مدیریت پرتفوی

مدیریت پرتفوی

سبد سهام یا پُرتفُوی (به فرانسوی: Portefeuille) ترکیبی مناسب از سهام یا سایر دارایی‌ها است، که یک سرمایه‌گذار آنها را خریداری کرده است. هدف از تشکیل سبد سهام، تقسیم‌کردن ریسک سرمایه‌گذاری بین چند سهم است؛ بدین ترتیب، سود یک سهم می‌تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند. یک ضرب‌المثل معروف می‌گوید: «همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.»، چرا که ریسک شکستن سبد، باعث نابودی همه تخم‌مرغ‌ها خواهد شد. به طورکلی سرمایه گذاری در مجموعه ای از اوراق بهادار یا پرتفوی، بسیار کارامدتر از سرمایه گذاری در یک سهم می باشد. چون با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه گذاری، ریسک مجموعه کاهش می یابد.علت کاهش ریسک تاثیرات مختلفی است که شرکت های سرمایه پذیر از شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی می پذیرند، به عنوان مثال وقوع جنگ می تواند برای دو یا چند شرکت نتایج متضادی دربرداشته باشد. فرض کنید سهام دو شرکت تولید کننده دارو و پتروشیمی در سبد سهام شما باشد ؛ در صورت ایجاد ناامنی در منطقه و درگیری شدید تقاضا برای دارو افزایش و امکان صادرات محصولات پتروشیمی کاهش خواهند داشت. بازده سرمایه گذاری در پرتفوی معادل بازده متوسط آن پرتفوی خواهد بود ؛ اما ریسک پرتفوی در غالب موارد کمتر ازمتوسط ریسک سهام داخل سبد می باشد. میزان آن بستگی دارد به تاثیر متقابل اتفاقات بر سهام داخل سبد. مدیر پرتفوی شخصی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار میپردازد. به مدیریت پرتفوی، سبدگردانی نیز گفته می شود. هر گونه تصمیم گیری برای خرید یا فروش اوراق بهادار با هدف اداره پرتفوی مشتری توسط شخص دیگر را مدیریت پرتفوی می نامند و شخص تصمیم گیرنده را نیز مدیر پرتفوی می گویند.

 

یکپارچه سازی پروفایل مهارت ها و مدیریت خرید موجودی اوراق بهادار: فرصتی برای ایجاد قابلیت خرید

 

کد مقاله : 22078

فرمت PDF + WORD

  13 صفحه

سال 2014

Integrating skills profiling and purchasing portfolio management: An opportunity for building purchasing capability

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

تلفیق پایداری با مدیریت پورتفلیو ی نو آوری پروژه – یک چشم انداز راهبردی

 

کد مقاله : 22079

فرمت PDF + WORD

  17 صفحه

سال 2014

Integrating sustainability into innovation project portfolio management – A strategic perspective

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

سود بازگشتی و انتقال عدم ثبات بین طلا و بخش های سهام : کاربرد مدیریت سود و تاثیر عدم ثبات

 

کد مقاله : 22084

فرمت PDF + WORD

  12 صفحه

سال 2014

Return and volatility transmission between gold and stock sectors: Application of portfolio management and hedging effectiveness

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

مدیریت ترکیب پروژه ها: یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای حداقل کردن هزینه های وابسته به برنامه ریزی

 

کد مقاله : 21378

فرمت PDF + WORD

  10 صفحه

سال 2010

Project portfolio management: An integrated method for resource planning and scheduling to minimize planning/scheduling-dependent expenses

 

دانلود مقاله + ترجمه

 

 

مدیریت پرتفوی محصولات پویا با ملاحظات چرخه زندگی

 

کد مقاله : 49443

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2016

Dynamic product portfolio management with life cycle considerations

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سیستم فازی معاملات سهام هوشمند کوتاه مدت برای کمک به سرمایه گذاران در مدیریت پرتفوی

 

کد مقاله : 46112

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2015

An intelligent short term stock trading fuzzy system for assisting investors in portfolio management

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آمادگی برای آینده در مدیریت پرتفولیوی پروژه: نقش فعال نرم افزار، ریسک و تمایل به پیاده سازی دستگاه ها

 

کد مقاله : 46105

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2015

Preparedness for the future in project portfolio management: The roles of proactiveness, riskiness and willingness to cannibalize

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

انتخاب پروژه در مدیریت پرتفوی : مدل شبکه عصبی مصنوعی بر اساس عوامل بحرانی موفقیت

 

کد مقاله : 46118

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

Project selection in project portfolio management: An artificial neural network model based on critical success factors

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثر پاداش بر تنوع بخشی در مدیریت پرتفوی سهام تفویض شده

 

کد مقاله : 46086

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

Effects of bonuses on diversification in delegated stock portfolio management

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت پرتفوی مدرن با اطلاعات تهویه

 

کد مقاله : 46116

فرمت PDF

  21 صفحه

سال 2015

Modern portfolio management with conditioning information ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

نرخ بهره، مدیریت پورتفولیو وام و نقدینگی بانک

 

کد مقاله : 45182

فرمت PDF

  23 صفحه

سال 2015

Policy interest rate, loan portfolio management and bank liquidity

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تجزیه و تحلیل قدرتمند برای ریسک نامطلوب در مدیریت پورتفولیو برای یک بازار سهام فرار

 

کد مقاله : 46136

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

Robust analysis for downside risk in portfolio management for a volatile stock market

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت پورتفولیوی محصولات در شرکت های مبتنی بر فن آوری برزیل: مطالعات موردی در شرکت های متوسط و بزرگ

 

کد مقاله : 46120

فرمت PDF

  8 صفحه

سال 2015

Product Portfolio Management in Brazilian Technology-based Companies: Case Studies in Medium and Large Companies ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ارتقاء جعبه ابزار از درآمد ثابت مدیریت پورتفولیوی فعال

 

کد مقاله : 46110

فرمت PDF

  26 صفحه

سال 2015

Enhancing the Toolbox of Fixed Income Active Portfolio Management ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت پرتفوی محصول:اهداف و شاخص های عملکرد کلیدی برای تجدید پرتفوی محصولات در طی چرخه عمر

 

کد مقاله : 49438

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2015

Product portfolio management – Targets and key performance indicators for product portfolio renewal over life cycle

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پیشرفت های فن آوری در خودرو سلول سوختی: مدیریت پرتفوی اختراع

 

کد مقاله : 49447

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2015

Technological advances in the fuel cell vehicle: Patent portfolio management

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تجزیه و تحلیل بانک املاک و مستغلات مدیریت پرتفوی با استفاده از تابع واکنش آنی، فاصله ماهالانوبیس و آشفتگی مالی

 

کد مقاله : 49451

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2015

Analysing Bank Real Estate Portfolio Management by Using Impulse Response Function, Mahalanobis Distance and Financial Turbulence ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت پرتفولیو سریع الانتقال : چشم انداز تجربی در زمینه تمرین در کاربرد

 

کد مقاله : 22090

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2014

Agile portfolio management: An empirical perspective on the practice in use

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

چشم انداز قابلیتهای دینامیکی مدیریت پرتفولیو پروژه IS

 

کد مقاله : 22086

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2014

A dynamic capabilities perspective of IS project portfolio management

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

نوسانات قیمت نفت، نرخ برابری نوسانات و بازار سهام غنا: مفهوم مدیریت پرتفوی و توقف اثربخشی

 

کد مقاله : 12557

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2014

Oil price fluctuation, volatility spillover and the Ghanaian equity market: Implication for portfolio management and hedging effectiveness

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

برخورد با مشروعیت: یک چالش کلیدی برای تصمیم گیرنده های مدیریت پرتفولیو پروژه

 

کد مقاله : 22074

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Dealing with legitimacy: A key challenge for Project Portfolio Management decision makers

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بهترین روش در تامین تجهیزات خدمات الکتریکی پیش فرض : روش مدیریت پرتفوی

 

کد مقاله : 16885

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2014

Best Practices in Procurement of Default Electric Service: A Portfolio Management Approach

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت پرتفوی دارویی: بیماری های جهانی و عملکرد شرکت

 

کد مقاله : 49436

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2014

Pharmaceutical Portfolio Management: Global Disease Burden and Corporate Performance Metrics

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استخراج استراتژی های مدیریت پرتفوی از مدل انتقال نوسانات در محیط های رژیم در حال تغییر: شواهدی از بازارهای شورای همکاری خلیج فارس و جهانی

 

کد مقاله : 49448

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2014

Extracting portfolio management strategies from volatility transmission models in regime-changing environments: Evidence from GCC and global markets ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت پرتفوی با نیرومندی در هر دو بخش پیش بینی و تصمیم گیری: یک رویکرد یادگیری مبتنی بر مدل مخلوط

 

کد مقاله : 49455

فرمت PDF

  25 صفحه

سال 2014

Portfolio management with robustness in both prediction and decision: A mixture model based learning approach

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت پرتفولیو پروژه موفق فراتر از تکنیک های انتخاب پروژه: درک نقش تطابق ساختار

 

کد مقاله : 22088

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2014

Successful project portfolio management beyond project selection techniques: Understanding the role of structural alignment

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل شاخص تکی شرطی با متغیرهای کمکی محلی برای تشخیص و ارزیابی مدیریت پرتفولیو فعال

 

کد مقاله : 22056

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2013

A Conditional Single Index model with Local Covariates for detecting and evaluating active portfolio management

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اتخاذ الگوریتم های ژنتیکی برای تجزیه و تحلیل فنی و مدیریت پرتفولیو

 

کد مقاله : 22070

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2013

Adopting genetic algorithms for technical analysis and portfolio management

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت پرتفولیو پروژه معاصر : بازتاب در توسعه استاندارد صلاحیت استرالیا برای مدیریت پرتفولیو پروژه

 

کد مقاله : 22048

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2013

Contemporary project portfolio management: Reflections on the development of an Australian Competency Standard for Project Portfolio Management

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

رفتار سهام داران داخلی در مدیریت پرتفولیو پروژه و تاثیر آن بر موفقیت

 

کد مقاله : 22043

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2013

Behavior of internal stakeholders in project portfolio management and its impact on success

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل سازی کمک هزینه های اتحادیه اروپا و وابستگی متقابل بازار نفت. پیامدها برای مدیریت پرتفولیو

 

کد مقاله : 22010

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2013

Modeling EU allowances and oil market interdependence. Implications for portfolio management

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت پرتفوی پروژه در عمل و در زمینه

 

کد مقاله : 49433

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2013

Project portfolio management in practice and in context

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت پرتفوی اعتباری با استفاده از دو سطح بهینه سازی ازدحام ذرات

 

کد مقاله : 49440

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2013

Credit portfolio management using two-level particle swarm optimization

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

الگوریتم های تکاملی چندمنظوره برای مدیریت پرتفولیو : مروری بر مقالات جامع

 

کد مقاله : 21990

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2012

Multiobjective Evolutionary Algorithms for Portfolio Management: A comprehensive literature review

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سه نقش دفتر مدیریت پرتفولیو پروژه: تاثیر آنها بر اجرای مدیریت پرتفولیو و موفقیت

 

کد مقاله : 21973

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2012

The three roles of a project portfolio management office: Their impact on portfolio management execution and success

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تاثیر یکپارچه سازی مشتری بر مدیریت پرتفوی پروژه و موفقیت آن؛ توسعه چارچوب مفهومی

 

کد مقاله : 20937

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2012

Impact of customer integration on project portfolio management and its success—Developing a conceptual framework

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استراتژی مقیاس مدت زمان ادغامی در مدیریت پرتفولیو

 

کد مقاله : 21972

فرمت PDF

  6 صفحه

سال 2012

Mixed time scale strategy in portfolio management

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

معیارهای ریسک همگن مثبت و ترجمه ثابت و مدیریت بهینه پرتفوی در حضور یک جزء بدون ریسک

 

کد مقاله : 21969

فرمت PDF

  5 صفحه

سال 2012

Translation-invariant and positive-homogeneous risk measures and optimal portfolio management in the presence of a riskless component

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت پرتفوی محول شده با نگرانی حرفه ای

 

کد مقاله : 49431

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2012

Delegated portfolio management with career concerns ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پیشرفت پروژه و پژوهش مدیریت پرتفوی: استفاده از تئوری های مدیریت استراتژیک

 

کد مقاله : 49432

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2012

Advancing project and portfolio management research: Applying strategic management theories ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ادغام افکار و مدیریت پرتفوی: یک عامل کلیدی برای موفقیت پایدار

 

کد مقاله : 49434

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2012

The integration of ideation and project portfolio management — A key factor for sustainable success ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قرارداد تشویقی در مدیریت پرتفوی محول شده تحت محدودیت ارزش در معرض ریسک

 

کد مقاله : 49445

فرمت PDF

  7 صفحه

سال 2012

Incentive contracts in delegated portfolio management under VaR constraint ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدیریت عدم اطمینان به منظور بهبود تصمیم گیری در مدیریت پرتفوی NPD با یک سیستم خبره فازی

 

کد مقاله : 49446

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2012

Managing uncertainty to improve decision-making in NPD portfolio management with a fuzzy expert system

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

رسمی کردن مدیریت اسناد پرتفوی: نقش تعدیل کنندگی پیچیدگی پرتفوی پروژه

 

کد مقاله : 49454

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2012

Formalization of project portfolio management: The moderating role of project portfolio complexity

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سرریزهای نوسانات بین قیمت نفت و بازده بخش سهام: مفاهیم برای مدیریت پرتفولیو

 

کد مقاله : 21966

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2011

Volatility spillovers between oil prices and stock sector returns: Implications for portfolio management

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

انتخاب شبکه در چارچوب مدیریت پرتفولیو برای برنامه ریزی حمل و نقل سازگارانه

 

کد مقاله : 21964

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2011

A network option portfolio management framework for adaptive transportation planning

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استفاده از گروه های همگن در مدیریت پرتفولیو

 

کد مقاله : 21963

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2011

Using homogeneous groupings in portfolio management

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قیمت های تعادلی در حضور مدیریت پرتفوی واگذار شده

 

کد مقاله : 21961

فرمت PDF

  33 صفحه

/ 0 نظر / 77 بازدید