مقالات بررسی(143)

ؤ. نقش ویژگی های ارتباط الکترونیکی مشتریان پیش از تراکنش در رضایت و وفاداری مشتریان بانک های تجاری خصوصی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: اکبر نیک پور - حبیب اله دانایی - فرخ قوچانی - اوژن کریمی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۰۲. ارائه یک مدل تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام مبتنی بر دو فاکتور قیمت پایانی و حجم معاملات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: سجاد خالصی - میلاد جاسمی زرگانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۰۳. بررسی رابطه بین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تعهد سازمانی مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: مهناز سبزی - امید مهدیه
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۰۴. ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان و راهکارهایی برای بهبود آن مطالعه موردی: خودروی پژوپارس شرکت ایران خودرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: ایمان خوانچه زر - رضا رمضانیان
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۰۵. ارزیابی عملکرد بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان بر اساس مدل تعالیEFQMسازمانی 3102
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: نرگس اجل افشار - نورمحمد یعقوبی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۰۶. بررسی تأثیر قابلیتهای بازاریابی و نوآوری در خلق ارزش برتر برای مشتری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: زرین مهدی زاده - محمد فاریابی - علیرضا فضل زاده
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۰۷. ارائه یک مدل تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام مبتنی بر دو فاکتورقیمت پایانی و آخرین قیمت معاملات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: محمدمهدی احمدی - میلاد جاسمی زرگانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۰۸. بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی، شخصیت فراکنشی با توانمندسازی روان شناختی و خلاقیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: رضا میرزایی راد - سمیه جمالی پاقلعه - سیدسلیمان حسینی نیک - محمد احمدی ده قطب الدینی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۰۹. آمادگی الکترونیک:مرورسیستماتیک پژوهشهای انجام شده باروش فراترکیب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: محمدجواد عزیزی فر - امید عبدی بوسیجن - زهراسادات طبائی عقدایی - حسنعلی نعمتی شمس آباد
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۱۰. بررسی رابطه بین حجم معاملات، گردش معاملات و فرصت های سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: نرجس آقاجانخواه - محمدحسن قلی زاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۱۱. بررسی نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی در رابطه میان سبک رهبری با عملکرد کارکنان مطالعه موردی بر روی پالایشگاه گاز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: مریم پوراکبر - مسعود طاهری لاری - سعید خیاط مقدم
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۱۲. روش آماری تحلیل همبستگی کانونی و مثالی از کاربرد آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: سلیم کریمی تکلو - سیدحبیب الله میرغفوری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۱۳. تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مدیریت منابع انسانی مورد پژوهش:کانون های آگهی و تبلیغات شهر اصفهان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: غلامرضا بردبار - نسیم سعیدی ولاشانی
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۱۴. بررسی تطبیقی رفتارریسک ـ بازده حاصل ازسرمایه گذاری درپرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهاداردرسطوح متفاوتی ازمتنوع سازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: فرزانه سادات محمدی کیا - سیدیوسف احدی سرکانی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۱۵. استفاده از بازاریابی رابطه مند در جذب سپرده های مشتریان شرکتی در بانک مسکن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: مجید اسماعیل پور - امیر اسکندری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۱۶. بررسی اثر بخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بانک ملت بر اساس روش بازخورد 063 درجه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: علیرضا جزینی - حسن مهرمنش - حمیدرضا کوشکی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۱۷. بررسی مفاهیم آمادگی الکترونیکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: محمدجواد عزیزی فر - امید عبدی بوسیجن - زهراسادات طبائی عقدایی - حسنعلی نعمتی شمس آباد
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۱۸. بررسی میزان تاثیر عوامل بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات رسانی کارکنان به مشتری مطالعه موردی: بیمه آسیا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: سعید عسکری ماسوله - مهدی افشار
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۱۹. پیشگامی در بازار ابزاری برای موفقیت توسعه محصول جدید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: رضا شافعی - رضا امیدی پسند - حسن عباس زاده
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۲۰. درآمدی بر بازیوارسازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسنده: جواد نیک پیام
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۲۱. تأثیر دانش مشتری بر ارائه خدمات جدید در بانکداری الکترونیکی مطالعه موردی: شعب بانک قوامین در استان قم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسنده: جلال رضوانی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۲۲. کاربرد کلاسترینگ استراتژیک عملکردگرایانه در فاز ایده پردازی طراحی محصول بارویکرد فرهنگ محور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: میثم خداشناس - منصور رضایی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۲۳. بررسی تاثیر قابلیتهای نوآوری بر عملکرد شرکتها با نقش میانجی مشارکت مشتری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: محمد فاریابی - الناز اسکندریان
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۲۴. ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مؤثر کارکنان سازمان تامین اجتماعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: محمدرضا حاجی هاشمی - امیرحسین نوروزی - سیداکبر نیلی پورطباطبائی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۲۵. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان و میزان رضایتمندی دانشجویان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: سلیم کریمی تکلو - حسین صیادی تورانلو - سعیده روستایی
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۲۶. بررسی رابطه بین ادراک توانمندی و کارآفرینی مطالعه موردی : کارکنان دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد مرند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: مریم عبدلی - سمیرا زایرکعبه - امینه علی بابایی - رعنا عبدلی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۲۷. نقش شبکه های اجتماعی دربهبود روابط مشتری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: روح الله تولایی - کامبیز ارشتنابی مطلق
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۲۸. توسعه سلامت ورفاه الکترونیک بارویکردهوشمندسازی سازمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: ریحانه حقیقی - روح الله تولایی - پرنا سعیدپور
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۲۹. بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد(بازده )وارزش شرکت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: نظام الدین رحیمیان - فاطمه بابائی - حسین جهانگیری
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۳۰. بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان بانک اقتصاد نوین تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: داود سلمانی - رها نوری نائینی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۳۱. تاثیرآموزش اصول ارگونومی برایجادرضایت شغلی و خوشایندسازی کارکنان زندان های استان مرکزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: منصور گلپایگانی - ناصر ملکی - میثم اسدی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۳۲. بررسی تاثیرمحدودیت بدهی برتغییرات سرمایه درشرکت های پذیرفته شده دربازاربورس اوراق بهادارتهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسنده: رضوان ترابی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۳۳. بررسی بقا و ارتقاء پایدار سازهاى ها با رفع موانع اثر بخشی منابع انسانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
نویسندگان: نعیم اسماعیلی - سیدحسام الدین هدایت زاده - ثنا کارگر
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۳۴. تحلیل و شبیه سازی الگوریتم های ترکیبی تخمین زمان ورود به منظور بهینه سازی مکان یابی در سامانه های مکان یاب زمین پایه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی ناوبری
نویسندگان: میثم بیات - رضا فاطمی مفرد - محمدحسین مدنی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۳۵. بررسی معادلات و تخمین خطا در ناوبری ستاره ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی ناوبری
نویسندگان: ابوالفضل عربکوهی - یاسر نوروزی - زهرا زارعی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۳۶. موقعیت یابی و تعیین وضعیت همزمان ماهواره با استفاده از حسگر ردیاب ستاره ای و الگوریتم های تلفیق مبتنی بر دینامیک ماهواره
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی ناوبری
نویسندگان: روح الله خالصی - حسن سالاریه
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۳۷. بررسی تاثیر تغییر مکان ایستگاه های فرستنده در خطای مکان یابی سیستم های ناوبری زمین پایه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی ناوبری
نویسندگان: زهرا امیرخانی - محمدحسین مدنی - سیدمحمدجواد رضوی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۳۸. بررسی امکان استفاده از سامانه ی تصویربرداری SAR به عنوان یک سیستم کمک ناوبری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی ناوبری
نویسندگان: مجتبی بهزاد فلاح پور - علی اصغر عابدی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۳۹. بررسی تاثیر مولفه های ادراک امکانی موجود در آدرس های توصیفی بر ناوبری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی ناوبری
نویسندگان: علی جاویدانه - فرید کریمی پور
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۴۰. معرفی MEMS-ESG و بررسی رفتار ضرایب سختی و میرایی در روتور این سنسورها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی ناوبری
نویسندگان: سعید دانایی بارفروشی - فرزاد کلیم دست - مهدی بزرگی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۴۱. ارائه روشی نوین در ردیابی ستارگان مبتنی بر مشاهدات ردیاب ستاره
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی ناوبری
نویسندگان: معصومه حمیدی - فرهاد صمدزادگان
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۴۲. تحلیل ناوبری با استفاده از ایستگاه های زمینی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی ناوبری
نویسندگان: علی یادگاری - ناصر رئوف - آرش قشقایی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۴۳. مدل سازی بهبود تصویر در سیستم های تصویربرداری حرارتی توسط فیلترهای قطبیده در باند LWIR
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی ناوبری
نویسندگان: صابر بیگی شلمانی - سیدرضا موسوی افرائی - علیرضا رحمتی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۴۴. تحلیل و بررسی کاربرد سنسور اندازه گیری سرعت زاویه ای در پایدارسازی میزهای دو درجه آزادی پایدار شده بوسیله ژیروسکوپ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی ناوبری
نویسندگان: محمدصادق میرزاجانی دارستانی - سیدزین العابدین موسوی - پرویز امیری
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۴۵. تحلیل و بررسی معادلات حاکم بر ژیروسکوپ های نرخی و مدلسازی آنها در نرم افزار متلب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی ناوبری
نویسندگان: محمدصادق میرزاجانی دارستانی - پرویز امیری
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۴۶. برنامه پیشنهادی برای تغییر ناوبری هوایی ایران از سنتی به PBN
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی ناوبری
نویسندگان: یوسف عمادی - فخرالدین کشاورز
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۴۷. شىاسایی و رتبه بندی گزینه های خرید مصرف کنندگان گوشی های تلفن همراه با استفاد از تکىیک فرایىد تحلیل سلسله مراتبی AHP
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: محمدرضا صادقی مقدم - محمد اسماعیلی جوشقانی
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۴۸. بررسی رابط بین هزینه های جابجایی و کیفیت ارتباط با وفاداری مشتریان شرکت های تولید کننده قطعات خودرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: حمیدرضا تاج نسائی - امید مهدیه
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۴۹. بررسی رفتار خرید ناگهانی اینترنتی در تجارت الکترونیک (مطالعه ی موردی: کاربران سایت های تخفیف گروهی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: محمدرضا ابراهیمی - نینا قانع
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۵۰. بررسی تأثیر فرایند نام تجاری کارکنان بر پیامدهای حاصل از آن بر اساس مدل مایلزومانگلولد (مورد مطالعه: شرکت اسنوا، 1393)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: بهاره بهجت - محمدرضا دلوی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۵۱. بررسی تأثیر خود تفسیری بر رفتار شکایت آمیز مصرف کنندگان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: حسین نوروزی - مهدی مهذبی - فاطمه توپا اسفندیاری
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۵۲. بررسی ارزیابی تأثیر افزایش کیفیت خدمات بازاریابی صنعتی بر رضایت مشتریان و وفاداری آن ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: مجید اسماعیل پور - محمد رنجبر
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۵۳. بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد اجتماعی سازمانی یا میانجی گری انگیزه و تعهد سازمانی کارکنان: مطالعه موردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسنده: محسن ابراهیمی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۵۴. عوامل مؤثر بر خرید مجدد اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: مهدیس راعی - سعید جهانیان
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۵۵. بررسی تأثیر عنصر قیمت بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو تبریز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: شاهرخ برومندفر - رحیم عابدی - جعفر صادق فیضی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۵۶. ارایه مدلی برای اندازه گیری ارزش ویژه برند دانشگاه با استفاده از روش معادلات ساختاری در EQS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: سیده نسیم امیرالسادات - حامد تدین
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۵۷. ارائه مدلی برای اندازه گیری ارزش ویژه برند دانشگاه با استفاده از روش معادلات ساختاری در EQS
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: حامد تدین - سیده نسیم امیرالسادات
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۵۸. بررسی رابطه بین برند با وفادارای مشتریان رستوران ها زنجیره ای پدرخوب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: سهیل سرمدسعیدی - نتحفه قبادی - الهام کیان مهر
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۵۹. بازاریابی هورمونی: رویکردی نوین به تحقیقات بازاریابی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: میثم شیرخدائی - فرزام فرزان - رزیتا فتحی - فرشته خلیلی پالندی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۶۰. مقدمه ای بر هم افزایی بازاریابی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: میثم شیرخدائی - ندا طهماسبی روشن - فرشته خلیلی پالندی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۶۱. استخراج عوامل موثر بر رفتار مشتری در تجارت اجتماعی در بین افراد صذا و سیما
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: سعید جهانیان - شیلا انتظامی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۶۲. بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و ابعاد جذابیت برند کارفرما بر شهرت شرکت و تمایل کارکنان بالقوه برای درخواست شغل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: مریم رنجبر - بهرام خیری - حمیدرضا سعیدنیا
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۶۳. بررسی اثربخشی تبلیغات بازرگانی بر رفتار مصرف کنندگان با استفاده از مدل آیدا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: پرنیان نیک اندیش - مرتضی فرجی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۶۴. بررسی مدل های کسب و کار و فرصت ها برای تحقیقات بازاریابی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: پگاه محمدی - علی صنایعی - امید عارفی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۶۵. عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین در بین شهروندان قزوین: یک تحقیق اکتشافی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: بهروز کاکاوند - سعید جهانیان
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۶۶. مطالعه و بررسی بنیادی فرصت های سرمایه گذاری در بازار سیمان عراق با رویکردی به استراتژی ها ورود به بازار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: عطاالله شریعت جعفری - مجتبی کریمی
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۶۷. شناسایی عوامل تأثیر گذار در جذب و حفظ مشتریان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: فرانک عطایی - بهرام خیری
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۶۸. برندینگ در بازارهای صنعتی: احساس در مقابل منطق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: حسن اسماعیل پور - حسین حاجی بابایی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۶۹. قرارداد فرانشیز سیستمی برای ورود به بازارهای جهانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: محمود محمدیان - سیده ساجده بنی هاشمی قاضی محله - سبا دشتی رحمت آبادی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۷۰. ارائه و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی بانک کشاورزی با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها (استان تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: محمد اراکی تبار - امیر خانلری
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۷۱. بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان پذیرش تجارت الکترونیک در بنگاه های کوچک و متوسط استان قزوین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: سعید جهانیان - فرشته شیری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۷۲. رابطه نظری ساختار سازمانی با اجرای موفق CRM
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: رضا پیرایش - محسن نیرومند
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۷۳. آیا تحقیقات بازاریابی از نزدیک بینی روش ها رنج می برد؟
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسنده: رضا نیک ورز
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۷۴. توسعه مدل تحقیقاتی برای بررسی عوامل موفقیت یا عدم موفقیت بازاریابی دهان به دهان در شبکه های اجتماعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسنده: سیدعلیرضا محمودیان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۷۵. پیش بینی میزان فروش میلگرد در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: محمدتقی سلیمی - حسین جعفری
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۷۶. محاسبه بازگشت سرمایه گذاری بازاریابی بوسیله ارزش دوره عمر مشتری با استفاده از نرخ بازگشت مشتری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: مسلم خانی ثانی - مسعود طاهری نیا
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۷۷. مدیریت ارتباط با مشتری و تحقیقات بازار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: نرگس ملایی هرندی - علی صنایعی - فائزه ملائی هرندی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۷۸. بررسی تاثیر رابط احساسی بین خریدار و فروشنده بر قصد خرید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: مزدک پیچاقیان - محسن اکبری - محمد دوستار
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۷۹. عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی های بازاریابی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: فرحناز عبدالهی - محمدرضا حمیدی زاده
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۸۰. نقش یافته های رفتار مصرف کننده برسیاست گذاری عمومی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: امیر اخلاصی - محمد اسماعیلی جوشقانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۸۱. گرایش به کارآفرینی و عملکرد بازاریابی کسب وکارهای کوچک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: فروغ ادهمی - محمدرضا حمیدی زاده
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۸۲. عوامل مؤثر بر میزان تأثیرگذاری بازاریابی الکترونیکی در میان دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: شهریار محمدی - سعید جهانیان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۸۳. نقش تبلیغات و ترفیعات فروش در ایجاد ارزش ویژه برند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: احمد روستا - مجتبی فخاری
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۸۴. بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بازاریابی بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: مشترکین وایمکس ایرانسل در شهرستان دزفول)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: سیاوش حاجی نظر - عبدالهادی درزیان عزیزی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۸۵. بررسی تأثیر تبلیغات تجاری اخلاقی بر اعتماد مشتریان (مطالعه موردی: مشترکین وایمکس ایرانسل در شهرستان دزفول)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: سیاوش حاجی نظر - عبدالهادی درزیان عزیزی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۸۶. بررسی تأثیر خدمات پس از فروش و رفتار فروش اخلاقی بر رضایت مشتریان (مطالعه موردی: مشترکین وایمکس ایرانسل در شهرستان دزفول)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: سیاوش حاجی نظر - عبدالهادی درزیان عزیزی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۸۷. بررسی اثربخشی تبلیغات محصول و افزایش قصد خرید مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی اینترنتی دانشجویان دانشگاه های آزاد شهر تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: کوروش ولوی - علی صباغیان - آذر بهرامی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۸۸. بررسی تأثیر بازار گرایی بر عملکرد مدیریت کیفیت جامع صنایع کوچک و متوسط شهر تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: علیرضا محمدی - علی صباغیان - آذر بهرامی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۸۹. بررسی رابطه بین بازاریابی و بهبود کیفیت و مدیریت کیفیت خدمات در شعب بانک صادرات ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: مجتبی برزگردوین - مهنوش جهانشاهی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۹۰. بررسی عوامل فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی موثر بر برند – شهری مشهد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: جواد زارع - احمد جاروند
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۴۰۰۹۱. بررسی تاثیر کیفیت درک شده و قیمت نسبی بر ارزش درک شده کالا (مطالعه موردی موبایل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
نویسندگان: زینب پیری - فرشته لطفی زاده
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه

/ 0 نظر / 87 بازدید