریلی مسافری ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: رحمت الله قاجار - حمید کریمی احمد آبادی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۶۷. بررسی تاثیر پارامترهای موثر روی فرآیند آهنگری گرم دو مرحله ای چرخ قطار مدل S1002 با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: مهدی محمدی مهر - محمدرضا وکیل - محمد مهدی محمدی نجف آبادی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۶۸. مطالعه میدانی بمنظور بررسی اثرات روانکاری بر کنترل سایش فلنج چرخ های لکوموتیو شش محوره DF8BI
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: مهدی ملاسلمانی - محمد علی رضوانی - حسین شاهوردی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۶۹. آنالیز مودال سازه بدنه لکوموتیو ER 24 و بهینه سازی آن به کمک الگوریتم ژنتیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: مهدی غمامی - مسعود شریعت پناهی - مریم غلامرضایی - مهدی مندعلی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۷۰. ارایه راهکاری عملی جهت کاهش طول خط ترمز لوکوموتیوهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران (GM-GT26CW)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: کوشان خلفی - محسن درگزی - مجید الیاسی - مجید عباسی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۷۱. مدل سازی مکانیزم تعلیق سیستم حمل و نقل مگلو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: وحید معدنی پور - علی اصغر عباس پور
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۷۲. کاربرد جاذب های ارتعاشی غیر خطی برای کاهش ارتعاشات ناشی از بار متحرک برای مدل تیز غیر خطی اویلر- برنولی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: محمد جعفر افسری - نادیا پرنده افشار - فرهاد شیخ سامانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۷۳. معرفی علتهای ایجاد اعوجاج در شاسی و بدنه لکوموتیو ER24PC و ارائه راهکار جهت کاهش اعوجاج و بهبود فرآیند تابگیری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: محسن ابراهیمی پرگو - امید اوژدل نیا - علی راهزانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۷۴. تحلیل قاب پایه کوپل کننده موتور دیزل سنگین با مولد برق تک یاتاقان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: سیروس اسماعیلی - حمیدرضا چمنی - مجید شهروی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۷۵. بررسی رفتار سایشی چرخهای واگن قطار های خط 5 متروی تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسنده: شایان بدیعی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۷۶. بررسی تنش تماسی- ضربه ای جوش ترمیت ریل به روش المان محدود دینامیکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: علی سلیمانی - مجید شهروی - محسن ایزدخواه - مهران ترابی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۷۷. تحلیل دینامیکی اثر سایش چرخ بر ناپایداری واگن قطار و تعیین محدوده بهینه سایش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: سید میعاد صالحی - غلامحسین فرهی - سعید سهرابپور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۷۸. بررسی اثر آرایش واگن ها بر نیروهای بین واگنی در حالت ترمزگیری قطار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: محمد مهدی جلیلی - وحید اسدیان اردکانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۷۹. تحلیل ضربه سرعت پایین بر روی ورق ساندویچی در بدنه واگن قطار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: سید مجتبی طبائی - پریسا حسینی تهرانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۸۰. شبیه سازی زمانمند تهویه در تونل مترو در شرایط بروز حریق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: علیرضا دستان - امید ابوعلی - نادر نایینی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۸۱. بررسی امکان تشخیص لقی بانداژ و میزان انطباق یا Shrink fit بانداژ روی هسته در چرخهای بانداژی صنعت ریلی با استفاده از تست اکوستیک (رزونانس صدای قطعه) و تست آنالیز مودال و انجام آزمایشات مربوط
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: صابر کتابچی - ابراهیم محمدی - سعید سلطانی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۸۲. بررسی امکان تشخیص لقی بانداژ و میزان انطباق یا Shrink fit بانداژ روی هسته در چرخهای بانداژی صنعت ریلی با استفاده از تست التراسونیک و تست مقاومت الکتریکی و انجام آزمایشات مربوط
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: صابر کتابچی - علی خدایی - امید زینالی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۸۳. مدل دینامیکی ارزیابی عملکرد راه آهن؛ (مطالعه موردی ارزیابی عملکرد راه آهن ایران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: محمدرضا احدی - غلامرضا شیران - احمدرضا جعفریان مقدم - محمد فتحیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۸۴. کنترل قیمت مسکن در تهران با راه اندازی سیستم قطارهای پرسرعت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسنده: علی اکبر جلالی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۸۵. روش های پدافند غیر عامل در مقابله با تهدیدات بیولوژیکی- شیمیایی-تروریستی در سامانه های قطار شهری (مترو)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: محمود غفوری - میلاد تاجیک - حسن صادقی - سهیلا التج
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۸۶. بررسی و ارائه مدل هزینه کل در سیستم های قطار سریع السیر (HSR)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: مرتضی مهدوی سیوکی - ناصر ملاوردی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۸۷. تجزیه و تحلیل تاثیرات اقتصادی پروژه های قطار سریع السیر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: مرتضی مهدوی سیوکی - ناصر ملاوردی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۳۰۸۸. مطالعه بر روی بیشترین سرعت های عملیاتی قطارهای متروی تهران جهت ذخیره انرژی و بهبود کارایی سیستم حمل و نقل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
نویسندگان: علی منصور خاکی - پگاه جعفری حقیقت پور - مجتبی حاج علی
تعداد صفحات: ۸ |

/ 0 نظر / 79 بازدید