Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
واژگان حقوق6 by: گروه ترجمه کده

 

۱. رگ، رگبرگ، ۲. سیاه رگ Vein رگبرگ نواری Vein banding روشن شدن رگبرگ‌ها Vein clearing وریدها، سیاهرگ‌ها Veins خانوادهٔ ولوزیاسه Velloziaceae سرعت، شتاب Velocity بادسنج Velometer لوبیا مخملی Velvetbean بزرگ سیاهرگ Vena cava آمیزشی، مقاربتی Veneral گوشت گوزن Venison زهر، سم Venom سیاهرگی، وریدی Venous مقعد، مخرج Vent تهویه‌کردن، تهویه شدن Ventilate تهویه، هوادمی Ventilation میزان تهویه Ventilation rate هواکش، دستگاه تهویه Ventilator بطنی، شکمی، تحتانی، پائینی Ventral بالهٔ شکمی Ventral fin فتق شکمی، فتق بطنی Ventral hernia به‌طرف شکم، در جهت شکم یا بطن Ventrally حفرات بطنی، حفرات یا کیسه‌‌‌‌‌‌‌های بطنی یا شکمی Ventral sacs منظرهٔ بطنی، منظرهٔ زیرین، منظرهٔ تحتانی Ventral view پیشوندی است به‌معنی شکم، شکمی، بطنی Ventri شکمی، بطنی، مربوط به شکم یا بطن Ventric بطن Vintricle انقباضات سریع و ناهماهنگ بطن‌های قلب که منجر به از دست دادن همزمانی بین ضربان قلب و ضربان نبض می‌شود. این عارضه معمولاً در اثر شوک برقی ایجاد می‌شود Ventricular fibrillation ناودان بطن، شیار بطنی Ventricular groove بیماری لکهٔ سیاه سیب Venturia inaequalis جنس شاه‌پسند Verbena شاه‌پسند برگ لیموئی Verbena citriodora شاه‌پسندرسمی Verbena officinalis خانوادهٔ شاه‌پسندم شاه‌پسندیان Verbenaceae جنس ماهور، جنس خرگوشک Verbescume خرگوشک براق Verbescume blatlria خرگوشک ماهوتی Verbescume floccosum خرگوشک لیخنس Verbescume lychnitis خرگوشک سیاه Verbescume nigrum خرگوشک فلومیس Verbescume phlomoides گل ماهور، خرگوشک Verbescume thapsus نوعی کنه کُشی اختصاصی Verdex کرم کُش Vermicid شبیه کرم‌، کرمی، کرم‌مانند Vermiform کرم‌کُش، داروی کرم‌کُش، داروی ضد کرم Vermifuge گوسفند نژاد ورمونت Vermont sheep بهاره‌سازی، بهارس Vernalization بهاره‌کردن، بهاریدن Vernalize بهاره، بهاره شده Vernalized جنس سیزاب Veronica سیزاب سنبله‌ای Veronica acinifolia سیزاب باریک Veronica acutifolia سیزاب صحرائی Veronica agrestes سیزاب آناغالیس Veronica anagalis سیزاب دشتی Veronica arvensis سیزاب نهری Veronica beccabunga سیزاب بلوطی Veronica chamaedrys سیزاب عشقه‌ای Veronica hederefolia سیزاب کوهی Veronica montana سیزاب رسمی Veronica officinalis سیزاب ایرانی، بوبوک Veronica persica سیزاب زودرس Veronica praecox سیزاب آویشنی Veronica serpyllifolium سیزاب خوشه‌ای Veronica spicata سیزاب جنگلی Veronica teucrium سیزاب سه برگه Veronica triphyllos سیزاب بهاری Veronica verna بساک آزاد Versatile مهره‌دارن Vertebrata مهره‌داران Vetebretes مهره Vertebrum فرق‌سر Vettex عمودی، واقع در رأس Vettical عامل پژمردگی ورتیسیلومی سیب‌زمینی Vertisillium alboatrum بسیار حساس Very tender کیسه، تاول Vesicle تومورهای ذخیرهٔ مواد غذائی Vesicles رحمی مثانه‌ای Vesicouterine التهاب تاولی مهبل Vesicular vaginitis بیماری آمیزشی تاولین، بیماری مقاربتی تاولی Vesicular venereal disease آوند چوبی، آوند Vessel عروق، رگ‌ها Vessels دهلیز مهبل، دهلیز Vestibule ماشک، ماش Vetch ماشک Vtch - common Vetch - hairy ماشک گُل خوشه‌ای Veth - winter دامپزشک Veterinarian دامپزشک، دکتر دامپزشک Veterinarian doctor دامپزشکی Veterinary بازرس دامپزشکی Veterinary inspector دامپزشکی، طب حیوانی Veterinary medicine نوارهای‌خودچسب Vetrap پرچم دار Veilate گلبرگ‌های پهن خارجی خانوادهٔ پروانه آسایان و نخود Vexillum اسیدهای چرب فرّار Vfa قدرت زنده ماندن، قابلیت زیستن Viability فوهٔ نامیه، قابلیت جوانه‌زدن (بذر) Viability حالت زنده ماندن Viability زنده‌ماندنی، قادر به زیستن Viable ویال Vial غربال یا الک تکان خوردنده Vibrating screen ارتعاش، نوسان Vibration ارتعاش دهنده، تکان دهنده Vibrator ویبریوز Vibriosis جنس بداغ Viburnum بداغ Viburnum opulus جنس ماشک Vicia ماش کرکدار Vicia angustifolia باقلای علوفه‌ای Vicia faba ماشک زرد Vicialutea ماشک ارغوانی Vicia purpurascens ماش علوفه‌ای، ماشک گُل خوشه‌‌‌‌‌‌‌ای معمولی بهاره Vicia sativa ماشک باغی Vicia sepium ماشک گُل خوشه‌ای گل بنفش Vicia villosa ویسیلین Vicilin تلویزیونی، ویدیو Video نسبت بین لاکتوز، پروتئین و خاکستر در شیر (۱۲/۷:۹:۱/۲) Vieth,s ratio لوبیا چشم بلبلی Vigna sinensis نیروی زیستی، نیرو، نشاط، قدرت، انرژی Vigor پُرز Villi ویلیکینین Villikinin کُرکدار Villous پُز، پُرزچه Villus سُس سرکه Vinaigrette جنس پروانش Vinca پروانش خزنده Vinca major پروانش یک‌ساله Vinca media جنس پادزهر Vincetoxicum پادزهر سمّی Vincetoxicum officinale و، تاک، درخت‌انگور، پیچک Vine گیاهان جالیزی، محصولات جالیزی Vine crops سرکه Vinegar Vinegar dried grains غلات تخمیر سرکه‌ای Vinegar fermentation grains پیچک آفتاب خشک Vine hay پیچک Vines جنس بنفشه Viola بنفشهٔ بلند Viola elalior بنفشهٔ بی‌بو Viola hirta بنفشه معطر Viola odorata بنفشهٔ باتلاقی Viola palustris بنفشهٔ جنگلی Viola silvestris بنفشهٔ فرنگی، بنفشهٔ سه‌رنگ Viola tricolor خانوادهٔ بنفشه Violaceae راستهٔ ویولالز Violales اشعهٔ ماوراء بنفش Violet ray ویروس خونی Viremia تشکیل کلروفیل در بافت‌هائی که به‌طور طبیعی فاقد کلروفیل هستند Virescence کلماتیس Virgin,s bower تلیسهٔ با کره Virgin heifer موچسب Virginia creeper خاک بکر Virgin soil پشمی که از یک گوسفند زنده چیده شده باشد و هنوز حاوی (lwist) باشد Vircin wool ویروئید Viroid ویروئین Viroin ویروس شناسی Virology بیماری ویروسی Virosis ویروس کُش Virucide درجهٔ بیماریزائی یک عامل بیماریزا Virulence بیماریزا Virulent ویروس Virus ویروس Virus احشاء Viscera چسبندگی، چسبانکی، گرانوری Viscosity طیف‌مرئی Visible spectrum دیدنی، عینی، بصری Visual ارغوان‌بینائی، رودوپسین Visual purple زندگی، حیات Vita خانودهٔ مو، خانوادهٔ انگور، خانوادهٔ رز، تاکستانان Vitaceae حیاتی، حیات بخش Vital ویتامرها Vitamers ویتامین Vitamin ویتامین آ، عامل ضد گزروفتالمی Viamin a ویتامین آ استات Vitamin a acetate ویتامین آ الکل Vitamin a alchohol روغن غذائی ویتامین آ و د Vitamin a & d feeding oil روغن غذائی ویتامین آ Vitamin a feeding oil آنتاگونیست ویتامین Vitamin antagonist ویتامین ب Vitamin b ویتامین B۱، تیامین Vitamin b۱ ویتامین ب۶ پیریدوکسین، پیریدوکسال، پیریدوکسامین Vitamin b۶ ویتامین ب۱۲، کوبالامین Vitamin b۱۲ ویتامین ب۱۳، اسیداوروتیک Vitamin b۱۳ ویتامین ب ۱۵، اسید پنگامیک Vitamin b۱۵ ویتامین ب کمپلکس Vitamin b complex ویتامین ب ت، کارنیتین Vitamin b t ویتامین ث، اسیدآسکوربیک، اسید دی‌هیدروآسکوربیک، اسیدهگزورونیک، ویتامین ضد آسکوربوت Vitamin c ویتامین د Vitamin d کمبود ویتامین Vitamin deficiency روغن غذائی ویتامین(د) Vitamin d feeding oil شیر ویتامین (د) Vitamin d milk ویتامین E، توکوفرول، عامل ضد عقیمی Vitamin e ویتامین اف Vitamin f ویتامین جی، ویتامین ب (۲) ریبوفلاویت Vitamin g ویتامین اچ Vitamin h رماتیسم ، درد عضلانی Myalgia ویتامین افزائی، ویتامینه‌کردن افزودن ویتامین به چیزی Vitaminization شیر ویتامینه Vitaminized milk ویتامین ک یا کا، عامل انعقاد خون، عامل ضد خونریزی Vitamin k آنالوگ ویتامین k Vimin k analogue ویتامین (ال) Vitamin l ویتامین (پی) Vitamin p برچسب‌های مکمل‌های ویتامینی Vitamin product labels ویتامین‌ها Vitamins مکمل‌های ویتامینی Vitamin supplements پیرودوکسین، ویتامین ب۶ ، ویتامین وای Vitamin y زرده، زردهٔ تخم‌مرغ Vitelline غشا یا پردهٔ میان مایه‌ای تخمک، غشایا پردهٔ سیتوپلاسمی تخمک Vitelline membrane کیسهٔزرده Vitellinesac میان‌مایهٔ (سیتوپلاسم) تخمک، زردهٔ‌تخمک Vitellus شته فیلوکسرا Viteus (phylloxera) vitifoliae پرورش درخت مو (انگور) Viticulture بچه‌زائی، زنده‌زائی Viviparity زنده‌زا، بچه‌زا Viviparous زنده‌زائی Vivipary صوتی Vocal مدفوع کردن و / یا شاشیدن Void فرّار Volatile اسیدهای چرب فرار Volatile fatty acids. Vfa روغن‌های فرار Volatile oils آتشفشان Volcano پیچ، پیچک Volubile اختیاری Voluntary مصرف اختیاری Voluntary intake پیچ‌خوردگی روده Volvulus استفراغ، استفراغ کردن Vomit استفراغ Vomiting دستگاه مالش دهنده Votator فَرج Vulva آویخته‌های پوستی v - y V y flaps هفت کول Viburnum lantana ویفرشده، ویفر Wafered ویفر Wafers دستمزد، مزد، حقوق Wage جنس گل زنگوله Wahlenbergia زنگولهٔ عشقه‌ای Wahlenbergia hederacea اسب قدم‌رو Walking horse گاو آهن، گاو آهن متصل به گاو Walking light trap دیوار، دیواره، جدار Wall خانوادهٔ چلیپاییان، خانوادهٔ کلم، خانوادهٔ گل دیواری، خانوادهٔ شب‌بو Wallflower family گردو Walnut گردوی سیاه Walnut - black انبار، مخزن، فروشگاه کالا دست دوم، در مخزن گذاشتن Warehouse وارفارین Warfarin گرم Warm هوای گرم Warm air خونگرم، حیوان خون گرم Warm blood حیوان خون گرم Warm blooded animal آب و هوای گرم Warm cilimate جایگاه گرم، آغل یا اصطبل گرم Warm confinement جبههٔ هوای گرم، جبههٔ گرم Warm front فصل گرم Warm season محصولات فصل گرم Warm season crops گراس فصل گرم Warm season grass گرمی، حرارت Warmth تغذیهٔ گاوهای پرواری با کنسانتره برای یک مدت کوتاه به‌طوری که اثر آن معلوم شود، اما پروار نشوند Warm up گرم کردن، گرم کردن موتور ماشین Warm up هوای گرم Warm weather پود Warp زخم‌های جنگی War wounds شستن، شستشودادن Wash شسته، شستشوداده شده Washed پشم شُسته Washed wool زنبور زرد، زنبور بی‌عسل Wasp خانوادهٔ کونوئیده Wasp flies فضولات، مدفوع و ادرار، ضایعات هر چیز، پس ماندهٔ غذای حیوان یا انسان Waste گازهای زاید Waste gases تلفات، فضولات، ضایعات Wastes بلال خوراکی Wasting ears پُرافت، حیوان پُرافت Wasty پشم پُرافت Wasty wool آب، اکسیدهیدروژن Water آب دادن Water حمام بن‌ماری، حمام آب گرم Water bath مسمومیت آبی خون Water bloom poisoning سن قایقران Water boatman آب نرم کن Water conditioner آبشخور Water container ترتیزک آبی Watercress بالشتک آبی Water cushion آبشخوار Waterer آبشوئی Water erosion عصاره گیری شده با آب Water extracted سُنبل آبی Water hyacinth آب دادن Watering آبشخور، مکان آبشخوار Watering place آبخوری‌طوطی، آشخور طوطی Watering trough مصرف آب Water intake حفره‌های آبگیر موتور Water jacket سطح آب Water level غرقاب، مانداب، اشباع از آب Water logged مدیریت مصرف آب Water management هندوانه Watermelon آب سنج Water of constitution تأمین آب Water out بخشی از واحد دندانپزشکی Water pike لولهٔ آب Water pipe مکان آب خوردن، مکان استقرار آبخوری یا آبشخوار Water place گیاه آبزی Water plant تلمیهٔ آب Water pump کیفیت سنج آب Water quality meter آب‌‌‌‌‌‌‌ها Waters آبخیز، حوضهٔ آبریز، آب پخشان Watershed محلول در آب Water soluble کربوهیدرات‌های محول در آب Water soluble carbohydrates مواد محلول در آب Water solubles ویتامن‌های محلول در آب Water soluble vitamins پلت‌های ثابت در آب Water stabilized pellets منبع آب، ذخیرهٔ آب، تأمین آب Water supply سیستم آبیاری Water system سطح ایستابی Water table مخزن آب Water tank آبشخوار، آبشخوار وطولی Water trough جریان بخار آب Water vapor flux آبراه، مسیرآبی Vater way گیاه آبزی ، علف هرز آبزی Water weed آبکی، آبدار Watery ریش، ریش‌پرندگان Wattle موم، مومی شکل Wax عصا Walking stick تلهٔ نوری عبوری Walking light trap آب ساختمانی Water of constiution غدّهٔ مومی Wax gland ذرت مومی Waxy corn ذرت مومی Waxy maize آرد نرم Weak flour رشد کم بخش‌های هوائی Weak top growth از شیر گرفتن Wena از شیر گرفته Weaned از شیر گیری، از شیرگرفتن Weaning از شیر گرفته Weanling وزن از شیر گیری Weanig weight از شیر گرفته Weanling ۱. پوشیدن، ۲. فرسایش یافتن Wear فرسایش، سایش Wearing فرسوده Wearing out هوا، تغییر فصل، آب و هوا تحت تأثیر هوا قرار گرفتن Weather هوازده، آفتاب زده، آفتاب خورده Weather beaten ادارهٔ هواشناسی Weather bureau هوادیده، آفتاب‌زده، باران خورده Weathered گراس هوادیده Weathered grass هوازدگی، فرسایش دراثر هوا، خرد و تجزیه شدن Weathering ایستگاه هواشناسی Weather station تارتن Web spinner علف هرز Weed وجین کردن Weed از علف‌های هرز پاک کردن، وجین کردن Weed a ground وجین کُن Weeder پُرعلف هرز Weediness وجین کردن گیاهان هرز Weed out noxious plants مسمومیت با علف‌های هرز Weed poisoning توقف رشد علف‌های هرز، متوقف کردن رشد علف‌های هرز Weed suppression پُرعلف هرز Weedy هفته Week سرخرطومی، شپشه Weevil غذای پس‌مانده Weighback میانگین وزنی Weighted mean کاهش وزن Weight loss نسبت وزن Weight ratio جوش خوردن، جوش دادن Weld چاه Well خوب خشک شده، خوب عمل آوری شده، پنیر خوب عمل آوری شده Wellcured خو زهکشی شده، دارای زهکشی خوب Well drained چراگاهی با زهکشی خوب Well drained pasture آب چاه Well water غرب West غربی، به‌طرف غرب Western جو غربی Western barley گندم سفید غربی Western white wheat هند غربی West indies مرطوب، بارانی، خیس، تر، خیس‌کردن Wet خاکستر کردن مرطوب Wet ashing تفالهٔ تر چغندر Wet beet pulp بره یا بزغالهٔ اخته Wther کشت آبی Wet land farming خوراک خمیری Wet mash آسیاب مرطوب Wet milled آسیاب کردن به‌صورت مرطوب Wet milling خوراک خمیری Wet mix feed آسیاب مرطوب Wet process milling Wet process steeping رندرینگ شده با بخار Wet rendered Wet rendering خیس‌شدنی، مرطوب شدنی Wettable پودر یا گرد قابل تعلیق در آب، پودر یا گرد خیس شدنی Wettable powder مادهٔ خیس کننده، مادهٔ مرطوب کننده Wetting agent گوشت نهنگ، تانکاژ نهنگ Whale guano پورد نهنگ Whale meal گوشت نهنگ Whale meat روغن نهنگ Whale oil Whale tankage کاغذ صافی واتمن Whatman ۱. صدف حلزونی شکل، ۲. تورم حاصله از نیش‌زدن پشهٔ مالاریا روی پوست، ۳. ورم جای شلاق Whatman کورک Wheal گندم Wheat هر یک از گونه‌های جنس تریتیکوم (گندم) از خانوادهٔ گندمیان Wheat کمربند گندم Wheat belt Wheat binder; سبوس گندم Wheat bran سبوس گندم و زبرهٔ استاندارد گندم Wheat bran and wheat standard middlings گندم نان، گندم معمولی Wheat - bread نان گندم Wheat bread خردهٔ گندم Wheat brown shorts خُرده‌کاه گندم Wheat chaff گندم چماقی Wheat - club منطقهٔ گندم کاری، کمربند گندم Wheat country پس‌مادهٔ خشک الکل کشی از گندم Wheat distiler - sried grains پس ماندهٔ خشک تقطیر الکلی گندم با مواد محلول Weheat distillers dried grains with solubles گندم دروم Wheat - durum سنُبلهٔ گندم Wheat ear گندمی، گندمگون، مربوط به گندم Wheaten آرد گندم Wheat flour زبرهٔ‌ آرد گندم Wheat glour middlings گیاهک گندم، جنین گندم Wheat germ نوالهٔ گیاهک گندم Wheat germ oil cake کنجالهٔ گیاهک گندم Wheat germ oil meal مرغ گندمی، مرغ خزنده Wheat grass Weat gray middlings نوعی خوراک دام که شامل ذرات ریز سبوس خارجی، سبوس داخلی، گیاهک و مواد خشبی به‌دست آمده از آسیاب می‌گردد. این خوراک حاوی کمتراز ۶% الیاف خام است Weat gray shorts آرد خوراکی نامرغوب گندم Wheat low grade feed flour زبرهٔ گندم Wheat middligs ضایعات گندم کوبی Wheat mill run خوراک مخلوط گندم Wheat mixed feed مسمومیت با گندم Wheat poisoning رد داگ گندم Wheat red dog Wheat red dog flour Wheat red shorts کمربند گندم، ناحیهٔ گندم کاری Wheat region ذرت سفید White corn اسهال سفید، اسهال غیر خونی White diarrhea شبدر سفید، شبدر سفید هلندی White dutch clover آرد، آرد سفید White flour مگس سفید، آلورود Whitefly سورگوم دانه سفید White grain sorghum کلم پیچ White geaded cabbage بیمار تلیسهٔ سفید White heifer disease برهٔ سفید White lamb گوشت سفید White meat زبرهٔ آرد گندم، زبرهٔ سفید White middlings بیماری عضلهٔ سفید White muscle disease یولاف سفید White oats شبدر بخارا، شبدر شیرین سفید، شاه افسر سفید، شبدر شیرین سفید دو ساله White sweetclover گندم سفید Whit wheat مخفف «سازمان بهداشت جهانی» Who شمارشگر تشعشعات بدن Whole body counter تخم‌مرغ کامل Whole egg دانهٔ کامل Whole grain آرد کامل Whole meal flour شیر کامل Whole milk گیاه کامل، کل قسمت‌های گیاه Whole plant بذور پرس شدهٔ کامل Whole pressed تخم پنبهٔ کامل پرس شده Whole pressed cottonseed تخم‌پنبهٔ کامل پرس شدهٔ ممتاز Whole pressed cottonseed prime quality بادام‌زمینی کامل پرس شده Whole pressed peanuts نمایه (شاخص) قیمت عمده فروشی Whole sale price index گندم کامل Whole wheat آرد گندم کامل Whole wheat flour پیچ، حلقه Whorl فراهم Whorl عریض، گسترده Wide به‌طور گسترده Widely به‌طور گسترده توزیع شده، به‌طور گسترده پخش شده Widely distriuted خوراک یا جیره با نسبت غذائی وسیع Wide nutritive ration Wide ration خودرو، وحشی Wild جو وحشی Wild barley گراس وحشی، گراس خودرو Wild grass علف خشک خودرو Wild hay یولاف وحشی، یولاف خودرو Wild oat چراگاه وحشی، چراگاه خودرو Wild pasture چاودار وحشی، چاودار خودرو Wild ray بید، درخت بید، ترکهٔ بید، هر نوع محصول درخت بید Willow ماشین پنبه‌زنی Willow کارگر پنبهٔ پاک‌کُن، کارگر پنبه‌زن Willoer علف خر Willow herb بلوط برگ حنجری Willow oak پژمردن، پلاسیدن، خم‌شدن Wilt پژمرده، پلاسیده Wilted پژمردن، پژمرده شدن، پلاسیدن Wilting پژمردگی Wiltness باد، در معرض باد گذاردن Wind بادبُرد Windblown متوقف شده توسط باد Windbound بادشکن Windbreak باد زدگی Windburn بادنما Wind cone پیچک، پیچنده Winder میوهٔ باد انداخته، باد آورده Wind fall جریان باد Windflow شقایق نعنائی Wind flower دُمل پای اسب Windgall شکاف قلهٔ کوه Wind gap نفخی، نفاخی Windiness چرخ چاه Windlass علف طناب بافی Windle straw آسیاب بادی Windmill جنس گُل شیپوری Arum ۱. پنجره، روزنه، قاب پنجره، ۲. پلک چشم، چشم Window نوعی ماهی پهن و خالدار آمریکائی Windowpane ۱. نای، ۲. لوله یا مجرای عبور هوا Wind pipe ضدّباد، مقاوم در مقابل باد Windproof ردیف کُن Windrower طوفان، گردباد Windstorm بادنما Wind vane رو به باد، به‌طرف باد Windward ۱. پُرباد، بادخیز، طوفانی، ۲. نفخ‌دار Windy شراب Wine شراب‌ساز، انگوکار، پرورش دهندهٔ انگور مخصوص شراب سازی Winegrower بال Winery ۱. پره، باله، بال، بادبان، ۲. نوع، قسم، ۳. بادنما Wing زخم Wound ۱. پاپره‌دار، ۲. تندپا، سریع Wing footed بالچه، بال کوچک، زایدهٔ بال مانند Winglet بال مانند Winglike چشم‌بند اسب Winker دایرهٔ برندگان Winner,s circle زمستان، فصل زمستان Winter زمستان گذرانی Winter وینتراسه Winteraceae یک‌سالهٔ زمستانه Winter annual جو زمستانه Winter barley راج زمستانه Winterberry کدو تنبل، کدوی گردن کج زمستانی Winter crookneck محصول یک‌ساله Winter crop اسهال زمستانه Winter dysentry زمستانه Winterer تغذیهٔ زمستانه Winter feed گراس زمستانه Winter grass مقاوم به سرما Winter hardy ۱. مراقبت، تغذیه و نگهداری دام‌ها در خلال ماه‌های زمستان، ۲. تغذیهٔ دام‌های غیر تولیدی با علوفهٔ خشبی کم ارزش در طول زمستان Wintering یولاف زمستانه Winter oats مرتع زمستانه Winter range منداب، کلزا گیاهی است یک‌ساله که در اروپا از بذر آن روغنکشی می‌شود و در آمریکا به‌عنوان گیاهی چراگاهی کشت میِ‌شود. بومی اروپا و آسیا Winter rape چاودار زمستانه Winter rye گندم زمستانه Winter wheat قیچی سیم‌بر Wire cutting scissors بخیه‌های سیمی Wire sutures پشم‌سیمی Wiry wool جنس گلیسیس Wistaria گلیسین بهاره Wistaria sinesis جاروی جادگر، جاروئی شدن Witche,d - broom گاوباردار، گاو آبستن، گاو حامله With calf زمان قطع دارو، زمان قطع مواد افزودنی Withdrawal time خشک شدن Withering جدوگاه Withers بدون جنین، بدون گیاهک Without germ پوست کنده، پوست گرفته Without hulls مجرای ولف Wolffian duct عامل محرک رشد مجرای ولف Wolff stimulating factor پیوند ولف Wolf,s graft الکل چوب، متانول ، متیل‌الکل یا الکل‌متلیک Wood alcohol ذغال،ذغال چوب Wood charcoal چوب جویدن، چوب جوی Wood chewing تکه‌های ورقه‌ای چوب Wood chips آلات چوبی Wood enware چربی پشم، روغن پشم Wood fat چراگاه جنگلی Woodland pasture تفالهٔ چوب Wood pulp جنگل Woods تراشهٔ چوب Wood shavings سیلوی عمودی چوبی Wood stave silo قند چوب Wood sugar ضایعات چوب Wood wastes چوبی Woody گیاه چوبی Woody plant پشم Wool پشم کور Wool blind پشک کوری Wool blindess ترکیب شیمیائی پشم Wool chemical composition تراکم پشم Wool density قطر تار پشم Wool diameter پارچه پشمی Woolen ظرافت تار پشم Wool fineness دستهٔ پشم Wool fleece چربی پشم Wool grease پشم چرب، پشم نشتسه، پشم خام Wool in the grease طول تار پشم Wool length گل‌رنگ وحشی Woolly safflower رکورد پشم Wool record پشم شوئی Wool scouring سیاه‌زخم، بیماری پشم جدا‌کُن Wool sorter,s disease آلودگی‌های گیاهی پشم Wool vegetable faults بازدهٔ پشم Wool yield چربی پشم، روغن پشم Wool wax کار Work رقابت عملی Ï»¿"workable competition" سرمایهٔ درجریان، سرمایهٔ جاری Working capital کارهضم، حرارت مصرف غذا Work of digestion واحد کار به ازای هر فرد Work units per man کرم Worm کرم کُشی شده Woum کرم کُشی شده Woumed کرم کُش، ضد کرم Wormer Worsted پارچه ظریف پشمی Worsted wool جمع‌شدن زخم به‌هم آمدن لبه‌های زخم Wound contraction التیام زخم Wound healing لارو (کرمینهٔ) پشه Wriggler کروموزم ایکس X گزانتین Xanthin گزانتین XANTHINE جنس توق، جنس زردان Xanthium توق Xanthium pensylvanicum پیشوندی است به معنی «زرد» Xantho - عامل بیماری باکتریائی برنج Xanthomonas oryzae. Fangoal عامل لکهٔ تاولی باکتریائی سویا X. phaseoli گزانتوفیل Xanthophyll اثر فوری دانهٔ گرده روی خصوصیتی از آندوسپرم Xenia پیوند غیر خودی Xenograft بیابان‌زی Xeromorphic خشکی‌زی Xerophile گزروفتالمی، خشکی قرنیه Xerophthalmia گیاه خشکی دوست Xerophyte عارضه خشکی پوست یا جلوی چشمان Xerosis خشکی دهان Xerostoma خشک و گرم Xerothermic خنجری Xiphoid X rays زایلان، گزیلان، سلولوزان Xylan ذغال چوب Xylanthrax بافت چوبی، آوند چوبی Xylem زایلیتول Xylitol. C۵h۱۲o۵ منبت کاری روی چوب Xylograph چوب سنج Xylometer چوب زی؛ مثل، قارچ‌هائی که روی چوب ریشه کرده و زندگی می‌کنند. Xylophillous زایلوز، گزیلور، قند چوب Xylose.c۵h۱۰o۵ درختی است، با خارهای جانبی که چوب آن بافت نرمی دارد Xylosma برش چوب Xylotomy گزیریداسه Xyridaceae ایتریوم Y. ythrium سیب‌زمینی شیرین Yam یارد Yard عمل انتقال چوب Yarding جهت انتقال چوب Yarding direction فاصلهٔ انتقال چوب Yarding distance نوار انتقال چوب Yarding strip کروموزوم y Y chromosome زایمان Yean برّه، بزغاله Yeanling سال Year سالنامه، گزارشات سالانه Year book یک‌ساله، یک‌ساله تا دوساله، گیاه یا حیوان یک‌ساله Yearling گوساله‌یک‌ساله Yearling calf بزغالهٔ یک‌ساله Yearling kid جیرهٔ یک تا دوسالگی Yearling ration چرا در سراسر فصل یا سال Year long range grazing مرغ یک‌سال Yearock مخمّر، خیمرمایه Yeast نوعی خوراک دام که از خشک کردن صحیح مخلوط غلات، مالت و جوانهٔ مالت و گاهی کنجالهٔ تخم‌پنبه در تهیهٔ مخمر یا سرکه به‌دست می‌آید Yeast dried grains پس ماندهٔ تخمیر غلات Yeast fermentation grains مثل خمیر میاه، کف‌دار Yeastly مخمّر با محیط کشت Yeast with medium مادیان خشک، مادیان غیر شیرده Yeld mare مادیان نزائیده Yeld mare اکسید مس، اکسیدمس زرد Yellow copper oxide ذرت زرد Yellow corn یونجهٔ گل زرد Yellow flowered alfalfa شبدر شیرین دوساله گل‌زرد Yellow flowered biennial sweetclover سورگوم دانه‌زرد Yellow grain sorghum چربی زرد Yellow grease گندم زمستانهٔ زرد سخت Yellow hard winter wheat یولاف زرد Yellow oats اکسید جیوهٔ زرد Yellow mercury زردی Yellows سویای زرد Yellow soybean شبدر شیرین گل زرد Yellow sweetclover سبزی زرد Yellow vegetable درخت زرنب Yew tree تولید، بازدهٔ یک تولید، محصل ، بازده، ثمردادن Yield ماست Yoghurt, yogurt ماست Yogurt زرده، زردهٔ تخم، زردهٔ تخم‌مرغ Yolk روغن پشم Yolk قسمت میانی، قسمت اصلی، بهترین بخش یک جسم Yolk مجرای زرده Yolk duct کیسهٔ زرده Yolk sac شبیهٔ زردهٔ تخم، چرب، دارای روغن پشم Yolky جوان، فرزند جوان، بچه Young جوانهٔ نو، جوانهٔ جدید Young bud گاوهای جوان، گوساله‌ها Young cattle طیور جوان، جوجه‌ها Young chickens بزهای جوان، بزغاله‌ها Young goats قوچ جوان Young ram خاک جوان، خاک نو Young soil سوسک سیاه گندم Zabrus tenebrionis. Family carabidae مرتع، علفزار، علف Zacate گوسفند زاکل Zackel sheep جنس زامیا Zamia گوسفند زندی Zandi sheep جنس زانیکلیا Zannichellia زانیکیای باتلاقی Zannichellia palustris زانیکیاسه Zanichelliaceae جنس ذرت Zea ذرت معمولی Zea mais زی زانتین Zeaxanthin نژاد زبو Zebu راستهٔ زئوفورمز Zeiformes زئین Zein گوسفند زل Zel sheep چرای صفر Zero graizing چرای صفر Zero pasture زیر راستهٔ بال پولکداران Zeugloptera پروانهٔ فری Xeuzera pyrina نوعی سیم بخیهٔ آلومینیومی Zimmermain روی، فلز روی Zinc. Zn Zinc deficiency اکسید طبیعی روی ، سنگ معدن روی Zincite. Xno اکسید روی ترکیبی است که از آن به‌عنوان یک قارچ کُش، ضدعفونی کنندهٔ بذور و منبع عنصر روی در تغذیهٔ دام استفاده می‌شود Zinc ocide جنس زنجبیل Zingiber خانوادهٔ زنجبیل Zingiberaceae راسته زنجبیل ZINGIBERALES جنس گل‌آهاری Zinnia گل آهاری Zinnia elegans زیرکونیوم Zirconium. Zr پیشوندی است به معنای وجود زیرکوینوم. Zircono - جنس کاکوتی Ziziphora فسفور دوزنک Zn۳p۲ پیشوندی است که دلالت بر حیوانات می‌کند. Zo- تولید و تکثیر جنس حیوانات Zogamy منطقه‌ای، ناحیه‌ای Zonal ناحیهٔ شفاف Zona pellucida ناحیه، نوار، منطقه Zone حیوان، جانور، باغ وحش Zoo جانورشناختی Zoological جانورشناس Zoologist جانورشناسی Zoology اندازه‌گیری اندام‌های جانوران Zoometry بیماری‌های مشترک Zoonoses پلانکتون جانوری Zooplankton زئوسپورانژیم Zoosporangium زئوسپور Zoospore تشریح حیوانات Zootomy نابالان Zoraptera جنس نواری Zostera نواری دریائی Zostera marina خانوادهٔ نواریان Zosteraceae زوئیتریون Zwitterion وجنه‌ای Zygomatic گل‌های نامنظم Zygomorph نامنظم، دارای سطح تقارن، دارای تفارن طرفی Zygomorphic خانوادهٔ اسپند، خانوادهٔقیچ Zygophyllaceae جنس قیچ Zygophyllum قیچ صحرائی Zygophyllum atriplicoides گشن گیری، پیوند جنسی، کیفیت تخم لقاح شده Zygosity زیگوسپور Zygospore تخمک لقاح یافته، تخمک بارور شده Zygote زیماز Zymase زیموژن، پروآنزیم Zymogens دارای خواص مخمّر، تخمیری Zymoid تخمیر شناسی Zymology عمل آنزیم‌ها، تغییرات حاصل از عمل آنزیم‌ها Zynolysis زیموم، زیمومین، گلوتنین Zymome زایمومتر Zymometer زایمورجی Zymurgy پاراکازئین Paracacin. See casin; rennet ظرفیت دامی مرتع Pasture carrying capacity نفوذپذیری ، تراوائی Permeability عامل سفیدک داخلی یونجه و شبدرها Peronospora trif oliorum آلو Plum damson. Prunus insitia جنس هزار گره Polygonatum علف هفت‌بند P.spp جنس خنجرک Stratiotes شبدر طلائی T.pratense ماوراء بنفش Ultra violet عوامل غیرآلی ناشناخته رشد Unidentified inorganic growth factors گُل شیپوری Arum maculatum ساحل رودخانه ، قسمت کم عمق رودخانه یا دریاچه Bank گونهٔ بپتیستا Baptista spp تغذیهٔ گاو Cattle feeding کود بستر گاوی Cattle litter

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends