اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 15

Management, Marketing, Economy and related terms – Part 15

تجارت جاسازی شده

embedded commerce

درآمد نهایی/ باقیمانده

residual earning

برنامه دو لایه ای

two Tier program

کمیسیون تعدیلی، حق العمل تعدیلی

Sliding commission

سهام دار عمده

Blockholder

عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه

Drop shipping

اقتصاد رفاه

Welfare Economics

ساعت تدریس50 دقیقه ای، واحد درسی

credit hour

محفوظ از خطا، محفوظ از شکست

foolproof

سرجمع

across the board

دانشجو ورودی با کنکور

matriculating student

دانشجو ورودی بدون کنکور

Non-matriculating student

بیمه موقت

term insurance

تهیه صورت عدل بندی

Packing List

سیاهه خرید

Invoice

مقدار

QUANTITY

ارزش واحد کالا - ارزش کل کالا

UNIT PRICE – TOTAL PRICE

شرایط پرداخت

PAYMENT CONDITON

مبداء حمل

PLACE OF LOADING

مدت اعتبار قیمت پروفرما

VALIDITY

سایر شرایط « کشور تولید کننده »

ORGIN COMMODITY

تحویل کالا در محل کار

Ex Works – EXW

تحویل کالا در کنار کشتی

Free Along Side Ship - FAS

تحویل کالا درمحل مقرر به حمل کننده

Free Carrier - FCA

تحویل کالا روی عرشه کشتی

Free On Board - FOB

تحویل کالا درمرز

DAF - Delivered At Frontier

تحویل کالا روی عرشه کشتی دربندرمقصد

Delivered Ex Ship - DES

تحویل کالا روی اسکله دربندرمقصد

Delivered Ex Quay - DEQ

تحویل کالا درمحل مقرر درمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

Delivered Duty Paid - DDP

تحویل کالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

Delivered Duty Unpaid - DDU

پرداخت کرایه حمل کالا تامقصد

Carriage Paid to - CPT

پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تامقصد

Carriage And Insurance Paid to - CIP

قیمت کالا و کرایه تا بندرمقصد

Cost And Freight - CFR

قیمت کالا بیمه و کرایه تا بندر مقصد

Cost Insurance And Freight - CIF

پرداخت نرخ افزوده

pay premium

نرخ افزوده

Price premium

پرداخت اضافی

premium

روش ارزش گذاری مشروط

Contingent Valuation method (CVM)

تحلیل توام

Conjoint analysis

رگرسیون لاجیستیک چندگانه دوبخشی

Binominal multiple logistic regression

مطالعات میدانی، مطالعات بازاری

Market survey

حراج ویکری

Vickery auction

احتمال نهایی، تاثیر نهایی

Marginal effect

متغیر وابسته محدود

Limited dependence variable

توصیفی - تحلیلی

Descriptive - analytic

دستاورد

Achievement

جامعه مدنی

Civil society

نظام نامه اخلاقی، آیین رفتار و کردار حرفه ای

Code Of Conduct

تربیت

upbringing

ریسک خنثی

Risk neutral

ریسک پذیر

risk seeking

ریسک گریز

risk averse

بانک بازکننده اعتبار

Opening Bank

بانک ابلاغ کننده

Advising Bank

بانک پوشش دهنده اعتبار

Covering Bank

بانک معامله کننده اسناد

Negotiating Bank

شرکت حمل کننده کالا

Shipping Company

شرکت بیمه کننده کالا

Insurance Company

متقاضی اعتبار

Applicant

باز کننده اعتبار

Opener

وارد کننده

Importer

سفارش دهنده

Orderer

ذینفع کالا

Beneficiary

صادر کننده

Exporter

سازنده کالا

Manufacturer

تهیه کننده کالا

Supplier

بانک باز کننده اعتبار

Opening Bank

بانک صادر کننده اعتبار

Issuing Bank

بانک خریدار

Buyer’s Bank

بانک محلی

Local bank

بانک ابلاغ کننده

Advising / Notifying Bank

بانک پرداخت کننده وجه اعتبار

Paying bank

بانک تائید کننده اعتبار

Confirming Bank

نمایندگان شرکت حمل

Forwarding Agents

سیاهه

Invoice

بارنامه

Bill Of Lading

گواهی مبدا

Certificate Of origin

گواهی بیمه

Certificate of Insurance

صورتحساب کرایه حمل

Freight Invoice

گواهی کیفیت کالا

Quality Certificate

گواهی کمیت کالا

Quantity Certificate

گواهی ضد عفونی

Fumigation Certificate

گواهی آنالایز

Certificate of Analysis

گواهی بهداشت

Health certificate

گواهی سلامت

Sanitary certificate

گواهی بازرسی کالا

Inspection Certificate

بارنامه دریائی

Ocean Bill of Lading

بارنامه هوائی

Air way Bill

بارنامه قطار/ راه آهن

Rail Way bill

بارنامه های مختلط

Combined Bill Of Lading

بارنامه های موقت

Received for Shipment B/L

بارنامه سراسری

Full set Clean B/L

بارنامه متور لنچ

Nakhoda Receipt / Lanch Manifest

اسناد قابل معامله

Negotiable Document

بارنامه های بار زده درکشتی

On Board Bill Of Lading

کالاهای در راه

Goods en Rute

ظهر نویسی بنام شخص

( To The Order Of Consignee )

پشت نویسی بنام بانک باز کننده

( To The Order of Bank X)

صرف ریسک

risk premium

مشمول مالیات

Tax Deductible

تشدید تقاضا

Demand Amplification

بازدهی

Efficiency

توقف در نقطه ثابت

Fixed-Position Stop System

جعبه هموارسازی

Heijonka Box

حرکت اطلاعات

Information Flow

گردش موجودی

Inventory Turns

حی‌دوکا

Jidoka

کانبان

Kanban

مل و نقل مواد

Material Handling

مودا، مورا و موری

Muda, Mura, Muri

گسترش خط مشی

Policy Deployment

تولید کششی

Pull Production

کار استاندارد

Standardized Work

سیستم تولید تویوتا

Toyota Production System

گزارش A3

A3 Report

کنترل A-B

A-B Control

لجستیک ناب

Lean Logistics

فروش هموار

Level Selling

ابی‌آ

Obeya

برنامه  هر قطعه

Plan for Every Part

برنامه آموزش افراد

Plan for Every Person

تصویر تکت

Takt Image

سوراب

Tsurube

مدیر جریان ارزش

Value-Stream Manager

زمان تکت

Takt Time

جعبه هی‌جونکا

Heijunka Box

ذخیره محافظ

Buffer Stock

ذخیره ارسالی

Shipping Stock

نماینده بیمه

AGENT

تمام خطر

ALL RISKS

دلال بیمه، کارگزار

BROKER

ادعای خسارت

CLAIM

کارمزد

COMMISSION

اعتبار اسنادی

DOCUMENTARY CREDIT-LETTER OF CREDIT(L.C)

الحاقیه

ENDORSEMENT

قرارداد اتکایی مازاد خسارت

EXCESS OF LOSS TREATY

آتش‌سوزی

FIRE

اصل جانشینی

SUBROGATION

بیمه عمر گروهی

GROUP LIFE INSURANCE

بیمه شده

INSURED

اصل غرامت

INDEMNITY

اصل نفع بیمه‌ای

INSURABLE INTEREST

بیمه‌گر

INSURER

قراردادهای اتکایی غیرنسبی

NON - PROPORTIONAL REINSURANCE

قراردادهای اتکایی نسبی

PROPORTIONAL REINSURANCE

اصل علیت، علت مستقیم

PROXIMATE CAUSE

مسؤولیت

LIABILITY

ارزیاب خسارت

LOSS ASSESSOR

بیمه نامه مانده بدهکار

MORTGAGE PROTECTION POLICY

بیمه گذار

POLICYHOLDER

حق بیمه

PREMIUM

قرارداد اتکایی مشارکت

QUOTA - SHARE TREATY

بیمه اتکایی

REINSURANCE

قرارداد اتکایی مازاد نسبت خسارت

STOP LOSS TREATY

قرارداد اتکایی مازاد نسبت خسارت

STOP LOSS TREATY

اصل جانشینی

SUBROGATION

قرارداد اتکایی مازاد سرمایه

SURPLUS TREATY

ارزش بازخرید

SURRENDER VALUE

شخص ثالث

THIRD PARTY

اصل حد اعلای حسن نیت

UTMOST GOOD FAITH

آرم

logo

سند حقوقی

legal instrument

شرکت

company

میان بر

shorthand

کاهش دهنده ریسک

risk reducer

موضع یابی

positioning

شخصیت

personality

مجموعه ای از ارزش ها

cluster of values

چشم انداز

vision

اضافه ارزش

added value

هویت

identity

تصویر ذهنی

image

رابطه

relationship

وفاداری

loyalty

ریسک عملکردی

performance risk

ریسک مالی

financial risk

ریسک زمانی

time risk

ریسک اجتماعی

social risk

گروه های هم سنخ

peer groups

ریسک روان شناختی

psychological

خود موقعیتی

self -situational

فردگرایی

individualism

اصالت

authenticity

آزادی

Freedom

مدیریت پروژه

Project Management

فرایند

process

گروه فرایندها

processes group

فرایند های آغازین

initiating process group

فرایندهای برنامه ریزی

planning process group

فرایند های اجرا

executing process group

فرایندهای کنترل و فرایند های پایانی

controlling & monitoring process group

یک پارچگی مدیریت پروژه

project management integration

مدیریت محدوده پروژه

project scope management

مدیریت زمان پروژه

project time management

مدیریت هزینه پروژه

project cost management

مدیریت کیفیت پروژه

project quality management

مدیریت منابع انسانی پروژه

project human resources management

مدیریت ارتباطات پروژه

project communications management

مدیریت ریسک پروژه

project risk management

مدیریت تدارکات پروژه

project procurement management

ساختار شکست کار

WBS. Work Breakdown Structure

ارزش حاصله/ ارزش افزوده

EV. Earned Value

مدریریت ارزش افزوده

EVM. Earned Value Management

ساختار سازمانی اجرائی

OBS. Organizational Breakdown Structure

مدیریت پروژه یا مدیر پروژه

PM. Project Management or Project Manager

راهنمای مدیریت پروژه پیکره دانش

PMBOK. Project Management Body of Knowledge

انجمن مدیریت پروژانجمن تخصصی

PMI. Project Management Institute professional association

مدیریت پروژه حرفه ای

PMP. Project Management Professional

بیمه کیفیت

QA. Quality Assurance

کنترل کیفیت

QC. Quality Control

شرح کار یا صورت وضعیت

SOW. Statement of Work

محدودیت ها

constraint

بیانیه کار

SOW statement of work

ذی نفعان

stakeholders

هدف پروژه

project goal

تایید قلمرو

scope verification

شروع پروژه

project kickoff

مرکز اطلاعات پروژه

project information center

دفتر مدیریت پروژه

PMO project management office

نمودار شبکه ایی پروژه

PND project network diagram

فاز طرح ریزی پروژه

project planning phase

حامی پروژه

project sponsor

چشم انداز پروژه

project vision

بیانیه هدف

propose statement

تقاضای پیشنهاد طرح

RFP request for proposal

تقاضای لیست قیمت

RFQ request for quote

تقویم منابع

resource calendar

مسیر بحرانی

critical path

روش مسیر بحرانی

CPM critical path method

قیود تعیین تاریخ

date constraints

قیود نیمه انعطافی

Semi-flexible constraints

قیود قابل انعطاف

flexible constraints

ضرب العجل قابل انعطاف

flexible dead line

شناور. زمان یا کاری است که میتواند بدون آنکه سبب تاخیر زمان تکمیل پروژه گردد، وفقه داشته باشد.

float time or task

کارهایی که رابطه ss دارند میتوانند باهم آغاز شوند ولی لازم نیست با هم تمام شوند.

SS start to start

در کارهایی که رابطه sf دارند که بسیار نادر هم هست، کار اول شروع نمیشود مگر اینکه کار دوم تمام شده باشد.

SF start to finish

به این مفهوم است که شروع کار را به یک تاریخ معین یا بعد از آن تاریخ مکلف کرده اید و زودتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است.

SNET start no earlier than

به این مفهوم است که لازمه آن شروع کار تا درست قبل از تاریخ تعریف شده است و دیرتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است.

SNLT start no later than

در این موارد لازم است دو کار همزمان با هم و یا با فاصله معین خاتمه یابند.

FF finish to finish

در این موارد کار دوم نمیتواند قبل از پایان کار اول شروع شود و باید با فاصله زمانی مشخص از پایان کار اول و در بهترین حالت بلافاصله بعد از خاتمه کار اول آغاز شود.

FS finish to start

الزام این است که کار در راس یا بعد از تاریخ معین تمام شود و زودتر از آن مقدور نیست.

FNET finish no earlier than

الزام این است که کار در راس یا قبل از تاریخ معین تمام شود و دیرتر از آن مقدور نیست.

FNLT finish no later than

فاصله زمانی،

lag

قانون پارکینسون، بیان میکند که کار تمام ظرف زمانی خود را پر میکند. یعنی هرچه به فعالیت زمان بیشتری اختصاص دهیم آن فعالیت بیشتر طول میکشد.

Parkinson’s law

الزامات منابع، هنگامی رخ میدهد که مدیر پروژه بنا به محدودیتهای خاص منابع دو کار را که میتوانند رابطه SS داشته باشند به شکل FS تعریف نماید.

resource constraints

روش دلفی، یک روش پرس و جو از افراد خبره بدون ذکر نام و نشان افراد برای یافتن ریسک موجود در پروژه.

Delphi technique

طرح امکان سنجی

feasibility plan

پیش بینی

forecasting

نمودار گانت

Gant chart

گرت، تکنیک بررسی و برآورد گرافیکی، موفقیتهای شرطی، شاخه شاخه شدن و در حلقه افتادن کارها بنابر برآوردهای آماری است.

GERT graphical evaluation and review technique

پرت، تکنیک بررسی و برآورد برنامه، یک ابزار زمانبندی شده است که از وزن متوسط برای پیش بینی طول مدت کارهای پروژه استفاده میکند.

PERT program evaluation and review technique

نمودار تاثیر

influence diagram

اهداف کوتاه مدت

milestones

تیم پیشاهنگ

pilot team

گزارش نهایی پروژه

final project report

ممیزی پس از پروژه

post - project audit

پذیرفتن

Accept

پذیرش

Acceptance

معیار های پذیرش

Acceptance criteria

پاسخگویی

Accountability

دقت

Accuracy

ویژگی فعالیت

Activity attribute

فعالیت

Activity

کد فعالیت

Activity code

تعریف فعالیت

Activity definition

شرح فعالیت

Activity description

مدت فعالیت

Activity duration

شاخص فعالیت

Activity identifier

تخمین/ برآورد مدت زمان فعالیت

Activity duration estimating

لیست فعالیت

Activity list

توالی فعالیت­ها

Activities Sequencing

فعالیت بر پیکان

Activity-on-arrow (AOA)

فعالیت بر گره

Activity-on-node

برآورد منابع فعالیت­ها

Activities Resource Estimating

هزینه واقعی

Actual cost

هزینة واقعی کار انجام شده

Actual Cost of Work Performed (ACWP)

مدت زمان واقعی

Actual duration

تاریخ شروع واقعی

Actual start day

تاریخ پایان واقعی

Actual Finish Date AF

تخمین قیاسی

Analogous estimating

حوزه کاربرد

Application area

تلاش توزیع شده

Apportioned effort

درخواست تغیییر تایید شده

Approved change request

پیکان

Arrow

روش نمودار سازی پیکانی

Arrow diagramming method

تاریخ برسی وضعیت

As-of date

اختیارات قدرت

Authority

ماتریس انسوف

Ansoff Matrix

تصویب و تأیید

Approve

دیاگرام وابستگی

Affinity Diagram

مفروضات

Assumptions

تحلیل مفروضات فرضیات

Assumption analysis

سازمان ماتریسی متعادل

Balanced Matrix Organization

نمودار میله ای

Bar chart

مبنا

Baseline

طرح مبنا

Baseline Plan

تاریخ پایان خط مبنا

Baseline finish date

تاریخ شروع خط مبنا

Baseline start date

عقب­تر از برنامه

Behind Schedule

طوفان فکری

Brainstorming

برآورد از پایین به بالا

Bottom-up Estimating

بودجه در پایان کار

Budget at CompletionBAC

ریسک بودجه

Budget Risk

هزینة‌ کار انجام شده

Budgeted Cost of Work Performed (BCWP)

بودجة مورد نیاز برای کارهای باقیمانده

Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)

دیوانسالاری

Bureaucracy

اندوخته

Buffer

خریدار

Buyer

برنامة راهبردی کسب و کار

Business Strategic Plan

کمیته کنترل تغییر

Chang control board

سیستم کنترل تغییر

Chang control

کنترل تغییر

Change Control

جدول تغییر

Change Log

مدیریت تغییر

Change Management

درخواست تغییر

Change Request

جدول حسابها

Chart f accounts

کد حسابها

Code of account

منشور

Charter

چک لیست

Check list

ادعا

Claim

گزارش پایانی

Close-out Report

خاتمه پروژه

Close project

گروه فرآیند پایانی

Closing Process Group

هم مکانی

Co-location

دلیل مشترک

Common cause

مدیریت ارتباطات

Communications management plan

برنامه ریزی ارتباطات

Communication planning

ارتباطات

Communications

سازمان مرکب

Composite Organization

غرامت

Compensation

جزء

Component

سیستم مدیریت پیکر بندی

Configuration management system

مفهوم

Concept

محدودیّت

Constraint

زمان/ بودجة احتیاطی ذخیره

Contingency Time/ Budget

قرارداد

Contract

اداره قرارداد

Contract administration

خاتمه قرارداد

Contract closure

برنامه مدیریت قرارداد

Contract management plan

بیانیه کار قرارداد

Contract statement of work

ساختار شکست کار قرارداد

Contract work breakdown structure

کنترل

Control

حساب کنترل

Control account

برنامه حساب کنترل

Control account plan

نمودار کنترل

Control chart

حدود کنترل

Control limit

اقدامات اصلاحی

Corrective action

معیار سیستم­های کنترل زمان بندی و هزینه

Cost/ Schedule Control Systems Criteria

خط مبنای هزینه

Cost baseline

بودجه بندی هزینه

Cost budgeting

کنترل هزینه

Cost control

برنامه مدیریت هزینه

Cost management plan

هزینه کیفیت

Cost of quality

شاخص عملکرد هزینه

Cost performance index

هزینه بعلاوه سود

Cost-plus-fee

قراداد هزینه بعلاوه سود ثابت

Cost-plus-fixed-fee

قرارداد هزینه بعلاوه سودو مشوق

Cost-plus-incentive-fee

هزینه بعلاوه درصدی از هزینه

Cost-plus-percentage of cost

قرارداد با بازپرداخت هزینه

Cost-reimbursable contract

ساختار شکست هزینه

Cost Breakdown Structure

برآورد هزینه

Cost Estimating

ریسک هزینه

Cost Risk

تراکم

Crashing

انحراف هزینه

Cost Variance

اقدام متقابل

Countermeasure

معیار

Criteria

مسیر بحرانی

Critical path

فعالیت بحرانی

Critical activity

روش زنجیره بحرانی

Critical chain methods

معیار رضایت مندی مشتری

Customer Acceptance Criteria (CAC)

ارزیابی مشتری

Customer Evaluation

نیازهای مشتری

Customer Needs

تحلیل درخت تصمیم

Decision tree analysis

تجزیه کردن

Decompose

تجزیه

Decomposition

عیب

Defect

تعمیر عیب

Defect repair

بازنگری طراحی

design review

توسعه منشور پروژه

Develop project charter

توسعه برنامه مدیریت پروژه

Develop project management plan

تهیه بیانیه محدوده پروژه مقدماتی

Develop project scope statement

توسعه تیم پروژه

Develop project team

هدایت و مدیریت اجرای پروژه

Direct& manage project execution

انضباط

Discipline

تلاش مجزا

Discrete effort

سند

Document

رویه مستند شده

documented procedure

برنامة راهبردی پویا

Dynamic Strategic Plan

سررسید

Deadline

محصول اقلام قابل تحویل

Deliverable

زمان بندی محصولات

Deliverables Schedule

تاریخ تحویل

Delivery Date

وابستگی­ها

Dependencies

زمان بندی تفصیلی

Detailed Schedule (DS)

هزینه­های مستقیم

Direct Costs

مدیریت پروژة انحصاری

Directive Project Management

فعالیت مجازی

dummy activity

مدت

Duration

 انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری‌های جدید در زمانی که تقاضای افزون بر ظرفیت موجود ، فشار می آورد. 

Accelerator

 درمبحث کارآفرینی تکنولوژیک، به سرمایه گذاران غیر رسمی یا ثروتمندانی که در ابتدا هیچ گونه رابطه‌ای با شرکت‌های نوپا ندارند و ناگهان پیدا می‌شوند و برای شکل گیری این شرکت ها سرمایه گذاری می کنند، فرشته می گویند. 

Angle

 حق صدور دستور، و اجرای آن به کمک پاداش یا تنبیه را، اختیار گویند. به عبارت دیگر بخشی از قدرت که از منصب های سازمانی ناشی می شود اختیار نامیده می شود. 

Authority

 شخصی) یا حتی موسسه ای( که دیگران را برای بستن قرارداد گردهم می آورد . وی در برابر انجام این خدمت، حق دلالی دریافت می کند. دلالان درحوزه های اقتصادی گوناگون مانند خرید و فروش انواع کالاها، بیمه، بورس، زمین و مستغلات فعالیت دارند. 

Broker

 در مدیریت مبتنی بر هدف به مشارکت افراد در تعیین هدف تاکید می شود.این تئور ابتدا توسط پیتر دراکر ارائه شد و هدف این بود که با استفاده از هدف های سازمانی موجبات انگیزش کارکنان را فراهم آورد.از آنجا که مدیران رده پایین تر سازمان دز تعیین هدف ها مشارکت می کنند ،باید گفتMBO در سازمان،مسیر پایین به بالا را می پیماید نه مسیر بالا به پایین. 

Management By Objective(MBO 

 تکنولوژی تولید منعطف تکنولوژی ای است که انواع مختلفی از قطعات را به وسیله یک ماشین (ماشین های یکسان) تولید می کند.در این تکنولوژی هر ماشین این قابلیت را دارد که طیف متنوعی از عملیات را انجام دهد. 

Flexible Manufacturing Technology

 چرخه حیات سازمانی عبارت است از مراحل متوالی رشد و توسعه که سازمان از آنها عبور می کند. 

Organizational life cycle

مراکز رشد علمی و دانشگاهی این نوع مراکز رشد، معمولاً توسط مراجع علمی و دانشگاهی برای توسعه اقتصادی و کاربردی کردن دستاوردهای واحدهای فناوری‌های نو و جدید در زمینه‌های بخصوصی و تأمین منابع مالی لازم برای توسعه و تکامل فناوری‌هایی که ارزش اقتصادی بالا برای آن تصور می‌شود، شکل می‌گیرد

Academic and Scientific Incubators 

سرمایه دار مخاطره پذیر - کارآفرینی که به دیگر کارآفرینان از لحاظ مالی کمک می کند و اغلب نقشی فعال در عملکرد شرکتها به عنوان اشغال یک کرسی در هیأت مدیره و غیره ایفا می نمایند

Adventure Capitalist 

سرمایه گذار حامی -فردی که سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می کند. بر خلاف یک شریک، سرمایه گذار حامی بندرت در مدیریت دخالت می کند. معمولاً سرمایه گذاران حامی، ارزش افزوده را از طریق ارتباطات و تخصص‌هایشان بالا می برند 

Angel investor 

ارزیابی -یک بررسی عمیق راجع به طرح کسب و کار، تأیید اطلاعات جاری مشخص در خصوص سودهای مخاطره آمیز و ارزیابی مقدماتی است.

Appraisal

تحویل کالا در کنار کشتی

Free Along Side Ship ( FAS(

تحویل کالا در محل کار

Ex Works (EXW)

تحویل کالا درمحل مقرر به حمل کننده

Free Carrier (FCA)

تحویل کالا درمحل مقرر درمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

Delivered Duty Paid ( DDP)

تحویل- کالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

Delivered Duty Unpaid ( DDU(

تحویل کالا روی اسکله دربندرمقصد

Delivered Ex Quay ( DEQ(

تحویل کالا روی عرشه کشتی

Free On Board ( FOB )

تحویل کالا روی عرشه کشتی دربندرمقصد

Delivered Ex Ship ( DES)

قیمت کالا بیمه و کرایه تا بندر مقصد

Cost Insurance And Freight ( CIF )

قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد

Cost And Freight ( CFR)

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد

Carriage Paid to ( CPT)

پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد

Carriage And Insurance Paid to  (CIP


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 15 , management , marketing , economy and related terms15


تاريخ : جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ | ٧:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.