اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 14

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 14

مربع‌بندی n-بُعدی

n-dimensional quadrature

روش n-نقطه

n-point method

برآوردگر ناپخته

naive estimator

فرایند باریک‌نوار

narrowband process

اصول موضوع ناش

Nash axioms

تعادل ناش

Nash equilibrium

پیشین مزدوج طبیعی

natural conjugate prior

خانواده نمایی طبیعی

natural exponential family

پارامتر طبیعی

natural parameter

نمونه‌گیری طبیعت‌نگرانه

naturalistic sampling

برآورد بر اساس همسایه نزدیک

near-neighbor estimation

نمونه‌گیری نزدیکترین نقطه

nearest point sampling

برآورد کردن چگالی به روش نزدیکترین همسایه

nearest-neighbor density estimation

روش نزدیکترین همسایه

nearest-neighbor method

نمونه‌گیری نزدیکترین همسایه

nearest-neighbor sampling

طرح تقریباً متعادل

nearly balanced design

طرح بلوکی ناقص تقریباً متعادل

nearly balanced incomplete block design

توزیع دوجمله‌ای منفی

negative binomial distribution

توزیع نمایی منفی

negative exponential distribution

توزیع فوق‌هندسی منفی

negative hypergeometric distribution

گشتاورهای منفی

negative moments

توزیع چندجمله‌ای منفی

negative multinomial distribution

چولگی منفی

negative skewness

چندگونگی نای

Nei's diversity

اندازه چندگونگی نای

Nei's diversity measure

طرحهای همسایه

neighbor designs

روش سادکی نِلدر-مید

Nelder-Mead simplex method

برآوردگر نلسون-آلن

Nelson-Aalen estimator

خطای آشیانی

nested error

بازه‌های آشیانی

nested intervals

طرحهای سطری-ستونی آشیانی

nested row-column designs

مجموعه‌های آشیانی

nested sets

آشیانی در طرح

nesting in design

تحلیل شبکه‌ای

network analysis

نظریه شبکه‌ها

network theory

شبکه صفها

networks of queues

شبکه‌های عصبی

neural networks

نو بهتر (بدتر) از کهنه

new better (worse) than used

شیوه نیومن-کولز

Newman-Keuls procedure

توسیعهای تکرار نیوتون

Newton iteration extensions

فرمول درون‌یابی نیوتون

Newton's interpolation formula

قضیه نیوتون-کانتوروویچ

Newton-Kantorovich theorem

روش نیوتون-رافسون

Newton-Raphson method

روش نیوتون-اسپورل

Newton-Spurrell method

درستی نیمنی

Neyman accuracy

تخصیص نیمنی

Neyman allocation

آزمون برازش هموار نیمن

Neyman smooth test of fit

ساختار نیمن

Neyman structure

آزمون نیمن

Neyman's test

آزمون نیمن برای یکنواختی

Neyman's test for uniformity

لم نیمن-پی‌یرسون

Neyman-Pearson lemma

نظریه نیمن-پی‌یرسون

Neyman-Pearson theory

رهیافت نیمن-پی‌یرسون-والْد

Neyman-Pearson-Wald approach

ارزیابی نیمن-والْد

Neyman-Wald assessment

مشتق نیکودیم

Nikodym derivative

شرایط نوئه‌تر

Noether condition

نوفه

noise

داده‌های اسمی

nominal data

توافق مقیاس اسمی

nominal scale agreement

نمونه‌گیری نامزَدانه

nomination sampling

دستورنگار

nomogram

دستورنگارنده

nomographer

نااتلافی

non-dissipative

زنجیرهای مارکوف نااتلافی

non-dissipative Markov chains

ناگاوسی

non-Gaussian

احتمال ناجمعی

nonadditive probability

ناجمعی بودن

nonadditivity

توزیع بتای نامرکزی

noncentral beta distribution

توزیع خی‌دوی نامرکزی

noncentral chi-square distribution

توزیع F نامرکزی

noncentral F-distribution

توزیع F ماتریسی نامرکزی

noncentral matrix F-distribution

رویه‌های درجه دوم نامرکزی

noncentral quadrics

توزیعهای ماکسیمال استیودنتیده نامرکزی

noncentral Studentized maximal distributions

توزیع tی نامرکزی

noncentral t-distribution

توزیع ویشارت نامرکزی

noncentral Wishart distribution

ناهمگونی

nonconformity

استنباط ناآزمایشی

nonexperimental inference

بی‌اطلاعی

nonformation

خوشه‌بندی ناسلسله‌مراتبی

nonhierarchical clustering

معادله ناخطی

nonlinear equation

مدلهای ناخطی

nonlinear models

برنامه‌ریزی ناخطی

nonlinear programming

رگرسیون ناخطی

nonlinear regression

نظریه تجدید ناخطی

nonlinear renewal theory

سریهای زمانی ناخطی

nonlinear time series

تحلیل داده‌های نامتری

nonmetric data analysis

ماتریس نیمه‌نامنفی

nonnegative semidefinite matrix

خطاهای مشاهده نشدنی

nonobservable errors

بازه‌های نامتداخل

nonoverlapping intervals

فنهای خوشه‌بندی ناپارامتری

nonparametric clustering techniques

بازه‌های اطمینان ناپارامتری

nonparametric confidence intervals

تشخیص ناپارامتری

nonparametric discrimination

برآورد ناپارامتری

nonparametric estimation

برآورد ناپارامتری تحت برش

nonparametric estimation under truncation

روشهای ناپارامتری

nonparametric methods

رگرسیون ناپارامتری

nonparametric regression

آمار ناپارامتری

nonparametric statistics

آزمون ناپارامتری

nonparametric test

حدهای تحمل ناپارامتری

nonparametric tolerance limits

تابع تصمیم ناتصادفیده

nonrandomized decision function

زنجیر مارکوف نابازگشتی

nonrecurrent Markov chain

پاسخ‌نداده‌ها

nonrespondents

بی‌پاسخی

nonresponse

خطای غیرنمونه‌گیری

nonsampling error

همبستگی بی‌معنی

nonsense correlation

تبدیل خطی ناتکین

nonsingular linear transformation

ماتریس ناتکین

nonsingular matrix

آزمون چندمتغیره نااستاندارد

nonstandard multivariate test

سریهای زمانی نامانا

nonstationary time series

رابطه نامتقارن

nonsymmetric relation

نایکتایی

nonuniqueness

نُرم

norm

تقریب نرمال

normal approximation

پایه نرمال

normal basis

زنجیر نرمال

normal chain

مختصات نرمال

normal coordinates

توزیع نرمال

normal distribution

معادله‌های نرمال

normal equations

متغیر معادل با نرمال

normal equivalent deviate

کرانگینهای نرمال

normal extremes

خانواده نرمال

normal family

ماتریس نرمال

normal matrix

عملگر نرمال

normal operator

خم احتمال نرمال

normal probability curve

متغیر تصادفی نرمال

normal random variable

آزمون نمره‌های نرمال

normal scores test

فضای نرمال

normal space

زیرگروه نرمال

normal subgroup

تبدیل نرمال

normal transformation

متغیر نرمال

normal variable

چگالی نرمال-گاما

normal-gamma density

ثابت نرمالیدن

normalization constant

متغیر تصادفی نرمالیده

normalized random variable

نمره‌های tی نرمالیده

normalized t scores

تبدیل نرمال‌ساز

normalizing transformation

هنجارین

normative

متغیر معادل با نرمال

normit

1. نماد 2. نمادگذاری

notation

نُهک

novile

نمودار N‌P

NP chart

هسته بازی

nucleolus of game

پارامترهای مزاحم

nuisance parameters

فرض صفر

null hypothesis

ماتریس صفر

null matrix

آزمون تعداد گردشها

number of runs test

نظریه اعداد

number theory

روش نظریه اعدادی

number-theoretic method

شمارفهمی

numeracy

شمارش

numeration

آنالیز عددی

numerical analysis

انتگرال‌گیری عددی

numerical integration

روشهای عددی

numerical methods

حل عددی

numerical solution

فراوانی نای‌کوئیست

Nyquist frequency

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 14 , accounting , statistics , math glossary - part 14


تاريخ : پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤ | ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.