اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 12

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 12

 

آماره اِبِرهارت

Eberhardt statistic

آمار بوم‌شناختی

ecological statistics

اقتصادسنجی

econometrics

عدد شاخص اقتصادی

economic index number

آماره‌های ED‌F

EDF statistics

بسط اج‌وورث

Edgeworth expansion

شاخص اج‌وورث-مارشال-باولی

Edgeworth-Marshall-Bowley index

ویراستن داده‌های آماری

editing statistical data

آمار در علوم تربیتی

educational statistics

آزمون ادواردز برای فصلی بودن

Edwards' test for seasonality

اثر

effect

درجه‌های آزادی موثر

effective degrees of freedom

کارآیی

efficiency

برآوردگر کارآ

efficient estimator

نمره کارآ

efficient score

برآوردگر افران-موریس

Efron-Morris estimator

ویژه‌مقدار

eigenvalue

معادله ویژه‌مقدار

eigenvalue equation

ویژه‌بردار

eigenvector

کشسانی

elasticity

انتخابات

election

پیش‌بینی انتخابات در نظام رای‌دهی قابل انتقال

election forecasting transferable vote system

پیش‌بینی انتخابات

election projection

عنصر دترمینان

element of a determinant

عنصر ماتریس

element of a matrix

پیشامد ساده

elementary event

تحلیل عناصر

elements analysis

برون‌کشی

elicitation

روش حذفی

elimination method

حذف متغیرها

elimination of variables

بیضی

ellipse

بیضی‌وار

ellipsoid

بیضی‌وار تمرکز

ellipsoid of concentration

بیضی‌واری

ellipsoidal

بیضوی

elliptic

مختصات بیضوی

elliptic coordinates

عملگر بیضوی

elliptic operator

توزیع بیضوی‌تراز

elliptically contoured distribution

الگوریتم EM

EM algorithm

فرایند نشانیده

embedded process

نظریه بیز تجربی

empirical Bayes theory

تابع چگالی تجربی

empirical density function

تابع توزیع تجربی

empirical distribution function

درستنمایی تجربی

empirical likelihood

فرایند تجربی

empirical process

شاخص هزینه اشتغال

employment cost index

رمزی‌سازی

encoding

آمار مهندسی

engineering statistics

کلّیت

ensemble

هستی

entity

آنتروپی

entropy

آنتروپی تبدیل

entropy of a transformation

اصل آنتروپی

entropy principle

درایه دترمینان

entry of a determinant

درایه ماتریس

entry of a matrix

شمارش

enumeration

پوش

envelop

آمار زیست‌محیطی

environmental statistics

زیست‌محیط‌سنجی

environmetrics

همه‌گیری‌شناسی

epidemics

همه‌گیری‌شناختی

epidemiological

آمار همه‌گیری‌شناختی

epidemiological statistics

شناختیک

epistemic

شناخت‌شناسی

epistomology

قاعده امتیازبندی اپستاین

Epstein scoring rule

مجموعه‌های برابر

equal sets

برابری

equality

علامت برابری

equality sign

برابرسازی

equalization

برابرسازی واریانس

equalization of variance

پیشامدهای هم‌شانس

equally likely events

معادله

equation

معادله پیوستگی

equation of continuity

تعادل

equilibrium

توزیع تعادلی

equilibrium distribution

توزیع هم‌نرمال

equinormal distribution

هم‌ارزی

equivalence

هم‌ارز، معادل

equivalent

طرحهای هم‌ارز

equivalent plans

هم‌وردا

equivariant

برآوردگر هم‌وردا

equivariant estimator

قانون اعداد بزرگ اردیش-رِی‌نی

Erdos-Renyi law of large numbers

ارگودیک

ergodic

قضیه ارگودیک

ergodic theorem

توزیع اِرلانگ

Erlang distribution

تحلیل خطا

error analysis

تابع خطا

error function

خطای اندازه‌گیری

error of measurement

خطای نوع اوّل

error of the first kind

خطای نوع دوم

error of the second kind

خطای نوع سوم

error of the third kind

خطای گونه I (= خطای نوع اوّل)

error of type I

خطای گونه I‌I (= خطای نوع دوم)

error of type II

نرخ خطا

error rate

فضای خطا

error space

جمله خطا

error term

خطاهای داده‌های ورودی

errors of input data

برآوردپذیری

estimability

پارامتر برآوردپذیر

estimable parameter

مورد برآورد

estimand

برآورد

estimate

تابع برآوردساز

estimating function

برآورد (کردن)

estimation

عامل کارآیی برآورد کردن

estimation efficiency factor

برآورد کردن درستی

estimation of accuracy

برآورد کردن کرانها

estimation of bounds

برآورد کردن پارامتر مکان

estimation of location parameter

برآورد کردن میانگین

estimation of mean

برآورد کردن صدکها

estimation of percentiles

برآورد کردن شیب

estimation of slope

برآوردگر

estimator

بهْنژادی

eugenics

انتگرال نوع دوم اویلر

Euler integral of the second kind

چندجمله‌ای اویلر

Euler polynomial

حدس اویلر

Euler's conjecture

ثابت اویلر

Euler's constant

بسط اویلر-مک‌لورن

Euler-Maclaurin expansion

اعداد اویلری

Eulerian numbers

برآورد کردن زوج‌نقطه‌ای

even-point estimation

همسانی

evenness

تحلیل سابقه‌ای پیشامد

event history analysis

فرمول درون‌یابی تفاضل مرکزی اِوِرِت

Everett's central difference interpolation formula

مجموعه همه‌جاچگال

everywhere dense set

شواهد

evidence

عملیات تکاملی

evolutionary operation

گسترشی

evolving

مطالعه طولی گسترشی

evolving longitudinal study

فرمول نمونه‌گیری ای‌وِنس

Ewens sampling formula

فزونی

excess

تابع فزون

excessive function

تبادل‌پذیری

exchangeability

پیشامدهای ناسازگار

exclusive events

برون‌گشت

excursion

فرسا

exhaustive

بسط

expansion

ضریبهای بسط

expansion coefficients

امید ریاضی

expectation

نمره‌های نرمال مورد انتظار

expected normal scores

آزمون نمره‌های نرمال مورد انتظار

expected normal scores test

احتمال مورد انتظار

expected probability

مقدار مورد انتظار

expected value

تجربه

experience

آزمایش

experiment

تحلیل آزمایش

experimental analysis

طرح آزمایش

experimental design

خطای آزمایش

experimental error

آزمایشگر

experimenter

نرخ خطا در سطح آزمایش

experimentwise error rate

سیستم‌های خبره

expert systems

متغیر تبیینی

explanatory variable

تحلیل کاوشگرانه داده‌ها

exploratory data analysis

مدل اتورگرسیو نمایی

exponential autoregressive model

تابع چگالی نمایی

exponential density function

توزیع نمایی

exponential distribution

خانواده نمایی

exponential family

تابع نمایی

exponential function

نمره‌های نمایی

exponential scores

هموارسازی نمایی

exponential smoothing

در معرض خطر

exposed to risk

توسیع

extension

برون‌یابی

extrapolation

فرایند کرانگینی

extremal process

کرانگین

extreme

انحراف استیودنتیده کرانگین

extreme Studentized deviate

توزیعهای مقدار کرانگین

extreme-value distributions

برآورد چشمی

eye estimate

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 12 , accounting , statistics , math glossary - part 12


تاريخ : پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤ | ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.