اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 11

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 11

 

احتمال پسین

a posteriori probability

توزیع پیشین

a priori distribution

برآورد پیشین

a priori estimate

احتمال پیشین

a priori probability

اِ (a)-حاشیه‌ای

a-marginal

مدل مخاطره جمعی آلن

Aalen's additive risk model

اَباک

abac

چرتکه، چتکه

abacus

فرمول آبل

Abel's formula

خم نانرمال

abnormal curve

کارآیی مجانبی مطلق

absolute asymptotic efficiency

همگرایی مطلق

absolute convergence

انحراف مطلق

absolute deviation

خطای مطلق

absolute error

فراوانی مطلق

absolute frequency

گشتاور مطلق

absolute moment

مجموعه مطلقاً کوژ

absolutely convex set

برآوردگر مطلقاً نااریب

absolutely unbiased estimator

جاذبیت

absorbency

جاذب

absorbing

زنجیر مارکوف جاذب

absorbing Markov chain

قانون جذب

absorption law

احتمال جذب

absorption probability

انتگرال مجرد

abstract integral

فضای مجرد L

abstract L-space

فضای مجرد L‌_‌p

abstract L_p space

آزمون عمر شتابیده

accelerated life testing

سطح کیفیت پذیرفتنی

acceptable quality level

خطای پذیرش

acceptance error

عدد پذیرش

acceptance number

سطح پذیرش فرایند

acceptance process level

منطقه پذیرش فرایند

acceptance process zone

ناحیه پذیرش

acceptance region

نمونه‌گیری پذیرشی

acceptance sampling

خطای تجمعی

accumulative error

درستی

accuracy

درستی (به تعبیر نیمن)

accuracy (in Neyman's sense)

بیمه‌آمار

actuarial statistics

1. بیمه‌آمار 2. بیمه‌آمارشناس

actuary

گراف بی‌دور

acyclic graph

سازوار، تطبیق‌پذیر

adaptive

روش سازوار

adaptive method

نمونه‌گیری سازوار، نمونه‌گیری تطبیق‌پذیر

adaptive sampling

شیوه دنباله‌ای سازوار

adaptive sequential procedure

جمع‌وند

addend

قضیه جمع

addition theorem

تابع جمعی

additive function

اندازه جمعی

additive measure

مدل مخاطره جمعی

additive risk model

جمعی بودن

additivity

قابلیت قبول

admissibility

تابع تصمیم پذیرفتنی

admissible decision function

برآوردگر پذیرفتنی

admissible estimator

تابع پذیرفتنی

admissible function

فرض پذیرفتنی

admissible hypothesis

مشبّکه پذیرفتنی

admissible lattice

دنباله پذیرفتنی

admissible sequence

شاخصهای غنا و فقر

affluence and poverty indexes

1. مجموعه 2. انبوهه 3. کل

aggregate

اعداد شاخص کل

aggregate index numbers

انبوهش، تجمع

aggregation

مدل انبوهشی

aggregative model

توافق

agreement

ضریب اگْرستی (تاو)

Agresti coefficient (tau)

توزیع ایتچیسون

Aitchison distribution

معادله ایتکن

Aitken equation

ملاک آکائیکه

Akaike's criterion

کتَره‌ای

aleatory

متغیر کتَره‌ای

aleatory variable

جبر پیشامدها

algebra of events

الگوریتم

algorithm

استقلال الگوریتمی

algorithmic independence

نظریه الگوریتمی اطلاع

algorithmic information theory

گروه هم‌اثر

alias group

ماتریس هم‌اثر

alias matrix

هم‌اثرسازی

aliasing

تراز کردن

align

رعایت همه یا هیچ یک از مقررات

all-or-none compliance

ژن همردیف

allele

انتساب، تخصیص

allocation

خم قناس

allokurtic curve

وَردسنجی

allometry

مجاز

allowable

همگرایی تقریباً مطمئن

almost certain convergence

دنباله تقریباً همه‌جا همگرا

almost everywhere convergent sequence

آزمون تقریباً ناوردا

almost invariant test

تابع تقریباً دوره‌ای

almost periodic function

همگرایی تقریباً یکنواخت

almost uniform convergence

فرض مقابل

alternative hypothesis

میانگین‌پذیری

amenability

تحلیل

analysis

تحلیل کوواریانس

analysis of covariance

تحلیل انحراف

analysis of deviance

تحلیل واریانس

analysis of variance

اطلاع کمکی

ancillary information

آماره کمکی

ancillary statistic

آزمون اندرسون-دارلینگ

Anderson-Darling test

نمودار تابعی اندروز

Andrews function plot

زاویه

angle

تبدیل زاویه‌ای

angular transformation

نَوَردیدن

annealing

آماره Wی انصاری-برادلی

Ansari-Bradley W-statistic

پادمُد

antimode

پادرتبه

antirank

پادهموارسازی

antismoothing

متغیر متضاد

antithetic variate

کاربرد

application

احتمال کاربردی

applied probability

آمار کاربردی

applied statistics

رهیافت

approach

رگرسیون تقریب

approgression

ویژه‌مقدار تقریبی

approximate eigenvalue

جواب تقریبی

approximate solution

مقدار تقریبی

approximate value

تقریب

approximation

فرمول تقریب

approximation formula

تقریب اضافی

approximation from above

تقریب نقصانی

approximation from below

نظریه تقریب

approximation theory

تقریب توزیع

approximation to distribution

تقریب تابع

approximation to function

تقریب تابعهای ریاضی

approximation to mathematical functions

تقریبی

approximative

ثابت دلخواه

arbitrary constant

مبدا دلخواه

arbitrary origin

مقیاس دلخواه

arbitrary scale

آرک‌سینوس

arc-sine

توزیع آرک‌سینوسی

arc-sine distribution

تبدیل آرک‌سینوسی

arc-sine transformation

1. مساحت 2. سطح

area

نمونه‌گیری در سطح

area sampling

توزیع آرف‌ودسون

Arfwedson distribution

شناسه

argument

شناسه تابع

argument of a function

حساب

arithmetic

میانگین حسابی

arithmetic mean

تصاعد حسابی

arithmetic progression

مثلث حسابی

arithmetic triangle

ترتیب

arrangement

آرایه

array

میانگین آرایه‌ای

array mean

فن حدس

ars conjectandi

هوش مصنوعی

artificial intelligence

زنجیر فزاینده

ascending chain

شرط زنجیر فزاینده

ascending chain condition

خطای فزاینده

ascending error

ارزیابی

assessment

ارزیابی احتمالها

assessment of probabilities

علت اِسنادپذیر

assignable cause

پیوند

association

ضریب پیوند

association coefficient

نامتقارن

asymmetric

جامعه نامتقارن

asymmetric population

نامتقارنی

asymmetry

رفتار مجانبی

asymptotic behaviour

همگرایی مجانبی

asymptotic convergence

کارآیی مجانبی

asymptotic efficiency

بسط مجانبی

asymptotic expansion

فرمول مجانبی

asymptotic formula

روش مجانبی

asymptotic method

نرمال بودن مجانبی

asymptotic normality

نقطه مجانبی

asymptotic point

ویژگی مجانبی

asymptotic property

کارآیی نسبی مجانبی

asymptotic relative efficiency

کارآیی نسبی مجانبی برآوردگر

asymptotic relative efficiency of estimator

نمایش مجانبی

asymptotic representation

سری مجانبی

asymptotic series

بسندگی مجانبی

asymptotic sufficiency

واریانس مجانبی

asymptotic variance

برآوردگر مجانباً کارآ

asymptotically efficient estimator

برآوردگر مجانباً نااریب

asymptotically unbiased estimator

مجانبیات

asymptotics

آمار جوّی

atmospheric statistics

ربایش

attraction

صفت کیفی

attribute

حسابرسی

auditing

ماتریس افزوده

augmented matrix

خودهمبستگی

autocorrelation

تابع خودهمبستگی

autocorrelation function

اتوکوواریانس

autocovariance

فن خودکار آشکارسازی اثر متقابل

automatic interaction detection technique

اتورگرسیو

autoregressive

مدل میانگین متحرک جمع‌بسته اتورگرسیو

autoregressive integrated moving average model

مدل اتورگرسیو

autoregressive model

فرایند اتورگرسیو

autoregressive process

مدل میانگین متحرک اتورگرسیو

autoregressive-moving average model

معادله کمکی

auxiliary equation

نمونه کمکی

auxiliary sample

متغیر کمکی

auxiliary variable

آمادگی

availability

1. میانگین 2. متوسط

average

روش مقدار بحرانی متوسط

average critical value method

خمیدگی متوسط

average curvature

چگالی متوسط

average density

حد متوسط اقلام معیوب اضافی

average extra defective limit

متوسط عمر

average life

متوسط کیفیت خروجی

average outgoing quality

حد متوسط کیفیت خروجی

average outgoing quality limit

متوسط مدت اجرا

average run length

متوسط تعداد نمونه

average sample number

بافت‌نگار میانگین انتقالی

averaged shifted histogram

متوسط‌گیری

averaging

توزیع محوری

axial distribution

تقارن محوری

axial symmetry

نظریه اصل موضوعی مجموعه‌ها

axiomatic set theory

نظریه اصل موضوع‌پذیر

axiomatizable theory

اصل موضوعی‌سازی

axiomatization

اصول موضوع

axioms

اصول موضوع احتمال

axioms of probability

محور

axis

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 11 , accounting , statistics , math glossary - part 11


تاريخ : پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤ | ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.