Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
واژگان مدیریت5 by: گروه ترجمه کده

هیئت مدیران رده‌های میانی Junior board سهم یا برگه قرضه درجه دوم یا متأخر Junior issue اوراق قرضه فرعی Junior subordinated debenture اطلاّعات ناقص و نامفهوم ، اَشغال ، به دردنخور Junk گروه سیاسی یا نظامی ، گروه پارتیزان Junta حقّ قضاوت ، صلاحیّت قضایی قلمرو مذاکره جمعی Jurisdiction اعتصاب مبتنی بر اختیار قانونی Jurisdictional strike حقّ تابعیّت بر حسب تابعّیت پدر Jus sanguinis حقّ تابعیّت بر حسب محلّ تولد Jus soil قیمت مناسب و منصفانه Justified price تولید بدون انبار ، تولید به زمان ، تولید سروقت Just in time production=JIT حقّ مالکیّت معتبر و عادلانه Just title اصل مزد عادلانه Hust-wage principle پیوند اتّفاقی ، کنار هم نهادن تصادفی Juxtaposition, random کمیته بررسی مشترک Joint study committee مالکیّت مشترک Joint tenancy شریکان جرم Joint torfeasors فعالیّت تجاری مشترک Joint venture وصیّت‌نامه مشترک Joint will دفتر روزنامه Journal=book of original entry کارگر ماهر ، صنعتگر ، کارگر روزمزد Journeyman حکم غیابی ، محاکمهٔ غیابی Judgement by default دین حکمی Judgement debt کایشا Kaisha کانبان Kanban کانتر روزابت ماس Kanter, Rosabeth Moss فروش بدون نصب K.D. حقّ بندر ، هزینه بندر Keelage خانه‌نشینی Keep house دورکندی Kennedy round کالاهای سنگین Kentledge goods روش کپنر-ترگو Kepner-Tregoe method صفحهٔ کلید Keyboard عوامل کلیدی Key factors=key points صنعت کلیدی Key industry شغل کلیدی Key job کینز ، جان مینارد (۱۹۴۶-۱۸۸۳) Keynes, John Meynard عضو کلیدی Key man=Key worker عملیّات کلیدی Key operation کادر کلیدی Key personnel نکات کلیدی ، عوامل کلیدی Key points دستگاه منگنه Key punch پرسش کلیدی Key question بخش نتایج عمده Key result area مرئوسان کلیدی Key subordinates وظیفه کلیدی Key task تجزیه و تحلیل وظیفه کلیدی Key task analysis=Key result analysis کلید واژه Key word رشوه Kickback ترفیع نامطلوب ، ترفیع اجباری Kicked upstairs تجارت سودآور Killing کیلوبایت Kilobytes جنبش‌شناسی ، جنبشی Kinaesthetics جنسی ، غیرنقدی Kind سند تضمینی Kite سندپردازی Kite flying چک‌بازی Kiting کارمند بی‌کفایت و کم‌کار Klupper پیشتازان نهضت کارگری Knights of labour فروشندۀ دوره‌گرد Knocker دانش ، فنّ Know how کارگر دانش ، کارگر آگاه Knowledge worker کوماندیت‌گزل‌شافت Kommanditgesellschaft چرحهٔ کوندارتیف Kondativ cycle کاتر ، جان Kotter, John نسبت کا K. Ratio کشیدگی Kurtosis فروش بدون نصب Konocked down=KD برچسب ، نشانه Label موافقتنامهٔ کار Labor agrement آموزش آزمایشگاهی Laboratory training آموزش آزمایشگاهی ، آموزش از طریق تجربه Laboretory training=T Group تغییرات فنی افزایش بازدهی کار Labor-augmenting technical change بانکهای اتحّادیه‌ای Labor banks روز کار Labor day اختلاف در زمینه مسائل کاری Labor dispute اقتصاد کار Labor economics ادارۀ کار ، اداره کاریابی ، بورس کار Labor exchange=employment office جابه‌جایی نیروی کار Labor flux-labor turnover نیروی کار Labor force کارگرا ، کارطلب ، کارمحو Labor-intensive تحرّک نیروی انسانی ، جابه‌جایی نیروی انسانی Ï»¿"Labor mobility" قرارداد فرعی خرید خدمت Labor-only subcontracting شکار کردن نیروی کار ، جذب نیروی کار سایر سازمانها Labor piracy خزانهٔ نیروی کار Labor pool روابط کار Labor relations تجهیزات صرفه‌جویی کننده در نیروی کار ، تجهیزات کاراندوز Labor-saving equipment کارگر تمام وقت اتحادیّه Labor skate=pie-card شاخص ثبات نیروی کار Labor stability index نظریّه مبتنی بر ارزش کار Labor theory of value میزان خروج از خدمت ، جابه‌جایی نیروی انسانی ، ورود و خروج نیروی انسانی ، جریان نیروی کار ، گردش نیروی کار Labor turnover=manpower turnover قصد در انجام تعهّد ، انجام ندادن تعهّد Laches فعالیّتهای نردبانی ، فعالیّتهای متداخل و متعامل Ladder activities بارگیری Lading فاصلهٔ زمانی ، تأخیر Lag شاخصهای تأخیر Lag indicators آزادی اقتصادی Laissez-faire=laisser-fair سوداگر و سفته‌باز بی‌تجربه Lamb سوداگر و سفته‌باز پاک باخته ، سوداگر ورشکسته Lamb duck سندمالکیّت Land certificate ممنوعیّت فروش یا انتقال زمین Land freeze اعطای زمین Land grant زمین بدون مالک ، املاک بلاصاحب Land in abeyance مالک ، موجر Landlord حکم تضمین برای صاحب ملک Landlord's warrant کسب و کار پررونق Land office business جواز زمین Land patent فقیر زمین‌دار Land poor سند زمین دولتی Land warrant عامل لانگ Lang factor زبان مطلق Language, absolute زبان مصنوعی ، زبان ساختگی Language, artifical زبان مشترک Language, common زبان برنامه ، زبان ماشین Language, program=machine language زبان برگردان Language translator معیار لاپلاس Laplace criterion=Bayes criterion سوء استفاده از حساب مشتری Lapping عدم پرداخت حقّ بیمه ، اسقاط حق Lapse کار برگ ثبت داراییهای ثابت Lapsing schedule چاپگر لیزری Laser printer تقطیع لیزری ، کنترل و تشخیص لیزری Laser scanning نظام آخرین بسته Last-bag system اولیّن صادره از آخرین صادره Last in-first out=LIFO نقص پنهانی و نهفته Latent defect ارتباطات موازی و هم‌سطح Lateral communication روابط موازی و هم‌سطح Lateral relationships تفکّر افقی ، تفکّر گسترده ، تفکر جانبی Lateral thinking نوبت آخر کار Late shift آخرین مهلت مجاز Latest allowable time دیرترین زمان انجام یک فعالیّت Latest event time دیرترین زمان خاتمه یک فعالیّت Latest finish time of an activity دیرترین زمان آغاز یک فعالیّت Latest start time of an activity عقب‌افتادگی نوار شاخص معاملات Late tape طرح تحقیق مقایسه‌ای ، طرح تحقیق مربّع Latin square design قانونمند ، تابع‌قانون Law-abiding قانون‌شکن ، متخلف Lawbreaker حقوق بازرگانی Law merchant=lex mercatoria قانون بازده نزولی Law of diminishing قانون افزایش هزینه‌ها Law of increasing costs قانون موقعیّت Law of situation دادخواهی ، دعوای حقوقی Lawsuit حقوقدان ، وکیل دعاوی ، مشاور حقوق Lawyer طرح تعویق پرداخت Layaway plan زمان مجاز برای توقفّ کشتی ، روزهای باراندازی و بارگیری Lay days خزوج از خدمت موقّت ، تعلیق Lay off قرارداد پرداخت حقّ ایاّم تعلیق Lay-off agreement آرایش کارگاه ، طرح کلّی Layout اعتبار نامه ، ورقه اعتبار LC حمل کالا به صورت مجموعه LCL کشورهای کمتر توسعه یافته LDC رهبر Leader رهبر مستبد Leader, autocratic رهبر آزاد‌منش Leader, democratic رهبر مشارکـت‌جو Leader, participative هدایت ، رهبری Leadership سبکهای رهبری Leadership styles نظریّه جانشینهای رهبری Leadership, substitutes for آموزش رهبری Leadership training جهت‌گیری بر اساس نقاط قوّت Leading from strength شاخص مقدّم Leading indicator شیوۀ پیش‌بینی غیرمستقیم Lead/lag method پاداش کارمند پیشرو Lead rate زمان انتظار ، برآورد زمان انتظار Lead time نشست ، عامل بازدارنده در تشکیل سرمایه Leakage کار کم پاداش Lean work منحنی یادگیری ، منحنی پیشرفت Learning curve=improvement curve اجاره Lease بیمه اجاره Lease-insurance سبک سنج فیدلر Least preferred cowoker=LPC روش کمترین مجذورات Least squares method مرخصّی ، مرخصّی طولانی Leave of absencee هارولدلویت Leavit, Harold دفتر کلّ ، دفتر حسابداری Ledger دارایی قانونی Legal asset شخص حقوقی Legal entity انحصار قانونی Legal monopoly ذخیرۀ قانونی ، اندوختهٔ قانونی Legal reserve پول قانونی ، پول رایج Legal tender مالکیّت قانونی Legal title وارث Legatee مجلس ، قوّۀ مقننهّ ، پارلمان Legitimate power وام دهندۀ آخر Lender of last resort طول خدمت Length of service گرایش ارفاقی Leniencey bias کشور توسعه نیافته ، کشو کم‌توسعه Less-developed country=LDC مستأجر Lessee موجر ، مالک Lessor حمل کالا به صورت مجموعه ، نرخ حمل کالا به صورت مجموعه Less than carload lot=LCL اخراج کردن Let out شرکت صندوق پستی Letter-box company وکالت‌نامه Letter of attorney استوارنامه ، اعتبارنامه Letter of credantial ورقهٔ اعتبار ، اعتبار اسنادی Letter of credit (LIC) سند رهنی Letter of hypothecation یادداشت تفاهم Letter of understanding گواهی‌نامه اختراع Letters ptent سطح آرمان و آرزو ، سطح درخواست Level of aspiration رهن پرداخت برابر ، رهن با پرداختهای مساوی Level payment mortgage بیمه با حقّ بیمه ثابت Level premium insurance سطوح اختیار Levels of authority وضع مالیات ، مالیات‌بندی ، عوارض Levy حکم مالیاتی ، حکم برداشت و وصول Levy, writ of کرت لوین Lewin, Kurt مدل رفتاری لوین Lewin model of behavior رویّه‌های تجاری عرفی Lex mercatoria=law merchant بدهی ، مسئولیت ، تعهدّ ، دین Liability بیمهٔ مسئولیّت Liability insurance دفتر تعهدّها و دفتر بدهیها Liability ledger نقش رابط Liaision role واحد رابط و هماهنگ کننده Liasion unit توهین و افترا ، هجو Lible رویّه قبول کالاهی برگشتی Liberal return policy مجوّز ، پروانه License سپرده‌پذیر مجاز Licensed deposit taker مجوزّ گیرنده Licensee مجوزّ دهنده Licensor حقّ وصول طلب ، حق گرویی ، حقّ تصرف Lien گواهی‌نامه حقّ گرویی Lien affidavit حقّ تصّرف گرویی بدون رضایت مالک Lien in invitum دارنده حقّ تصرّف و گرویی Lienor پرداخت جایگزین ، مزایای جایگرین Lieu bonus مرحصّی به جای اضافه‌کاری Lieu days=days off in lieu مققرّی سالانه مادم‌العمر Life annuity دورۀ عمر محصول Life cycle=production life cycle نظریهٔ دورؤ زندگی Life cycle theory دارایی و اموال زمان حیات Life estate بیمه عمر Life insurance جدول عمر داراییها Life table حقّ تصرّف تا آخر عمر ، حقّ استفاده در طول حیات Life tenant اولین صادره از آخرین وارده LIFO ردیابی با قلم نوری ، نشانه‌گذاری با قلم نوری Light pen tracking رنسیس ، لیکرت Likert, Rensis مقیاس لیکرت Likert scales شرکت با مسئولیت محدود Limited liability company=Ltd. فروشگاه کوچک خرده‌فروشی Limited line store استراتژی تغییرات محدود Limited-line strategy سفارش با محدودیّت Limited order اوراق قرضه با مالیات محدود Limited tax bond پایه پولی منعطف ، پایه پولی طلا و نقره Limping standard طرح انگیزشی لینکلن Lincoln incentive management plan صف Line سازمان صف و ستاد Line-and-staff organization تابع خطی Linear function برنامهٔ‌ریزی خطی Linear programming اقتدار سلسله مراتبی Line authority متعادل‌بازی خط تولید Line balancing نقل و انتقال مستقیم Line haul استقرار بر اساس خط تولید Line layout مدیریّت صّف Line management حدّ اعتبار Line of credit حدّ اعتبار بر اساس اسناد تنزیل شده Line of discount سازمان صفّی Line organization گروه کار Line-out قیمت‌گذاری خطّی ، قیمت‌گذاری یکسان Line pricing پیرو خط سیاسی Liner لایه ، وسیله حمل و نقل مسافر Liner تعرفه حدود پداخت خسارت شرکت بیمه Line sheet رابطه ، ارتباط ، اثر ارتباطی Linkage سازمان با گروههای متداخل ، سازمان با سنجاقهای اتصال Linking pin organization لینو تایپ ، لاینو تایپ Linotype نقدینه Liquid داراییهای جاری ، دارایی نقدی Liquid assets انحلال ، تسویه ، تصفیه Liquidation مدیر تصفیه ، مسئول تسویه Liquidator رجحان نقدینگی Liquidity preference دام نقدینگی Liquidity trap نسبت نقدی Liquid ratio زبان لیسپ LISP ادعّای معوّق Lis pendens شرکت پذیرفته شده در بورس Listed company اسناد و سهام پذیرفته شده در بورس Listed secrities=listed stocks کارگزار املاک Lister قرارداد کارگزاری املاک Listing قیمت معیّن ، بهای فهرست شده List price اجاره فهرست اطلاعّاتی List renting ظاهرپرستی Literalism طرف دعوی Litigent بیمه دام Livestock insurance اصل مذاکرۀ دائم Living document doctrine مزد امرار معاش ، حداقلّ مزد Living wage مؤسسه بیمه لویدز Lloyds بار کردن ، وارد کردن اطلّاعات Load نمودار بارگیری Load chart قیمـت‌گذاری بر اساس عامل فشار Load-factor pricing سرمایه استقراضی Loan capital واسطه‌های سهام در بورس Loan crowd وام گیرنده Loanee نرخ وام Loan fee طرح تضمین وام Loan guarantee scheme شرط تعدیل وام Loan modification provision نرخ دریافت وام Loan origination fee رباخوار بی‌انصاف Loan shark گروههای ذینفع ، گروههای فشار ، اعمال نفوذ Lobby فرد یا گروه دینفوذ Lobbyist نوبت کار نیمه‌شب Lobster shift=midnight shift تقسیم محلّی کار Localization of labor اتحادیّه کارگری Local union=local تعیین محلّ صنعت ، تعیین محلّ کارخانه Location of industry قرضهٔ بلندمدّت Lock-away سرمایه محبوس Locked in capital موجودی به صورت یک محموله ، کالای صندوقی Locker stocks مدل یا الگوی لاکهید Lockheed model مقید Lock-in بستن کارخانه ، تعطیل کارخانه Lockout اوراق قرضه راکد Lockup اسناد تابع قوانین محلّ صدور است Locus regit actum ثبت کردن اختراع ، سپردن چک Lodge پوزیتویسم منطقی ، اصالت تجربی منطقی ، مذهب تخققّی ، اثبات‌گرایی ، مکتب تحصّلی Logical positivism=logical empiricism تدارکات Logistics زبان لوگو LOGO نشانه ، نشانهٔ مشخّصه ، آرم Logo-logotype همکاری متقابل Logrolling پرداخت خالی ، پرداخت صرف Lonely pay پرداخت با توجّه به سابقه Longevity pay (wage) اجاره بلندمدّت Long lease=long term lease داراییهای طویل مدت Long-lived assest موقعیّتی که آرزو می‌شود Long position برنامه‌ریزی بلندمدّت Long-range planning نرخ بلندمدّت ، نرخ طولانی Long rate درازمدّت Long run قرارداد درازمدّت Long-term contract بدهی درازمدّت Long term liability تن بلند ، تن بزرگ Long ton گذشته‌نگری Look back حلقه ، دور تسلسل Loop مفرّ گریز از مالیات Loopholes, tax نرخ ساده Loose rate سرپرستی آزاد Loose-rein supervision منحنی لارنز Lorenze curve ضرر ، زیان ، اتلاف ، ضایعات Loss مشاور تعدیل و تنظیم حدود خسارت Loss adjuster مشاور ارزیاب خسارت Loss assessor مقدار زیان و خسارت ثابت Loss constant نمایندۀ کنترل خسارت Loss-control representative طرح پرداخت خسارت به ملک رهنی Loss draft احتمال خسارت Loss expectancy خدمات اطلاعاتّی در زمینه خسارتهای ناشی از حریق Loss information service کالای پیشرو ولی زیان‌ده Loss leader نسبت زیان به حقّ بیمه Loss ratio هزینه از دست رفته Lost cost حادثه منجر به اتلاف وقت Lost-time accident تولید دسته‌ای Lot production بدگویی آشکار Loud talk مدیر فروتن ، مدیر شکسته‌نفس Low-hller نمره ضعیف ، درجه پایین Low grade به قیمت تمام شده یا بازار ، هرکدام کمتر Lower of cost or market زبان سطح پایین Low-level language کارگر وفادار Loyal worker LP حقّ مالکیّت سودآور Lucrative title عدم‌النفع Lucrum cessans لودیت Luddite وسیله حمل و نقل مواد تازه Lug لمپن ، بریده از گزوه Lumpen یکپارچگی منابع Lumpiness of resources مجموعه نیروی کار Lump labor خزید کلّی Lump sum purchase زنگ لوتین Lutine bell کالاهای لوکس و تجملّی Luxuies مالیات بر اموال لوکس و تجمّلی Luxury tax دیوید مک کللند McCelland, David داگلاس مک گریگور MarGregor Douglas مدیر ماکیاولی Marchiaveellian manager دستگاه ، ماشین Machine اوقات بلااستفاده دستگاه Machine ancillary time برنامه به زبان ماشین Machine code زمان بیکاری ماشین‌آلات Machine downtime هزینهٔ کار ماشین در ساعت Machine-hour cost زمان تلف شدۀ ماشین‌آلات Machine idle time دستور به زبان دستگاه ، دستور به زبان ماشین ، دستورالعمل ماشین Machine instruction زبان ماشین Machine language استفادۀ مؤثر از ماشین‌آلات Machine loading اقتصاد کلان Macroecononics شیوۀ برخورد در سطح کلان Macrolevel approach مدکپ MADCAP قاضی ، رئیس دادگاه Magistrate کارت مغناطیسی Magnetic card کاراکتر خوان مغناطیسی Magnetic character reader (MCR) (Magnetic ink character reader) دیسک مغناطیسی Magnetic disk کاراکتر خوان جوهر مغناطیسی Magnetic ink character reader (MICR) پرکردن فرم نامه‌ها ، نامه پرکنی Mail merge کامپیوتر بزرگ Mainframe نوار مغناطیسی Magnetic tape انبارۀ اصلی ، حافظهٔ اصلی Main storage مالیات اصلی شرکت Mainstream corporation tax نوبت تعمیرات و نگهداری Maintenance shift تصمیمگیری برای ساخت یا خرید Make-or-buy decision سازندگان و لرزانندگان Makers and shakers سازندگان و لرزانندگان Make the shakers رسیدگی به موجودیها Make the cash پرداخت جبرانی Make-up pay زمان جبرانی Make up time ایجاد کار Make-work سفسطه ایجاد شغل Make-work fallacy تعصّب برتری مرد Male chauvinism کار خلاف قانون ، تحلّف اداری Malfeasance سوءعمل ، خرابی Malfunction تئوری مالتوس Malthusion theory هزینه‌های قاب لکنترل Managed costs نرخ ارز کنترل شد Managed exchange rates وجوه قابل کنترل Managed funds مدیریّت Management زمان دست‌یابی اطلاعاتّ مدیریّت Management addess time حسابداری مدیریّت Management accounting خزید بنگاه توسط مدیران Management buyout مدیریّت بحران Management by crisis (crisis Management; fire fighting مدیریّت برمبنای استثناها Management by exception مدیریّت برمبنای هدف Management by objectives (MBO) توسعهٔ مدیریّت ، بهسازی مدیریّت Management development سیستم اطلاّعات مدیریّت Management information system (MIS) مکتب فرایند مدیریّت Management process school شاخصهای مدیریّت Management ratios علم مدیریّت Management science سبک مدیریّت Management style جایگزینی مدیران Management succession (succession planning) سیستمهای مدیریّتی Management systems مدیریّت امروز Management Today اتحادیّه مدیریّت Management union حسابداری مدیریّت Managerial accounting شبکهٔ مدیریّت Managerial grid نقشهای مدیریّت Managerial roles وکالت ، مأموریت Mandate جدول نیروی انسانی Manning table نیروی انسانی Manpower تجزیه و تحلیل نیروی انسانی Manpower anahysis برنامه‌ریزی نیروی انسانی Manpower planning شاخصهای نیروی انسانی Manpower ratios کمسیون خدمات نیروی انسانی Manpower service commission (MSC) ارزشیابی فرد با فرد Man to man rating عملیات دستی Manual operation مهارت دستی Manual skill کارگر ساده Manual worker ساختن ، تولید‌کردن Manufacture ساخت ، تولید Manufacturing پروتکل خودکارسازی تولید Manufacturing automation protocol (MAP) هزینه‌های ساخت Manufacturing costs هزینه سربار ساخت Manufacturing overhead برنامه‌ربزی تولید Manufacturing resources planning (MRP۲) پروتکل خودکارسازی تولید-برنامه‌ریزی فعالیّت اصلی MAP تجزیه و تحلیل نهایی Marginal analysis خزیدار نهایی Marginal buyer روش هزینه‌یابی نهایی Marginal costing (direct costing; incermental costing; variable costing) روش قیمت‌گذاری هزینه نهایی Marginal cost pricing روش قیمت‌گذاری نهایی Marginal pricing (marginal cost pricing) نظزّیه بهره‌وری نهایی مزد Marginal productivity wage theory سود نهایی Marginal profits میل نهایی به مصرف Marginal propensity to consum (mpc)  میل نهایی به سرمایه‌گذاری Marginal propensity to invest (MPI) مطلوبیّت نهایی Marginal utility کارگر نهایی Marginal worker حاشیه ایمنی ، حاشیه امنیّت Margin of safety کاهش بها Mark-down ارزیابی بازار Market assessment ارزش کلّی سهام شرکتها Market capitalization تعادل بازار Market equilibrium بازاریابی Marketing هیئتهای بازاریابی Marketing boards بودجه بازاریابی Marketing budget تجزیه و تحلیل هزینه بازاریابی Marketing cost analysis نسبت هزینه‌های بازاریابی به فروش Marketing expense to sales ratio ترکیب نسبی فعالیّتهای بازاریابی Marketing Mix استراتژی جاگیری در بازار Market niche strategy قیمت بازار Market price فشار بازار Market push پژوهش در بازار ، تحقیق در بازار Market research تفکیک بازار ، تقسیمبندی بازار Market segmentation سهم بازار Market share هدف بازار Market target ارزش بازار Market value تفاوت قیمت Mark-on زنجیره مارکف Markov chain افزایش قیمت Mark-up برنامه مارشال Marshal plan سلسله مراتب نیازهای مارلو Maslow's hierarchy of needs ارتباطات گروهی Mass communiction تولید انبوه Mass production برنامه‌ریزی فعالیّت اصلی Master activity programming (MAP) بودجه کلّ Master budget کارت مادر ، کارت اصلی Master card داده‌های اداری پایه Master clerical data (MCD) کارشناسی ازشد مدیریّت بازرگانی Master of business administration (MBA) کارشناسی ارشد مدیریّت دولتی Master of public administration (MPA) برنامه تولید اصلی Master production schedule (MPS) برنامه مادر ، برنامه اصلی Master schedule داده‌های معیار اصلی Master standard data (MSD) بودجه موادّ Material budget کنترل موادّ Meterial control برنامه کنترل موادّ Material control schedule اصل اهمیّت Materiality برنامه‌ریزی نیازمندیهای موادّ Material requirements planning (MRP) جابه جایی موادّ Materials handling مدیریّت موادّ Materials management همبستگی دوبعدی ، جدولی ، همبستگی ماتریسی Matrix correlation بخش‌بندی جدولی ، بخش‌بندی دوبعدی ، بخش‌بندی ماتریسی ، گروه‌بندی ماتریسی Matrix departmentation سازمان ماتریسی Matrix organization ارزش سند در سررسید Maturity value بیشترین بیشترها ، بهترین نتیجه ممکن Maximax معیار حدّاکثر حدّاکثرها Maximax criterion بیشترین کمترین‌ها Maximin معیار حدّاکثر حدّاقل‌ها Maximin ceiterion به حداکثر رسانیدن Maximizing کنترل حداکثر - حداقل Maximum/minimum control حدّاکثر جای انجام دادن کار Maximum working area کارشناسی ارشد مدیریّت بازرگانی MBA مدیریّت بر مبنای هدف MBO

داده‌های اداری پایه MCD کار روزانه اندازه‌گیری شده MDW میانگین Mean زمان حسابرسی میانگین Mean audit date زنجیره ، وسیله-هدف Means-end chain کار روزانه اندازه‌گیری شده ، نظام پرداخت روزانه Measured daywork (MDW) معیار ارزش ، سنجش ارزش ، وسیله سنجش و اندازه‌گیری ارزش Measure of value آزمونهای استعداد مکانیکی Mechanical aptitude tests (mechanical comprehension tests) آزمونهای استعداد مکانیکی Mechanical comprehension tests سازمان مکانیکی Mechanistic organization ماشینی کردن ، مکانیزاسیون Mechanization تحلیل رسانه‌های همگانی Media analysis میانه Median پژوهش در زسانه‌های همگانی Media research آزمایش رسانه‌های همگانی Media testing میانجیگری Mediation بدهیهای میان‌مدّت Medium term liabilites مطالعه در حرکات Memo-motion study اساسنامه شرکت Memorandum of association حافظه Memory نرم‌افزار فهرست‌نما ، نرم‌افزار گزینه‌ای Menu-driven مرکانتیلیسم ، سوداگری Mercantilism تراز تجاری Merchandise balance عرضه کالا ، تبلیغات بازرگانی Merchandising ادغام با تلفیق بنگاهها Merger پاداش شایستگی Merit award (merit pay) پرداخت بر مبنای شایستگی Merit pay درجه‌بندی شایستگی Merit Rating نظام شایستگی Merit system مهندس روش‌سنجی Methods engineer روش انداره‌گیری زمان و حرکات Methods time menasurement (MTM) مطالعه روش کار ، روش‌سنجی Method study نظام نوبت‌کاری شهری Metropolitan shift system کاراکترخوان جوهر مغناطیسی MICR-Magnetic ink character Reader ریز کامپیوتر ، میکروکامپیوتر ، ریزرایانه Microcomputer اقتصاد خرد Microeconomics میکروفیش Microfiche میکروفیلم Microfilm ریزپردازنده ، میکروپروسور Microprocessor واسطه ، دلاّل Middleman مدیریّت میانی Middle management برنامه‌ریزی فعالیّتهای مهمّ Milestone sxheduling حداقّل دستمزد Minimum entitlement حداقّل مقدار تولید Minimum manufacturing quantity (MMQ) حداقّل حرکات Minimum movement میزان پرداخت حداقل Minimum tim rate (MTR) حداقّل دستمزد Minimum wage زارت صنایع و بازرگانی بین‌المللی Ministry of international trade and industry (MITI) سیستم اطلاعات مدیریّت MIS تخلّف Misfeance تصمیمگیری مشترک Mitbestimmung وزرات صنایع و بازرگانی بین‌المللی MITI طرح مزایای مختلط Mixed benefit scheme اقتصاد مختلط ، سرمایه‌داری مختلط Mixed capitalism هزینه مختلط-هزینه ترکیبی Mixed cost اقتصاد مختلط Mixed economy حداقلّ مقدار تولید MMQ شرکت چند ملیّتی MNC نما Mode مدل ، الگو ، نمونه Model مبدّل Modem (modulator/demodulator) مبدّل Modulator/ demodulator آموزش بخشی Module training آزمون کالای واحد Monadic product test نظریّه اصالت پول Monetarism طرفدار اصالت پول Monetarist سیاست پولی Monetary policy مهارتهای مکانیکی ، مهارتهای جنبشی Motor skills ماوس ، موش Mouse جین موتن Mouton, Jane میانگین متحّرک Moving average فوق‌لیسانس (کارشناسی ارشد) مدیریّت دولتی MPA برنامه اصلی تولید MPS برنامه‌ریزی منابع تولید MPR۲ کمسیون خدمات نیروی انسانی MSC داده‌های معیار پایه MSD ام.اس.ایکس MSX سیستم عامل میکروسافت MS/DOS روش اندازه‌گیری زمان و حرکات MTM حداقّل نرخ پرداخت درواحد زمان MTR مذاکره چند کارفرما با کارگران Multi-employer bargaining اندازه‌گیری کار با فاصله‌های کوتاه Multi-minute measurement شرکت چند ملیّتی Multinational company (MNC) خدمات چندگانه بانکی Multiple Banking نظام چندگانه مدیریّت Multiple management قیمت‌گذاری چندگانه Multiple pricing تحلیل چندبرگشتی Multiple regression analysis اصل ضریب افزایش Multiplier principle چندپردازشی ، پردازش چندگانه Multiprocessing چندبرنامه‌ای ، برنامه‌نویسی چندگانه Multiprogramming نظام چند اتحادیّه‌ای Multi-unionism سیستم چندکاربره Multi-user system تجزیه و تحلیل ، مشارکت و ساختار چند متغیرّه Multivariate analysis, participation and structure (MAPS) شرکت مشارکتی ، شرکت تعاونی Mutual company شرکت سرمایه‌گذاری Mutual fund هدف‌گذاری متقابل سرپرست-زیردست Mutual goal setting بیمه مشترک Mutual insurance شرکت بیمه غیرسهامی Mutual office نیدریسم ، نهضت حمایت از مصرف‌کننده Nadarism قرضهٔ بی‌تضمین ، سند قرضهٔ ساده Naked debenture بیمه شده به نام Named insured بیمه مخاطرات مشخّص Named-peril insurance رأی به نام Named vote طبقه‌بندی برحسب نام Name-indexing of records نشانه Name slug ممیزّی نام ، تفحّص نام تجاری ، نام‌گزینی Name screening بازار محدود ، بازار حسّاس Narrow market تبلیغ در سطح ملّی ، آگهی عمومی National advertising بانک ملّی ، بانک کشوری National bank بدهی ملّی ، دین ملّی ، قرض ملّی National debt درآمد ملّی National income بیمه ملّی ، بیمه اجتماعی National insurance ملّی سازی ، ملیّ کردن Nationalization اتحادیّه ملیّ National union ثروت ملّی National wealth سند بیمه دریایی ملّی Nationwide marine definition ناتو NATO نظام کدگذاری ناتو NATO codification system دوره مالی طبیعی Natural business year سرمایه طبیعی Natural capital اقتصاد طبیعی Natural economy تأمین مالی به طور غیرطبیعی Natural financing افزایش طبیعی ، ازدیاد جمعیّت Natural increase انحصار طبیعی Natural monopoly منابع طبیعی Natural resources افت عادی ، کاهش طبیعی Natural wastage برگ عبور ، گواهی معافیّت از بازرسی Navicert کنترل عددی (ان.سی) NC تولید خالص داخلی NDP شبه پول Near money الگوی سلسله مراتب نیازها ، الگوی پایگان نیازها Need hierarchy model کشش نیاز Need pull ارزیابی نیازها Needs assessment انعطاف منفی ، کشسانی منفی ، حساسیّت منفی Negative elasticity بایگانی منفی ، فهرست حسابهای سیاه Negative file مالیات بر درآمد منفی Negative income tax تأیید ضمنی ، تأئید در صورت عدم دریافت پاسخ Negative verification مسامحه ، کوتاهی ، قصور Negligence سند قابل انتقال ، سند قابل تبدیل به پول نقد Negotiable instrument حساب جاری ممتاز Negotiable order of withdrawal قیمت مورد توافق Negotiable price مذاکره ، دادوستد ، معامله Negotiation نقش مذاکره‌گر Negotiator role نظام ننکو Nenko system اقتصاد نئوکلاسیک Neoclassical economics پیروان نظریّه نوکینزی Neo-Keynesian قوم و خویش‌گرایی ، پارتی‌بازی Nepotism خالص ، ویژه Net دارایی خالص Net assets ارزش دارایی خالص Net assets value ماندۀ خالص ، وام خالص پس از کسر بهره Net avail گردش نقدینگی خالص Net cash flow تغییر خالص Net change هزینه خالص ، ارزش خالص Net cost تولید خالص داخلی Net domestic product (NDP) عواید خالص ، درآمد خالص Net earnings توزیع مؤثر خالص ، توزیع مؤثر ویژه Net effective distribution ارزش خالص ملک Net estate صادرات خالص کالاها و خدمات Net export of goods & services درآمد خالص Net income بهره خالص Net interest سرمایه‌گذاری خالص Net investment اجاره‌بهای خالص ، کرایهٔ خالص Net lease زیان خالص Net loss تولید خالص ملّی Net national product درآمد واقعاً خالص Net-net income درآمد خالص حاصل از عملیّات ، درآمد عملیّاتی خالص Net operationg income سود عملیّاتی خالص ، سود خالص از عملیّات Net operating profit ارزش خالص فعلی ، ارزش خالص حال Net present value (NPV) قیمت خالص ، قیمت ویژه Net price سود خالص ، سود ویژه Net profit درصد سود خالص ، نسبت سود خالص به فروش Net profit margin خرید خالص Net purchase نرخ خالص Net rate ارزش خالص واقعی فروش Net realizable value درآمد خالص ، دخل خالص Net revenue فروش خالص Net sales درآمد خالص مشمول مالیات Net statutory income بدهی خالص مالیاتی Net tax liability خالص‌سازی ، شبکه‌بندی Netting شبکه Network قیاس شبکه‌ای Network analog تجزیه و تحلیل شبکه‌ Network analysis سرمایه کار خالص Net working capital برنامه‌ریزی شبکه Network planning ارزش خالص ، دارایی خالص Net worth بازده خالص Net yield تعادل بی‌تفاوت ، تعادل خنثی Neutral equilibrium کالای تمام نشدنی Never-outs گروه پیشرو در فعالیّتهای جدید تجاری New business venture group برنامه‌های بهبود و توسعه اقتصادی ، نیودیل New deal بازی تازه ، بازی جدید. New game قرارداد مربوط به تکنولوژی جدید New technology agreement (NTA) رابطه مالیات و مالیات‌دهنده Nexus تکنیک گروه اسمی NGT فوق‌العاده شبانه Night differential کار شبانه Night work آزمونهای ان. آی. آی. پی NIIP tests سفارشات پستی غیرقابل تحویل Nikie mail نیمبی ، واکنش اکراه‌آمیز NIMBY نیمتو ، در دورۀ من نبود NIMTO پاداش عدم مطالبه No claim bonus گره Node نمودار گرهی Node diagram بیمه تصادف بدون توجه به مقصّر No-fault automobile insurance عدم موجودی ، پول نیست ، موجودی ندارد No funds پارازیت Noise گواهی آزاد بودن ملک No-lien affidavit سفارش نامحدود No limit order قرارداد عدم تعطیل کارخانه ، پیمان منع تعطیل کارخانه No-lockout agreement اسمی Nominal حساب اسمی Nominal account تکنیک گروه اسمی Nominal group technique (NCT) شریک صوری Nominal partner قیمت اسمی Nominal price سرمایه سهام با نام Nominal shares capital ارزش اسمی ، مبلغ اسمی Nominal value بازده اسمی ، حاصل اسمی Nominal yield نامزد ، منصوب ، ذینفع Nomince صاحب سهم اسمی Nominee shareholder نوموگرام Nomogram دارایی تعلّق‌ناپذیر Nonaccrul asset سهام غیرقابل تبدیل Nonassessable stock غیرقابل واگذاری Nonassignable متغیرّهای غیرقابل واگذاری Non-assignable variables خدمت بلاانقطاع Non-broken service بیمه چند پوششی Nonconcurrency شرط عدم پرداخت Noncontribution clause بیمه غیرحصّه‌ای ، بیمه یکسو Noncontributory طرح بازنشستگی غیرحصّه‌ای Noncontributory pension scheme بازنشستگی غیرحصّه‌ای Noncontributory retirement system هزینه‌های غیرقابل کنترل Noncontrollable costs تعادل یکطرفه ، تعادل یک جانبه Noncooperative equilibrium غیرانباشته ، نامتراکم Noncumulative تخفیف کمّی غیرانباشته Noncumulative quantity discount غیرجاری Noncurrent حسابهای غیرجاری Noncurrent accounts بدهیهای غیرجاری Noncurrent liabilities آلوده‌کننده‌های غیرقابل تجزیه Nondegradable pollutants مشاوره هدایت نشده ، مشاوره آزاد Nondirective counselling کالاهای بی‌دوام ، کالاهای مصرفی Nondurable goods مدیر غیرموظّف Non-executive director قصور Nonfeasance مزایای غیرمالی Nonfinancial compensation اعتبار غیراقساطی ، وام غیراقساطی Noninstallment credit سفته بی‌بهره Non-interest-bearing note مال غیرمولّد Noninvestment property برنامه‌ریزی غیرخطی Non-linear programming هزینهٔهای غیرتولیدی Nonmanufacturing expenses تولید بیرون از بازار Nonmarket production اقلام غیرپولی Nommonetary items حقّ مالکیّت غیرقابل انتقال Nonnegotiable title سفته غیرقابل تنزیل Nonnegotiable note بیمه اتومبیل بدون توجّه به مالک ، بیمه اتومبیل صرفنظر از حادثه‌آفرین Nonownership automobile insurance عدم انجام قرارداد ، قصور در عملکرد Nonperformance زقابت غیرقیمتی ، رقابت جزء در قیمت Noprice competition شرکت غیرانتفاعی Nonprofit corporation بازاریابی غیرانتفاعی Nonprofit marketing تصمیم غیربرنامه‌ای Nonprogrammed decision هزینه‌های غیرعادی ، هزینه غیرمترقبّه Nonrecurring charge منابع طبیعی غیرقابل تجدید Nonrenwable natural resources تصمیمهای غیرروزانه ، تصمیمهای استثنایی Nonroutine decisions درآمد معاف از مالیات Nontaxable income هزینه‌های بی‌نشان ، هزینه‌های غیرقابل پیگیری Nontraceable costs ارتباط غیرکلامی Nonyerbal communication سهم بدون ارزش اسمی No par value stock بدون اعتراض No protest (N.P.)  هنجار ، روش ، اصل قانونی ، معیار Norm توزیع نرمال ، توزیع عادی Normal distribution خسارت عادی قابل پیش‌بنیی Normal foreseeable loss کالاهای عادی ، کالاهای مصرفی Normal goods قیمت عادی ، قیمت تعادل Normal price سود عادی Normal profit بازده عادی Normal return فروش عادی Normal sale زمان عادی ، زمان متعارف Normal time ارزش عادی ، ارزش متعارف Normal value مدلهای تجویزی تصمیم‌گیری ، مدلهای تصمیم‌گیری هنجار‌گذار Normative decision models اقتصاد هنجارگذار ، اقتصاد دستوری ، اقتصاد تجویزی Normative economics پیش‌بینی تجویزی ، پیش‌بینی هنجاری ، پیش‌بینی هنجارگذار Normative forecasting سازمان کشورهای حوزه آتلانتیک شمالی (ناتو) North Atlantic Treaty Organization (NATO) فروش ناتمام No sale final شرط منع اعتصاب No-strike clause حساب ما ، حساب خارجی در بانک خارجی Nostro account اعتبار ما اضافه بر موجودی Nostro overdraft اخطار نکول کردن Notarial protest certificate محضر ، دفتر اسناد رسمی Notary public اسکناس ، پتهٔ طلب ، سفته Note سفته سند و برگه بدهی Note of hand سند پرداختی Note payable سند دریافتنی Note receivable اخطار نکول Notice of dishonor اعلام فروش Notice sale Not in my back yard (NIMBY) Not in my term in office (NIMTO) تبدیل تعهّد قدیم به جدید Novation حساب جاری بدون کارمزد Now account=negotiable order of withdrawal account بدون اعتراض ، بدون واخواهی N.P. ارزش خالص حال NPV موجودی غیر کافی N.S.F. چک بی‌محلّ ، چک با موجودی غیرکافی N.S.F. check قرارداد مربوط به تکنولوژی جدید NTA هسته Nucleus مالیات مزاحم Nuisance tax هیچ ، پوچ ، بی‌ارزش Null فرضیّه صفر Null hypothesis ابطال یا فسخ قرارداد Nullification of agreement گردش موجودی کالا Number of stock turnover کاراکتر عددی ، نشانهٔ شماری Numeric character کنترل عددی Numerical control (NC) وصیّت‌ شفاهی Nuncupative will مجتمع کشت و صنعت اتمی Nuplex واحدهای تولیدی کوچک Nusery units تحلیل عملیاتّی OA حساب باز O/A اوآپک ، سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت OAPEC سازمان کشورهای امریکایی OAS بیمه و پیری بازماندگان OASI رفتار سازمانی OB کارو کسب عادی O.B. تعقّل عینی ، عقلانیّت عینی Objective rationality آزمون عینی Objective test ارزش عینی Objective value مقاصد ، هدفها Objectives بیانیه هدف سارمان ، فلسفه وجودی سازمان Objects clause تعهّد ، التزام Obligation سهام قرضه ، اوراق اعتباری Obligation bond بستانکار ، راهن Obligee متعهّد ، بدهکار Obligor تکنیک مشاهده‌ای Observational techinque ناظر ، مشاهده‌گر Observer کهنگی ، منسوخ‌شدگی ، خارج از رده بودن Obsolescence اصل اوکام ، تیغ اوکام ، اصل گرایش به سادگی در فرضیّه‌ها Ocam's razor حرفه ، پیشه ، اشتغال Occupation سانحه حرفه‌ای ، حادثه شغلی Occupational accident تجزیه و تحلیل حرفه‌ای Occupational analysis طبقه‌بندی مشاغل ، طبقه‌بندی حرفه‌ای Occupational classification بیماری شغلی ، بیماری حرفه‌ای Occupational disease بهداشت مشاغل ، بهداشت حرفه‌ای Occupational health جابه‌جایی شغلی ، تحرّک حرفه‌ای ، جابه‌جایی حرفه‌ای Occupational mobility نمودار کاری ، نمودار شغلی Occupational profile آزمون حرفه‌ای ، آزمون شغلی Occupational test دلاّل معاملات جزئی ، دلاّل جزء Odd-lot dealer قیمت‌گذاری زیرکانه ، قیمت‌گذاری غیرعادی ، قیمت‌گذاری روانی ، قیمت‌گذاری خرده‌دار Odd pricing سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD راهبرد تهاجمی ، استراتژی تهاجمی Offensive strategy پیشنهاد ، عرضه Offier مزایده Offier by tender مقام ، تصدّی ، محل کار ، دفتر Office کامپیوتری کردن امور اداری ، خودکارسازی کارهای اداری Office automation نرخ رسمی بازار Official exchange rate مأمور رسمی تصفیه ، مأمور اداره امور ورشکستگی Official receiver ذخایر رسمی Official reserves اعتصاب رسمی Official strike ناپیوسته ، سیستم ناپیوسته Off-line طرف مقابل ، متوازن ، اجازه برداشت Offiset آموزش در خارج از محل کار Off-the-job-training ناجور ، غیرعادی Off type سال کسادی Off year نمودار طاقی‌شکل ، نمودار قوسی Ogive کنیچی ، اوهما Ohme, Kenichi آموزش حین کار OJT کارگر مهاجر Okie بیمه پیری و بازماندگان Old-age and aurvivor's insurance پارتی‌بازی ، قوم و خویش‌بازی Old boy network بازی قدیمی Old game انحصار گروهی ، انحصار چند فروشنده ، انحصار فروش چند حانبه Oligopoly قیمت انحصار گروهی ، قیمت انحصار چندگانه فروش Oligopoly price محدودسازی انحصاری تقاضا ، انحصار چندگانه خرید Oligopsony قیمت انحصار چندگانه خرید Oligopsony price تشکیلات و روشها ، سازمان و روشها O & M ریش‌سفید ، حَکَم ، حلاّل مشکلات Ombudaman شرط شمول ، پوشش فراگیر Omnibus clause بازده هر شیفت کاری ، بازده نفر-نوبت کار OMS به حساب ، علی‌الحساب ، نسیه On account (o/a) به طور امانی ، امانت‌فروش On cosignment هزینه اضافی ، هزینه غیرمستقیم Oncost نسیه On credit به محض تقاضا ، عندالمطالبه On demand ضمانت حسب درخواست On demand guarantee خرید و فروش در یک‌جا One-point arbitrage سیاست قیمت واحد One-price policy انجام دادن امور بانکی در یک جا One-stop banking همه خرید رد یک‌جا One-stop shopping پیوسته On-line خرید نقد و نسیه On margin در سفارش ، کالای سفارش داده شده On order هدیهٔ روی کالا ، هدیهٔ مجانی همراه با کالای خریداری شده On-pack give away آموزش حین کار On-the-job training در مرز فقر On the rims مقدار سفارش مطلوب OOQ اپک ، سازمان کشورهای صادرکننده نفت OPEC سیاست درهای باز Open door policy اقتصاد باز Open economy قرارداد باز ، قرارداد آزاد ، توافق نامحدود Open-end agreement قرضهٔ باز ، سند آزاد Open-end bond قرارداد آزاد ، قرارداد نامحدود Open-end contract سیستم پرداخت باز ، نظام پرداخت آزاد Open-ended payment system رهن آزاد Open-end mortgage افتتاح ، جای خالی Opening بهرۀ آزاد Open interest آموزش آزاد Open learning نام‌نویسی آزاد ، فهرست باز Open listing حلقهٔ باز Open loop بازار باز ، بازار آزاد Open market سفارش باز ، سفارش آزاد Open order بازار حراجی آزاد Open outcry نزخ باز ، نرخ آزاد Open rate استخدام باز ، کارگاه باز Open shop سیستم باز ، نظام باز Open system ارتباط متقابل سیستمهای باز Open systems interconnection (OSI) کالج فنّی باز (آزاد) Open Tech افشاء برنامه‌های آیندۀ مؤسسه Open the kimono حدّ مجاز برای خرید Open-to-buy (OTB) معامله آزاد ، معامله باز Open trade سازمان کارگری باز ، اتحادیّه آزاد Open union دانشگاه باز ، دانشگاه آزاد Open University (OU)  شرطی کردن عامل Operant conditioning داراییهای فعال Operating assets بودجه عملّیاتی Operating capacity هزینهٔ عملیّات ، هزینهٔ بهره‌برداری Operating cost دورۀ عملیّاتی ، چرخهٔعملیّاتی ، چرخهٔ عمل Operating cycle اثربخشی عملیّاتی Operating effectiveness هزینه‌های عملیّاتی ، هزینه‌های عملکرد Operating expenes درآمد عملیّاتی Operating income قدرت نفوذ عملیّاتی Operating leverage زیانهای عملیّاتی Operating losses سود عملیّاتی Operating profit نسبت سود عملیّاتی Operating profit ratio نرخ بهره‌برداری ، نرخ عملیّاتی Operating rate گزارش عملکرد ، صورت عملکرد Operating statement نظام عملیّاتی ، سیستم عامل Operating system عملیّات ، اقدام ارادی Operation تجزیه و تحلیل عملیّاتی Operational analysis (OA) برنامه عملیّاتی Operational plan تحقیق عملیّاتی ، پژوهش عملیّاتی Operational research (OR) مدیریّت عملیّات Operation management تحقیق عملیّاتی Operation research کارگر ، صنعتگر Operative کارکنان عملیّاتی Operative personnel متصدّی ، عامل ، گرداننده ، اپراتور Operator عملکر عامل ، عملکرد متصدی Operator performance رهبر عقیده‌ای ، رهبر فکری Opinion leader طبقه‌بندی اپیتس Opitz classification او ، پی ، ام OPM مصلحت‌بینی ، فرصت‌طلبی Opportunism بهای فرصت ، قیمت زمان Opportunity cost )shadow price) شیوه‌های تولید مطلوب ، روشهای تولید بهینه OPT نشانه‌خوان نوری Optical character reader بازشناسی نوری نشانه‌ها Optical character recognition (OCR) نماد‌خوان نوری Optical reader خوش‌بینی ، فلسفه برتری نیکی بر بدی Optimism مطلوب‌سازی ، بهینه‌سازی Optimization شیوه‌های تولید مطلوب ، شیوه‌های تولید بهینه Optimized production techniques ظرفیّت مطلوب Optimum capacity مقدار سفارش مطلوب Optimum order quantity اختیار ، آزادی در انتخاب ، جواز ، حقّ ، تمایل Option سند قرضه اختیاری Optional bond سود سهم اختیاری Optional dividend حقّ انتخاب با حقّ خرید برای آینده Option forward بهای اختیار Option money اپتوالکترونیک Optoelectronics پژوهش عملیّاتی ، تحقیق در عملیّات OR وصیّت شفاهی Oral will سفارش ، حواله ، نظم ، سبک ، فرمان ، برات Order خرید سفارش Order buying هزینه تکمیل سفارش Order-filling cost هزینه دریافت سفارش Order-getting cost انتخاب فروش Order picking پردازش سفارش ، به جریان انداختن سفارش Order processing سفارش خرید Order to purchase پرداخت دوره‌ای Ordinary annuity بهره عادی ، بهره ساده Ordinery interest بیمه عادی Ordinary life insurnce مصوبّه عادی Ordinary resolution سهام عادی Ordinary shares ساختار زنده ، ساختار زیستی Organic structure سازمان ، تشکیلات Organization سازمان رسمی Organization, formal برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل سازمانی Organization, analysis and planning رفتار سازمانی Organizational behaviour تغییر سازمانی Organizational change

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends