مقالات بتن(1395)

 

ارزیابی آزمایشگاهی اثر ترکیب متاکائولین و پومیس بر دوام و خوردگی میلگرد در بتن خودتراکم

مقاله 1، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-17   اصل مقاله (683 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

طهماسب خزائنی1؛ محمود میری 2؛ مهراله رخشانی مهر3؛ عبدالقیوم دهواری4

1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2دانشیار گروه عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا

4دانشجوی دکترای سازه، گروه عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این مقاله به تاثیر افزودن ترکیب پوزولان­های پومیس و متاکائولین بر دوام و خوردگی میلگرد در بتن خودتراکم، به منظور ارائه طرح اختلاطی مقاوم در برابر عوامل جوی، جهت استفاده در عرشه و پایه پل­ها، اسکله­ها و سازه­های دریایی پرداخته شده است. برای ساخت نمونه های این تحقیق از جایگزینی 10 درصد پومیس و 10درصد متاکائولین و ترکیب­های 10 و 15 درصدی آن­ها به عنوان جایگزین بخشی از سیمان، استفاده شده است. آزمایش­های انجام شده شامل مقاومت فشاری، نفوذ آب، مقاومت الکتریکی ویژه، ضریب انتشار یون کلر(RCMT) و خوردگی تسریع شده می­باشد. آزمایش­ها در سن 7، 14، 28، 56، 90، و 180 روز انجام شده و نتایج نشان می­دهد، ترکیب پومیس و متاکائولین ضمن حفظ خواص مکانیکی بتن خودتراکم، دوام بتن را بهبود و سن مشاهده ترک در آزمایش خوردگی تسریع شده را نسبت به نمونه شاهد، به طور چشمگیری افزایش می­دهد. نمونه­های ساخته شده ضریب نفوذ یون کلر را تا 1/28 درصد کاهش و سن مشاهده ترک را 4/26 درصد افزایش داده است.

کلیدواژه ها

بتن خودتراکم؛ پومیس؛ متاکائولین؛ خوردگی میلگرد

عنوان مقاله [English]

Experimental Investigate Composite Effect of Metakaolin and Pumice on Durability and Corrosion Rebar in Self-Compacting Concrete

نویسندگان [English]

Tahmasb Khazaeni1؛ Mahmud Miri2؛ Mehrollah Rakhshani Mehr3؛ Abdol.Ghaium Dehvari4

       

چکیده [English]

This paper discussed the effect of adding a pumice pozzolans and metakaolin composition on durability properties of self-compacting concrete (SCC) to present a corrosion-resistant mixed to be used for decks and piers of bridges in sea areas, and marine structures. Replacement of 10% pumice and 10% metakaolin and their 10% and 15% compositions as the replacement of some part of cement were used for making mix plans of the research. Compressive strength, water permeability, specific electrical resistivity, rapid chloride migration tests (RCMT), and accelerated corrosion tests were carried out. The tests were performed at the ages of 7, 14, 28, 56, 90, and 180 days. The results showed that a pumice and metakaolin composition maintained SCC’s mechanical properties, improved concrete durability, and increased age cracking in the accelerated tests considerably as compared with a control sample. The samples reduced RCMT up to 28.1% and increased age cracking by 26.4%. 

کلیدواژه ها [English]

SCC, Pumice, Metakaolin, Rebar Corrosion

 

پوشش دهی الکترولس مس نانولوله های کربنی به منظور استفاده در ساخت نانوکامپوزیت های هوشمند پایه سیمانی

مقاله 2، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-27   اصل مقاله (548 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

علی صدرممتازی1؛ حمیدرضا ناصر سعید*2؛ ابوالفضل علیزاده صحرایی3

1دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

2دانشجوی دکتری مهندسی عمران،گرایش سازه، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

3دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولید، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از مواد سیمانی تقویت­ شده با نانوذرات، با توجه به روش تولید و استفاده آن­ها، خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی متفاوتی برای بتن ایجاد می­نماید. در این راستا، نانولوله­های کربنی (CNT) به دلیل خواص منحصر به فرد خود، به عنوان یکی از کامل­ترین نانوذرات شناخته می­شوند. از طرف دیگر، استفاده از فلزات برای بهبود خواص الکتریکی کامپوزیت­ها بسیار متداول است. بنابراین به­نظر می­رسد هم­افزایی CNT و مس بتواند خواص پیزوالکتریکی مناسبی برای ماتریس­های سیمانی بوجود آورد. در این تحقیق، فرایند پوشش­دهی الکترولس CNT با فلز مس با کارایی بالا، جهت آماده­سازی ماده اولیه کامپوزت­های سیمانی مورد بررسی قرار گرفته است. مشخصه­یابی نمونه­های سنتز شده با آنالیزهای SEM، TEM، XRD، TGA، ICP و AAS مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد فرایند معرفی شده توانایی ایجاد پوششی تقریبا همگن بر روی CNTها را دارا می­باشد. همچنین بازده مصرفی مس بیشتر از ۹۹% حاصل گردید.

کلیدواژه ها

بتن هوشمند؛ نانولوله کربن؛ مس؛ پوشش دهی الکترولس

عنوان مقاله [English]

Electroless deposition of Carbon nanotubes with Copper particles as a Reinforcement material in Smart Cement based Nanocomposites

نویسندگان [English]

Ali Sadr Momtazi1؛ Hamid reza Naser Saeed2؛ Abolfazl Ali Zadeh Sahraei3

     

چکیده [English]

Application of nanoparticles in cement, regarding their synthesis and utilization procedure, provides various mechanical, electrical and thermal properties to cement based composites. The superior properties of carbon nanotubes (CNTs) have made them as one of the most beneficial nano-reinforcement material. On the other hand, metal particles have been known to be effective for enhancing electrical properties. Accordingly, it seems that the synergistic incorporation of CNTs and copper particles can introduce suitable piezoelectric properties to cement matrices. To this end, in the current investigation, in order to prepare the reinforcement material, copper coated CNTs were prepared using an efficient electroless deposition process. The synthesized samples were characterized using SEM, TEM, XRD, TGA, ICP and AAS. Our results revealed that the process covers most surfaces of the CNTs. Furthermore, the calculated bath efficiency showed to be more than 99%

کلیدواژه ها [English]

Carbon Nanotubes, Smart Concrete, Copper, Electroless Coating

 

 

بررسی تأثیر اسیدشویی بر خواص مقاومتی و دوامی بتن دارای خاکستر پوسته برنج

مقاله 3، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-37   اصل مقاله (474 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

علی قاسمی 1؛ پیام حسینی2؛ هرمز فامیلی3

1کارشناس ارشد سازه، مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، گرمسار

2سرپرست آزمایشگاه‌های بتن و مصالح ساختمانی، مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، گرمسار

3ریاست مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، گرمسار

چکیده

بهره­ گیری از پوزولان­ها به منظور کاهش مصرف سیمان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلودگی­های به وجود آمده ناشی از تولید سیمان پرتلند مطرح می­باشد. در همین راستا، یکی از فعال­ترین پوزولان­های بکار گرفته شده خاکستر حاصل از احتراق کنترل شده پوسته برنج بوده که نتایج قابل قبولی را در بهبود دوام و مشخصات مکانیکی بتن نشان داده است. از طرفی یکی از مؤثرترین روش­ها به منظور بهبود کیفیت این نوع پوزولان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، اسید شویی پوسته­های شلتوک برنج قبل از احتراق آن است.
در این مقاله به بررسی مقاومت و دوام بتن ساخته شده با خاکستر تولیدی از روش اسید شویی پرداخته شده است. در همین راستا و به منظور مقایسه، نمونه­هایی از پوزولان خاکستر پوسته برنج اسید شویی نشده، زئولیت و دوده سیلیسی ساخته شده و مورد آزمایش­های مقاومت فشاری، عمق نفوذ آب تحت فشار، مقاومت الکتریکی، پتانسیل نیم پیل و نفوذ تسریع شده یون کلر قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده کارایی مناسب روش اسیدشویی می باشد. به طوریکه خاکستر پوسته برنج اسید شویی شده از منظر مقاومتی و دوامی مناسب­تر از نوع اسید شویی نشده و نیز زئولیت عمل نموده است. همچنین اگرچه دوام نمونه­های حاوی خاکستر پوسته برنج اسید شویی شده کمتر از نمونه­های دارای دوده سیلیس می­باشد، لیکن مقاومت فشاری این نمونه­ها بسیار نزدیک به مقاومت نمونه­های شامل دوده سیلیس بوده است.

کلیدواژه ها

خاکستر پوسته برنج؛ خاکستر پوسته برنج اسید شویی شده؛ مقاومت؛ دوام

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Acid Treatment on the Mechanical and Durability Properties of Concrete containing Rice Husk Ash

نویسندگان [English]

Ali Ghasemi1؛ Payam Hosseini2؛ Hormoz Famili3

     

چکیده [English]

Utilization of pozzolanic materials is one of the strategies applied to reduce pollution emitted during cement production. In this regard, rice husk ash produced through controlled incineration shows high pozzolanic performance which causes reasonable improvement in mechanical and durability properties of concrete materials. Moreover, acid treatment before incineration process is one of the most effective methods which is attracted less attention.
According to the above mentioned issues, in the current study, the influence of acid treated rice husk ash on mechanical and durability characteristics of concrete was investigated. In addition, to make an exact comparison, concrete mixtures incorporating untreated rice husk ash, zeolite, and silica fume were fabricated and tested. Testing program includes compressive strength, water penetration under pressure, electrical resistivity, half-cell potential, and rapid chloride permeability tests.
Results indicated that acid treated rice husk ash performed much better than untreated one and zeolite in increasing compressive strength and durability indices. Moreover, concrete containing silica fume had higher durability compared to concrete incorporating treated rice husk ash; however, the influence of treated rice husk ash on compressive strength was very similar to silica fume. 
 

کلیدواژه ها [English]

Rice husk ash, Acid treated rice husk ash, compressive strength, durability

 

 

بررسی خصوصیات مقاومتی و انتقالی بتن سبک خودتراکم حاوی الیاف پلی‌پروپیلن

مقاله 4، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-55   اصل مقاله (577 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

جمشید اسماعیلی 1؛ جمیل کسائی2؛ علیرضا رستمی مهر3؛ بابک آتش فراز2

1دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

2دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

3دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

گسترش انواع مختلف بتن‌های با عملکرد بالا از‌قبیل بتن خودتراکم و بتن سبک، در‌حال‌حاضر پاسخگوی بخشی از نیازهای اساسی صنعت ساختمان می­باشد. به‌کار‌بستن سنگدانه­های سبک در ساخت بتن خودتراکم، موجب ایجاد خصوصیات بتن سبک و بتن خودتراکم در یک ماده ساختمانی به نام بتن سبک خودتراکم می­گردد. دو نوع الیاف پلی‌پروپیلن به طول­های 6 میلی‌متر و 12 میلی‌متر در مقادیر مختلف %0، %025/0، %05/0و %1/0 (بصورت حجمی از کل بتن) در ساخت بتن سبک خودتراکم مورد استفاده قرار‌گرفته‌است. ویژگی­های مربوط به بتن خودتراکم تازه با انجام آزمایش­های زمان و قطر جریان‌اسلامپ، زمان قیف V و حلقه J مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. وزن مخصوص، مقاومت‌فشاری، مقاومت‌خمشی، سرعت‌پالسی، درصد‌جذب‌آب و نرخ جذب‌آب‌ تمامی مخلوط­های بتن سبک خودتراکم بدست‌آورده‌شده و اثر الیاف پلی‌پروپیلن مورد بررسی قرار‌گرفت. در‌نهایت مشاهده گردید که بکارگیری الیاف پلی‌پروپیلن در بتن سبک خودتراکم علی‌رغم کاهش روانی می­تواند منجر به بهبود هر دو خصوصیات مقاومتی و انتقالی گردد.

کلیدواژه ها

الیاف پلی پروپیلن؛ بتن سبک خودتراکم؛ خصوصیات مقاومتی؛ خصوصیات انتقالی

عنوان مقاله [English]

An Investigation on Strength and Transport Properties of Self-Consolidating Lightweight Concrete Containing Polypropylene Fibers

نویسندگان [English]

J. Esmaeili1؛ J. Kasaei2؛ A. Rostamimehr3؛ B. Atashfaraz2

     

چکیده [English]

The development of new types of high performance concrete such as self-consolidating concrete (SCC) and lightweight concrete (LWC)responds to some of the urgent needs of the construction sector. The use of lightweight aggregates in the production of SCC combines the favorable properties of LWC and SCC in self-consolidating lightweight concrete (SCLC). However, there are few studies on properties of SCLC up to now. In this study, the effects of polypropylene fibers on strength and transport properties of SCLC were investigated. Two types of polypropylene fibers, 6mm and 12mm long, were used in SCLC mixtures at different contents of 0%, 0.025%, 0.05% and 0.1% by total volume of concrete. The fresh properties of SCLCs were observed through slump flow time and diameter, V-funnel flow time and J-ring tests. Unit weight, compressive strength, flexural strength, pulse velocity, water absorption, and sorptivity were measured in all SCLC mixes and compared with that of the control mixture. It has been found that using polypropylene fibers in SCLC can lead to improvement in both strength and transport properties of concrete

کلیدواژه ها [English]

Polypropylene fibers, Self-consolidating lightweight concrete, Strength properties, Transport properties

 

 

بررسی اثر رنگدانه ترکیبی و فیلر سیلیسی بر خواص مکانیکی و رنگ ظاهری ملات خودتراکم

مقاله 5، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-69   اصل مقاله (1227 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

لادن حاتمی1؛ مسعود جمشیدی 2

1کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه علم‌وصنعت ایران

2استادیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم‌وصنعت ایران

چکیده

ملات خودتراکم رنگی به عنوان یک فناوری جدید در ساخت بناهای معماری، نما و نوسازی سازه‌های قدیمی مطرح می‌شود. تولید این نوع ملات در شرایط بهینه، ملزم به کافی بودن خواص مکانیکی ضمن حصول رنگ مناسب می‌باشد. بنابراین تعیین میزان مصرف رنگدانه در طرح مخلوط اهمیت فراوانی دارد. از طرف دیگر، اگر رنگدانه خاصیت پرکنندگی داشته باشد، کاربرد آن در ملات خودتراکم رنگی قابل تثبیت است. در این مقاله به بررسی اثر رنگدانه‌های ترکیبی (آلی و معدنی) بر رنگ ظاهری و خواص مکانیکی ملات خودتراکم در سه مقدار 2، 5 و 10% پرداخته شده است. همچنین جهت شناخت رفتار پرکنندگی رنگدانه، اثر جایگزینی آن با فیلر سیلیسی با دانه‌بندی مشابه در نسبت‌های 2 و 5% در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از عملکرد مناسب رنگدانه ترکیبی در نقش فیلر بوده و مقادیر کمتر از 5% از رنگدانه مذکور، خواص مکانیکی و رنگ‌سنجی را بهبود داده است.

کلیدواژه ها

ملات خودتراکم رنگی؛ رنگدانه ترکیبی؛ فیلر سیلیسی؛ رنگ‌سنجی؛ خواص مکانیکی

عنوان مقاله [English]

Influence of Combinative Pigment and Siliceous Filler on Colorimetric and Mechanical Properties of Colored Self-compacting Mortars

نویسندگان [English]

Ladan Hatami1؛ Masoud Jamshidi2

   

چکیده [English]

Colored self-compacting mortar (C-SCM) is a novel technology used in architectural construction, decoration and concrete rehabilitation. Obtaining an optimum mix design for C-SCM requires sufficient mechanical properties along with emergence of the desired colors. Therefore, it is important to define proper pigment content in the mixture. In addition, if pigment can act as a coloring filler, it will appropriately apply to SCM matrix. In this research, the effect of combinative (mixture of organic and inorganic) pigment on mechanical and colorimetric properties of SCM at pigment contents of 2, 5 and 10% were investigated. Furthermore, replacing pigment with siliceous filler was performed to study the filling ability of the pigment. Results indicated that the combinative pigment could efficiently function as coloring filler and contents of less than 5% led to superior colors and mechanical properties.
 

کلیدواژه ها [English]

Colored Self-Compacting Mortar (C-SCM), Combinative Pigment, siliceous filler, Colorimetric Properties, Mechanical Properties

 

 

مقاوم‌سازی ترکیبی تیرهای بتن سبک سازه‌ای مسلح در بر ستون با استفاده از ورق فولادی و دورپیچ CFRP تحت بارهای رفت و برگشتی

مقاله 6، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 71-82   اصل مقاله (793 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مطلب رحمان پور 1؛ حسن افشین2

1دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

از نقاط آسیب پذیر تیرهای بتن مسلح در قاب‌های خمشی مقاوم در برابر زلزله، ناحیه بر ستونو نزدیک اتصال می‌باشد. در بحث مقاوم‌سازی تیرها، تقویت این ناحیه به علت بالا بودن نیروهای برشی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. از روشهای اصلی مقاوم‌سازی دو روش مقاوم‌سازی با پوشش‌های فولادی و پوشش‌های پلیمری CFRP می‌باشند که هرکدام مزایا و معایب ویژه‌ی خود را دارد. می‌توان با ترکیب این دو روش از مزایای هر کدام استفاده و بر معایب آن‌ها غلبه نمود. در این تحقیق آزمایشگاهی ابتدا 4 نمونه­ی ساخته شده از بتن مسلح سبک سازه‌ای تحت بارگذاری چرخه‌ای دچار خرابی می‌شوند. سپس2نمونه از تیرهای  بتنی در ناحیه‌ی نزدیک اتصال با استفاده‌ی توام از ورق فولادی و دورپیچ CFRP و دو نمونه‌ی دیگر تنها با استفاده از CFRP مقاوم‌سازی شده‌اند. ورق‌های فولادی برای مقاوم‌سازی خمشی و از دورپیچ های CFRP برای ایجاد محصورشدگی و تقویت برشی استفاده­شده است. نتایج آزمایش‌ها نشانگر عملکرد خوب این روش ترکیبی در تقویت تیرهای مسلح بتن سبک سازه‌ای در ناحیه‌ی نزدیک اتصال می‌باشد. به صورتی که، مقدارضریب شکل پذیری تیرهای بازسازی شده به صورت ترکیبی نسبت به نمونه‌هایی که تنها در آن‌ها از CFRP استفاده شده بود تقریبا صددرصد افزایش یافته، همچنین در این نمونه­ها افت ناگهانی مقاومت در حین بارگذاری مشاهده نگردید.
 

کلیدواژه ها

مقاوم‌سازی؛ ورق فولادی؛ بتن سبک سازه‌ای؛ الیاف پلیمر کربنی؛ بارگذاری رفت و برگشتی

عنوان مقاله [English]

The Combined Retrofitting of Reinforced Light Structural Concrete Beams in Near Joint by Using of Steel Plates and CFRP Jacket under Cycling Loads

نویسندگان [English]

M. Rahmanpour1؛ H. Afshin2

   

چکیده [English]

From the vulnerable part of reinforced concrete in bending frames resistant to earthquake, the near column area. In the beams retrofitting realm, the reinforcement of this area due to high shear forces enjoys an extreme importance. Among the main retrofitting methods, two methods are retrofitting by steel covers and CFRP Polymer coating which has their own special merits and demerits. In order to enjoy the merits and overcome the demerits, these to methods can be combined together. In this laboratory research, first 4 samples built with light reinforced concrete were destroyed under cycling loading. Then, 2 samples of concrete beams close to the joint area were made resistant by the concurrent using of steel plates and CFRP jackets and for the other two samples just CFRP was used. The steel plates were used for bending resistance and CFRP was used for making confinement and shear reinforcement. The results revealed good performance of these combined method in reinforcement of light structural concrete beams in the area close to the joint. That is, the coefficient index of reconstructed beams forming by combination compared with the use of CFRP only, was increased almost a hundred percent. Also, the sudden collapse of resistance during the loading was not registered in these samples.

کلیدواژه ها [English]

Retrofitting, Steel Plate, reinforced light structural, Fiber Polymer Carbon, cycling loads

 

 

تقویت ستون های بتن آرمه تحت اثرات توام نیروی محوری و گشتاور خمشی دومحوره با استفاده از مصالح FRP

مقاله 7، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-95   اصل مقاله (847 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

سالار منیعی1؛ احسان جامی 2؛ سجاد رستمی2

1گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران

2دپارتمان سازه و زلزله، مهندسان مشاور فراپیشگام، سنندج، ایران

چکیده

امروزه کامپوزیت‌های پلیمری الیافی (FRP) با مقاومت بالا به­طور گسترده در بهسازی و مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کامپوزیت‌ها برای تقویت اجزای مختلف سازه از جمله تیرها، ستون‌ها و اجزای صفحه‌ای مانند دال‌های سقف‌ و دیوارهای برشی قابل کاربرد است. با وجود استفاده گسترده، دستورالعمل‌های موجود فاقد روش جامعی برای تقویت اجزای ستون‌های بتن آرمه تحت شرایط عمومی بارگذاری هستند. از آن‌جایی که ستون‌ها در سازه‌های بتنی درجا عموماً تحت اثرات توام نیروی محوری و خمش دو محوره قرار می‌گیرند، ارزیابی و تقویت آن‌ها تحت اثر تلاش‌های توام مذکور در کارهای عملی مقاوم‌سازی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مقاله به مطالعه تقویت و بهسازی اجزا ستون‌های بتن‌آرمه تحت اثرات ترکیبی نیروی محوری-گشتاور خمشی با استفاده از کامپوزیت‌های FRP می‌پردازد. برای این منظور، ضمن توسعه روابط موجود تقویت ستون‌های تحت اثر نیروی محوری و گشتاور خمشی تک‌محوره با الیاف FRP با جهت‌گیرهای عرضی، طولی و نیز ترکیبی دو جهته، روشی محاسباتی برای تقویت ستون‌های بتنی مستطیلی تحت اثرات توام نیروی محوری و خمش دو محوره پیشنهاد می‌شود. در ادامه، با استفاده از یک مطالعه موردی، روش پیشنهادی این مقاله تشریح شده و مزایا و معایب استفاده از الیاف عرضی، طولی و یا ترکیب آن‌ها از طریق مقایسه منحنی‌های اندرکنش ستون‌ تقویت شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی برای کارهای عملی مقاوم سازی مناسب بوده و همچنین الیاف عرضی تنها و یا الیاف ترکیبی عرضی و طولی برای تقویت ستون‌های با هر دو رفتار فشار-کنترل و کشش-کنترل موثر است. با این وصف، نشان داده خواهد شد که الیاف طولی تنها، صرفاً برای تقویت ستون‌های با رفتار کشش-کنترل موثر است. به علاوه، روش تحلیلی پیشنهادی با نتایج آزمایشگاهی موجود در ادبیات فنی وارسی و صحت‌سنجی خواهد شد.

/ 0 نظر / 16 بازدید