پایان نامه های شبکه عصبی(11)

اویرایش شده بررسی و مدل‌سازی اثر هدایت الکتریکی بر فرایند نمک زدایی نفت خام
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی . 1393 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > مهندسی شیمی
استاد راهنما: علی دشتی . مرتضی مغربی | پدیدآور: سحر صدیقی
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
فرایند نمک زدایی یکی از فرایند های ضروری قبل از پالایش نفت خام می باشد، زیرا حضور نمک، آب و رسوبات در نفت مشکلات جدی را حین فرایند پالایش نفت خام بوجود می آورد. از آنجا که فرایند نمک زدایی نفت خام یک فرایند الکتروستاتیکی است، تأثیر هدایت الکتریکی نفت خام بر آن موضوعی اجتناب ناپذیر است و باید اثر آن در محاسبه ی سرعت ته نشینی قطرات آب نمک موجود در نفت، به منظور بهینه سازی فرایند جداسازی در نظر گرفته شود. همچنین تنش بین سطحی نیز تأثیر زیادی در شکستن امولسیون و تشکیل قطرات بزرگتر ...
نمایه ها: 
اثر دمای بالا Rss |
رسانندگی الکتریکی Rss |
شبکه عصبی Rss |
نفت خام Rss |
نمک‌زدایی Rss |
شیمی نفت Rss |
اویرایش شده استفاده از برنامه‌ریزی درجه دوم و کاربرد آن در انتخاب سبد سهام بهینه
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت و حسابداری . 1393 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم اجتماعی > مدیریت
استاد راهنما: محمود محمدی | پدیدآور: مرتضی فرش چی
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه یکی از اصلی‌ترین موضوعات در حوزه تصمیمات سرمایه‌گذاری است. اتخاذ تصمیمی اثربخش در این خصوص، نیازمند وجود زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری و ابزار و تکنیک‌های تحلیل مناسب در بازار سرمایه است. یکی از تکنیک‌های کارآمد که علاوه بر داشتن مزایای منحصر به فرد، پایه و اساس استراتژی‌های نوین سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شود، ردیابی شاخص است. با توجه به اهمیت و نقش غیرقابل انکار این رویکرد در رونق بازارهای سرمایه، مطالعه و پیاده‌سازی آن را در دستور کار این ...
نمایه ها: 
برنامه ریزی درجه دوم Rss |
انتخاب سبد سهام Rss |
روش‌های بهینه‌سازی Rss |
سرمایه‌گذاری Rss |
شاخص سهام Rss |
اویرایش شده اندازه‌گیری و پیش‌بینی بهره‌وری کل عوامل تولید و تاثیر آن بر رشد بخش های اقتصادی ایران
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده علوم اقتصادی. 1393 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم اجتماعی > اقتصاد
استاد راهنما: عبدالمجید جلایی | استاد مشاور: علیرضا شکیبایی | پدیدآور: محمد نیک زاد
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
در این مطالعه از طریق شاخص ترون کوئیست به محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در دوره زمانی 1358 تا 1389 پرداختیم ، سپس با استفاده از روش پنل در دوره مذکور به بررسی تاثیر بهره وری کل عوامل تولید بر رشد بخش های اقتصادی ایران پرداختیم . در ادامه به پیش بینی بهره وری کل عوامل تولید بخش های اقتصادی مذکور برای 7 سال "1390تا1396" با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرداختیم. ...
نمایه ها: 
بخش اقتصادی Rss |
ایران Rss |
فاکتورهای تولید Rss |
شبکه عصبی Rss |
توسعه اقتصادی Rss |
بهره‌وری سرمایه Rss |
بهره‌وری نیروی کار Rss |
اویرایش شده پیش‌بینی سطح آبهای زیرزمینی با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی ( مطالعه موردی: دشت دوزدوزان)
Comments (0)
Like (0)
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم . 1393 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم و علوم کاربردی > زمین شناسی
استاد راهنما: اضغر اصغری مقدم . عطاءاله ندیری | پدیدآور: کیوان نادری
دریافت فایلPdf
مدل کردن سفره آبهای زیرزمینی، به منظور پیش بینی سطح ایستابی از نظر مطالعات هیدروژئولوژی و مدیریتی، ایجاد سازه های مهندسی، مصارف کشاورزی و بدست آوردن آبهای زیرزمینی با کیفیت بالا از اهمیت بالایی برخوردار است. در دهه های اخیر به سبب پیچیدگی و خصوصیات غیر خطی سیستمهای آب زیرزمینی مدلهای هوش مصنوعی در مدلسازی و مدیریت آبخوان ها مورد آزمایش قرار گرفته اند. هدف این تحقیق مقایسه مدلهای مختلف هوش مصنوعی (شبکه های عصبی مصنوعی، منطق فازی و برنامه ریزی ژنتیک) برای مدلسازی نوسانات سطح ای ...
نمایه ها: 
آب زیرزمینی Rss |
هوش مصنوعی Rss |
آب سطحی Rss |
روش فضای فازی Rss |
شبکه عصبی Rss |
دوزدوزان (سراب) 
/ 0 نظر / 48 بازدید