Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
واژگان تجارت2 by: گروه ترجمه کده

نسبت پول نقد؛ نسبت نقدی؛ ضریب نقدی؛ نسبت نقدینه Cash Ratio دفتر روزنامهٔ دریافتی صندوق Cash Receipt Journal اسناد صندوق Cash Records مقرری پس‌دهی نقد Cash Refund Annuity دفتر نصدوق Cash-register فرستادن وجه نقد؛ ارسال وجه نقد؛ انتقال وجه نقد Cash Remittence پیش‌بینی صندوق Cash Requirement اندوختهٔ نقد Cash Reserve فروش نقد؛ وجه نقد در مقابل تسلیم کالا Cash Sale سهام نقد؛ سهام مالی Cash Shares کسریها و فزونیهای صندوق Cash Shorts and Overs صورت موجودی پول نقد؛ وضع صندوق Cash Statement تعهدکنندهٔ نقد؛ پذیره نویس نقد Cash Subseriber مازاد صندوق Cash Suplus ارزش واگذاری نقد؛ واگذاری مبلغ بیمه Cash Surrender Value روش نقدی Cash System دادوستدهای نقد Cash Transactions سند مدرک صندوق؛ رسید پول نقد Cash Voucher پرداخت نقد همراه با سفارش Cash with Order نقدشدنی Cashable داراییهای نقدی Cash Holdings چک صراف؛ چکی که بانک عهدهٔ خود می‌کشد؛ چک بانکی؛ حوالهٔ بانکی Cashier's Cheque جامعهٔ بدون پول نقد / بدون چک Cashless/Checkless Society نظام فرقه‌ای؛ نظام تیره‌ای؛ نظام قبیله‌ای Caste System رأی قاطع Casting Vote کار اتفاقی؛ کار موقت Casual Employment کارگر اتفاقی؛ کارگر غیرمستمر؛ بازار کار اتفاقی Casual Labour سود اتفاقی Casual Profit بیکاری اتفاقی؛ بیکاری رویدادی Casual Unemployment کارگر موقت Casual Worker بیمهٔ تصادفات؛ بیمهٔ حوادث Casualty Insurance مجمع دانش فنی پیشرفته C.A.T. علم مبادله Catalactics شرح کالا؛ مشخصات کالا؛ کتاب فهرست؛ فهرست نامه؛ دفترچهٔ راهنما Catalogue بیمهٔ مجدد حادثه Catastrophe Reinsurance قابل تبدیل به پول؛ آب‌شدنی؛ روکردنی؛ دام پول؛ تهیه شده برای پول درآوردن؛ ساخته شده برای اخاذی Catch-penny دارایی مرکب از احشام و اغنام به عنوان پول Cattle as Money بازار اغنام و احشام؛ بازار دواب؛ بازار دام Cattle Market همه یا بخشش پیش از فوت Cattle Mortis علت اصلی و اولی؛ منشاء Cattle Proxima علت مهجور و دوردست؛ علت بعید Cattle Remota علت دعوای حقوقی Cattle of Action پول وثیقه؛ وجه الضمان؛ تضمین قرار Caution Money اخطار به خریدار؛ هشدار به خریدار Caveat Emptor اخطار به فروشنده؛ هشدار به فروشنده Caveat Venditor کنفدراسیون صنعت انگلیس C.B.I. شرکت اعتبار موادمصرفی C.C.C. نشانهٔ اختصاری Carried down است C/d نشانهٔ اختصاری Colonial Development Corporation است C.D.Eسدی، واحد پول کشور غنا برابر با صد پساواس (Pesewas) است Cedi سی‌فاکس CEE FAX حد بالای قیمت؛ قیمت حداکثر؛ قیمت حد بالا Ceiling Price خانه Cell فراوانی متن Cell Frequency حق انبارداری Cellarage آمارگیری؛ احصاء Census سرشماری نفوس؛ آمارگیری جمعیت Census of Population آمار تولید Census of Production ناحیهٔ کوچک سرشماری از یک شهر بزرگ با ۴۰۰۰۰ نفر سکنه Census Tract سنت؛ یکصدم دلار Cent یکصدم Centime بانک وحدت اقتصادی آمریکای مرکزی Central American Bank for Economic Integration بازار مشترک آمریکای مرکزی Central American Common Market بانک Central Bank همکاری بانک مرکزی Central Bank Co-operation اعتبار بانک مرکزی Central Bank Credits بانک مرکزی بانکهای مرکزی Central Bank of Central Banks بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران Central Bank of Islamic Republic of Iran بانک مرکزی دولتهای افریقای غربی Central Bank of West African States برنامه‌ریزی مرکزی؛ برنامه گذاری مرکزی Central Planning واحد مرکزی داده پردازی؛ واحد مرکزی داده آمایی Central Processing Unit شهرهای مرکزی رزرو Central Reserve Cities بانکهای مرکزی سیتی رزرو Central Reserve City Banks مقدار متوسط Central Value مرکزیت اختیار؛ تمرکز؛ مرکزی کردن Centralization مرکزیت اندوخته‌ها؛ تمرکز اندوخته‌ها Centralization of Reserves نظارت مرکزی Centralized Control برنامه‌ریزی متمرکز؛ برنامه‌ریزی برپایهٔ وحدت مرکز؛ برنامه‌گذاری به صورت مرکزی Centralized Planning اقتصاد برنامه‌ای مرکزی؛ اقتصاد با برنامه‌ریزی به صورت مرکزی Centrally Planned Economy تصدیق کردنی؛ گواهی دادنی؛ قابل تصدیق Certifiable تصدیق نامه؛ گواهینامه Certificate گواهی تجزیهٔ Certificate of Analysis گواهینامهٔ نفع ذیحق؛ گواهینامهٔ ذینفع Certificate of Beneficial Interest گواهینامهٔ سپرده؛ تصدیق نامه امانت؛ گواهی پول سپرده Certificate of Deposit گواهی حیات Certificate of Existence گواهی انحصار وراثت Certificate of Exclusive Inheritance گواهی بهداشت Certificate of Health اساسنامهٔ شرکت Certificate of Incorporation گواهینامهٔ بدهکاری Certificate of Indebtedness گواهی بازرسی Certificate of Inspection گواهی بیمه Certificate of Insurance گواهی ساخت؛ گواهی کار کارخانه Certificate of Manufacture گواهی مبداء؛ تصدیق نامهٔ مبداء؛ سند مبداء Certificate of Origin گواهی مشارکت Certificate of Participation گواهی واخواست؛ گواهی نکول Certificate of Protest پروانهٔ فواید عامه؛ گواهی رفاه و ضرورت عمومی Certificate of Public Convenience and Necessity گواهی خرید Certificate of Purchase گواهی ثبت Certificate of Registry گواهی مالیاتی Certificate of Tax گواهی ارزش Certificate of Value گواهی؛ تصدیق Certification حسابدار قسم خورده Certified Accountant چک تضمین شده؛ چک مصدق؛ چک گواهی شده Certified Cheque سواد مصدق؛ رونوشت مصدق؛ رونوشت گواهی شده Certified Copy صورت حساب گواهی شده Certified Financial Statement حسابدار قسم خورده؛ حسابدار عمومی رسمی Certified Public Accountant اتحادیهٔ مورد تأیید Certified Union گواهی دهنده؛ تصدیق کننده Certifier مدیر صاحب امضا؛ شخص مجاز برای تصدیق هزینه Certifying Officer تابع تولید با کشش جانشینی ثابت C.E.S. Production Function مالیات؛ باج Cess واگذاری؛ انتقال Cession انتقال گیرنده Cessionary امین Cestui Que Trust فرضیه در شرایط مساوی؛ ثابت بودن سایر شرایط؛ در حال استقرار عوامل دیگر؛ در حالی که دیگر عناصر تغییر نکنند Ceteris Paribus فرانک CFAF فرانک، واحد پول نزی فرانسه، کالدونیای جدید، والیس و فوتونا (جزایر)، نشانهٔ CFP France است. CFPF هزینه و کرایهٔ حمل پرداخته شده C.F.R. ث.ژ.ت. C.G.T. چین Chain بانکداری زنجیره‌ای Chain Banking تخفیف زنجیره‌ای؛ تخفیف متوالی Chain Discount فروشگاههای زنجیره‌ای Chain Stores ریاست Chairmanship رقابت عملی؛ چالش برای رقابت عملی Challenge of Workable Competition چیمیرلین، ادوارد Chamberlin, Edward اتاق بازرگانی؛ اتاق تجارت Chamber of Commerce اتاق صاحبان کشتی؛ اتاق کشتیرانی Chamber of Shiping اتاق بازرگانی؛ اتاق تجارت Chamber of Trade وزیر خزانه داری؛ وزیر مالیه در انگلستان Chamber of the Exchequer پول خرد؛ پول سیاه؛ ارز؛ معاوضه؛ تغییر؛ دگرگونی؛ تعویض؛ تحول Change تغییر در ذخایر مغازه؛ تغییر در ذخایر تجارتخانه Change in Business inventories تغییر تقاضا Change in Demand تغییر در مقدار مورد تقاضا (عرصه) Change in Quantity Demanded (Supplied) تغییر در عرضه Change in Supply تغییر ارزش پول Change in the Value of Money صورت اسکناس و پشیز Change List تغییر موجودی انبار Change of Inventories دستور دگرگونی؛ دستور تغییر Change Order مجرای توزیع؛ شبکهٔ توزیع Channel of Distribution خطوط ارتباطی Channels of Communication انجمن کارگران چاپخانه Chapel دوره‌گرد؛ دست فروش؛ خرده فروش Chapman مواد یا سرفصل هزینه؛ یک حرف؛ یک عدد؛ شخصیت Character مشخصات توسعه نیافتگی؛ خصوصیات توسعه نیافتگی Characteristics of Underdevelopment مشخصات؛ نظریهٔ مشخصات Characteristics Theory به حساب بدهکار گذاشتن؛ بدهکار نمودن حساب؛ به حساب گذاشتن؛ محسوب کردن؛ متهم کردن؛ بدهکار کردن Charge بدهی Charge حساب اعتباری؛ حساب مطالبه Charge Account حساب انحصار وراثت؛ حساب قیمومت؛ حساب ارث Charge-and-discharge Statement پرداخت هزینه در آینده Charge Forward شامل مخارج Charge Included حساب جاری با مغازه‌ها و فروشگاهها Charge It به حساب زیان منظور نمودن؛ حذف دارایی؛ به حساب هزنیه منظور نمودن Charge Off فروش نسیه Charge Sale به حساب بردن؛ بدهکار کردن؛ به حساب منظور کردن Charge the Account of مالیات بستن؛ نرخ بندی کردن؛ تعرفه بستن Charge With Duty به حساب گذاشتنی؛ تعلق گیرنده؛ مورد مطالبه Chargeable قابل نرخ‌گذاری؛ مالیات بردار؛ مالیات پذیر Chargeable با مخارج کامل Charged in Full به بدهکار حسابی بردن Charging اسکلهٔ بارگیری Charging Berth اسکلهٔ بارگیری Charging Wharf شرکت غیرانتفاعی؛ شرکت نیکوکاری؛ شرکت خیریه Charitable Company قیمت چشمگیر؛ قیمت نظرگیر Charm Price نمودار Chart جدول آماری تجزیهٔ کیفیت تولید Chart for Attributes فهرست طبقه‌بندی حسابها؛ نمودار حسابها؛ جدول حسابها؛ خلاصهٔ حسابها Chart ofAccounts قرارداد کرایهٔ کشتی Charta Partira اجارهٔ دربست کردن Charter فرمان؛ امتیاز؛ اجاره نامه؛ امتیاز نامه؛ قرارداد اجارهٔ کشتی؛ معافیت مخصوص؛ منشور Charter کرایهٔ کشتی بدون کارکنان آن؛ اجارهٔ کشتی بدون کارکنان آن Charter of Demise پیمان نامهٔ اجارهٔ کشتی تجاری؛ قرارداد کشتی دربست Charter Party بارنامهٔ کرایهٔ دربست؛ بارنامهٔ اجارهٔ دربست Charter Party Bill of Lading حسابدار مجاز؛ حسابدار صاحب امتیاز از مؤسسهٔ حسابداران؛ حسابدار خبره Chartered Accountant شرکت دارای اساسنامه؛ کمپانی دارای امتیازنامه؛ کمپانی مجاز Chartered Company کرایهٔ کشتی؛ اجارهٔ کشتی Chartered Freight کشتی دربست Chartered Party حسابدار عمومی قسم خورده؛ حسابدار عمومی رسمی Chartered Public Accountant اجاره دهندهٔ کشتی؛ موجر کشتی؛ کرایه دهندهٔ کشتی Charterer کرایهٔ کشتی؛ اجارهٔ کشتی Chartering or Charterage چارتیسم Chartism تحلیل‌گر نموداری بازار؛ متخصص بازار سهام Chartist اموال؛ دارایی منقول؛ عقار؛ خدمه؛ احشام Chattel گروی مال شخصی؛ رهن اموال منقول Chattel Mortgage ارزان؛ کم بها؛ کم سود؛ ارزان فروش؛ پست؛ ناچیز؛ دارای فرع نازل؛ جنس پست؛ حقیر؛ تخفیف داده شده Cheap کالای ارزان Cheap Line پول ارزان؛ پول نازل؛ پول با بهرهٔ کم؛ بهرهٔ ارزان پول؛ میزان بهرهٔ حداقل Cheap Money لیرهٔ استرلینگ ارزان Cheap Sterting ارزانی؛ کم بهایی Cheapness کلاهبرداری کردن؛ تقلب کردن Cheat تطبیق؛ مقابله؛ نظارت؛ رسیدگی کردن Check متوقف ساختن رقابت؛ از حرکت بازداشتن رقابت Check Competition (to) پرداخت عضویت و مالیات از حقوق کارگران؛ رسیدگی کردن و در صورت درستی خط نشان گذاشتن Check Off برداشت Check Off درست حساب کردن؛ درست رسیدگی کردن Check up آزمایش؛ امتحان Checking بانک سپردهٔ حساب جاری Checking-deposit Bank حساب جاری Checking Account مطالبات از بانکها به صورت سپردهٔ حساب جاری Checking Deposit Claims سپرده‌های دیداری؛ سپرده‌های حساب جاری Checking Deposits سپرده حساب جاری به منزلهٔ پول Checking Deposits as Money تعهد؛ گرو؛ گروگذاری Checking Stip چک Cheque چک سفید Cheque Blank دسته چک Cheque Book کارت اعتباری چک Cheque Book Card پول دسته چک Cheque Book Money دفتر ثبت دسته چک Cheque Book Register واریز و وصول چک CheqUE Clearing and Collection اعتبار در حساب چک Cheque Credit پول چکی Cheque Currency چک بی‌محل Cheque Without توزیع خی‌دو؛ توزیع خی به توان دو Chi-square Distribution آزمون مجذور خی (یا چی)؛ آزمون خی دو Chi-square Test حراج؛ مزایدهٔ جیبسی Chibese Auction مکتب شیکاگو Chicago School رئیس حسابداری Chief Account رئیس قوهٔ مجریه Chief Executive تخفیف مالیاتی فرزندی Child Allowance استخدام اطفال؛ کار کودک Child Labour قوانین کار کودک Child Labour Laws قانون مربوط به کار کودکان خردسال Child Labour Legislation تراشه Chip انتخاب؛ گزینش؛ اختیار؛ حق انتخاب Choice نشانهٔ برگزیده؛ نشانهٔ انتخاب؛ علامت انتخابی Choice Brand متغیر گزینش؛ متغیر انتخاب Choice Variable حق مالکیت نسبت به اموال منقولی که در تصرف شخص نیست (مانند سهام)؛ شیئی مورد مالکیت مانند سهام و دیون؛ حق بالقوه؛ حق دینی Chose in Action حق بالفعل؛ حق عینی Chose in Possession مال اندوز؛ پول جمع کن؛ مربوط به مال اندوختن Chrematistic سوسیالیزم مسیحی Christian Socialism کسری مزمن Chronic Deficit طبقه‌بندی زمانی اسناد Chronologic Indexing of Records سن حقیقی Chronological Age به ترتیب تاریخ مرتب کردن؛ برحسب تقدم و تأخر زمانی قرار دادن Chronologize اقتصاد زراندوزی؛ اقتصاد خوشباشی Chrysohedonism پزو، واحد پول شیلی، نشانهٔ Ch.Peso است Ch$ نمونهٔ انتخابی Chunk تسریع در تولید Churning سیف؛ بهای کالا، هزینهٔ بیمه و حمل C.I.F. اتحادیهٔ کنگرهٔ صنعتی کارگران در ایالات متحد C.I.O. سیپ؛ کرایه حمل و بیمه تا مقصد پرداخته شده C.I.P. عدد صفر؛ رقم هیچ Cipher نمودار دایره‌ای Circle Chart ترکیب دایره‌ای؛ انضمام دایره‌ای Circular Combination گردش دورانی درآمد؛ جریان دایره‌ای درآمد؛ جریان دوار درآمد Circular Flow of Income جریان دایره‌ای پول؛ جریان دوار پول Circular Flow of Money ادغام دایره‌ای Circular Integration اعتبارنامهٔ بخشنامه‌ای؛ اعتبارنامهٔ عمومی Circular Letter of Credit بخشنامه؛ اعتبارنامه Circular Note آگهی از طریق بخشنامه؛ ارسال بخشنامه Circularize انتشار دادن؛ منتشر کردن Circulate دارایی جاری؛ دارایی در جریان؛ دارایی در گردش Circulating Asst سرمایهٔ در گردش Circulating Capital کالای سرمایه‌ای متداول؛ کالای سرمایه‌ای مصرف شدنی؛ کالای سرمایه‌ای تمامی پذیر؛ کالای سرمایه‌ای در گردش؛ کالای سرمایه‌ای جاری Circulating Capital Goods وسیلهٔ در گردش؛ وسیلهٔ مبادلهٔ رایج؛ واسطهٔ تکراری؛ واسطهٔ در گردش؛ وسیلهٔ در گردش قدرت خرید اعم از اسکناس، چک، حواله و جز اینها Circulating Medium اوراق بدهی در گردش Circulating Promissory Notes جز شرایط پیش‌بینی نشده؛ به استثنای کیفیات پیش‌بینی نشده Circumstances Permitting سیتی لندن که به نام Square Mile معروف است "City, The" گزارش مختصر مالی یا تجاری در روزنامه City-article مقررات سیتی City Code کمیتهٔ ارتباط سیتی City Liason Committee مؤسسه انتفاعی؛ مؤسسهٔ بازرگانی Civil Corporation فهرست کشوری Civil List نیروی کار کشوری Civilian Labour Force ادعا؛ دعوی؛ طلب؛ مدعابه؛ ملل یا پول مورد مطالبه؛ طلب مال؛ پول مورد طلب؛ خواسته مدعی Claim طبقه؛ زمره؛ جور؛ نوع؛ درجه؛ رده بندی؛ تقسیم بندی؛ دسته بندی؛ درجه بندی؛ اجناس درجه اول Class دامنهٔ طبقه؛ حدود طبقه؛ فاصلهٔ طبقه Class Interval حدود طبقه Class Limits قیمت شخصی Class Price نرخ طبقه؛ سنت در صد دلار Class Rate مبارزهٔ طبقاتی؛ کشمکش طبقاتی Class Struggle دو بخشی کلاسیک Classical Dichotomy اقتصاددانان کلاسیک Classical Economists مکتب کلاسیک؛ مکتب متقدم Classical School روش کلاسیک مالیات بندی بر شرکت "Classical" System of Company Taxation طبقه‌بندی؛ دسته‌بندی؛ رده بندی Classification طبقه‌بندی حسابها؛ فهرست حسابها و طبقه‌بندی مربوطه Classification of Accounts طبقه‌بندی بانکها Classification of Banks سهم در صورت بورس؛ سهم در فهرست بورس Classified اعلان کوچک؛ اعلان دسته‌بندی شده Classified Advertisement آگهی تبلیغاتی طبقه‌بندی شده Classified Advertising هزینهٔ طبقه‌بندی شده Classified Cost سهم طبقه‌بندی شده Classified Stock مالیات طبقه‌بندی شده Classified Tax تراز آزمایشی طبقه بندی شده Classified Trial Balances طبقهبندی اسناد Classifying the Records ماده؛ بند؛ جزء، شق؛ فقره؛ تکلیف و تعهد Clause بارنامهٔ مشروط؛ بارنامهٔ کالای معیوب Claused Bill of Lading شرح معاملهٔ برات Clausing جانشین ناپذیری کامل Clay-Clay قانون ضد تراست کلایتون Clayton Anti-trust Act پذیرش بی‌قید و شرط Clean Acceptance (of a Bill Exchange) برات سفید؛ برات ساده (بدون امضا)؛ برات بی‌قید Clean Bill بارنامهٔ بی‌عیب؛ بارنامهٔ بدون قید و شرط؛ بارنامهٔ بی‌قید Clean Bill of Lading شناور سره؛ شناور پالوده Clean Float ورود کشتی به گمرک بدون عیب و بی‌نقص Clean Inwards پایاپای کردن؛ ترخیص کردن؛ تسویهٔ حساب کردن Clear ارسال یک کشتی از گمرک Clear Outwards واریز حساب؛ روشن کردن؛ حل کردن؛ واریختن Clear Up ترخیص کالا از گمرک؛ برگذاری تشریفات عزیمت کشتی یا هواپیما Clearance ترخیص کالا به منظور مصرف داخلی Clearance for Home-use جواز ورود؛ پروانهٔ ورود Clearance Inwards

وام تصفیه؛ وام مفاصا Clearance Loan اسناد و اوراق مفاصا؛ واریز؛ تسویهٔ گمرکی؛ اسناد حمل و ارسال Clearance Papers تهاتر؛ پایاپای بانکها؛ نقل و انتقال؛ تسویهٔ تفریغ؛ پا به پا کردن Clearing حساب تهاتر یا موقت؛ حساب واسطه؛ حساب پایاپای Clearing Account مساعده‌های تهاتری Clearing Advances موافقتنامهٔ تهاتری؛ قرارداد پایاپا Clearing Agreement واریز و وصول Clearing and Collection داراییهای تهاتر Clearing Assets بانکهای عضو اتاق پایاپا Clearing Bands دیون تهاتر Clearing Debts ارزهای تهاتری Clearing Foreign Exchange دفتر تهاتر؛ مرکز تصفیه و تسویه؛ اتاق پایاپای؛ مرکز پایاپای مؤسسهٔ تهاتری؛ محل پایاپای؛ صندوق پایاپای Clearing House نمایندهٔ مؤسسهٔ تهاتری؛ نمایندهٔ تصفیه Clearing House Agent سهم تهاتری؛ سهم مرکز تصفیه Clearing House Stock پایاپای چکها Clearing of Cheques پرداخت تهاتری Clearing Payment برگهٔ تصفیه؛ برگهٔ واریز Clearing Sheet تصفیهٔ بازار؛ واریز بازار؛ بازار واریز کننده "Clearing the market" اتحادیهٔ تهاتری Clearing Union اسناد واریز طلب Clearings دبیر؛ منشی Clerk باسان شناسی اقتصادی؛ اقتصاد باستان شناسی Cliometrics مسکوک مقطع؛ مسکوک دور تا دور بریده؛ سکهٔ زده Clipped Money حق الزحمهٔ نگهداری سپرده‌ها و امانات Cloak Room Fee بستن حساب Close شرکت محدود؛ شرکت بسته Close Company شرکت محدود Close Corporation قیمت نزدیک؛ اختلاف قیمتهای خرید و فروش سهام در بورس Close Price حساب بسته؛ حساب متوازن؛ حساب مسدود Closed Account اقتصاد بسته Closed Economy شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایهٔ ثابت Closed-end Investment Company مرهونهٔ محدود؛ مرهونهٔ مقید؛ سند رهنی غیرآزاد Closed Mortgage (Closed-end Mortgage) عضویت اجباری؛ مغازه یا کارخانهٔ محدود؛ استخدام کارگران وابسته به سندیکای معین Closed Shop نظام بسته؛ نظام اقتصادی منزوی Closed System تجارت بسته؛ بازرگانی مسدود؛ معاملهٔ غیرآزاد؛ معاملهٔ مقید Closed Trade اتحادیهٔ مقید کارگران؛ اتحادیهٔ بستهٔ کارگران Closed Union تاریخ تهیهٔ تراز آزمایشی؛ روز بستن حسابها و تهیهٔ ترازنامه؛ تاریخ بستن Closing Date قلم متعادل کننده؛ رقم اختصاصی؛ ثبت متعادل کننده Closing Entry قیمت پایانی؛ بهای واپسین؛ قیمت اتخصاصی؛ قیمت زمان تعطیل کار Closing Price بستن حساب Closing the Account دفاتر (سهام و جز اینها) را بستن و تقاضایی را نپذیرفتن؛ حسابها را بستن Closing the Books تراز آزمایشی اختتامی؛ موازنهٔ اختتامی؛ تراز پایان؛ تراز اختتامیه؛ تراز آزمایش نهایی؛ موازنهٔ نهایی Closing Trial Balance باشگاه دهگانه - باشگاه ۱۰. Club of ۱۰ نمونه‌گیری گروهی؛ نمونه‌گیری خوشه‌ای Cluster Sampling قرارداد بین‌المللی ترابری جاده‌ای کالا C.M.Rهیئت مشترک نرخ‌گذاری بیمه‌های دریایی C.M.S. Rating Committee پزو، واحد پول کلمبیا نشانهٔ Col.Poso است Co$ همکار؛ شریک Coagent انعقاد Coagulation معادل زغال Coal Equivalent کوس، رونالد Coase, Ronald قضیهٔ کوس Coase's Theorem بازرگان دوره‌گرد و ساحلی Coaster تابع تولید کاب - داگلاس Cobb-Douglas Production Function کوبل COBOL نقشهٔ عنکبوتی؛ نمودار عنکبوتی؛ نقشه کارتنه‌ای Cobweb Chart قضیهٔ تار عنکبوتی؛ قضیهٔ کارتنه‌ای (کارتنکی) Cobweb Theorem وصول به هنگام تحویل C.O.P. وصول به هنگام تحویل C.O.D. تصمیم مشترک Codetermination تغییر کتبی وصیع؛ متمم وصیت نامه؛ قید و شرط جدید؛ دفتر حساب Codicil وابسته به متمم وصیت نامه Codicillary رمز عددی؛ شماره گذاری؛ تعیین نشانهٔ اختصاری؛ کدگذاری؛ رمزگذاری؛ قالب ریزی Coding طرح رمز Coding Scheme ضریب همتایی Coefficient Equivalence ضریب شتاب Coefficient of Acceleration ضریب جدایی ناپیوستگی؛ ضریب بیگانگی Coefficient of Alienation ضریب گروهی Coefficient of Association ضریب خودهمبستگی Coefficient of Autocorrelation ضریب امکان Coefficient of Contingency ضریب همبستگی؛ جذر ضریب تشخیص Coefficient of Correlation ضریب کشش متقاطع؛ ضریب کشش متقابل Coefficient of Cross-elasticity ضریب تشخیص؛ ضریب تعیین Coefficient of Determination ضریب پراکندگی Coefficient of Dispersion ضریب کشش؛ ضریب حساسیت Coefficient of Elasticity ضریب انتظارات Coefficient of Expectations ضریب همبستگی چندگانه؛ ضریب همبستگی متعدد Coefficient of Multiple Correlation ضریب عدم تشخیص؛ ضریب عدم تعیین Coefficient of Non-determinaiton ضریب خوش‌بینی Coefficient of Optimism ضریب همبستگی جزیی Coefficient of Partial Correlation ضریب دقت Coefficient of Precision ضریب انحراف چارکی Coefficient of Quartile Deviation ضریب وایازی؛ درجهٔ نشیب خط تابع؛ ضریب وایازی Coefficient of Regression ضریب هزینهٔ نسبی تولید Coefficient of Relative Cost of Production ضریب کارایی نسبی سازمان Coefficient of Relative Efficiency of Organization ضریب چولکی Coefficient of Skewness ضریب تغییر؛ ضریب پراکندگی نسبی Coefficient of Variation مقایسه‌های قهری Coercive Comparisons عامل مشترک؛ همگر؛ همگزار Cofactor تمکین به دعوی؛ تسلیم به دعوی Cognovit Nte گروه آماری؛ مجموعهٔ آماری Cobort سکه؛ پول خرد؛ پول فلزی Coin سکه به صورت درصدی از حجم پول Coin As Percentage of Money Supply سکهٔ رایج؛ مسکوک قانونی Coin of The Realm سکه زدنی؛ پول شدنی Coinable سکه زنی؛ ضرب سکه؛ سلسله بندیهای مسکوک؛ ضرب مسکوکات Coinage پشیزکردن سکه Coinage Debasement تطابق نیازمندیها؛ همانندی نیازها؛ همسانی نیازها Coincidence of Wants نماگر همزمان Coincident Indicator پول مسکوک Coined Money بیمهٔ اتکایی Coinsurance شرط پیش‌بینی در قرارداد بیمه Coinsurance Clause مادهٔ هزینهٔ زندگی؛ شرط هزینهٔ زندگی Col Clause استراتژی تند Cold Turkey Strategy همکوشی؛ همکاری Collaboration سقوط شاید قیمتها؛ (در بورس)؛ فروریختگی؛ اضمحلال Collapse کار دشوار؛ کار پرزحمت Collar-work مقایسه و مخلوط کردن دو یا چند دسته اطلاعات Collate وثیقه؛ مرهونه؛ وثیقهٔ فرعی؛ گروی اضافی؛ تضمین اضافی Collateral ضمانت؛ تضمین اضافی؛ وثیقهٔ اضافی؛ تضمین وثیقه‌ای Collateral Security قرضه به تضمین اسناد Collateral Trust Bond مقابله کننده؛ دستگاه میانچین Collator وصول؛ گردآوری کردن Collect وصول برات Collect a Bill قابل وصول؛ دریافت کردنی؛ جمع کردنی Collectable وصول دیون سوخته؛ وصول بدهیهای سوخت شده Collected Bad Debts دیون وصولی Collected Debts کالاهای کلکسیونی Collectible Goods بانک وصول کننده Collecting Bank دریافت؛ جمع آوری؛ وصول؛ تحصیلداری؛ اعانهٔ وصول شده (در جمع)؛ مجموعه؛ اجتماع؛ انبوه؛ تجمع؛ پول دریافتی؛ گردآوری Collection اقلام وصولی Collection Items دورهٔ وصول مطالبات Collection Period چانه زنی؛ مذاکرات احقاق حق؛ فعالیت برای بهبود شرایط کار؛ چانه‌زدن جمعی؛ ائتلاف جمعی؛ توافق جمعی؛ مذاکره گروهی Collective Bargaining گزینش جمعی Collective Choice تبعیض جمعی Collective Descrimination مزرعهٔ اشتراکی؛ کالخوز Collective Farm کالاهای جمعی Collective Goods مالکیت اشتراکی؛ مالکیت جمعی Collective Ownership واحد اندوختهٔ جمعی Collective Reserve Unit پیشنهاد مناقصهٔ جمعی Collective Tendering نظام اشتراکی؛ مسلک اشتراکی؛ اصالت جمع؛ گروه‌گرایی؛ همیاوری Collectivism جامعهٔ اشتراکی Collectivistic Society تحصیلدار؛ مأمور مالیه؛ مسئول قسمت تحصیلداری؛ مأمور وصول Collector تحصیلداری Collectorship شرط تصادم؛ مادهٔ تصادم Collision Clause ترتیب نوبت؛ ترتیب پرداخت بدهی به طلبکاران Collocation تبانی؛ ساخت و پاخت پنهانی؛ قرار پنهانی Collusion بیمهٔ تصادفات Collusion Insurance چند قطبی تبانی Collusive Oligopoly رهبری قیمت تبانی Collusive Price Leadership پیشنهاد مبنی بر تبانی، ساخت و پاخت Collusive Tendering برنامهٔ همکاری کلمبو برای همکاری در توسعهٔ Colombo Plan for Cooperative اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام Economic and Social Development in Asia and the pacific کولون، واحد پول کاستاریکا و السالوادور به ترتیب برابر با صد سانتیم و سنتاو Colon, c سند قرضهٔ مستعمراتی Colonial bond نظام استعماری؛ نظام مستعمراتی Colonial System استعمارگری Colonialism ستون، محل عمودی یک حرف یا عدد روی کارت نوار Column نمودار ستونی م. Bair diagram Column diagram ماتریس ستونی Column Matrix روش دفترداری امریکایی؛ شیوهٔ ستونی Columnar System ترکیب افقی و عمودی Combination, Horizontal and Vertical اتحاد؛ آمیزش؛ ترکیب Combinaiton (Consolidation) اتحادیه به منظور تحدید تجارت؛ ائتلاف برای تحدید داد و ستد Combination in Restraint of Trade قوانین تبانی Combination Laws نخرخ مرکب؛ کرایهٔ مرکب؛ نرخ ترکیبی Combination Rate نرخ ترکیبی یکسره Combination Through Rate تحلیل ترکیبی Combinatory Analysis ائتلاف؛ دسته‌بندی؛ اتحاد؛ ترکیب؛ اجتماع و مشارکت Combine منحنی تقاضا و عرضهٔ مرکب؛ منحنی تقاضا و عرضهٔ مشترک Combined Demand and Supply Curve قلم مرکب Combined Entry صورتهای مالی مشترک Combined Financial Statement طرحهای مرکب؛ برنامه‌های مرکب؛ برنامهٔ ترکیبی Combined Plan بارنامهٔ حمل مرکب Combined Transport Bill of Lading سند حمل و نقل مرکب Combined Transport Document عامل حمل و نقل مرکب Combined Transport Operator شورای همیاری اقتصادی C.O.M.E.C.O.N. اقتصاد با مدیریت دستوری؛ اقتصاد با مدیریت امری Command-directed Economy اقتصاد دستوری؛ اقتصاد فرمایشی؛ اقتصاد تحکمی Command Economy بازرگانی؛ تجارت Commerce نمایندهٔ بازرگانی Commercial Agent بانک بازرگانی Commercial Bank شبکهٔ بانکهای بازرگانی Commercial-banking Network مکتب بانکداری بازرگانی Commercial Banking School نظام بانکهای بازرگانی Commercial Banking System داراییهای بانکهای بازرگانی Commercial Bank's Assets ترازنامهٔ بانکهای بازرگانی Commercial Banks' Balance Sheets رقابت بانکهای بازرگانی Commercial Banks' Competition نقدینگی بانکهای بازرگانی Commercial Banks' Liquidity برات بازرگانی؛ برات تجاری Commercial Bill اعتبار بازرگانی؛ قرضه تجاری Commercial Credit شرکت اعتبار بازرگانی Commercial Credit Company شرکت اعتبار بازرگانی Commercial Credit Corporation برات تجاری؛ برات بازرگانی Commercial Draft بورس تجاری؛ صرف بازرگانی؛ صرافخانهٔ تجاری؛ صرافی تجاری Commercial Exchange مخارج بازرگانی Commercial Expense مزرعهٔ تجاری Commercial Farm تجارتخانه Commercial Honse حقوق بازرگانی Commercial Law اعتبارنامهٔ بازرگانی Commercial Letter of Credit وام بازرگانی Commercial Loan نظریهٔ وام بازرگانی Commercial Loan Theory نیروی دریایی بازرگانی Commercial Marine نشان بازرگانی؛ علامت تجاری Commercial mark

 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends