اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 15

Management, Marketing, Economy and related terms – Part 15

تجارت جاسازی شده

embedded commerce

درآمد نهایی/ باقیمانده

residual earning

برنامه دو لایه ای

two Tier program

کمیسیون تعدیلی، حق العمل تعدیلی

Sliding commission

سهام دار عمده

Blockholder

عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه

Drop shipping

اقتصاد رفاه

Welfare Economics

ساعت تدریس50 دقیقه ای، واحد درسی

credit hour

محفوظ از خطا، محفوظ از شکست

foolproof

سرجمع

across the board

دانشجو ورودی با کنکور

matriculating student

دانشجو ورودی بدون کنکور

Non-matriculating student

بیمه موقت

term insurance

تهیه صورت عدل بندی

Packing List

سیاهه خرید

Invoice

مقدار

QUANTITY

ارزش واحد کالا - ارزش کل کالا

UNIT PRICE – TOTAL PRICE

شرایط پرداخت

PAYMENT CONDITON

مبداء حمل

PLACE OF LOADING

مدت اعتبار قیمت پروفرما

VALIDITY

سایر شرایط « کشور تولید کننده »

ORGIN COMMODITY

تحویل کالا در محل کار

Ex Works – EXW

تحویل کالا در کنار کشتی

Free Along Side Ship - FAS

تحویل کالا درمحل مقرر به حمل کننده

Free Carrier - FCA

تحویل کالا روی عرشه کشتی

Free On Board - FOB

تحویل کالا درمرز

DAF - Delivered At Frontier

تحویل کالا روی عرشه کشتی دربندرمقصد

Delivered Ex Ship - DES

تحویل کالا روی اسکله دربندرمقصد

Delivered Ex Quay - DEQ

تحویل کالا درمحل مقرر درمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

Delivered Duty Paid - DDP

تحویل کالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

Delivered Duty Unpaid - DDU

پرداخت کرایه حمل کالا تامقصد

Carriage Paid to - CPT

پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تامقصد

Carriage And Insurance Paid to - CIP

قیمت کالا و کرایه تا بندرمقصد

Cost And Freight - CFR

قیمت کالا بیمه و کرایه تا بندر مقصد

Cost Insurance And Freight - CIF

پرداخت نرخ افزوده

pay premium

نرخ افزوده

Price premium

پرداخت اضافی

premium

روش ارزش گذاری مشروط

Contingent Valuation method (CVM)

تحلیل توام

Conjoint analysis

رگرسیون لاجیستیک چندگانه دوبخشی

Binominal multiple logistic regression

مطالعات میدانی، مطالعات بازاری

Market survey

حراج ویکری

Vickery auction

احتمال نهایی، تاثیر نهایی

Marginal effect

متغیر وابسته محدود

Limited dependence variable

توصیفی - تحلیلی

Descriptive - analytic

دستاورد

Achievement

جامعه مدنی

Civil society

نظام نامه اخلاقی، آیین رفتار و کردار حرفه ای

Code Of Conduct

تربیت

upbringing

ریسک خنثی

Risk neutral

ریسک پذیر

risk seeking

ریسک گریز

risk averse

بانک بازکننده اعتبار

Opening Bank

بانک ابلاغ کننده

Advising Bank

بانک پوشش دهنده اعتبار

Covering Bank

بانک معامله کننده اسناد

Negotiating Bank

شرکت حمل کننده کالا

Shipping Company

شرکت بیمه کننده کالا

Insurance Company

متقاضی اعتبار

Applicant

باز کننده اعتبار

Opener

وارد کننده

Importer

سفارش دهنده

Orderer

ذینفع کالا

Beneficiary

صادر کننده

Exporter

سازنده کالا

Manufacturer

تهیه کننده کالا

Supplier

بانک باز کننده اعتبار

Opening Bank

بانک صادر کننده اعتبار

Issuing Bank

بانک خریدار

Buyer’s Bank

بانک محلی

Local bank

بانک ابلاغ کننده

Advising / Notifying Bank

بانک پرداخت کننده وجه اعتبار

Paying bank

بانک تائید کننده اعتبار

Confirming Bank

نمایندگان شرکت حمل

Forwarding Agents

سیاهه

Invoice

بارنامه

Bill Of Lading

گواهی مبدا

Certificate Of origin

گواهی بیمه

Certificate of Insurance

صورتحساب کرایه حمل

Freight Invoice

گواهی کیفیت کالا

Quality Certificate

گواهی کمیت کالا

Quantity Certificate

گواهی ضد عفونی

Fumigation Certificate

گواهی آنالایز

Certificate of Analysis

گواهی بهداشت

Health certificate

گواهی سلامت

Sanitary certificate

گواهی بازرسی کالا

Inspection Certificate

بارنامه دریائی

Ocean Bill of Lading

بارنامه هوائی

Air way Bill

بارنامه قطار/ راه آهن

Rail Way bill

بارنامه های مختلط

Combined Bill Of Lading

بارنامه های موقت

Received for Shipment B/L

بارنامه سراسری

Full set Clean B/L

بارنامه متور لنچ

Nakhoda Receipt / Lanch Manifest

اسناد قابل معامله

Negotiable Document

بارنامه های بار زده درکشتی

On Board Bill Of Lading

کالاهای در راه

Goods en Rute

ظهر نویسی بنام شخص

( To The Order Of Consignee )

پشت نویسی بنام بانک باز کننده

( To The Order of Bank X)

صرف ریسک

risk premium

مشمول مالیات

Tax Deductible

تشدید تقاضا

Demand Amplification

بازدهی

Efficiency

توقف در نقطه ثابت

Fixed-Position Stop System

جعبه هموارسازی

Heijonka Box

حرکت اطلاعات

Information Flow

گردش موجودی

Inventory Turns

حی‌دوکا

Jidoka

کانبان

Kanban

مل و نقل مواد

Material Handling

مودا، مورا و موری

Muda, Mura, Muri

گسترش خط مشی

Policy Deployment

تولید کششی

Pull Production

کار استاندارد

Standardized Work

سیستم تولید تویوتا

Toyota Production System

گزارش A3

A3 Report

کنترل A-B

A-B Control

لجستیک ناب

Lean Logistics

فروش هموار

Level Selling

ابی‌آ

Obeya

برنامه  هر قطعه

Plan for Every Part

برنامه آموزش افراد

Plan for Every Person

تصویر تکت

Takt Image

سوراب

Tsurube

مدیر جریان ارزش

Value-Stream Manager

زمان تکت

Takt Time

جعبه هی‌جونکا

Heijunka Box

ذخیره محافظ

Buffer Stock

ذخیره ارسالی

Shipping Stock

نماینده بیمه

AGENT

تمام خطر

ALL RISKS

دلال بیمه، کارگزار

BROKER

ادعای خسارت

CLAIM

کارمزد

COMMISSION

اعتبار اسنادی

DOCUMENTARY CREDIT-LETTER OF CREDIT(L.C)

الحاقیه

ENDORSEMENT

قرارداد اتکایی مازاد خسارت

EXCESS OF LOSS TREATY

آتش‌سوزی

FIRE

اصل جانشینی

SUBROGATION

بیمه عمر گروهی

GROUP LIFE INSURANCE

بیمه شده

INSURED

اصل غرامت

INDEMNITY

اصل نفع بیمه‌ای

INSURABLE INTEREST

بیمه‌گر

INSURER

قراردادهای اتکایی غیرنسبی

NON - PROPORTIONAL REINSURANCE

قراردادهای اتکایی نسبی

PROPORTIONAL REINSURANCE

اصل علیت، علت مستقیم

PROXIMATE CAUSE

مسؤولیت

LIABILITY

ارزیاب خسارت

LOSS ASSESSOR

بیمه نامه مانده بدهکار

MORTGAGE PROTECTION POLICY

بیمه گذار

POLICYHOLDER

حق بیمه

PREMIUM

قرارداد اتکایی مشارکت

QUOTA - SHARE TREATY

بیمه اتکایی

REINSURANCE

قرارداد اتکایی مازاد نسبت خسارت

STOP LOSS TREATY

قرارداد اتکایی مازاد نسبت خسارت

STOP LOSS TREATY

اصل جانشینی

SUBROGATION

قرارداد اتکایی مازاد سرمایه

SURPLUS TREATY

ارزش بازخرید

SURRENDER VALUE

شخص ثالث

THIRD PARTY

اصل حد اعلای حسن نیت

UTMOST GOOD FAITH

آرم

logo

سند حقوقی

legal instrument

شرکت

company

میان بر

shorthand

کاهش دهنده ریسک

risk reducer

موضع یابی

positioning

شخصیت

personality

مجموعه ای از ارزش ها

cluster of values

چشم انداز

vision

اضافه ارزش

added value

هویت

identity

تصویر ذهنی

image

رابطه

relationship

وفاداری

loyalty

ریسک عملکردی

performance risk

ریسک مالی

financial risk

ریسک زمانی

time risk

ریسک اجتماعی

social risk

گروه های هم سنخ

peer groups

ریسک روان شناختی

psychological

خود موقعیتی

self -situational

فردگرایی

individualism

اصالت

authenticity

آزادی

Freedom

مدیریت پروژه

Project Management

فرایند

process

گروه فرایندها

processes group

فرایند های آغازین

initiating process group

فرایندهای برنامه ریزی

planning process group

فرایند های اجرا

executing process group

فرایندهای کنترل و فرایند های پایانی

controlling & monitoring process group

یک پارچگی مدیریت پروژه

project management integration

مدیریت محدوده پروژه

project scope management

مدیریت زمان پروژه

project time management

مدیریت هزینه پروژه

project cost management

مدیریت کیفیت پروژه

project quality management

مدیریت منابع انسانی پروژه

project human resources management

مدیریت ارتباطات پروژه

project communications management

مدیریت ریسک پروژه

project risk management

مدیریت تدارکات پروژه

project procurement management

ساختار شکست کار

WBS. Work Breakdown Structure

ارزش حاصله/ ارزش افزوده

EV. Earned Value

مدریریت ارزش افزوده

EVM. Earned Value Management

ساختار سازمانی اجرائی

OBS. Organizational Breakdown Structure

مدیریت پروژه یا مدیر پروژه

PM. Project Management or Project Manager

راهنمای مدیریت پروژه پیکره دانش

PMBOK. Project Management Body of Knowledge

انجمن مدیریت پروژانجمن تخصصی

PMI. Project Management Institute professional association

مدیریت پروژه حرفه ای

PMP. Project Management Professional

بیمه کیفیت

QA. Quality Assurance

کنترل کیفیت

QC. Quality Control

شرح کار یا صورت وضعیت

SOW. Statement of Work

محدودیت ها

constraint

بیانیه کار

SOW statement of work

ذی نفعان

stakeholders

هدف پروژه

project goal

تایید قلمرو

scope verification

شروع پروژه

project kickoff

مرکز اطلاعات پروژه

project information center

دفتر مدیریت پروژه

PMO project management office

نمودار شبکه ایی پروژه

PND project network diagram

فاز طرح ریزی پروژه

project planning phase

حامی پروژه

project sponsor

چشم انداز پروژه

project vision

بیانیه هدف

propose statement

تقاضای پیشنهاد طرح

RFP request for proposal

تقاضای لیست قیمت

RFQ request for quote

تقویم منابع

resource calendar

مسیر بحرانی

critical path

روش مسیر بحرانی

CPM critical path method

قیود تعیین تاریخ

date constraints

قیود نیمه انعطافی

Semi-flexible constraints

قیود قابل انعطاف

flexible constraints

ضرب العجل قابل انعطاف

flexible dead line

شناور. زمان یا کاری است که میتواند بدون آنکه سبب تاخیر زمان تکمیل پروژه گردد، وفقه داشته باشد.

float time or task

کارهایی که رابطه ss دارند میتوانند باهم آغاز شوند ولی لازم نیست با هم تمام شوند.

SS start to start

در کارهایی که رابطه sf دارند که بسیار نادر هم هست، کار اول شروع نمیشود مگر اینکه کار دوم تمام شده باشد.

SF start to finish

به این مفهوم است که شروع کار را به یک تاریخ معین یا بعد از آن تاریخ مکلف کرده اید و زودتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است.

SNET start no earlier than

به این مفهوم است که لازمه آن شروع کار تا درست قبل از تاریخ تعریف شده است و دیرتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است.

SNLT start no later than

در این موارد لازم است دو کار همزمان با هم و یا با فاصله معین خاتمه یابند.

FF finish to finish

در این موارد کار دوم نمیتواند قبل از پایان کار اول شروع شود و باید با فاصله زمانی مشخص از پایان کار اول و در بهترین حالت بلافاصله بعد از خاتمه کار اول آغاز شود.

FS finish to start

الزام این است که کار در راس یا بعد از تاریخ معین تمام شود و زودتر از آن مقدور نیست.

FNET finish no earlier than

الزام این است که کار در راس یا قبل از تاریخ معین تمام شود و دیرتر از آن مقدور نیست.

FNLT finish no later than

فاصله زمانی،

lag

قانون پارکینسون، بیان میکند که کار تمام ظرف زمانی خود را پر میکند. یعنی هرچه به فعالیت زمان بیشتری اختصاص دهیم آن فعالیت بیشتر طول میکشد.

Parkinson’s law

الزامات منابع، هنگامی رخ میدهد که مدیر پروژه بنا به محدودیتهای خاص منابع دو کار را که میتوانند رابطه SS داشته باشند به شکل FS تعریف نماید.

resource constraints

روش دلفی، یک روش پرس و جو از افراد خبره بدون ذکر نام و نشان افراد برای یافتن ریسک موجود در پروژه.

Delphi technique

طرح امکان سنجی

feasibility plan

پیش بینی

forecasting

نمودار گانت

Gant chart

گرت، تکنیک بررسی و برآورد گرافیکی، موفقیتهای شرطی، شاخه شاخه شدن و در حلقه افتادن کارها بنابر برآوردهای آماری است.

GERT graphical evaluation and review technique

پرت، تکنیک بررسی و برآورد برنامه، یک ابزار زمانبندی شده است که از وزن متوسط برای پیش بینی طول مدت کارهای پروژه استفاده میکند.

PERT program evaluation and review technique

نمودار تاثیر

influence diagram

اهداف کوتاه مدت

milestones

تیم پیشاهنگ

pilot team

گزارش نهایی پروژه

final project report

ممیزی پس از پروژه

post - project audit

پذیرفتن

Accept

پذیرش

Acceptance

معیار های پذیرش

Acceptance criteria

پاسخگویی

Accountability

دقت

Accuracy

ویژگی فعالیت

Activity attribute

فعالیت

Activity

کد فعالیت

Activity code

تعریف فعالیت

Activity definition

شرح فعالیت

Activity description

مدت فعالیت

Activity duration

شاخص فعالیت

Activity identifier

تخمین/ برآورد مدت زمان فعالیت

Activity duration estimating

لیست فعالیت

Activity list

توالی فعالیت­ها

Activities Sequencing

فعالیت بر پیکان

Activity-on-arrow (AOA)

فعالیت بر گره

Activity-on-node

برآورد منابع فعالیت­ها

Activities Resource Estimating

هزینه واقعی

Actual cost

هزینة واقعی کار انجام شده

Actual Cost of Work Performed (ACWP)

مدت زمان واقعی

Actual duration

تاریخ شروع واقعی

Actual start day

تاریخ پایان واقعی

Actual Finish Date AF

تخمین قیاسی

Analogous estimating

حوزه کاربرد

Application area

تلاش توزیع شده

Apportioned effort

درخواست تغیییر تایید شده

Approved change request

پیکان

Arrow

روش نمودار سازی پیکانی

Arrow diagramming method

تاریخ برسی وضعیت

As-of date

اختیارات قدرت

Authority

ماتریس انسوف

Ansoff Matrix

تصویب و تأیید

Approve

دیاگرام وابستگی

Affinity Diagram

مفروضات

Assumptions

تحلیل مفروضات فرضیات

Assumption analysis

سازمان ماتریسی متعادل

Balanced Matrix Organization

نمودار میله ای

Bar chart

مبنا

Baseline

طرح مبنا

Baseline Plan

تاریخ پایان خط مبنا

Baseline finish date

تاریخ شروع خط مبنا

Baseline start date

عقب­تر از برنامه

Behind Schedule

طوفان فکری

Brainstorming

برآورد از پایین به بالا

Bottom-up Estimating

بودجه در پایان کار

Budget at CompletionBAC

ریسک بودجه

Budget Risk

هزینة‌ کار انجام شده

Budgeted Cost of Work Performed (BCWP)

بودجة مورد نیاز برای کارهای باقیمانده

Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)

دیوانسالاری

Bureaucracy

اندوخته

Buffer

خریدار

Buyer

برنامة راهبردی کسب و کار

Business Strategic Plan

کمیته کنترل تغییر

Chang control board

سیستم کنترل تغییر

Chang control

کنترل تغییر

Change Control

جدول تغییر

Change Log

مدیریت تغییر

Change Management

درخواست تغییر

Change Request

جدول حسابها

Chart f accounts

کد حسابها

Code of account

منشور

Charter

چک لیست

Check list

ادعا

Claim

گزارش پایانی

Close-out Report

خاتمه پروژه

Close project

گروه فرآیند پایانی

Closing Process Group

هم مکانی

Co-location

دلیل مشترک

Common cause

مدیریت ارتباطات

Communications management plan

برنامه ریزی ارتباطات

Communication planning

ارتباطات

Communications

سازمان مرکب

Composite Organization

غرامت

Compensation

جزء

Component

سیستم مدیریت پیکر بندی

Configuration management system

مفهوم

Concept

محدودیّت

Constraint

زمان/ بودجة احتیاطی ذخیره

Contingency Time/ Budget

قرارداد

Contract

اداره قرارداد

Contract administration

خاتمه قرارداد

Contract closure

برنامه مدیریت قرارداد

Contract management plan

بیانیه کار قرارداد

Contract statement of work

ساختار شکست کار قرارداد

Contract work breakdown structure

کنترل

Control

حساب کنترل

Control account

برنامه حساب کنترل

Control account plan

نمودار کنترل

Control chart

حدود کنترل

Control limit

اقدامات اصلاحی

Corrective action

معیار سیستم­های کنترل زمان بندی و هزینه

Cost/ Schedule Control Systems Criteria

خط مبنای هزینه

Cost baseline

بودجه بندی هزینه

Cost budgeting

کنترل هزینه

Cost control

برنامه مدیریت هزینه

Cost management plan

هزینه کیفیت

Cost of quality

شاخص عملکرد هزینه

Cost performance index

هزینه بعلاوه سود

Cost-plus-fee

قراداد هزینه بعلاوه سود ثابت

Cost-plus-fixed-fee

قرارداد هزینه بعلاوه سودو مشوق

Cost-plus-incentive-fee

هزینه بعلاوه درصدی از هزینه

Cost-plus-percentage of cost

قرارداد با بازپرداخت هزینه

Cost-reimbursable contract

ساختار شکست هزینه

Cost Breakdown Structure

برآورد هزینه

Cost Estimating

ریسک هزینه

Cost Risk

تراکم

Crashing

انحراف هزینه

Cost Variance

اقدام متقابل

Countermeasure

معیار

Criteria

مسیر بحرانی

Critical path

فعالیت بحرانی

Critical activity

روش زنجیره بحرانی

Critical chain methods

معیار رضایت مندی مشتری

Customer Acceptance Criteria (CAC)

ارزیابی مشتری

Customer Evaluation

نیازهای مشتری

Customer Needs

تحلیل درخت تصمیم

Decision tree analysis

تجزیه کردن

Decompose

تجزیه

Decomposition

عیب

Defect

تعمیر عیب

Defect repair

بازنگری طراحی

design review

توسعه منشور پروژه

Develop project charter

توسعه برنامه مدیریت پروژه

Develop project management plan

تهیه بیانیه محدوده پروژه مقدماتی

Develop project scope statement

توسعه تیم پروژه

Develop project team

هدایت و مدیریت اجرای پروژه

Direct& manage project execution

انضباط

Discipline

تلاش مجزا

Discrete effort

سند

Document

رویه مستند شده

documented procedure

برنامة راهبردی پویا

Dynamic Strategic Plan

سررسید

Deadline

محصول اقلام قابل تحویل

Deliverable

زمان بندی محصولات

Deliverables Schedule

تاریخ تحویل

Delivery Date

وابستگی­ها

Dependencies

زمان بندی تفصیلی

Detailed Schedule (DS)

هزینه­های مستقیم

Direct Costs

مدیریت پروژة انحصاری

Directive Project Management

فعالیت مجازی

dummy activity

مدت

Duration

 انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری‌های جدید در زمانی که تقاضای افزون بر ظرفیت موجود ، فشار می آورد. 

Accelerator

 درمبحث کارآفرینی تکنولوژیک، به سرمایه گذاران غیر رسمی یا ثروتمندانی که در ابتدا هیچ گونه رابطه‌ای با شرکت‌های نوپا ندارند و ناگهان پیدا می‌شوند و برای شکل گیری این شرکت ها سرمایه گذاری می کنند، فرشته می گویند. 

Angle

 حق صدور دستور، و اجرای آن به کمک پاداش یا تنبیه را، اختیار گویند. به عبارت دیگر بخشی از قدرت که از منصب های سازمانی ناشی می شود اختیار نامیده می شود. 

Authority

 شخصی) یا حتی موسسه ای( که دیگران را برای بستن قرارداد گردهم می آورد . وی در برابر انجام این خدمت، حق دلالی دریافت می کند. دلالان درحوزه های اقتصادی گوناگون مانند خرید و فروش انواع کالاها، بیمه، بورس، زمین و مستغلات فعالیت دارند. 

Broker

 در مدیریت مبتنی بر هدف به مشارکت افراد در تعیین هدف تاکید می شود.این تئور ابتدا توسط پیتر دراکر ارائه شد و هدف این بود که با استفاده از هدف های سازمانی موجبات انگیزش کارکنان را فراهم آورد.از آنجا که مدیران رده پایین تر سازمان دز تعیین هدف ها مشارکت می کنند ،باید گفتMBO در سازمان،مسیر پایین به بالا را می پیماید نه مسیر بالا به پایین. 

Management By Objective(MBO 

 تکنولوژی تولید منعطف تکنولوژی ای است که انواع مختلفی از قطعات را به وسیله یک ماشین (ماشین های یکسان) تولید می کند.در این تکنولوژی هر ماشین این قابلیت را دارد که طیف متنوعی از عملیات را انجام دهد. 

Flexible Manufacturing Technology

 چرخه حیات سازمانی عبارت است از مراحل متوالی رشد و توسعه که سازمان از آنها عبور می کند. 

Organizational life cycle

مراکز رشد علمی و دانشگاهی این نوع مراکز رشد، معمولاً توسط مراجع علمی و دانشگاهی برای توسعه اقتصادی و کاربردی کردن دستاوردهای واحدهای فناوری‌های نو و جدید در زمینه‌های بخصوصی و تأمین منابع مالی لازم برای توسعه و تکامل فناوری‌هایی که ارزش اقتصادی بالا برای آن تصور می‌شود، شکل می‌گیرد

Academic and Scientific Incubators 

سرمایه دار مخاطره پذیر - کارآفرینی که به دیگر کارآفرینان از لحاظ مالی کمک می کند و اغلب نقشی فعال در عملکرد شرکتها به عنوان اشغال یک کرسی در هیأت مدیره و غیره ایفا می نمایند

Adventure Capitalist 

سرمایه گذار حامی -فردی که سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می کند. بر خلاف یک شریک، سرمایه گذار حامی بندرت در مدیریت دخالت می کند. معمولاً سرمایه گذاران حامی، ارزش افزوده را از طریق ارتباطات و تخصص‌هایشان بالا می برند 

Angel investor 

ارزیابی -یک بررسی عمیق راجع به طرح کسب و کار، تأیید اطلاعات جاری مشخص در خصوص سودهای مخاطره آمیز و ارزیابی مقدماتی است.

Appraisal

تحویل کالا در کنار کشتی

Free Along Side Ship ( FAS(

تحویل کالا در محل کار

Ex Works (EXW)

تحویل کالا درمحل مقرر به حمل کننده

Free Carrier (FCA)

تحویل کالا درمحل مقرر درمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

Delivered Duty Paid ( DDP)

تحویل- کالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

Delivered Duty Unpaid ( DDU(

تحویل کالا روی اسکله دربندرمقصد

Delivered Ex Quay ( DEQ(

تحویل کالا روی عرشه کشتی

Free On Board ( FOB )

تحویل کالا روی عرشه کشتی دربندرمقصد

Delivered Ex Ship ( DES)

قیمت کالا بیمه و کرایه تا بندر مقصد

Cost Insurance And Freight ( CIF )

قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد

Cost And Freight ( CFR)

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد

Carriage Paid to ( CPT)

پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد

Carriage And Insurance Paid to  (CIP


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 15 , management , marketing , economy and related terms15


تاريخ : جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ | ٧:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()

اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 14

Management, Marketing, Economy and related terms – Part 14

 

اثر همگون‌سازی

Assimilation Effect

طعمه گذاشتن

Bait-and-Switch

قیمت گذاری هم تراز

Horizontal price fixing

قیمت گذاری سر

Vertical price fixing

تحریک برای خرید

Impulse Buying

تخفیف آرمانی

Cause-Related Refund

رسانه های بیرون از خانه

Out-of-Home Media

سقف قیمت

Price Ceiling

بسته بندی قیمت

Price Bundling

نفوذ در بازار

Market Penetration

توسعه بازار

Market Development

توسعه محصول

Product Development

متنوع ‌سازی

Diversification

هدیه

Giveaway

ترفیع متقابل

Cross-Promotion

همراهی محیط

Environmental Stewardship

ممیزی منافع اجتماعی

Social Profit Audit

شرکتهای دارای اندازه کوچک و متوسط از نوع جهان – مرزی

Global Border type SMEs

درآمد دولتی، وجوه دولتی

Public money

زمان تکت

Takt Time

زمان سیکل

Cycle Time

نگهداری فنی با بهره وری کامل

Total Productive Maintenance

مدیریت موجودی

inventory management

زمان توقف (یک دستگاه بواسطه عیب / تعمیر در کارخانه)

downtime

موجودی در دست اقدام

in-process inventory

چرخه شوهارت

Shewhart cycle

چرخه دمینگ

Deming cycle

چراهای پنجگانه

5 Whys

علت ریشه ای

root cause

نمودار استخوان ماهی، نمودار علت و معلول

Fish Bone Diagram

تعاطی افکار، طوفان ذهنی، طوفان مغزی

brainstorming

کلا، روی هم رفته

by and large

کار به هنگام تولید

Work-in-Process / Work in Process

بازده دارایی

Return On Assets

زمان انتظار تا رسیدن محموله سفارش داده شده (LT) ، زمان تدارک

lead-time / Lead Time

میزان اثر بخشی تجهیزات

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

بهبود مستمر

Continuous Improvement (CI)

دوباره کاری

reworking

هسته های کنترل کیفیت

Quality Control Circles (QCC)

کارت کانبان، نوعی روش انبارداری ژاپنی که در آن از سیستم «بموقع» استفاده می شود

Kanban

عیب ماشین، نقص ماشین

machine fault

موجودی در جریان ساخت، کار در جریان

Work In Progress (WIP)

زمان بازده

throughput time

طرح اولیه دقیق

Up-front design / up front design

برنامه ریزی دقیق اولیه

Up-front planning / up front planning

منبع یابی

Resourcing

عدم استفاده بهینه

underutilize

خط مشی

platform

خط مشی آتشین

Burning platform

تولیدکننده تجهیزات اصلی

Original Equipment Manufacturer (OEM)

تشکیلات خرید، سازمان خرید

Purchasing Organization

تحلیل پوششی اطلاعات / داده ها

data envelopment analysis (DEA)

درون سازی، دورن فکنی، درون گرایی، درون سپاری 

internalizing

برون سازی، برون فکنی، برون گرایی، برون سپاری

externalizing

غیر اختیاری

Non-Discretionary

معیارهای کارایی

Efficiency Measures

برآورد کارایی

Efficiency Measurement

شاخص ملکوئیست

Malmquist index

مبنای تامین، مبانی تامینی

supply base

مبنای تقاضا، مبانی تقاضا

demand base

مورد کاوی

Case mining

سیستم خبره

Expert System

تحلیل گروهی

Cluster Analysis

روش های نادقیق

Imprecision methods

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

Analytical Hierarchy Process (AHP)

فرآیند تحلیل شبکه

Analytical Network Process (ANP)

هزینه کل مالکیت

Total Cost of Ownership (TCO)

برنامه ریزی هدف

Goal Programming

تحلیل تبادلی

transactional analysis

روش ارزیابی متوازن، کارت امتیازدهی متعادل

balanced scorecard approach

امتحان گزینش

selection exam

برنامه اجرایی

action plan

طول زمان صرف شده از ایده یک محصول تا روانه شدن آن به بازار

Time to Market

بازار بعد از خرید

aftermarket

مشتری منتخب، مشتری نخبه، مشتری برگزیده

customer of choice

سود سهام پرداختی

pay dividends

هزینه تمام شده تا تحویل آن به مقصد، قیمت تمام شده کالا در مقصد

landed cost

فرآیند موثر و ساده سازی

Streamlining

نقاط قوت کلیدی

core competencies

اعتبار اهرمی

leveraging

مال اسقاطی، چیز مستهلک شده

writeoff

استهلاک های ناشی از کهنگی و اسقاطی شدن

obsolescence writeoffs

سرمایه ستردنی

Write off capital

بالا رفتن سریع (قیمت یا هر چیز مشابه)

sky rocketing / sky-rocketing

ورود به بازار

entry to market

افزایش قیمت فروش، افزایش نرخ اجناس

mark-up / mark up

تولید کننده قرارداد، مجری پیمان

Contract Manufacturer

بازتابهای مالی، پیامدهای مالی، تبعات مالی

financial implications

سیستم های میان سازمانی

Interorganisational systems

مقیاس کارا

efficient scale

طرف تامین

supply side

طرف تقاضا

demand side

مدیر ارشد اطلاعات

Chief Information Officer

تقاضای کل

Aggregate demand

سرمایه گذارى مشترک، تجارت مشترک

Joint venture

مدیریت موجودی (کالا)

inventory management

خدمات پس از فروش

customer service

ارزش ویژه برند / نام و نشان تجاری

brand equity

مدیریت موجودی با فروشنده

Vendor Managed Inventory (VMI)

مقادیر موجودی

stock levels

مدیریت یک طبقه از محصول

category management

مدیریت خرج، مدیریت مصرف

spend management

مدیریت هزینه و صورت وضعیت ها

Cost management and invoices

دفتر هزینه

Cost worksheet

توان افزا

Enabler

توان افزایی، توانمند سازی

enabling

هزینه کالا

COST  OF GOODS

هزینه بسته بندی

PACKING  CHARGES

هزینه حمل و نقل تا بندر عباس

FREIGHT TO BANDAR ABBAS

منابع واسطه ای، نهاده های واسطه ای

intermediate inputs

حاشیه سود صادرات

margin of export

حاشیه سود واردات

margin of import

حاشیه سود صادرات

export margin

حاشیه سود واردات

import margin

فقدان کار، فقدان شغل

job lost

سطح انباشته

aggregate level

مکملیت

complementarity

هزینه نهاده ها

input cost

بهره وری کلی عوامل، بازدهى کلی عوامل

total factor productivity (TFP)

سهم تولید

factor share

کشش جانشینی

elasticity of substitution

شرط سود انقطاع صفر

Zero cutoff profit condition

سهم محصول

product share

شاخص تمرکز

concentration index

الگو محور

role model

جک نایفینگ

jackknifing

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

Organization For Economic Cooperation And Development(OECD)

اریبی گزینشی - تورش گزینشی

selection bias

بنیاد بین المللی پول

International Monetary Foundation (IMF)

کیفیت - آگاه

quality conscious

مرز کارایی

efficiency frontier

بازده (های) ثابت نسبت به مقیاس

constant return to scale / constant returns to scale

منحنی خطی جزء به جزء

piecewise linear curve

متغیر کمکی

Slack Variable

متغیر وزن

weight variable

آزمون علامت

Sign test

مرز کارایی فارل

Farrell Efficiency Frontier

درونداد اختیاری

Discretionary input

اصل کمک مکمل

Complementary slackness principle

قضیه دوگانه

dual theorem

تابع هدف خطی تیکه ای و مقعر

piecewise linear and concave

بازده فزاینده نسبت به مقیاس

increasing returns-to-scale / increasing returns to scale

بازده کاهنده نسبت به مقیاس

decreasing returns-to-scale / decreasing returns to scale

کارایی شعاعی

radial efficiency

مرز امکانات تولید

production possibility frontier

بردار سطری

row vector

شرط کوژی

convexity condition

کارایی مقیاس

scale-efficiency / scale efficiency

کارا- مقیاس

scale-efficient

متغیر نهان

latent variable

گزاره ارزش

value proposition

بخش بازار

Market Segment

ساختار زنجیره ارزش

Value Chain Structure

تولید سود و حاشیه

Revenue Generation And Margin

جایگاه در شبکه ارزش

Position In Value Network

واسطه‌گری

Brokerage

داده محوری

Infomediary

ساختگرا

constructivist

تطابق پذیری

adaptivity

هرج-نظم، نظم-آشوب

Chaordic

سیستم های هرج و نظم دار (متشکل از دو واژه هرج و مرج و نظم)

Chaordic systems

نادرست، اشتباه

wide of the mark

سال تحصیلی

academic year

آزمون دو دامنه

two tailed test

میانگین در یک دوره زمانی، میانگین بر حسب زمان

time-weighted average

تولید درخور

Fit manufacturing

مهندسی مجدد فرآیند تجاری

Business Process Re-engineering

تحقق محصول

Product realization

تحت عملکرد

under performance

کارخانه شعبه

branch plant / branch-plant

مهندسی ابزار دقیق

precision engineering

محصولات میز و صندلی اداری

office seating products

گروه اجرایی

working group

ارزش افزوده ناخالص

Gross value added

تجزیه و تحلیل رابط بین هزینه حجم سود

Cost, volume profit (CVP) analysis

کاهش هزینه ها، قطع هزینه

Cost cutting

جک نایفینگ

Jackknifing

محصول سفارشی

customized product

تولید شخصی انبوه

Mass personalization

تولید سفارشی انبوه

mass customization

لیست مواد، فهرست مواد، سیاهه مواد

bill of material (BOM)

جستار

inquiry

متعادل سازی دانش

Leveraging knowledge

داده های نافذ، اهرمی

Leverage

مباحث تشخیصی داده های نافذ

Leverage diagnostics

فروش از دست رفته

Lost sale

سفارشات عقب افتاده

Back order

کالج تحصیلات تکمیلی

Postgraduate School

کارایی کل

aggregate efficiency

تحلیل مرزی تصادفی

Stochastic Frontier Analysis

آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل

United Nations for Relief and Works Agency (UNRWA)

نمودار صخره ای

Scree Plot

چقدر نزدیک

How far short

میزان دوری از مرز تولید چقدر است

how far short of the production frontier it is falling

عدم رسیدن به (انتظارات، استاندردها، ...)

fall short

عدم انجام / حصول کامل یا درست چیزی

Fall far short of

بازده فزاینده نسبت به مقیاس

increasing returns to scale

منحنی برابری هزینه / هزینه برابر

isocost curve / iso-cost curve

منحنی بی تفاوتی

isoquant

هزینه های یک واحد

unit costs

کارایی متقاطع

cross-efficiency / cross efficiency

تحلیل هم پیوند

conjoint analysis

تابع فاصله

distance function

ارتباط بین بخشی (بین وظایف)

interfunctional relation

هماهنگی بین بخشی

Interfunctional coordination

بازگشت مشارکت

Return of collaboration

حوزه عملیاتی

Functional area

بازاریابی رابطه ای، بارازیابی وابسته، بازایابی مشارکتی، بازاریابی پورسانتی

Affiliate marketing

فروشنده / سایت فروشنده کالا (دارنده کالا در سیستم بازاریابی پورسانتی)

merchant

تبلیغ کننده / افیلیت (مبلغ کالای فروشنده در سیستم بازاریابی پورسانتی) فرد تبلیغ کننده در وب سایت خود لینک تبلیغ فروشنده اصلی را قرار داده و در صورتی که کاربر (ویزیتور) از سایت مبلغ لینک سایت فروشنده را کلیک کرد و اقدام به خرید نمود پورسانت برای افیلیت در نظر گرفته می شود.

Affiliate

بازاریابی داخلی، بازاریابی رو به درون

Inbound marketing

بازاریابی خارجی، بازاریابی رو به بیرون

Outbound marketing

شرکت های تضامنی

Partnerships

موسسه فردی، واحد اقتصادی تک مالکی

Sole proprietorship

عدالت رویه ای

Procedural justice

مکاتبه جهت اطلاع / تذکر

notification correspondence

مکاتبات / تماس های یادآوری کننده

follow-up reminders

هزینه بازگشت پست

return postage

تضمین عدم افشای نام

anonymity guarantee

سوگیری / اریبی عدم پاسخگویی

nonresponse bias

همبندی، یکپارچگی

Connectedness

اعتبار صوری

face validity

چند خطى، هم خطى بین متغیرهاى مستقل

Multicollinearity

دلایل موجه، دلایل قانع کننده

Compelling reasons

شواهد موجه، شواهد قانع کننده

Compelling evidences

وزن بتا

beta weight

بهم نزدیک سازی، هم کناری، الحاق، همجواری، پهلوی هم گذاری، مجاورت

Juxtaposition

بصورت لاینحل

inextricably

تلاش های مشارکتی

Synergistic efforts

مزیت رقابتی

competitive edge

بین مرزی

Cross-border / Cross border

بین فرهنگی، میان فرهنگی

cross-cultural / cross cultural

بازارهای برون مرزی

oversea markets

گزاره های تحقیقاتی

research propositions

بازاریابی رابطه مند

relationship marketing

داخل سازمانی

intra-organizational

بین فرهنگی

inter-cultural

فی ثابت

flat fee

پرداخت جلوتر، زودتر

upfront payment

دفعات نمایش (تعداد دفعات نمایش عبارت مورد جستجو در گوگل)

Impression (in google webmaster)

هزینه بر حسب تعداد دفعات نمایش (سیستم تبلیغات نمایشی)

Cost Per Mil (CPM)

هزینه بر حسب عمل (عمل شامل کلیک، پرکردن فرم، دانلود، خرید)

Cost Per Action (CPA)

هزینه بر حسب کلیک (کلیک بر روی لینک یا بنر یا تعداد افراد بازدید کننده از سایت که از سایت تبلیع کننده وارد وب سایت شما می شوند)

Cost Per Click (CPC)

کلیک و خداحافظ (در بازاریابی پورسانتی این عبارت به معنی کلیک کاربر بر روی لینک فروشنده اصلی که در وب سایت تبلیغ کننده قرار دارد و ورود به سایت فروشنده اصلی است – که در حقیقت منجر به ترک سایت تبلیغ کننده خواهد شد)

click and bye

حضور، در معرض دید قرار دادن، نمایش دادن

exposure

زمان پرداخت، دوره پرداخت

frequency of payment

تشکیلات

Constituency

تئوری تشکیلات محور

Constituency- based theory

سیستم های پاداش

Reward systems

بازاریابی االکترونیک

E-marketing

استراتژی اطلاعاتی

informational strategy

ایجاد آگاهی از برند

Brand Awareness

روش های پرداخت

payment methods

جستجو برمبنای کلمات کلیدی

Keywords search

تبلیغات بنری

banner advertising

اسپانسر بودن

Sponsorship

ریچ مدیا

rich Media

پست الکترونیک

email

ارجاعات

Referral

جستجوی کلمات

Keywords Search

تبلیغات بنری

Banner ads

تبادل بنر به صورت رایگان

Free banner exchange

تبلیغات بنری به صورت غیر رایگان

Paid banner advertising

تبلیغات طبقه بندی شده

Classified ads

اسپانسرینگ

sponsorship

خبرنامه الکترونیکی

e-newsletter

اجتماع مجازی آنلاین

online community

تخفیفات و مشوقهای فروش

sales incentive

سرویسهای یادآوری کننده

Reminder services

مشتریان فعلی

Current Customer

مشتریان احتمالی

Prospect

فروشندگان لیست (ایمیل)

List Brokers

نرخ بازکردن ایمیل

open rate (of emails)

نرخ کلیک درون ایمیل ها

Click through rate

نرخ ایمیلهای برگشتی

Bounces email

تبلیغی که فضای یک تبلیغ منفرد را به سه رشته تصاویر گسسته تقسیم بندی می کند که در یک ردیف در طول نمایش یا نشان داده می شود

Tristitiad Ad

نمایش یک صفحه تبلیغاتی قبل از اینکه محتویاتی درخواست شود.

Intersititial Ad

تبلیغات نشریات الکترونیک

Ezine Advertising

کاربردهای خلاقانه

Creative Uses

بازاریابی وبلاگ

Blog Marketing

بازاریابی مخفیانه

Uncover viral marketing

کتاب الکترونیکی

Ebook

ایجاد برند

Branding

سرویس پست الکترونیک

Email services

نرم افزارهای رایگان قابل انتشار

Free viral software

شرایط برنده – برنده

Win-Win conditions

هزینه پایین تر جذب مشتریان

Lower customer acquisition cost

کاهش هزینه های بازاریابی

Reduced Marketing Costs

دسترسی بهتر

better Reach

تمرکز بیشتر بر کسب و کار

Business Focus

نتایج قابل اندازه گیری

Measurable Result

اهداف

Objectives

سطح ریسک

Level Of Risk

ارزش مشتری

Customer Value

محصول

Product

قیمت

Price

مکان

Place

ترفیعات

Promotions

شخصی سازی

Personalization

حریم شخصی

Privacy

ترفیع فروش

Sales promotion

امنیت

security

وب سایت

Site

اجتماعات مجازی

Ecommunity

خدمات مشتری

Customer Services

پیشگامان

Pioneers

اولین دنباله روها

Follower Early

تجربه وبی

web experience

فاکتورهای عملیاتی

functionality Factors

فاکتورهای روانشناسی

Psychological factor

فاکتورهای محتوایی

Content Factors

سهولت و راحتی

Convenience

توانایی جستجوی سایت

Site findability

سرعت سایت

Site Speed

فرایند سفارش دهی و پرداخت

Ordering & Payment Process

تعامل

Interactivity

اعتماد

Trust

سوء استفاده از اطلاعات مشتریان

Customer Data Abuse

گارانتی و سیاست های استرداد

Guarantee & return policy

عناصر کاهش عدم اطمینان

Uncertainty reducing elements

زیبا شناسی

Aesthetic

آمیخته بازاریابی

Marketing mix

تحقیقات بازار از طریق پست الکترونیک

Email Survey

تحقیقات بازار تصادفی توسط وب سایت ها

Random Website Survey

تحقیقات بازار توسط ایجاد پنل اینترنتی

Panel website Survey

گروه کانون

Focus Group

تست محصول

Product testing

لاگ فایل ها

Log file

داده کاوی

Data mining

ثبت نام مشتریان

Customer Registration

کوکی ها

Cookie

ویزیتور یکتا

Unique visitor

تعداد ویزیت

Number of Visits

صفحات

Pages

یک درخواست عملیاتی از مرورگر به سرور

Hit

پهنای باند

bandwidth

قیمت گذاری آنلاین

Online pricing

قیمت گذاری ثابت

Fixed pricing

قیمت های مذاکره ای

Negotiated pricing

حراجی ها

Auction

قیمت گذاری گروهی

Bundling pricing

قیمت گذاری پویا

Dynamic pricing

تعیین قیمتها توسط مشتری

Name your own price

قیمت گذاری مقایسه ای

Comparison pricing

قیمت گذاری خرید انبوه

Bulk-Buy pricing

قیمت گذاری تخفیفی

Rebating pricing

کالا و خدمات رایگان

Free Product / service

قیمت گذاری تفکیکی

Differential Pricing

درستی و صحت

Precision

بخش بندی

Segmentation

انطباق پذیری

Adaptability

حصول سرمایه از طریق مالیات

tax financing

نمایش دادن محتوایی خاص به هر موتور جستجو. اسپایدر هر موتور جستجو نام مشخصی دارد. بدین ترتیب اگر اسپایدری مشخص، صفحه‎ای را از سرور درخواست کند، صفحه از پیش آماده شده برای آن اسپایدر به آن نشان داده می‎شود. با اعمال این روش، محتوایی که کاربر عادی و موتور جستجو می بیند، متفاوت خواهد بود. در این روش صفحاتی که به خورد اسپایدر داده می‎شوند جذابیت گرافیکی ندارند و پر از کلمات کلیدی است. موتورهای جستجو توانایی شناسایی این صفحات را دارند و کاربرد این روش تقلب محسوب می‎شود.

Above the fold

آدرس کامل، مانند http://www.example.com/folder/file.html

Absolute Link

عمر، عمر دومین، صفحه و ... که در رتبه بندی موثر است.

Age

نمایش دادن محتوایی خاص به هر موتور جستجو. اسپایدر هر موتور جستجو نام مشخصی دارد. بدین ترتیب اگر اسپایدری مشخص، صفحه¬ای را از سرور درخواست کند، صفحه از پیش آماده شده برای آن اسپایدر به آن نشان داده میشود. این روش تقلب محسوب میشود. با اعمال این روش، محتوایی که کاربر عادی و موتور جستجو می بیند، متفاوت خواهد بود. در این روش صفحاتی که به خورد اسپایدر داده می‎شوند جذابیت گرافیکی ندارند و پر از کلمات کلیدی است. موتورهای جستجو توانایی شناسایی این صفحات را دارند.

Agent name delivery

تکنیک جدیدی است که به کمک آن یک صفحه می‎تواند داده هایی را از سرور درخواست کند و محتوای بخشی از خود را بروزرسانی نماید بدون این که خود دوباره بارگذاری شود.

AJAX

مجموعه‌ای از قوانین یا دستورالعمل‎هاست که موتور جستجو بر اساس آن صفحات وب را در خروجی‌اش مرتب می‎کند.

Algorithm

شناسه مفسر عکس. به کمک آن محتوای عکس توضیح داده می‏شود. با بردن موس روی تصویر، این توضیحات نمایان می‎‎شود. هر گاه تصویر به هر دلیل بارگذاری نشود، این متن جای تصویر را می‎گیرد.

ALT Attribute

سرویسی از گوگل که به کمک آن مدیران سایت‎ها می توانند آمار سایت خود را تحلیل کنند: google.com/analytics

Analytics

متن لینک – متنی که کاربر با کلیک کردن بر آن به صفحه دیگری می رود.

Anchor Text

لینکی که به صفحه‎ای می‎شود، لینک ورودی به یک صفحه. اگر سایت Aبه سایت B لینک دهد، لینک از سایت A یک "بک لینک" برای سایت B است.

Backlink, Inbound Link

تغییر دادن محتوای صفحه بعد از آن که در موتور جستجو یا فهرست ثبت شد. مثلاً معرفی سایت یک آژانس خدمات مسافرتی به گروه گردشگری دایرکتوری دیماز و سپس تغییر دادن محتوای آن به "تولید جوراب پشمی" بعد از آن که سایت برای نمایش در گروه گردشگری مورد تأیید قرار گرفت.

Bait-and-switch

محتوایی از صفحه که کاربر برای دیدن آن باید به پایین صفحه نمایش اسکرول کند.

Below the fold

سئو‎کردن با استفاده از روش‎هایی برای فریب دادن موتور جستجو. بهینه‎سازی سایت با استفاده از تکنیک‎هایی که تلاش دارد موتورهای جستجو را دور بزند.

Black Hat SEO

استفاده از عمل‎گرهای منطقی برای جستجو مانند استفاده از AND, OR. هر گاه دو کلمه با یک فاصله از هم جستجو می-شود معنای آن همان AND است.

Boolean Search

به طور ساده یعنی افرادی که به سایت مراجعه می‎کنند و بلافاصله از آن خارج می‎شوند.

Bounce rate

لینک شکسته. لینک به صفحه‎ای که وجود ندارد.

Broken link, dead link, dangling link

کش. برخی از موتورهای جستجو نسخه‎ای از محتوای صفحات را روی سرور خود نگه می‎دارند. این نسخه مربوط به آخرین باری است که موتور جستجو به صفحات سر زده است.

Cache

اقداماتی که مدیر سایت دوست دارد کاربران در سایت انجام دهند. مانند سفارش، خرید، عضویت، دانلود و کلیک کردن.

Call to action

کد کاپچا. تصاویری که به صورت اتوماتیک تولید می‎شوند و محتوای آن باید برای ارسال اطلاعات به سایت مورد استفاده قرار گیرد. هدف آن جلوگیری از اسپم است.

Captcha

دسته‎بندی اطلاعات در گروه‎های موضوعی.

Classification

عبارت است از تعداد کاربرانی که روی لینکی در نتایج جستجو کلیک می‎کنند و به صفحه‎ای خاص می‌روند و مدت زمانی که در آن صفحه می‎مانند. برخی از موتورهای جستجوگر این پارامتر را در رتبه‌بندی لحاظ می‎کنند.

Click-though popularity, click-thru popularity, click tracking

پروسه کلیک کردن روی لینکی در نتایج جستجو و رفتن به صفحه‎ای خاص.

Click-though, click-thru

نمایش دو محتوای مختلف به موتور جستجو و کاربر عادی سایت. در این پروسه ابتدا درخواست کننده صفحه مشخص می‎شود. اگر درخواست کننده موتور جستجو باشد محتوای خاص آن موتور جستجو به وی نمایش داده می‎شود و اگر درخواست کننده کاربر باشد، صفحه اصلی به وی نشان داده می‎شود. CMS سیستم مدیریت سایت. امروزه سایت‎های بسیاری تمایل به استفاده از آن دارند. سایت‎های ارائه دهنده خدمات وبلاگ در حقیقت یک نوع سیستم ساده مدیریت محتوا هستند. در سی‎ام‎اسها مدیریت سایت یکپارچه و ساده شده است.

Cloaking, obfuscation

نظر دادن در وبلاگ‎ها

Comments

برچسب توضیحات برای وارد کردن توضیحات در منبع کد اچ‎تی‎ام‎ال استفاده می‎شود. توضیحات توسط مرورگرها نادیده گرفته می‎شوند.

Comments Tag

درصدی از کاربران سایت که علاوه بر انجام بازدید عادی، کار دیگری که مورد علاقه صاحبان سایت است را انجام می-دهند. مثلاً برای یک فروشگاه جوراب این کار مورد علاقه، خرید جوراب است. برای یک سایت خبری، کار مورد علاقه ثبت نام در خبرنامه و یا عضویت در آر‎اس‎اس آن است. اگر 100 بیننده به سایتی مراجعه کنند و تنها یک فرم تماس پر شود، نرخ تبدیل 1% است.

Conversion rate

برنامه‎ای که تعداد بازدید از صفحه را می‎شمرد.

Counter

هزینه برای هر کلیک. به عبارت دیگر برای این که یک بار بر روی لینکی کلیک شود، چه هزینه‎ای پرداخت شده است.

CPC, cost per click

هزینه برای هزار بار نمایش.

CPM, cost per thousand ad impressions

این که موتور جستجو تا چه عمقی در سایت پیش می‎رود و محتوای آن را می‎خواند. هر پوشه را یک لایه فرض کنید. بهتر است سایت سه لایه و کم‏تر داشته باشد.

Crawl depth

یعنی این که موتور جستجو هر از چند گاه به سایت مراجعه می‎کند.

Crawl frequency

همان اسپایدر است.

Crawler

لینک بین صفحات مختلف یک سایت معین

Cross linking

تکنیکی است که به اسناد وب استایل می‎دهد. به کمک آن مشخص می‎شود اجزای اچ‎تی‎ام‎ال چگونه و در کجا نمایش داده شوند.

CSS, cascading style sheet

درصدی از کاربران که تبلیغی را می‎بینند و بر روی آن کلیک می‎کنند. درصدی از کاربران که لینک سایت را در نتایج جستجو می‎بینند و با کلیک کردن بر آن به سایت مراجعه می‎کنند.

CTR, clickthrough rate

لینک دادن به صفحه‎ای که دو پوشه و یا بیش‏تر از صفحه اول سایت دور است.

Deep linking

صفحه‎ای که کاربر بعد از کلیک کردن بر لینکی در نتایج جستجو به آن می‎رود.

Destination page

فهرست. سایتی که سایت‎های دیگر را در گروه‎های خود دسته‎بندی می‎کند و نمایش می‎دهد.

Directory

پروسه نوشتن عنوان و توضیح مناسب برای یک سایت و انتخاب مناسب‎ترین گروه فهرست برای معرفی سایت به آن.

Directory enhancement

نامی اختصاصی که سایتی را مشخص می‎کند مانند Irpedia.com.

Domain name

صفحاتی که مخصوصاً برای کسب رتبه بالا طراحی می‎شوند و نه برای کمک به کاربران. این صفحات متناسب با هر موتور جستجو ساخته می‎شوند. معمولاً در پروسه Cloaking از آن‏ها استفاده ‌شود. در ساخت این صفحات تلاش می-شود تا وزن‎ها برای همه پارامترها در بهترین حالت باشد و از همه پارامترها استفاده می‎شود.

Doorway page, gateway page

آدرس یک صفحه داینامیک. صفحات داینامیک معمولاً دارای کاراکترهایی, cgi هستند.

Dynamic URL

اولین صفحه‎ای که کاربر بعد از کلیک کردن بر لینکی از طریق آن وارد سایتی می‎شود.

Entry page, landing page

صفحه‎ای که رتبه بالا دارد اما محتوای آن از صفحه‎ای در سایتی دیگر دزدیده شده است.

Fake copy listing

نمایش صفحه‎ای در نتایج جستجو که ارتباطی به عبارت جستجو شده ندارد.

False drop

رایگان برای همه. سایت‎هایی که هر کس می‎تواند لینک خود را در آن قرار دهد. صفحاتی که حاوی لینک‌هایی غیرمرتبط هستند.

FFA, free for all

کلمات عمومی و رایج. مواردی مانند a, and, or, for, is, but و به فارسی از، به، با، بر، در...

Filter words, common words, stop words

تکنیکی در اچ‎تی‎ام‎ال است که صفحه نمایش را به چندین بخش تقسیم می‎کند.

Frame

بایگانی کردن همه کلمات موجود در یک صفحه بدون حذف کلمات رایجی مانند با، به، از...

Full-text index

محتوایی که نظم و ترتیب منطقی ندارد و برای کاربر قابل فهم نیست.

Gibberish

صفحه‎ای که مخصوصاً برای لینک دادن به صفحات doorway طراحی شده است. ابتدا چند doorway طراحی می‎شود و سپس از طریق یک صفحه hallway آن‏ها را به موتور جستجو معرفی می‎کنند.

Hallway page

سرتیترهای h1 تا h6.

Heading, heading tag

متن پنهان. متنی که بدون انجام دادن کاری خاص توسط کاربر قابل دیدن نیست. مانند متن‎هایی که هم‌رنگ پس‎زمینه‎اند یا با فونتی ریز در صفحه قرار دارند. اسکرول کردن صفحه، کاری خاص نیست!

Hidden text

هر درخواست از سرور را گویند. مثلاً اگر صفحه ای 6 تصویر در خود دارد، به هنگام بارگذاری آن 7 هیت در سرور ثبت می‎شود. یکی برای خود صفحه و 6 تا برای تصاویر آن. نباید هیت با بازدید صفحه اشتباه گرفته شود. در این مثال تنها یک بازدید صفحه اتفاق می‎افتد.

Hit

دزدیدن پهنای باند. نمایش سندی در سایت خود در حالی‎که آن سند از سایت دیگری فراخوانی می‎شود.

Hot linking

صفحات وب به زبان اچ‎تی‎ام‎ال نوشته شده‎اند که به معنای زبان نشانه‎گذاری فرامتنی است. اچ‎تی‎ام‎ال، یک فایل متنی حاوی برچسب‎های کوچک نشانه‎گذاری است که ویژگی و ساختار صفحه را مشخص می‎کنند.

Html, HyperText Markup Language

درخواست موفقیت آمیز، سرور به درخواست با موفقیت پاسخ داد. به عنوان مثال تصویر یا صفحه درخواست شده بدون مشکل در مروگر کاربر نمایش داده شد.

HTTP status code: 200

انتقال همیشگی، فایل درخواست شده برای همیشه به آدرس دیگری منتقل شده است.

HTTP status code: 301

انتقال موقت، فایل درخواست شده به طور موقت در آدرس دیگری قابل دسترس است.

HTTP status code: 302

پیدا نشد. سند درخواست شده پیدا نشد. برای اطلاعات بیشتر این مقاله را مطالعه نمایید

HTTP status code: 404

لینک. به کمک آن می‎توان از صفحه‎ای به صفحه‎ی دیگر رفت. در واقع همانند یک پل بین دو صفحه عمل می‎کند.

Hyperlink, link

متن لینک. متنی که با کلیک بر آن به صفحه دیگری می‎رویم.

Hypertext link

یک عکس است که هر قسمت آن به صفحه‎ای دیگر لینک شده است.

Image map

لینک به سایت. لینکی که از سایتی دیگر به سایتی خاص داده شده است. لینک ورودی.

Inbound link

بایگانی موتور جستجو

Index

بخشی از موتور جستجو که اطلاعات جمع‎آوری شده توسط اسپایدر را ذخیره می‎کند.

Indexer

سایت‎ها و صفحاتی که موتور جستجو نمی‎تواند آن‏ها را بایگانی کند. به عنوان مثال سایت کتابخآن‏های را فرض کنید که با وارد کردن کلمه‎ای و فشردن دکمه‎ای می‎توانید به فهرست کتاب‎های موجود در زمینه کلمه جستجو شده، دست یابید. چون موتور جستجو نمی‎تواند روی دکمه‎ای کلید کند بنابراین نمی‎تواند به اطلاعات کتاب‎های این کتابخانه نیز دست یابد. صفحاتی که برای دیدن آن‏ها نیاز به رمز ورود است نیز در این زمره‎اند.

Invisible web

عددی یکتا که هر کامپیوتر را در اینترنت مشخص می‎کند. در حال حاضر 4 عدد 32 بیتی است که از 0 تا 255 متغیرند. مانند 255.191.12.23

IP address

پروتکل اینترنت. این پروتکل استانداردی را فراهم می‎کند که اطلاعات بر روی اینترنت فرستاده شود.

IP, Internet Protocol

زبانی برنامه نویسی است که به طراحان اجازه می‎دهد تا در صفحات انیمیشن به کار گیرند و صفحاتی پویاتر طراحی کنند.

Javascript

کلمه‎ای که در موتور جستجو، جستجو می‎شود. همچنین کلمه‎ای است که با دقت محتوای یک صفحه را توضیح می‎دهد.

Keyword

به تعداد دفعاتی که یک کلمه نسبت به کل کلمات متن تکرار شده است، گفته می‎شود.

Keyword density

تعداد دفعاتی که یک کلمه در کل متن تکرار شده است را نشان می‎دهد.

Keyword frequency

به مکان یک کلمه نسبت به کل کلمات دیگر متن، اشاره میکند (ارزش مکانی). این عامل را می‎توان این‌گونه هم تعریف کرد که یک کلمه چقدر به بالای صفحه نزدیک است.

Keyword prominence

به مکان کلمات نسبت به یکدیگر (دوری یا نزدیکی آن‏ها از هم)، اشاره میکند.

Keyword proximity

تکرار بی‎مورد کلمات کلیدی در صفحه.

Keyword stacking, staffing

مجموعه‎ای از سایت‎های غیر مرتبط که به هم لینک می‎دهند تا محبوبیت پیوندی همه آن‏ها افزایش یابد.

Link farm

مقدار ارزش لینک که از دهنده لینک به گیرنده آن در محاسبه پیج‎رنک داده می‎شود. هر چه صفحه‎ای به صفحه‎های بیش‏تری لینک کند، ارزش لینک آن کم‏تر می‎شود.

Link juice

به تعداد و کیفیت لینک‎های ورودی به یک سایت از سایت‎های دیگر اشاره دارد.

Link popularity

لینکی از موتور جستجو به صفحه‎ای که وجود ندارد. دلیل آن می‎تواند تغییرات در سایت و حذف آدرس‌ها باشد.

Link rot, linkrot

برچسبی در اچ‎تی‎ام‎ال که صفحه را بعد زمان تعیین شده مجددا بارگذاری می‎کند.

Meta refresh

ابرجستجوگر. خدمات جستجویی که همزمان نتایج جستجوی چند موتور جستجو را برای کمک به کاربر به‎کار می‎گیرد. در واقع نتایج خود را از موتورهای جستجوی دیگر می‎گیرد و نمایش می‎دهد.

Meta search, Meta search engine

برچسب‎هایی از اچ‎تی‎ام‎ال که حاوی اطلاعاتی درباره صفحه‎اند.

Meta tag

چندین سایت با محتوای یکسان و یا شبیه به هم که روی سرورهای مختلف قرار دارند. آن‏ها به منظور دور زدن موتورهای جستجو کاربرد دارند.

Mirror domain, mirror site

لینک طبیعی. لینک‎هایی که به صورت طبیعی در سایت‎ها موجودند و به منابع وب داده می‎شود.

Natural linking

دستوری برای امتیاز ندادن به مقصد. یعنی از دهنده لینک به گیرنده آن به ‎هنگام محاسبه پیچ‎رنک امتیازی داده نشود.

Nofollow

پارامترهایی خارج از سایت که در رتبه آن مؤثرند مانند لینک از سایت دیگر

Off-page factor

پارامترهای داخل سایت که در رتبه آن مؤثرند مانند عنوان صفحات، متن صفحات و...

On-page factor

پروسه طراحی، کدنویسی، نوشتن متن صفحات و معرفی آن‏ها به موتور جستجو به منظور بالا بردن شانس آن‏ها برای کسب رتبه بالا در موتور جستجو گفته می‎شود.

Optimization

قرار گرفتن در رتبه‎های عادی موتور جستجو. موتورهای جستجو سایت‎های دیگری را در کنار نتایج عادی خود نشان می-دهند که برای آن هزینه دریافت می‎کنند. رتبه‎های عادی موتور جستجو را نمی‎توان خرید!

Organic listing, natural listing, unpaid listing

لینک از سایت. لینک از سایتی معین به سایتی دیگر. لینک خروجی.

Outbound link

در بحث پیوندها یعنی این که صفحه چند لینک دارد و در بحث بازدید صفحات یعنی این که صفحه چقدر بازدید دارد.

Page popularity

به هر بار نمایش صفحه در مرورگر کاربر گفته می‎شود.

Page view

معیار گوگل در ارزیابی میزان اهمیت صفحات وب که عددی متغیر بین صفر و ده است. به اختصار به صورت PR0,…, PR10 بیان می‎شود. PR4+ یعنی صفحاتی که دارای پیج‎رنک 4 و بالاتر هستند.

PageRank, PR

سه کلمه اول عنوان صفحه که به هر صورت نوشته شوند دارای کلمه کلیدی هستند. مانند صادر‎کننده پسته ایرانی که به صورت‎های صادر‎کننده پسته، پسته ایرانی، صادر‎کننده پسته ایرانی و صادرکننده ایرانی هنوز هم عبارت کلیدی‎اند.

Power combination

هزینه‎ای که می‎شود تا کاربر اقدامی خاص را در سایت انجام دهد. مثلاً پر کردن فرمی یا خریدن کالایی.

PPA, cost per action

دقت و کیفیت در نتایج جستجوی یک موتور جستجو.

Precision

درخواست. کلماتی که کاربر به موتور جستجو وارد می‎کند تا نتیجه جستجو را ببیند.

Query

بخشی از موتور جستجو است که وظیفه تحلیل درخواست کاربر را به‌عهده دارد. آن تلاش می‎کند صفحات مرتبط با عبارت جستجو شده را به کاربر نشان دهد.

Query processor

رتبه‎بندی یا رتبه. رتبه سایت در نتیجه جستجو

Ranking, positioning

لینک تبادلی یا دو طرفه. سایت آ به سایت ب و سایت ب به سایت آ لینک می‎کند.

Reciprocal link

ارجاع دادن. یعنی صفحه‎ای فراخوانی می‎شود اما از جای دیگری به آن پاسخ داده می‎شود.

Redirect

ارجاع دهنده. سایت یا صفحه‎ای که بیننده را به سایت یا صفحه‎ای دیگر می‎فرستد.

Referrer

لینک نسبی. لینکی که نسبت به جایی که در آن قرار دارد تعریف می‎شود مانند /folder/1.html

Relative link

معیاری است در موتورهای جستجو برای تعیین میزان ارتباط صفحات به عبارت جستجو شده.

Relevancy

پروتکلی که صفحات منع شده را برای موتور جستجو تعیین می‎کند. یک فایل متنی ساده است که در ریشه سایت قرار می-گیرد.

robots.txt

بازگشت سرمایه. مثلاً بابت هزینه‎ای که شده است یا تلاشی که انجام گرفته است چند فرم پر شده است یا چند کالا به فروش رفته است.

ROI, Rreturn On Investment

موتورجستجو. سایتی است که پیشاپیش به سایت‎ها مراجعه می‎کند و طبق درخواست کاربر سایت‎هایی که قبلاً یافته است را به وی نشان می‎دهد.

Search engine

و موارد مشابه همگی معنایی شبیه به بهینه‎سازی سایت یا سئو دارند.

Search engine positioning, placement, optimization, ranking…

نتیجه جستجو

Search result

بازاریابی سایت به گونه‎ای که ترافیک هدف‎مند زیادی از موتورهای جستجو جذب کند و فروش بالایی داشته باشد.

SEM, search engine marketing, search marketing

سئو یا بهینه‎سازی. کلیه تکنیک‎هایی که تلاش دارد سایت را به‌گونه‎ای آماده کند که حضور مناسبی در موتورهای جستجو داشته باشد.

SEO, search engine optimization

صفحه یا صفحاتی که موتور جستجو در پاسخ به جستجوی کاربر نمایش می‎دهد.

SERPs, search engine result page(s)

مرور و بررسی سایت برای این که مشخص شود سایت نیاز به چه اصلاحاتی دارد تا هم برای موتورهای جستجو و هم برای کاربران قابل استفاده شود.

Site audit, site review

بررسی کلی و عمومی سایت

Site clinic

جستجو در داخل سایت. سایت‎هایی که از یک سیستم مدیریت محتوای استاندارد بهره می‎برند این قابلیت را دارند.

Site search

راهنما یا نقشه سایت. صفحه‎ای که در آن برای دسترسی سریع به محتوای سایت، لینک‎ها گروه‎بندی شده و در معرض دید کاربران قرار داده می‎شوند.

Sitemap

شبکه اجتماعی، اجتماعات آنلاین. وب سایت‎هایی که به کاربر اجازه تولید محتوا می‎دهند و از طریق ارتباطات مختلف کاربران با هم همه گونه اطلاعات در سایت تولید و رد و بدل می‎شود.

Social Media

تلاش برای فریب دادن موتور جستجو

Spam, Spamdexing

بخشی از موتور جستجو است که کار مراجعه به سایت‎ها و جمع‎آوری اطلاعات را بر عهده دارد.

Spider, crawler, robot

صفحات ورودی سایت که بیش‏تر گرافیکی هستند و متن بسیار کمی دارند.

Splash page

محتوایی که کم تغییر می‎کند.

Static content

آمار سایت که کلیه دید و بازدیدهای انجام شده از سایت را نشان می‎دهد.

Stats, statistics

توجه به ریشه کلمات. اگر snowing را در گوگل جستجو کنید حتماً صفحاتی را نیز نشان خواهد داد که کلمه snow در آن‏ها وجود دارد.

Stemming

معرفی سایت به موتور جستجو و فهرست.

Submission, submit

توصیف یک چیز با چند کلمه یا عبارت. مثلا تگ‎ها برای تصویر یک مسابقه فوتبال در استادیوم آزادی می‌تواند به صورت زیر باشد: فوتبال، تهران، استادیوم آزادی، چهار هیچ، جایگاه بالا، چمن، عکس، لباس سیاه، تماشاچی.

Tagging, tags

این که یک عبارت مشخص چندبار در متنی تکرار شده است.

Term frequency

تبلیغ به صورت متن. به جای بنر یا تصویر، یک عبارت به آدرس مورد نظر لینک می‎شود.

Text link ads

مدت زمانی که کاربر در سایت می‎ماند و صفحات آن را می‎خواند.

Time on site

برچسب عنوان در اچ‎تی‎ام‎ال. عنوان فاکتوری مهم در بهینه‎سازی صفحات است.

Title

ترافیک، آمار بازدید کنندگان سایت. معمولاً به آمار کاربران یکتای سایت اشاره دارد.

Traffic

بازدیدکننده یکتا. کاربرانی که در طول مدتی مشخص به سایت مراجعه کرده است. اگر کاربری در طول روز بارها و بارها به سایت مد نظر مراجعه کند تنها یک‎بار شمرده می‎شود. اگر دوره مورد مطالعه را ماه فرض کنیم آنگاه اگر فردی در طول ماه 100 بار به سایتی مراجعه کند تنها یک کاربر یکتا شمارش می‎شود. اما کاربر وفادار به سایت خواهد بود و نه کاربر جدید. در این حالت 100 نشست روی سرور ثبت می‎شود.

Unique visitor

بروز رسانی پایگاه داده هر موتور جستجو.

update

بازنویسی آدرس‎ اسناد وب به گونه‎ای که کوتاه‎تر و گویاتر شوند.

URL rewrite

آدرس یکتای هر سند وب.

URL, uniform resource locator

این که انجام دادن کاری خاص در سایت برای کاربر چقدر راحت و ساده است.

Usability

کاربر، شخصی که به سایتی معین مراجعه می‎کند.

User

بازدید کننده سایت.

Visitor

پروسه تولید متن و رعایت کردن تکنیک‎های سئو در تنظیم و نگارش محتوا برای انتشار در صفحات وب

Web copywriting

مجموعه‎ای از صفحات که معمولاً تحت دامنه‎ای قابل دسترس‎اند.

Web site

وزن کردن، به محاسبه وزن‎ها توسط موتورهای جستجو اشاره دارد. هر پارامتر صفحه برای قابل استفاده بودن در الگوریتم موتور جستجو باید به صورت یک مقدار عددی یا همان وزن در آید.

Weighting

استفاده از ترفندهای مجاز برای بالا بردن رتبه‎ها. استفاده از ترفندهایی که مورد تایید موتورهای جستجو می‎باشد.

White Hat SEO

پروتکلی برای یافتن اطلاعات درباره سرورهای اینترنتی و دومین‎ها. اطلاعاتی مانند نام و ایمیل دارنده دومین، آی پی و...

WHOIS

سایتی که به کاربران مختلف اجازه می‎دهد تا با همکاری یکدیگر در ایجاد، ویرایش و سازماندهی محتوا نقش داشته باشند.

Wiki

برنامه محبوبی که برای شناسایی لینک‎های شکسته و یا ساخت راهنمای سایت به‌کار می‎رود: http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html

Xenu Link Sleuth

زبان علامت گذاری توسعه پذیر. روشی استاندارد و بسیار متدوال برای به اشتراک‎گذاری اطلاعات در اینترنت

XML, Extensible Markup Language


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 14 , management , marketing , economy and related terms14


تاريخ : جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ | ٧:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()

اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 13

Management, Marketing, Economy and related terms – Part 13

futures

معاملات سلف،  قراردادهای مربوط به معاملات آتی

futures contracts

قراردادهای معاملات سلف

futures markets

بازار معاملات سلف،  بازار پیش خرید،  بازار کالاهای وعده ای

fund theory

تئوری وجوه مستقل، تئوری وجوه

fundamental accounting concepts

مفاهیم بنیادین حسابداری

fundamental accounting equation

معادله اصلی حسابداری

fundamental accounting postulates

مفروضات بنیادی حسابداری

fundamental analysis

تحلیل بنیادی،  تجزیه وتحلیل ریشه ای

fundamental assumptions

مفروضات بنیادی در حسابداری

fundamental concepts in accounting

مفاهیم بنیادی در حسابداری

fundamental objectives

اهداف بنیادی

funded debt

بدهی دراز مدت، قرض مستمر، دین مستمر

funded debt pension plan

بدهی بلند مدت پشتوانه دار،  بدهی پرداخت نشده

Funded pension plan

برنامه باز نسشتگی، برنامه باز نشستگی مستمر

funded reserve

اندوخته مستمر، اندوخته دارای پشتوانه

funding

تامین وجه

funding bonds

اوراق قرضه تبدیلی

funding operations

عملیات مربوط به واریز تعهدات

funding statement

صورت حساب بازپرداخت دیون،  گزارش مربوط به واریز تعهدات

funds

وجوه نقد، صندوق

funds collected for third parties

وجه دریافتی به نیابت از طرف اشخاص ثالث

funds flow analysis

تجزیه و تحلیل گردش وجوه

funds generated by operations

وجوه حاصل از عملیات

funds providing from operations

وجوه حاصل از عملیات

funds statement

صورت وجوه،  صورت حساب وجوه

funds، flow analysis

تحلیل جریان وجوه

fungible

همگن،  قابل تعویض،  عوض شدنی،  مشابه

fungible assets

دارایی های با کیفیت مشابه،  دارایی های قابل تعویض

furniture

اثاثه

furniture and fixtures

اثاثه و منصوبات

future benefits

منافع آتی

future cash flows

جریان های نقدی آتی

future costs

هزینه های آتی

future events

رویداد های آینده

future dividend، per، share

سود آتی هرسهم

future interests

منافع آتی،  مزایای آتی

future manpower need

پیش بینی احتیاجات نیروی انسانی

future payments

پرداخت های آتی

future price

قیمت آتی،  بهای آتی

future stock

موجودی آتی

future value

ارزش آتی،  ارزش مرکب

future value interest factor

عامل بهره ارزش آتی

Future Value Interest Factor of an Annuity FVIFA

عامل بهره ارزش آتی یک سالواره

future value of an annuity

ارزش آتی یک سالواره

functional analysis

تجزیه و تحلیل عملکردی کارکردی

functional approach

شیوه مبتنی بر وظائف –روند مبتنی بر وظائف

functional authority

اختیار وظیفه ای،  اختیار و قدرت عملکردی

functional behavior

رفتار کارکردی

functional chart

نمودار وظایف

functional classification

طبقه بندی کارکردی عملیاتبر حسب وظیفه طبقه بندی

functional constraint

محدودیت کار کردی

functional costing

هزینه یابی کارکردی

functional currency

ارز عملکردی

functional file

پرونده وظایف

functional fixation

ثبات عملکردی

functional forms analysis chart

نمودار تجزیه وتحلیل وظایف بر اساس فرمها

functional inspection

بازرسی عملیاتی

functional job analysis

روش تجزیه وتحلیل وظیفه ای شغل

functional organization

سازمان کارکردی،  سازمان بر اساس وظایف،  سازمان تخصصی

functional process

فرایند وظیفه ای

functional reporting of expense

گزارشگری عملکرد هزینه

functional responsibilities

مسئولیت های عملکردی،  مسئولیت های وظیفه ای

functional staff

ستاد تخصصی، ستاد وظیفه ای

functional statement

شرح وظایف

functional status

موقعیت وظیفه ای

functional supervision

سرپرستی تخصصی

functional type

نوع نوابغ

functionalist paradigm

پارادایم عملگرانه،  شالوده نظری عمل مداری

functions

وظایف

functions of inventories

وظایف موجودی ها

fund

وجه،  وجوه اختصاصی،  صندوق،  منابع مالی

fund account

حساب تنخواه گردان

fund accounting

حسابداری منابع مالی،  حسابداری وجوه،  حسابداری حساب های مستقل،  حسابداری وجوه مستقل

fund asset

دارایی صندوق،  دارایی وجوه مستقل

fund balance sheet

ترازنامه حساب مستقل

fund flow

گردش وجوه

fund flow concept

مفهوم گردش وجوه

fund flow statement

صورت گردش وجه

fund group

گروه حساب های مستقل،  گروه وجوه مستفل

fund holder

دارنده سهام قرضه دولتی

fund manager

مدیر وجوه مستقل

fund of funds

وجوه صندوق

fund pension plan

طرح صندوق باز نشستگی

fund statement

صورت وجوه

fund surplus

مآزاد وجوه مستقل،  مآزاد صندوق

front organization

سازمان مرکزی،  هسته مرکزی سازمان

front page

سرمقاله،  خبر مهم،  خبر دست اول

Fronts man

دکه دار

frozen assets

دارایی های غیر قابل تغییرتبدیل

frozen credit

اعتبار مسدوده شده

frustration

ناکامی، محروم سازی، نا امیدی، یاس

fuel expense

هزینه سوخت

fuel oil

نفت کوره

fulfill

تکمیل کردن،  به طور کامل برآورده کردن

fulfillment

اجرا،  اتمام

full absorption

جذب کامل

full authority

اختیار تام کامل

full capacity

ظرفیت کامل

full consolidation

تلفیق کامل

full cost

بهای تمام شده کامل

full cost income statement

صورت حساب سود و زیان مبتنی بر هزینه یابی کامل

full cost method

روش هزینه کامل

full cost pricing

قیمت گذاری هرینه کامل

full costing

هزینه یابی کامل

full costs

بهای تمام شده کامل،  هزینه های کامل

full coverage

پوشش کامل

full disclosure

افشای کامل

full disclosure principle

اصل افشای کامل

full employment

اشتغال کامل، اشتغال مکفی

full liability

بدهی کامل

full paid

پرداخت کامل

full partner

شریک ضامن

full recovery cost

بهای بازیافت کامل

full time

تمام وقت

full time employment

استخدام تمام وقت، شغل تمام وقت

full time position

شغل تمام وقت

fully paid shares

سهام تماماً پرداخت شده از لحاظ مبلغ

fully paid shares capital

سهام سرمایه تماماً پرداخت شده

fully participating

مشارکت کلی

fully participating preferred stock

سهام ممتاز با مشارکت کامل

fully، diluted earnings per share

درآمد کاملاً تقلیل یافته هر سهم، درآمد کاملاً رقیق شده هر سهم

fun dad pension plan

طرح صندوق باز نشستگی

function

تابع،  نقش،  وظیفه،  عمل،  فعالیت

function cost

هزینه فعالیت،  هزینه عملکرد

function keys

کلید های توابع

functional

کار کردی

functional accounting

حسابداری فعالیتی،  حسابداری کارکردی

functional agencies

سازمانهای مبتنی بر وظائف، ادارات تخصصی

Free On Rail F.O.R

تحویل روی واگن قطار

Free On Truck F.O.T

تحویل کالا روی کامیون

free port

بندر آزاد

Free Reign Method

روش لجام گسیخته

free reserve

ذخیره آزاد

free rider concept

فرض مفت سواری کردن،  مفهوم مجانی استفاده کردن

free surplus

سود قابل تسهیم بین سهامداران عادی،  مآزاد آزاد

free system

نظام آزاد اقتصاد

free trade

تجارت آزاد

free trade area

منطقه آزاد تجاری

free trade zone

ناحیه آزاد تجاری

free variable

متغیر آزاد

freedom degree

درجه آزادی

freedom from bias

عدم جانبداری

freedom of choice

آزادی انتخاب

freight

حمل،  کرایه،  بار

freight absorption

تقبل حمل

freight assurance

بیمه کرایه حمل

freight audit agency

بنگاه بازرسی حمل کالا

freight assurance in cost

هزینه حمل به داخل

freight inward

حمل به داخل

freight office

اداره کرایه و بار کشتی

freight outward

حمل به خارج

freight، out cost

هزینه حمل به خارج،  هزینه توزیع

frequency

بسامد، فراوانی، تناوب

frequency chart

جدول توزیع –جدول فراوانی، نمودار بسامد

frequency curve

منحنی فراوانی

frequency diagram

نمودار فراوانی، بسامد

frequency distribution

توزیع فراوانی

frequency of absences

فراوانی غیبت ها، نسبت غیبتها

frequency of behavior

تناوب رفتار

frequency of errors

بسامد فراوانی اشتباهات

frequency table

جدول فراوانی

freshman

دانشجوی سال اول

friction

اصطکاک

frictional unemployment

بیکاری عارض، بیکاری اصطکاکی

friendly merger

تلفیق دوستانه،  ادغام توافقی

fringe benefits

مزایای شغلی، مزایای فرعی، مرایای غیر نقدی، مزایای اضافی

fringe status

افراد حاشیه نشین

front end loading

منظور نمودن بیشتر هزینه در سال های اولیه

front line supervisor

سرپرست اصلی،  مدیر خط مقدم سامان

front matter

مقدمه،  پیشگفتار

front office

دفترهیات رئیسه،  دفتر گردانندگان یک سازمان

fractional coins

پشیز،  پول خُرد

fractional currency

پشیز،  پول خُرد

fractional money

پول خُرد

fractional share

پاره سهم

frame

شکل ارئه، چارچوب

frame of reference

چهار چوب مرجع، چهار چوب ماخذ، مبنای داوری، راهنمایی

frame work

چهارچوب،  چارچوب

franchise

امتیاز،  امتیاز انحصار،  حقی منحصر به فرد نسبت به یک منطقه یا بازار خاص

franchise and licenses

امتیازات و پروانه ها

franchise fee

حق الامتیاز،  حق مخصوص،  حق الامتیاز قروش

franchise fee revenue

درآمد ناشی از حق الامتیاز

franked investment income

درآمد سرمایه گذاری معاف از مالیات

fraud

تقلب

fraud theory

تئوری تقلب،  تئوری فریب

fraudulent

نا مشروع،  فریب آمیز

fraudulent bankruptcy

ورشکستگی قلابی،  ورشکستگی فریب آمیز

fraudulent conveyance

واگذاری قلابی،  سند انتقال ساختگی

fraudulent evidence

شواهد فریب آمیز

fraudulent financial reporting

گزارشگری مالی گمراه کننده

fraudulent preference

اولویت قلابی

fraudulent trading

تجارت ساختگی،  تجارت صوری،  معاملات قلابی

fraudulent transactions

معاملات نا مشروع،  معاملات فریب کارانه

fraught

کلاهبرداری،  فریب،  حیله،  تقلب

free – floating anxiety

اضطراب مبهم

free – format questionnaire

پرسشنامه آزاد

free assets ratio

نسبت دارایی های آزاد محدوده نشده

free capital

سرمایه آزاد

free cash flow

نقد آماده برای مصرف،  جریان نقدی آزاد

free currency

پول قابل انتقال،  پول آزاد

free economy

اقتصاد آزاد،  اقتصاد کنترل نشده،  اقصاد بخش خصوصی

free enterprise

داد و ستد آزاد

free enterprise system

نظام تجارت آزاد

free form essay

توصیف انشایی از خصوصیت ارزیابی شونده، روش تشریحی

free hand

آزادی عمل،  آزادی تصمیم

free hold

مالکیت مطلق،  مالکیت غیر مشروط

free issue

انتشار آزاد،  انتشار بدون قید و بند بهادار

free market

بازار آزاد

free of charge

مجانی، رایگان

free of duty

معاف از عوارض گمرکی، معاف از حقوق گمرکی

free of income tax

معاف از مالیات بر در امد

free of rider

دلال آزاد

free of trade

تجارت آزاد

Free On Board F.O.B

تحویل روی عرشه کشتی

formal structure

ساختار رسمی

formalities

تشریفات

formalization

رسمی شدن کردن،  استاندارد شدن کردن

format

قالب بندی

format and content

شکل و محتوا

formation expenses

هزینه های تاسیس

formation expenses depreciation provision

اندوخته ذخیره استهلاک هزینه های تاسیس

forms control

کنترل فرم

forms distribution flow chart

نمودار توزیع فرم ها،  نمودار جریان توزیع فرم ها

formulation

قاعده پردازی، صورت بندی، تدوین، تنظیم

formulation stage

مرحله طرح ریزی

FORTRAN

فُرترن

fortune

ثروت،  دارایی،  بخت واقبال

forward

آتی، سلف،  جلو انداختن،  رساندن،  فرستادن

forward accounting

حسابداری مربوط به آینده،  حسابداری آتی

forward averaging

توزیع بار مالیاتی و تسهیم آن به دوره های آتی

forward buying

خرید سلف،  پیش خرید

forward contract

قرار داد سلف

forward cover

پیش خریدن،  سلف خریدن

forward dated

تاریخ آینده را گذاشتن

forward dealing

معاملات سلف

forward delivery

تحویل سلف

forward exchange contract

پیمان ارزی سلف،  قرارداد ارزی مربوط به آینده

forward exchange contracts

قرارداد های سلف ارزی

forward exchange rate

نرخ سلف ارز

forward exchange transactions

معاملات سلف ارز،  معاملات پیشاپیش ارز،  پیش فروش ارز

forward financial statement

صورت های مالی آینده، پیش درآمد پیش بینی صورت های مالی

forward integration

ادغام از این به بعد،  ادغام عمودی به پایین

forward market

بازار سلف،  بازار آتی

forward pass path

مسیر گذر در زمان بندی اجرای پروژه

forward price

قیمت سلف

forward purchasing

پیش خرید،  خرید سلف

forward rate

نرخ سلف

forward rate agreement

قرارداد نرخ سلف

forward sales

فروش سلف،  پیش فروش

forwarder

حمل کننده،  متصدی حمل و نقل

forwarding

حمل و نقل کردن،  ارسال،  جلو انداختن

forwarding agent

حق العمل کار حمل کار

forwarding note

اعلامیه حمل کالا

foul bill of lading

بارنامه نادرست

founder

موسس

founder’s share

سهام موسس

founder’s stock

سهام موسسی

foreign exchange broker

واسطه مبادله ارز،  صراف،  کارگزار معاملات ارزی

foreign exchange dealer

واسطه دلال ارز،  صراف

foreign exchange market

بازار مبادله ارز،  بازار تسعیر ارز

foreign exchange rate

نرخ برابری ارز، نرخ تسعیر ارز

foreign exchange resource

ذخیره ارزی،  منابع ارزی

foreign exchange transaction

معاملات ارزی،  خرید و فروش ارز

foreign floatation

انتشار و پذیره نویسی اوراق بهادار خارجی

foreign investment

سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری در خارج از کشور

foreign monetary items

اقلام پولی خارجی

foreign operation

عملیات خارجی

foreign policy

سیاست خارجی

foreign relations bureau

دفتر روابط خارجی

foreign sector

بخش خارجی

foreign subsidiary

شرکت تابعه خارجی،  شرکت فرعی خارجی

foreign tax

مالیات خارجی

foreign trade

تجارت خارجی،  تجارت بین الملل

foreign trade multiplier

ضریب فزاینده تجارت خارجی

foreman

سر کارگر،  کارگر مباشر

foremanship

سر کارگر، مباشر، سرعمله، سر کارگری

forensic accounting

حسابداری قانونی

forerunners

پیشروان،  منادیان

forerunners of modern accounting

منادیان حسابداری مدرن

foreseeable loss

زیان قابل پیش بینی

forestall

احتکار کردن،  سلف خریدن،  پیش خرید کردن

forestalling

مال اندیشی،  احتکارگری،  راهزنی

forfeit

ضبط شده، تملک شده،  از دست رفته

forfeited shares

سهام تملک شده، سهام ضبط شده

forfeiture

ضبط،  تملک،  جریمه

forfeiture of shares

تملک سهام

forgery

جعل،  سند سازی،  امضاء سازی

forgetting

فراموشکاری

forgivable loan

وام قابل بخشش

form design

طرح فرم

form guide sheet

برگ راهنمای طرح فرم

form of balance sheet

اشکال تراز نامه،  نحوه ارائه تراز نامه

formal

رسمی

formal acceptance

تحویل رسمی

formal authority

اختیار رسمی

formal communication

ارتباطات رسمی، روابط رسمی

formal conference meeting

جلسه رسمی

formal group

گروه رسمی

formal organization

سازمان رسمی

formal organizational system

سیستم سازمان رسمی

formal protest

سفته رسما" نکول شده

follow methods for records

روش های تعقیب اسناد

follow up

تعقیب کردن، تعقیب عملیات، دنبال کردن، پیگیری نظام ،

follow up interview

مصاحبه پی جو

font

سبک حروف

foot

جمع عمودی

footing

جمع زدن عمودی

footnotes

یادداشت،  یادداشت های همراه،  زیر نگاشت،  پاورقی،  تبصره،  شرح

for account of

به حواله کرد،  به حساب،  در وجه

for sale

برای فروش،  فروشی

forecasting

پیش بینی

force account

حساب کار امانی

force field analysis

تحلیل میدان نیرو

force majeure

قوه قهریه، فورس ماژور

forced

روش انتخاب اجباری

forced choice

انتخاب اجباری

forced distribution

توزیع اجباری

forced sale

فروش اجباری

forced sale valuation

ارزیابی فروش اجباری

forced saving

پس انداز اجباری

forced work

کار اجباری

fore shift

شیفت صبح

forecast

پیش بینی

forecast based on the arithmetic

پیش بینی پایه گذاری شده بر مبنای میانگین حسابی

forecast reporting

گزارشگری پیش بینی ها

forecasted financial statements

صورت های مالی پیش بینی شده

forecasting based on index

پیش بینی بر اساس فهرست

forecasting methods

روشهای پیش بینی

forecasting sales

پیش بینی فروشی

forecasts based on averages

پیش بینی بر مبنای میانگین

foreclosure

توقیف کردن،  ضبط کردن،  بازداشت،  ممانعت

foreground color

رنگ و رویی، رنگ متن

foreign bill

برات خارجی

foreign bonds

اوراق قرضه خارجی

foreign branch

شعبه خارجی

foreign corporation

شرکت سهامی خارجی

foreign currency

ارز

foreign currency commitments

تعهدات ارزی

foreign currency exchange loss

زیان حاصل از تسعیر اقلام ارزی بلند مدت

foreign currency futures

قراردادهای سلف ارز

foreign currency loan

وام ارزی

foreign currency transaction gain

سود مبادله ارز خارجی

foreign currency translation

تسعیر ارز خارجی

foreign direct investment

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

foreign entity

واحد تجاری خارجی

foreign exchange

تسعیر ارز

floating rate bond

ورقه قرضه با نرخ شناور

floating rate certificate of deposit

گواهی سپرده بانکی با نرخ شناور

floating rate interest

نرخ بهره شناور متغیر

floating rate loan

وام با نرخ بهره شناور

floating rate mortgage

وام رهنی با نرخ شناور

floating rate preferred stock

سهام ممتاز با نرخ شناور

floating rate stock

سهام با نرخ شناور

floating relationship

ارتباط شناور

floating stock

موجودی در گردش،  موجودی شناور

floor

حد پایین

floor broker

کارگزار بورس اوراق بهادار،  واسطه در محل بورس اوراق بهادار

floor trader

تاجر بورس،  شرکت کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار

floppy disk

دیسک لرزان

flow

گردش،  جریان

flow chart

شمای عملیاتی،  نمودگر، نمودارجریان کار،  فلوچارت

flow diagram

نقشه جریان

flow line production

تولید روی خط تولید،  تولید خطی

flow lines

خطوط راهنما

flow of cash

گردش یا جریان وجوه نقد

flow of costs

گردش هزینه ها بهای تمام شده

flow of funds account

حساب جریان وجوه

flow of funds analysis

تجزیه و تحلیل جریان وجوه

flow of information

جریان اطلاعات،  گردش اطلاعات

flow process chart

نمودار جریان تولید، نمودار جریان کار

flow production

تولید در جریان،  تولید مداوم،  تولید انبوه

flow report, dynamic

گزارش تغییر وضعیت، پویا

flowchart

نمودار جریان کار

flow، through accounting

حسابداری یکباره

fluctuation

نوسانات، افت و خیز ها

fluid assets

دارایی های سیال،  دارایی های قابل تبدیل به نقد

fluid state

حالت سیال

fluidity of labor

روانی کارگر، تحرک کارگر

flush money

پول زیاد،  پول فراوان

FOB destination

فوب مقصد

FOB pricing

قیمت گذاری در نقطه تحویل فوب

FOB shipping point

فوب مبداء حمل

focus on ends

تاکید بر نتایج

folder

پرونده

folding money

اسکناس،  پول تاخور

folio

شماره صفحه،  شماره صفحه دفتر حسابداری،  برگه عطف حساب

folio column

ستون عطف

folio number

شماره عطف

folio reference

عطف

flat bond

ورقه قرضه بدون بهره،  قرضه بدون کوپن بهره و با تخفیف

flat organization

سازمان مسطح

flat price

قیمت یکسان،  قیمت منحصربه فرد

flat rate

نرخ ساده،  نرخ یکنواخت

flat tax

مالیات یکنواخت،  مالیات یکسان

flat yield

بازده یکنواخت،  بازده برحسب درصد

flat yield curve

منحنی بازده یکنواخت

flat، rate pension scheme

طرح بازنشستگی با نرخ یکنواخت

flexi able، technology flex، tech

تکنولوژی انعطاف پذیر،  فن آوری قابل انعطاف

flexibility

انعطاف پذیری

flexible budget

بودجه متغیر، بودجه انعطاف پذیر، بودجه قابل انعطاف

flexible budgetary control

نظارت به وسیله بودجه انعطاف پذیر

flexible budgeting

بودجه بندی انعطاف پذیر

flexible exchange rate

نرخ متغیر ارز،  نرخ انعطاف پذیر ارز

flexible manufacturing system

سیستم تولید انعطاف پذیر

flexible price

قیمت قابل انعطاف

flexible schedule

برنامه زمان بندی قابل انعطاف

flexible working hours

ساعات کار متغیر

flexible working practices

رویه های کاری انعطاف پذیر

flexible، budget variance

انحراف بودجه انعطاف پذیر

flexi، mortgage

رهن انعطاف پذیر،  بدهی رهنی با نرخ انعطاف پذیرمتغیر

flexi، time

ساعات کار انعطاف پذیر

flight from

گریز از چیزی

fluid capital

سرمایه سیال، سرمایه متحرک

float

شناوری،  شناور، منتشر،  شناوری چک های در جریان وصول

floatation

انتشار اوراق بهادار،  انتشار سهام جدید

floatation costs

هزینه های انتشار

floater

مبنای وثیقه ای انتشار اوراق بهادار بدهی

floating flexible exchange rate

نرخ تسعیر شناور انعطاف پذیر

floating asset

دارایی در جریان، دارائی متغیر، دارایی متحرک

floating capital

سرمایه در گردش،  سرمایه سیال،  سرمایه جاری

floating capital method

روش سرمایه متغیر

floating charge

هزینه جاری

floating debenture

قرضه با نرخ شناور،  بدهی دولتی با بهره متغیر

floating debt

بدهی متغیر

floating exchange rate

نرخ شناور ارز

floating inspector

بازرس سیار

floating labor

نیروی کار متغیر

floating liability

بدهی جاری،  بدهی شناور

floating lien

وثیقه شناور

floating point

ممیز متحرک

floating policy

بیمه نامه شناور،  بیمه نامه متغیر

floating prime notes

اسناد پایه و بدون ریسک شناور،  اسناد بدون ریسک شناور

floating prime rate

نرخ بهره شناور

floating rate

نرخ مواج

fixed assets

داراییهای ثابت، داراییهای غیر جاری، داراییهای بلد مدت

fixed assets register

دفتر ثبت دارایی های ثابت، دفتر اموال،  دفتر سرجمعداری اموال

fixed assets utilization ratio

نسبت به کارگیری دارایی های ثابت،  نسبت گردش دارایی های ثابت،  نسبت فروش به خالص دارایی های ثابت

fixed assets، to، equity capital ratio

نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام

fixed budget

بودجه ثابت

fixed capital

سرمایه ثابت

fixed capital formation

تشکیل سرمایه ثابت

fixed capital method

روش سرمایه ثابت

fixed ceiling budget

بودجه محدود

fixed charge coverage ratio

نسبت پوشش هزینه های ثابت

fixed charges

هزینه های ثابت

fixed claims

ادعاهای مقطوع،  ادعاهای ثابت

fixed cost

هزینه ثابت، قیمت تمام شده ثابت

fixed cost curve

منحنی هزینه ثابت

fixed cost per unit

هزینه ثابت هر واحد

fixed debenture

استقراض مشخص،  قرضه ویژه

fixed debt

بدهی ثابت

fixed depreciation

استهلاک به اقساط مساوی،  استهلاک ثابت و معین

fixed dollar obligations

تعهدات مبلغ ثابت

fixed exchange rate

نرخ ثابت ارز،  نرخ ثابت تبدیل،  نرخ ثابت مبادله دو ارز

fixed expense

هزینه ثابت

fixed format questionnaire

پرسشنامه ثابت

fixed income

درآمد ثابت

fixed liability

بدهی ثابت،  بدهی بلند مدت

fixed overhead spending budget variance

انحراف در هزینه سربار ثابت پیش بینی شده

fixed overhead variance

انحراف سربار ثابت

fixed payment coverage ratio

نسبت پوشش پرداخت تعهدات ثابت

fixed price

قیمت مقطوع

fixed price contract

قرار داد مقطوع، قرار داد بر اساس قیمتهای مقطوع

fixed price contracts

قراردادهای مقطوع

fixed relationship

ارتباط ثابت

fixed role therapy

درمان مبتنی بر نقش ثابت

fixed sum game

بازی با حاصل جمع

fixed trust

شرکت سرمایه گذاری محدود

fixed income securities

اوراق بهادار دارای سود ثابت

fixed interest securities

اوراق بهادار با بهره ثابت

fixed interest stock

سهام با بهره ثابت،  سهام با منافع ثابت

fixed rate currency swap

مبادله ارزی با نرخ مقطوع

fixed rate loan

وام با نرخ بهره ثابت

fixed rate mortgage loan

وام رهنی با نرخ بهره ثابت

fixed shift system

سیستم نوبت کاری ثابت

fixtures

منصوبات،  مستحدثات،  ملزومات

fixtures and fittings

منصوبات و مستحدثات،  مستحدثات و مبلمان

flash report

گزارش فوری آنی،  گزارش قبل از بستن حساب ها

flashing

چشمک زدن

flat

بدون بهره،  ثابت، یکنواخت

finished stock

موجودی کالای ساخته شده

finite population

جامعه محدود

finite population correction factor

فاکتور تصحیح جامعه محدود

finite uniformity

یکنواختی محدود،  یکنواختی در یک محدوده

fink

کار گر سخن چین، کارگر

fire to

اخراج کردن، از کار بر کنار کردن

firm

موسسه تجاری،  استوار،  قطعی

firm commitment

تعهدات قطعی، تعهدات رسمی

firm contract

قرارداد مقطوع

firm offer

پیشنهاد قطعی،  پیشنهاد مقطوع

firm policy

خط مشی سازمانی،  خط مشی استوار

firm price

قیمت رسمی،  قیمت مقطوع

first initial audit

حسابرسی نخستین

first call

اولین مطالبه تعهد سهامداران

first class bill

برات درجه یک،  برات متعبر

first class paper

اوراق بهادار درجه یک،  اسناد ممتاز

first cost

بهای اولیه،  بهای تمام شده نخستین

first day premium

پاداش پرداخت دراولین

first line management

مدیریت سطوح عالی،  مدیریت ارشد

first line supervisor

سرپرست خط اول

first loss policy

بیمه نامه اولین خسارت

first mortgage

اولین اولویت در پرداخت بهره وام وثیقه

first mortgage bonds

اوراق قرضه رهنی اولویت اول در پرداخت بهره

first notice day

اولین روز اخطار

first of exchange

اولین نسخه برات

first offense

قصور

first strike strategy

استراتژی ضربه اول یا نخست

first year allowance

تخفیف مالیاتی سال اول

first hand knowledge

دانش دست اول

first in, first out fIfO

اولین صادره از اولین وارده

fisc

خزانه داری عمومی

fiscal

مالی

fiscal agent

نماینده مالی

fiscal control

نظارت مالی

fiscal drag

مانع مالی

fiscal period

دوره مالی

fiscal policy

سیاست مالی

fiscal restraint

محدویت مالی،  سیاست مالی انقباضی

fiscal year

سال مالی

Fisher Index

شاخص فیشر

fittings and fixtures

اثاثه و منصوبات،  اثاثه و مستحدثات

five C’s of credit

پنج معیار لازم برای اعطای اعتبار

fixation

تثبیت – خو کرفتگی

fixed factory overhead

سربار ثابت کارخانه

fixed asset investment

سرمایه گذاری در دارایی ثابت

fixed asset turnover

برگشت دارایی ثابت

financial planner

برنامه ریز مالی،  برنامه نویس مالی

financial planning

برنامه ریزی مالی

financial planning models

مدل های برنامه ریزی مالی

financial planning process

فرایند برنامه ریزی مالی

financial position

وضعیت مالی

financial product

محصول مالی،  نتیجه مالی

financial projection

پیش بینی مالی

financial ratios

نسبت های مالی

financial ratios analysis

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

financial records

مدارک مالی،  سوابق مالی

financial reporting

گزارشگری مالی

Financial Reporting Exposure Draft FRED

متن پیشنهادی گزارشگری مالی

financial reporting objectives

اهداف گزارشگری مالی

financial reporting standards

استانداردهای گزارشگری مالی

financial reports

گزارش های مالی

financial risk

ریسک مالی

financial risks

مخاطرات مالی

financial services

خدمات مالی

financial standing

وضع مالی، اعتبار مالی

financial statement

صورت مالی

financial statement audit

حسابرسی صورت های مالی

financial statement method

روش صورتهای مالی

financial statement order

ترتیب یا توالی صورت مالی

financial statements analysis

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

financial status

وضع مالی، توانایی پرداخت، قدرت پرداخت

financial strength

قدرت مالی

financial structure

ساختمان مالی، تبادلات مالی

financial success

موفقیت مالی

financial supermarket

سوپرمارکت مالی،  بازار چند منظوره مالی

financial vice،  president

معاون امور مالی

financial year

سال مالی

financial، house base rate

نرخ پایه موسسه اعتباری مالی

financially

از لحاظ مالی

financier

متخصص امورمالی،  کارشناس امورمالی،  سرمایه گذار

financing

تامین مالی و سرمایه گذاری

financing a venture

تامین مالی یک معامله یا فعالیت مخاطره آمیز

financing activities

فعالیت های تامین مالی

financing and investment decisions

تصمیمات تامین مالی و سرمیه گذاری یافته ها

financing flows

جریان های نقدی تامین مالی

financing gap

شکاف تامین مالی

financing lease

تامین مالی از طریق قرارداد اجاره مالی

finder

کارگزار،  شرکت کارگزار

fine trade bill

برات تجاری متعبر

finished goods

کالای ساخته شده

finished goods inventory

موجودی کالای ساخته شده

finished product

کالای ساخته شده،  محصول تکمیل شده

financial analysis

تجزیه و تحلیل مالی

financial analysts

تحلیل گران مالی

financial assets

دارایی های مالی

financial assistance

کمک مالی

financial audit

حسابرسی مالی

financial break، even point

نقطه سر به سر مالی،  نقطه سر به سر نقدی عملیاتی

financial budget

بودجه مالی

financial capital

سرمایه مالی

financial capital maintenance concept

نظریه نگهداشت حفظ سرمایه مالی

financial capital measured in units of money

سرمایه مالی اندازه گیری شده بر حسب واحدهای پول

financial capital measured in units of the same purchasing power

سرمایه مالی اندازه گیری شده بر حسب قدرت خرید مشابه

financial condition

وضعیت مالی

financial control

کنترل مالی،  نظارت مالی

financial crisis

بحران مالی

financial decisions

تصمیمات مالی

financial department

دایره مالی،  اداره امور مالی

financial distress

مضیقه مالی

financial documents

اسناد مالی

financial engineering

مهندسی مالی

financial evidence

شواهد مالی

Financial Executive

روءسای مالی،  نام نشریه منتشره توسط انجمن مدیران مالی

financial expenses

هزینه های مالی

financial failure

عدم توانایی مالی،  ناتوانی مالی،  ورشکستگی مالی

financial flexibility

انعطاف پذیری امکانات مالی

financial forecasts

پیش بینی های مالی

financial futures

معاملات مالی آتی،  قراردادهای مالی آتی،  معاملات سلف مالی

financial futures exchange

مبادلات مالی آتی،  بورس معاملات سلف مالی

financial highlights

نکات برجسته و قابل توجه مالی

financial house

موسسه اعتباری

financial information

اطلاعات مالی

financial information system

سیستم اطلاعات مالی

financial institution

موسسه مالی،  نهاد مالی

financial instrument

ابزار مالی،  سند مالی

financial intermediaries

واسطه های مالی

financial investment

سرمایه گذاری مالی

financial lease

اجاره مالی

financial leverage

اهرم مالی

financial liquidity

نقدینگی مالی

financial management

مدیریت مالی

financial manager

مدیر مالی، مدیر امور مالی

financial markets

بازار های مالی

financial mathematics

ریاضیات مالی

financial merger

ادغام مالی،  تلفیق مالی

financial modeling

مدل سازی مالی،  الگو سازی مالی

financial models

مدل های مالی

financial performance

عملکرد مالی

financial period

دوره مالی

file processing

پرونده پردازی

file protecting

حفاظت کردن از موجود در ان از فایل و داده های دخل تصرف

file server

بایگان،  ذخیره ساز فایل

file sharing

به اشتراک در اوردن فایلها

file storage

ذخیره سازی فایل

filing

بایگانی

filing department

دایره بایگانی

filing system

سیستم بایگانی

fill a job

احراز شغل

fill a position

پستی را تصدی نمودن

filling of accounts

بایگانی حساب ها

filters and burners

صافیها وکوره ها

final account

حساب قطعی نهایی

final approval

تصویب نهایی

final certificate

گواهی صورت مجلس تحویل قطعی

final dividend

سود سهام پایان سال،  سود سهام نهایی

final goods

محصول نهایی،  کالای ساخته شده

final inspection

بازرسی نهائی

final inspection report

گزارش اخرین بازرسی

final invoice

صورت حساب نهایی قطعی

final payment

پرداخت قطعی

final price

قیمت نهائی، قیمت قطعی، اخرین قیمت

final product

محصول نهایی، محصول قطعی

final sales volume variance

انحراف حجم فروش نهایی

final settlement

تسویه نهایی

final statements

صورتهای نهایی، صورت قطعی، صورت وضعیت قطعی

final take –over

تحویل قطعی

final utility

مطلوبیت نهایی

finable

جریمه دار، سزاوار جریمه

finance

منابع مالی

finance bill

برات یا سفته جهت تامین مالی کوتاه مدت،  لایحه تامین درآمد برای مخارج بودجه جاری کشور

finance charge

هزینه مالی کارمزد

finance company

شرکت تامین مالی،  موسسه تامین مالی

finance corporations

شرکت های سهامی مالی،  شرکت های سهامی تامین مالی

finance department

خزانه داری

finance director

مدیر مالی

finance house

موسسه تامین مالی

finance lease

اجاره سرمایه ای

finance management

مدیریت تامین مالی

financial

مالی

financial accountant

حسابدار مالی

financial accounting

حسابداری مالی

Financial Accounting Foundation FAF

بنیاد حسابداری مالی

Financial Accounting Standards Board FASB

هیات استاندارد های حسابداری مالی

financial accounts

حساب های مالی

financial administration

اداره امور مالی

financial adviser

مشاور مالی

feed forward control

کنترل اینده نگر

feedback

بازتاب، بازیاب، پس داد، بار خور

feedback control

کنترل باز نگرگذشته نگر

feedback loops

حلقه های باز خوران

feedback system

باز خور

feeling peoples

اشخاص احساسی

feelings

احساسات

fellow peers

همقطاران

fellow subsidiaries

شرکت های فرعی،  شرکت های عضو

fellow workers

همکاران

fertility rate

نرخ بارور

fiat measurement

معیار بی اساس

fiat money

پول بدون پشتوانه

fictional finalism

غایب گرایی تخیلی

fictitious asset

دارایی موهوم،  دارایی ساختگی غیر واقعی

fictitious payee

دریافت کننده موهوم،  ذینفع صوری

fidelity bond

دریافت تضمین از کارکنان

fidelity insurance

بیمه نامه خسارت ناشی از سرقت، بیمه درستکاری

fiduciary

امانتدار،  امین

fiduciary accounting

حسابداری امانی،  حسابداری سپرده ها و امانات قیمومیت

fiduciary funds

حساب مستقل برای وجوه امانی، وجوه امانتی

fiduciary loan

وام شرافتی، وام بدون تضمین

fiduciary relationship

روابط امانتدارانه،  روابط مربوط به امین تَرَکه

field

حوزه،  میدان

field auditor

حسابرس داخلی،  حسابرس ناحیه ای خود شرکت،  حسابرس سیار

field research

پژوهش میدانی

field sale

فروش میدانی

field staff

کارمند ناحیه

field studies

مطالعات میدانی

field trip

بازدید علمی، گردش علمی، مسافرت علمی کار

field warehousing

انبار محل، وثیقه گذاری انبار در محلجهت استقراض و تامین مالی

field warehousing loan

وام با وثیقه انبار در محل وام گیرنده

field work

علمی

fifth generation computers

کامپیوتر های نسل پنجم

figure

شکل، رقم

figure ground

ترکیب زمینه

figure head

رئیس تشریفاتی

file

پرونده بایگانی، پرونده

file to

بایگانی کردن، ضبط کردن

file a complaint

شکایت کردن

file cabinet

قفسه بایگانی

file contents

محتویات فایل

file copy

نسخه بایگانی

file keeper

بایگان

file numerical

پرونده شماره ای، پرونده مسلسل

fallacy of comparison

خطای مقایسه

fall، back pay

دستمزد بیکاری،  مزد متعلق به ایام منتظر خدمت

falling market

بازار رو به زوال

falling off of orders

کاهش سفارش مشتریان

false accounting

حسابداری گمراه کننده،  حسابداری با اطلاعات غیر واقعی، حسابداری کاذب

false advertising

تبلیغات گمراه کننده،  تبلیغات غیر واقعی

false and misleading statements

صورت های نادرست و گمراه کننده

false market

بازار غیر واقعی،  بازار کاذب

false trading

تجارت نا مشروع،  معاملات غیر قانونی

falsifiable

ابطال پذیر

falsification

تزویر، تحریف

falsification of accounts

دفاتر جعلی،  دستکاری حساب ها،  حساب سازی

falsify

تحریف‌ کردن‌،  دست‌ بردن‌ در،  باطل‌ ساختن‌،  تزویر کردن‌

family allowance

حق تاهل، فوق العادهتاهل

family of nations

خانواده ملل

family partnership

شراکت تضامنی خانوادگی

farm accounting

حسابداری مزرعه،  حسابداری برای فعالیت مزروعی

FAS price Free Alongside Ship

قیمت در نقطه بارگیری،  قیمت در کنار کشتی

fashion

مد،  سبک،  طرز،  روش،  شکل

fashion goods

اجناس مورد پسند،  کالاهای مد روز

fast moving items

اقلام پر مصرف

fatigue

خسته کننده

fatigue allowance

مزایای خستگی کار

fatigue study

مطالعه دشواری کار، خستگی سنجی کار

fault

تقصیر – خطا

fault،  finding nature

ماهیت عیب جوئی

favorable

مساعد

favorable balance of trade

تراز مثبت تجاری،  تراز تجاری مساعد

favorable case

حالت مساعد

favorable variance

انحراف مساعد

favoritism

پارتی بازی، استثنا قائل شدن نسبت به

feasibility

امکان سنجی بررسی امکان، بررسی عملی بودن، بررسی

feasibility study

ترجیحی، مطالعه امکان سنجی

feasible alternatives

بدیلهای امکان پذیرموجه

feasible area

منطقه جوابهای مقدور

feasible region

منطقه موجه

feasible solution

جواب موجه، راه حل ممکن، پاسخ متحمل

featherbedding

تحمیل استخدام

feature

شکل،  ترکیب،  قیافه،  ویژگی،  خصوصیت

Federal Agency Issues

اوراق بهادار منتشره توسط آژانس های دولت فدرال

Federal Insurance Contribution Act FICA

قانون کمک به بیمه دولت مرکزی

Federal Reserve Bank

بانک فدرال رزرو

Federal Trade Commission FTC

کمیسیون تجارت حکومت مرکزی

fee

حق الزحمه

Fee Alongside Ship FAS

تحویل در کنار کشتی

fee simple

حق الزحمه ساده –حق الزحمه معمولی

fee splitting

تقسیم حق الزحمه،  با هم قسمت کردن حق الزحمه

feed back value

ارزش بازخور

factor comparison system

سیستم مقایسه عوامل

factor cost

هزینه عامل

factor inputs

داده های عامل،  ورودی های عامل

factor payments

پرداختهای عامل، دستمزدها، حقوق

factor recovery

فاکتور بازیابی

factorage

حق العمل کاری، حق العمل

factorial design

طرح عاملی

factoring

عاملیت،  حق المعل کاری

factoring accounts receivable

عاملیت حساب های دریافتنی

factoring without recourse

عاملیت و فروش بدون جبران خسارت

factors

عوامل

factors analysis

تحلیل عوامل

factors comparison

مقایسه عوامل

factors of production

عوامل تولید

factory

کارخانه

factory agreement

توافق نامه تولید،  توافق نامه ساخت

factory burden

هزینه های غیر مستقیم کارخانه،  سربار کارخانه

factory costs

هزینه های کارخانه،  هزینه های غیر مستقیم تولیدی،  سربار کارخانه

factory expense

هزینه کارخانه،  هزینه غیر مستقیم تولیدی،  سربار کارخانه

factory journal

دفتر روزنامه کارخانه

factory ledger

دفتر معین کارخانه

factory maintenance

سیستم مقایسه عوامل

factory material requisition journal

دفتر روزنامه درخواست مواد کارخانه

factory overhead

سربار کارخانه، سربار ساخت

factory overhead budget

بودجه سربار ساخت

factory overhead control account

حساب کنترل سربار کارخانه

factory overhead rate

نرخ سربار ساخت

factory supplies

ملزومات کارخانه

factory system

سیستم تولیدی

factotum

آدم همه کاره،  انسان مسئول

factual analysis

تجزیه وتحلیل عینی

facultative endorsement

پشت نویسی اختیاری،  ظهرنویسی اختیاری

facultative reinsurance

بیمه اتکایی خاص،  بیمه اتکایی اختیاری

faculty board

هیئت عامل دانشکده

fading

محو

failure

قصور،  ناتوانی،  اهمال،  تخلف،  ورشکستگی

failure identity

هویت شکست

fair

نمایشگاه کالا بازار،  متعارف،  منصفانه،  بی طرفانه،  مطلوب

fair competition

رقابت منصفانه

fair market value

ارزش متعارف بازار

fair presentation

ارائه مطلوب

fair trade practice

اَعمال منصفانه تجاری، پیشه منصفانه تجاری

fair trade price

قیمت تجاری منصفانه

fair value

ارزش متعارف،  ارزش منصفانه

fair wear and tear

فرسودگی متعارف، فرسایش و استهلاک در حد متعارف

fairness

مطلوب،  مطلوبیت،  انصاف

fairness of financial statements

منصفانه بودن صورت های مالی

fallacy

سفسطه،  استدلال نادرست

face amount certificate

گواهی مبلغ اسمی

face amount

مبلغ اسمی

face interest rate

نرخ اسمی بهره

face to face group

گروه رویاروی

face value

مبلغ اسمی، ارزش ظاهری، ارزش اسمی

facial expressions

حالات ظاهری چهره

facility

وسیله تسهیل، سهولت

facility layout

نحوه استقرار امکانات

facility planning

برنامه ریزی امکانات

facility requisition

درخواست تسهیلات

facsimile transmission FAX

تبدیل پست تصویری فاکس

fact

واقعیت

fact finding

واقعیت یابی،  تحقیق

factor

عامل، نماینده، کارگزار

factor analysis

تحلیل عوامل، تحلیل عاملی

Factor Analytic Chart Technique FACT

تکنیک نمودار تحلیلی عامل

factor comparison method

روش مقایسه عوامل


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 1 , management , marketing , economy and related terms13


تاريخ : جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ | ٧:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()

اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 12

Management, Marketing, Economy and related terms – Part 12

 

extraneous

نا مربوط - بیگانه

extraordinary

غیر مترقبه -  فوق العاده

extraordinary depreciation

استهلاک فوق العاده

extraordinary event

رویداد غیر مترقبه

extraordinary expenses

هزینه های غیر مترقبه

extraordinary gains and losses

سود و زیان غیرمترقبه

extraordinary items

اقلام غیر مترقبه

extraordinary repairs

تعمیرات اساسی

extraordinary resolution

تصمیم فوق العاده

extrapolation

برون یابی

extravagant expenditure

هزینه های افراطی

extraversion

برون گرائی

extreme point

نقطه حدی

extrinsic motivation

انگیزش بیرونی

extrovert

برون گرا

ex - work EXW

تحویل درب کارخانه یا انبار

exposure

حدود خطر – امکانات خطر و ریسک در بیمه

exposure draft

متن پیشنهادی

expressing relationship

رابطه نمائی

expression

ابراز -  اظهار -  تعبیر -  نحوه ادا

expropriation

مصادره یا سلب مالکیت

extendable bond

اوراق قرضه قابل تمدید

extended functional fixation hypothesis

فرضیه تداوم ثبات عملکردی

extension

تمدید

extension of time for filing

تمدید دوره زمانی تحویل اظهار نامه

extent of auditing tests

حدود آزمون های حسابرسی -  وسعت رسیدگی

extent of testing

اندازه آزمون

external account

صورت مالی خارجی

external audit

حسابرسی خارجی مستقل

external auditing

حسابرسی مستقل

external auditor

حسابرس خارجی -  حسابرس مستقل

external auditor’s opinion

اظهار نظر حسابرس مستقل

external data

داده های خارجی اطلاعات خارجی

external decision makers

تصمیم گیرندگان خارجی، برون سازمانی

external document

اسناد و مدارک خارجی

external events

رویدادهای خارجی

external failure costs

هزینه های اهمال کنترل کیفی

external financial limit

سقف حد تامین مالی از منابع خارجی

external financial reporting

گزارشگری مالی خارجی

external financial statements

صورتهای مالی خارجی، برون سازمانی

external financing

تامین مالی خارجی -  تامین مالی با استفاده از منابع خارج از موسسه

external forces

نیروهای خارجی

external forecast

پیش بینی وقایع  خارجی

external planning premises

پیشداشته های خارجی برنامه ریزی

external rewards external factors

پاداش خارجی عوامل خارجی - عوامل محیط خارج

external sources

منابع خارجی

external stimulus

محرک خارجی

external storage

حافظه برونی

external transaction

معاملات خارجی

external users of financial statement

استفاده کنندگان خارجی یا برون سازمانی

external uses

مصارف خارجی

external validity

روایی بیرونی

externalities

تاثیرات خارجی

extra psyche

روان بیرونی

extinction

هیچگونه باز خوری ندادن – خاموشی -  چشم پوشی

extinguishment

منهدم کردن -  مستهلک کردن -  تسویه کردن -  از بین بردن

extortionate credit transactions

معاملات اعتباری افراطی

extra dividend

سود سهام فوق العاده -  سود سهام اضافی

extra ordinary general meeting

مجمع عمومی فوق العاده

extra -  sensory sensing

احساس ماورا حسی

extra works

کارهای جدید

extraction

خارج کردن

extractive industries

صنایع استخراجی

experimental data

داده های تجربی -  داده های ازمایشی

experimental definition

تعریف تجربی

experimental design

طرح تجربی - طرح ازمایش

experimental education

اموزش تجربی

experimental group

گروه تجربی - گروه ازمایشی

experimental intervention

مداخله تجربی

experimental knowledge

دانش تجربی - دانش ناشی از تجربه

experimental method

روش ازمایشی - روش تجربی

experimental period

دوره تجربی

experimental research

تحقیق تجربی - تحقیق ازمایشی

experimental science

علوم تجربی

experimental simulation

مدل سازی تجربی

experimental test

ازمون تجربی

experimental variance

واریانس تجربی

expert

کارشناس - متخصص - خبره

expert opinion

اظهار نظر کارشناس -  نظریه متخصص

expert system

سیستم خبره

expertise

اظهارنظر فنی کردن -  نظریه تخصصی دادن

expire

انقضا

expired cost

بهای تمام شده منقضی شده

expired utility

مطلوبیت از دست رفته -  تسهیلات منقضی شده

expiry date

تاریخ انقضاء

explanation

تبیین - توزیع - بیان - شرح

explanatory paragraph

بند توضیحی در گزارش حسابرس

explicit

تشریح – روشن  -  صریح

explicit debit

بدهی صریح

explicit interest

سود واضح – بهره صریح

explicit rent

اجاره بهای واضح زمین

exploitative authoritative

استبدادی - استثماری

exploration

بازرسی -  جستجو -  بازبینی -  معاینه

exploratory

اکتشافی

explosion

لیست انفجاری – لیست اجزای به کار گرفته در یک محصول

exponent

نما در ریاضیات -  نماینده

exponential

توان - تعریفی - تشریحی

exponential constant

ضریب ثابت نمایی

exponential functions

توابع نمایی -  معادلات نمایی

exponential regression

برگشت غائی

exponential smoothing

هموارسازی نمایی

export

صادرات

export agent

نمایندگی صادرات -  نماینده صادراتی

export credit

اعتبار صادراتی

export earnings

درآمد های صادراتی

export finance house

مرکز تامین مالی مورد نیاز صادرات -  اتاق تامین مالی صادرات

export house

مرکز صادرات -  اتاق صادرات

export incentives

انگیزه های صادراتی -  مشوق های صادراتی

export license

جواز صادرات

export manager

مدیر صادرات

export merchant house

مرکز بازرگانی صادراتی

export trade corporation

شرکت سهامی تجاری صادراتی

exporter

صادرکننده

expectancy

انتظار - جمع تجربیات گذشته

expectancy theory

نظریه انتظار

expectation preference

مدل توقع - مدل ترجیح

expected activity time

زمان مورد انتظار فعالیت

expected actual capacity

ظرفیت واقعی مورد انتظار

expected annual activity

فعالیت مورد انتظار سالانه -  سطح پیش بینی شده تولید در سال آتی

expected cash flows

جریان های نقدی مورد انتظار

expected curve

منحنی مورد انتظار

expected deviation rate

ضریب انحراف مورد انتظار

expected dividend

سود سهام منتظره

expected exit value

ارزش خروجی مورد انتظار

expected life

عمر مورد انتظار -  عمر منتظره

expected monetary value

ارزش پولی مورد انتظار

expected rate of return

نرخ بازده مورد انتظار

expected return

بازده مورد انتظار

expected return on a portfolio

بازده مورد انتظار یک پرتفولیو

expected sales volume

حجم فروش مورد انتظار

expected time

زمان مورد انتظار

expected utility hypothesis

فرضیه فایده مندی مورد انتظار

expected value

ارزش مورد انتظار

expected value method

مدل ارزش مورد انتظار

expected value of perfect information

ارزش مورد انتظار اطلاعات کامل

expected volume

حجم مورد انتظار -  حجم برآوردی فعالیت دوره آتی

expendable fund

وجوه قابل مصرف -  حساب مستقل قابل خرج

expendable trust fund

وجوه امانی قابل مصرف

expended appropriation

اعتبار مصرف شده -  تخصیص هزینه خرج شده

expenditure

خرج -  مخارج

expenditure authorized

مخارج مصوب

expenditure committed

مخارج تعهد شده

expenditure tax

مالیات بر مخارج

expenditure variance

انحراف مخارج

expenditures

مخارج

expense

مخارج

expense account

حساب هزینه

expense allocation

تسهیم هزینه -  سرشکن کردن هزینه

expense and revenue summary

خلاصه سود و زیان

expense budget

بودجه عملیات - بودجه هزینه عملیات

expense center

مرکز هزینه -  مخزن هزینه

expense control

کنترل هزینه -  نظارت بر هزینه

expense distribution

توزیع هزینه -  تسهیم هزینه

expense prepaid

پیش پرداخت هزینه