مجموعه مقالات سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر

۱. اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر عملکرد شغلی کارمندان

دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس فتحی - حدیث سعیدی - زهرا زین الدینی میمند 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 

مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود اضطراب و افسردگی دربیماران مبتلا به تالاسمی دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمنبر قاسمی نژادرایینی - کبری حاجی علیزاده 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴. اثربخشی بازی درمانی بر کاهش اضطراب دختران دارای اضطراب مقطع ابتدایی دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب ضیاالدینی - مهین عسکری 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۵. اثربخشی بازی درمانی بر کاهش افسردگی دختران دارای افسردگی مقطع ابتدایی دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب ضیاالدینی - مهین عسگری 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۶. اثربخشی بخشش درمانی بر مثبت اندیشی و شادکامی زنان مطلقه دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کبری حاج علیزاده - عایشه صالحی - حسنیه اربابی - عالیه حافظی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۷. اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر افسردگی، استرس و اضطراب بیماران مبتلا به پسوریازیس دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه ملتفت - کبری حاجی علیزاده 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۸. اثربخشی روانشناسی مثبتنگر بر شادمانی و کاهش استرس و افزایش کیفیت زندگی در فرزندان طلاق دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم عباسی - طیبه عنابستانی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۹. اثربخشی فعال سازی رفتاری بر علایم مثبت و منفی بیماران زن اسکیزوفرنیک مزمن دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا حجاری - مسعود محمدی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۰. اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری ویژه سایکوز بر علایم مثبت و منفی بیماران زن اسکیزوفرنیک مزمن دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا حجاری - مسعود محمدی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۱. اثربخشی مثبت اندیشی در میزان تفاهم و هماهنگی فکری والدین دانش آموزان دوره ابتدایی شهر بندرعباس دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: موسی جاودان 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۲. اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر بر اضطراب بیماران مبتلا به ام اس شهرستان کازرون دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایمان گلستان - آزیتا امیرفخرایی 
تعداد صفحات مقاله: ۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۳. اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر بر نگرشهای ناکارآمد و نشخوارفکری بیماران مبتلا به ام اس شهرستان کازرون دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایمان گلستان - 
/ 0 نظر / 76 بازدید