Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
مقالات بتن(1395) by: گروه ترجمه کده
 

ارزیابی آزمایشگاهی اثر ترکیب متاکائولین و پومیس بر دوام و خوردگی میلگرد در بتن خودتراکم

مقاله 1، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-17   اصل مقاله (683 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

طهماسب خزائنی1؛ محمود میری 2؛ مهراله رخشانی مهر3؛ عبدالقیوم دهواری4

1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2دانشیار گروه عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا

4دانشجوی دکترای سازه، گروه عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این مقاله به تاثیر افزودن ترکیب پوزولان­های پومیس و متاکائولین بر دوام و خوردگی میلگرد در بتن خودتراکم، به منظور ارائه طرح اختلاطی مقاوم در برابر عوامل جوی، جهت استفاده در عرشه و پایه پل­ها، اسکله­ها و سازه­های دریایی پرداخته شده است. برای ساخت نمونه های این تحقیق از جایگزینی 10 درصد پومیس و 10درصد متاکائولین و ترکیب­های 10 و 15 درصدی آن­ها به عنوان جایگزین بخشی از سیمان، استفاده شده است. آزمایش­های انجام شده شامل مقاومت فشاری، نفوذ آب، مقاومت الکتریکی ویژه، ضریب انتشار یون کلر(RCMT) و خوردگی تسریع شده می­باشد. آزمایش­ها در سن 7، 14، 28، 56، 90، و 180 روز انجام شده و نتایج نشان می­دهد، ترکیب پومیس و متاکائولین ضمن حفظ خواص مکانیکی بتن خودتراکم، دوام بتن را بهبود و سن مشاهده ترک در آزمایش خوردگی تسریع شده را نسبت به نمونه شاهد، به طور چشمگیری افزایش می­دهد. نمونه­های ساخته شده ضریب نفوذ یون کلر را تا 1/28 درصد کاهش و سن مشاهده ترک را 4/26 درصد افزایش داده است.

کلیدواژه ها

بتن خودتراکم؛ پومیس؛ متاکائولین؛ خوردگی میلگرد

عنوان مقاله [English]

Experimental Investigate Composite Effect of Metakaolin and Pumice on Durability and Corrosion Rebar in Self-Compacting Concrete

نویسندگان [English]

Tahmasb Khazaeni1؛ Mahmud Miri2؛ Mehrollah Rakhshani Mehr3؛ Abdol.Ghaium Dehvari4

 
 
 
 

چکیده [English]

This paper discussed the effect of adding a pumice pozzolans and metakaolin composition on durability properties of self-compacting concrete (SCC) to present a corrosion-resistant mixed to be used for decks and piers of bridges in sea areas, and marine structures. Replacement of 10% pumice and 10% metakaolin and their 10% and 15% compositions as the replacement of some part of cement were used for making mix plans of the research. Compressive strength, water permeability, specific electrical resistivity, rapid chloride migration tests (RCMT), and accelerated corrosion tests were carried out. The tests were performed at the ages of 7, 14, 28, 56, 90, and 180 days. The results showed that a pumice and metakaolin composition maintained SCC’s mechanical properties, improved concrete durability, and increased age cracking in the accelerated tests considerably as compared with a control sample. The samples reduced RCMT up to 28.1% and increased age cracking by 26.4%. 

کلیدواژه ها [English]

SCC, Pumice, Metakaolin, Rebar Corrosion

 

پوشش دهی الکترولس مس نانولوله های کربنی به منظور استفاده در ساخت نانوکامپوزیت های هوشمند پایه سیمانی

مقاله 2، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-27   اصل مقاله (548 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

علی صدرممتازی1؛ حمیدرضا ناصر سعید* 2؛ ابوالفضل علیزاده صحرایی3

1دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

2دانشجوی دکتری مهندسی عمران،گرایش سازه، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

3دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولید، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از مواد سیمانی تقویت­ شده با نانوذرات، با توجه به روش تولید و استفاده آن­ها، خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی متفاوتی برای بتن ایجاد می­نماید. در این راستا، نانولوله­های کربنی (CNT) به دلیل خواص منحصر به فرد خود، به عنوان یکی از کامل­ترین نانوذرات شناخته می­شوند. از طرف دیگر، استفاده از فلزات برای بهبود خواص الکتریکی کامپوزیت­ها بسیار متداول است. بنابراین به­نظر می­رسد هم­افزایی CNT و مس بتواند خواص پیزوالکتریکی مناسبی برای ماتریس­های سیمانی بوجود آورد. در این تحقیق، فرایند پوشش­دهی الکترولس CNT با فلز مس با کارایی بالا، جهت آماده­سازی ماده اولیه کامپوزت­های سیمانی مورد بررسی قرار گرفته است. مشخصه­یابی نمونه­های سنتز شده با آنالیزهای SEM، TEM، XRD، TGA، ICP و AAS مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد فرایند معرفی شده توانایی ایجاد پوششی تقریبا همگن بر روی CNTها را دارا می­باشد. همچنین بازده مصرفی مس بیشتر از ۹۹% حاصل گردید.

کلیدواژه ها

بتن هوشمند؛ نانولوله کربن؛ مس؛ پوشش دهی الکترولس

عنوان مقاله [English]

Electroless deposition of Carbon nanotubes with Copper particles as a Reinforcement material in Smart Cement based Nanocomposites

نویسندگان [English]

Ali Sadr Momtazi1؛ Hamid reza Naser Saeed2؛ Abolfazl Ali Zadeh Sahraei3

 
 
 

چکیده [English]

Application of nanoparticles in cement, regarding their synthesis and utilization procedure, provides various mechanical, electrical and thermal properties to cement based composites. The superior properties of carbon nanotubes (CNTs) have made them as one of the most beneficial nano-reinforcement material. On the other hand, metal particles have been known to be effective for enhancing electrical properties. Accordingly, it seems that the synergistic incorporation of CNTs and copper particles can introduce suitable piezoelectric properties to cement matrices. To this end, in the current investigation, in order to prepare the reinforcement material, copper coated CNTs were prepared using an efficient electroless deposition process. The synthesized samples were characterized using SEM, TEM, XRD, TGA, ICP and AAS. Our results revealed that the process covers most surfaces of the CNTs. Furthermore, the calculated bath efficiency showed to be more than 99%

کلیدواژه ها [English]

Carbon Nanotubes, Smart Concrete, Copper, Electroless Coating

 

 

بررسی تأثیر اسیدشویی بر خواص مقاومتی و دوامی بتن دارای خاکستر پوسته برنج

مقاله 3، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-37   اصل مقاله (474 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

علی قاسمی 1؛ پیام حسینی2؛ هرمز فامیلی3

1کارشناس ارشد سازه، مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، گرمسار

2سرپرست آزمایشگاه‌های بتن و مصالح ساختمانی، مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، گرمسار

3ریاست مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، گرمسار

چکیده

بهره­ گیری از پوزولان­ها به منظور کاهش مصرف سیمان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلودگی­های به وجود آمده ناشی از تولید سیمان پرتلند مطرح می­باشد. در همین راستا، یکی از فعال­ترین پوزولان­های بکار گرفته شده خاکستر حاصل از احتراق کنترل شده پوسته برنج بوده که نتایج قابل قبولی را در بهبود دوام و مشخصات مکانیکی بتن نشان داده است. از طرفی یکی از مؤثرترین روش­ها به منظور بهبود کیفیت این نوع پوزولان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، اسید شویی پوسته­های شلتوک برنج قبل از احتراق آن است.
در این مقاله به بررسی مقاومت و دوام بتن ساخته شده با خاکستر تولیدی از روش اسید شویی پرداخته شده است. در همین راستا و به منظور مقایسه، نمونه­هایی از پوزولان خاکستر پوسته برنج اسید شویی نشده، زئولیت و دوده سیلیسی ساخته شده و مورد آزمایش­های مقاومت فشاری، عمق نفوذ آب تحت فشار، مقاومت الکتریکی، پتانسیل نیم پیل و نفوذ تسریع شده یون کلر قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده کارایی مناسب روش اسیدشویی می باشد. به طوریکه خاکستر پوسته برنج اسید شویی شده از منظر مقاومتی و دوامی مناسب­تر از نوع اسید شویی نشده و نیز زئولیت عمل نموده است. همچنین اگرچه دوام نمونه­های حاوی خاکستر پوسته برنج اسید شویی شده کمتر از نمونه­های دارای دوده سیلیس می­باشد، لیکن مقاومت فشاری این نمونه­ها بسیار نزدیک به مقاومت نمونه­های شامل دوده سیلیس بوده است.

کلیدواژه ها

خاکستر پوسته برنج؛ خاکستر پوسته برنج اسید شویی شده؛ مقاومت؛ دوام

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Acid Treatment on the Mechanical and Durability Properties of Concrete containing Rice Husk Ash

نویسندگان [English]

Ali Ghasemi1؛ Payam Hosseini2؛ Hormoz Famili3

 
 
 

چکیده [English]

Utilization of pozzolanic materials is one of the strategies applied to reduce pollution emitted during cement production. In this regard, rice husk ash produced through controlled incineration shows high pozzolanic performance which causes reasonable improvement in mechanical and durability properties of concrete materials. Moreover, acid treatment before incineration process is one of the most effective methods which is attracted less attention.
According to the above mentioned issues, in the current study, the influence of acid treated rice husk ash on mechanical and durability characteristics of concrete was investigated. In addition, to make an exact comparison, concrete mixtures incorporating untreated rice husk ash, zeolite, and silica fume were fabricated and tested. Testing program includes compressive strength, water penetration under pressure, electrical resistivity, half-cell potential, and rapid chloride permeability tests.
Results indicated that acid treated rice husk ash performed much better than untreated one and zeolite in increasing compressive strength and durability indices. Moreover, concrete containing silica fume had higher durability compared to concrete incorporating treated rice husk ash; however, the influence of treated rice husk ash on compressive strength was very similar to silica fume. 
 

کلیدواژه ها [English]

Rice husk ash, Acid treated rice husk ash, compressive strength, durability

 

 

بررسی خصوصیات مقاومتی و انتقالی بتن سبک خودتراکم حاوی الیاف پلی‌پروپیلن

مقاله 4، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-55   اصل مقاله (577 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

جمشید اسماعیلی 1؛ جمیل کسائی2؛ علیرضا رستمی مهر3؛ بابک آتش فراز2

1دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

2دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

3دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

گسترش انواع مختلف بتن‌های با عملکرد بالا از‌قبیل بتن خودتراکم و بتن سبک، در‌حال‌حاضر پاسخگوی بخشی از نیازهای اساسی صنعت ساختمان می­باشد. به‌کار‌بستن سنگدانه­های سبک در ساخت بتن خودتراکم، موجب ایجاد خصوصیات بتن سبک و بتن خودتراکم در یک ماده ساختمانی به نام بتن سبک خودتراکم می­گردد. دو نوع الیاف پلی‌پروپیلن به طول­های 6 میلی‌متر و 12 میلی‌متر در مقادیر مختلف %0، %025/0، %05/0و %1/0 (بصورت حجمی از کل بتن) در ساخت بتن سبک خودتراکم مورد استفاده قرار‌گرفته‌است. ویژگی­های مربوط به بتن خودتراکم تازه با انجام آزمایش­های زمان و قطر جریان‌اسلامپ، زمان قیف V و حلقه J مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. وزن مخصوص، مقاومت‌فشاری، مقاومت‌خمشی، سرعت‌پالسی، درصد‌جذب‌آب و نرخ جذب‌آب‌ تمامی مخلوط­های بتن سبک خودتراکم بدست‌آورده‌شده و اثر الیاف پلی‌پروپیلن مورد بررسی قرار‌گرفت. در‌نهایت مشاهده گردید که بکارگیری الیاف پلی‌پروپیلن در بتن سبک خودتراکم علی‌رغم کاهش روانی می­تواند منجر به بهبود هر دو خصوصیات مقاومتی و انتقالی گردد.

کلیدواژه ها

الیاف پلی پروپیلن؛ بتن سبک خودتراکم؛ خصوصیات مقاومتی؛ خصوصیات انتقالی

عنوان مقاله [English]

An Investigation on Strength and Transport Properties of Self-Consolidating Lightweight Concrete Containing Polypropylene Fibers

نویسندگان [English]

J. Esmaeili1؛ J. Kasaei2؛ A. Rostamimehr3؛ B. Atashfaraz2

 
 
 

چکیده [English]

The development of new types of high performance concrete such as self-consolidating concrete (SCC) and lightweight concrete (LWC)responds to some of the urgent needs of the construction sector. The use of lightweight aggregates in the production of SCC combines the favorable properties of LWC and SCC in self-consolidating lightweight concrete (SCLC). However, there are few studies on properties of SCLC up to now. In this study, the effects of polypropylene fibers on strength and transport properties of SCLC were investigated. Two types of polypropylene fibers, 6mm and 12mm long, were used in SCLC mixtures at different contents of 0%, 0.025%, 0.05% and 0.1% by total volume of concrete. The fresh properties of SCLCs were observed through slump flow time and diameter, V-funnel flow time and J-ring tests. Unit weight, compressive strength, flexural strength, pulse velocity, water absorption, and sorptivity were measured in all SCLC mixes and compared with that of the control mixture. It has been found that using polypropylene fibers in SCLC can lead to improvement in both strength and transport properties of concrete

کلیدواژه ها [English]

Polypropylene fibers, Self-consolidating lightweight concrete, Strength properties, Transport properties

 

 

بررسی اثر رنگدانه ترکیبی و فیلر سیلیسی بر خواص مکانیکی و رنگ ظاهری ملات خودتراکم

مقاله 5، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-69   اصل مقاله (1227 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

لادن حاتمی1؛ مسعود جمشیدی 2

1کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه علم‌وصنعت ایران

2استادیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم‌وصنعت ایران

چکیده

ملات خودتراکم رنگی به عنوان یک فناوری جدید در ساخت بناهای معماری، نما و نوسازی سازه‌های قدیمی مطرح می‌شود. تولید این نوع ملات در شرایط بهینه، ملزم به کافی بودن خواص مکانیکی ضمن حصول رنگ مناسب می‌باشد. بنابراین تعیین میزان مصرف رنگدانه در طرح مخلوط اهمیت فراوانی دارد. از طرف دیگر، اگر رنگدانه خاصیت پرکنندگی داشته باشد، کاربرد آن در ملات خودتراکم رنگی قابل تثبیت است. در این مقاله به بررسی اثر رنگدانه‌های ترکیبی (آلی و معدنی) بر رنگ ظاهری و خواص مکانیکی ملات خودتراکم در سه مقدار 2، 5 و 10% پرداخته شده است. همچنین جهت شناخت رفتار پرکنندگی رنگدانه، اثر جایگزینی آن با فیلر سیلیسی با دانه‌بندی مشابه در نسبت‌های 2 و 5% در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از عملکرد مناسب رنگدانه ترکیبی در نقش فیلر بوده و مقادیر کمتر از 5% از رنگدانه مذکور، خواص مکانیکی و رنگ‌سنجی را بهبود داده است.

کلیدواژه ها

ملات خودتراکم رنگی؛ رنگدانه ترکیبی؛ فیلر سیلیسی؛ رنگ‌سنجی؛ خواص مکانیکی

عنوان مقاله [English]

Influence of Combinative Pigment and Siliceous Filler on Colorimetric and Mechanical Properties of Colored Self-compacting Mortars

نویسندگان [English]

Ladan Hatami1؛ Masoud Jamshidi2

 
 

چکیده [English]

Colored self-compacting mortar (C-SCM) is a novel technology used in architectural construction, decoration and concrete rehabilitation. Obtaining an optimum mix design for C-SCM requires sufficient mechanical properties along with emergence of the desired colors. Therefore, it is important to define proper pigment content in the mixture. In addition, if pigment can act as a coloring filler, it will appropriately apply to SCM matrix. In this research, the effect of combinative (mixture of organic and inorganic) pigment on mechanical and colorimetric properties of SCM at pigment contents of 2, 5 and 10% were investigated. Furthermore, replacing pigment with siliceous filler was performed to study the filling ability of the pigment. Results indicated that the combinative pigment could efficiently function as coloring filler and contents of less than 5% led to superior colors and mechanical properties.
 

کلیدواژه ها [English]

Colored Self-Compacting Mortar (C-SCM), Combinative Pigment, siliceous filler, Colorimetric Properties, Mechanical Properties

 

 

مقاوم‌سازی ترکیبی تیرهای بتن سبک سازه‌ای مسلح در بر ستون با استفاده از ورق فولادی و دورپیچ CFRP تحت بارهای رفت و برگشتی

مقاله 6، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 71-82   اصل مقاله (793 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مطلب رحمان پور 1؛ حسن افشین2

1دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

از نقاط آسیب پذیر تیرهای بتن مسلح در قاب‌های خمشی مقاوم در برابر زلزله، ناحیه بر ستونو نزدیک اتصال می‌باشد. در بحث مقاوم‌سازی تیرها، تقویت این ناحیه به علت بالا بودن نیروهای برشی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. از روشهای اصلی مقاوم‌سازی دو روش مقاوم‌سازی با پوشش‌های فولادی و پوشش‌های پلیمری CFRP می‌باشند که هرکدام مزایا و معایب ویژه‌ی خود را دارد. می‌توان با ترکیب این دو روش از مزایای هر کدام استفاده و بر معایب آن‌ها غلبه نمود. در این تحقیق آزمایشگاهی ابتدا 4 نمونه­ی ساخته شده از بتن مسلح سبک سازه‌ای تحت بارگذاری چرخه‌ای دچار خرابی می‌شوند. سپس2نمونه از تیرهای  بتنی در ناحیه‌ی نزدیک اتصال با استفاده‌ی توام از ورق فولادی و دورپیچ CFRP و دو نمونه‌ی دیگر تنها با استفاده از CFRP مقاوم‌سازی شده‌اند. ورق‌های فولادی برای مقاوم‌سازی خمشی و از دورپیچ های CFRP برای ایجاد محصورشدگی و تقویت برشی استفاده­شده است. نتایج آزمایش‌ها نشانگر عملکرد خوب این روش ترکیبی در تقویت تیرهای مسلح بتن سبک سازه‌ای در ناحیه‌ی نزدیک اتصال می‌باشد. به صورتی که، مقدارضریب شکل پذیری تیرهای بازسازی شده به صورت ترکیبی نسبت به نمونه‌هایی که تنها در آن‌ها از CFRP استفاده شده بود تقریبا صددرصد افزایش یافته، همچنین در این نمونه­ها افت ناگهانی مقاومت در حین بارگذاری مشاهده نگردید.
 

کلیدواژه ها

مقاوم‌سازی؛ ورق فولادی؛ بتن سبک سازه‌ای؛ الیاف پلیمر کربنی؛ بارگذاری رفت و برگشتی

عنوان مقاله [English]

The Combined Retrofitting of Reinforced Light Structural Concrete Beams in Near Joint by Using of Steel Plates and CFRP Jacket under Cycling Loads

نویسندگان [English]

M. Rahmanpour1؛ H. Afshin2

 
 

چکیده [English]

From the vulnerable part of reinforced concrete in bending frames resistant to earthquake, the near column area. In the beams retrofitting realm, the reinforcement of this area due to high shear forces enjoys an extreme importance. Among the main retrofitting methods, two methods are retrofitting by steel covers and CFRP Polymer coating which has their own special merits and demerits. In order to enjoy the merits and overcome the demerits, these to methods can be combined together. In this laboratory research, first 4 samples built with light reinforced concrete were destroyed under cycling loading. Then, 2 samples of concrete beams close to the joint area were made resistant by the concurrent using of steel plates and CFRP jackets and for the other two samples just CFRP was used. The steel plates were used for bending resistance and CFRP was used for making confinement and shear reinforcement. The results revealed good performance of these combined method in reinforcement of light structural concrete beams in the area close to the joint. That is, the coefficient index of reconstructed beams forming by combination compared with the use of CFRP only, was increased almost a hundred percent. Also, the sudden collapse of resistance during the loading was not registered in these samples.

کلیدواژه ها [English]

Retrofitting, Steel Plate, reinforced light structural, Fiber Polymer Carbon, cycling loads

 

 

تقویت ستون های بتن آرمه تحت اثرات توام نیروی محوری و گشتاور خمشی دومحوره با استفاده از مصالح FRP

مقاله 7، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-95   اصل مقاله (847 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

سالار منیعی1؛ احسان جامی 2؛ سجاد رستمی2

1گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران

2دپارتمان سازه و زلزله، مهندسان مشاور فراپیشگام، سنندج، ایران

چکیده

امروزه کامپوزیت‌های پلیمری الیافی (FRP) با مقاومت بالا به­طور گسترده در بهسازی و مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کامپوزیت‌ها برای تقویت اجزای مختلف سازه از جمله تیرها، ستون‌ها و اجزای صفحه‌ای مانند دال‌های سقف‌ و دیوارهای برشی قابل کاربرد است. با وجود استفاده گسترده، دستورالعمل‌های موجود فاقد روش جامعی برای تقویت اجزای ستون‌های بتن آرمه تحت شرایط عمومی بارگذاری هستند. از آن‌جایی که ستون‌ها در سازه‌های بتنی درجا عموماً تحت اثرات توام نیروی محوری و خمش دو محوره قرار می‌گیرند، ارزیابی و تقویت آن‌ها تحت اثر تلاش‌های توام مذکور در کارهای عملی مقاوم‌سازی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مقاله به مطالعه تقویت و بهسازی اجزا ستون‌های بتن‌آرمه تحت اثرات ترکیبی نیروی محوری-گشتاور خمشی با استفاده از کامپوزیت‌های FRP می‌پردازد. برای این منظور، ضمن توسعه روابط موجود تقویت ستون‌های تحت اثر نیروی محوری و گشتاور خمشی تک‌محوره با الیاف FRP با جهت‌گیرهای عرضی، طولی و نیز ترکیبی دو جهته، روشی محاسباتی برای تقویت ستون‌های بتنی مستطیلی تحت اثرات توام نیروی محوری و خمش دو محوره پیشنهاد می‌شود. در ادامه، با استفاده از یک مطالعه موردی، روش پیشنهادی این مقاله تشریح شده و مزایا و معایب استفاده از الیاف عرضی، طولی و یا ترکیب آن‌ها از طریق مقایسه منحنی‌های اندرکنش ستون‌ تقویت شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی برای کارهای عملی مقاوم سازی مناسب بوده و همچنین الیاف عرضی تنها و یا الیاف ترکیبی عرضی و طولی برای تقویت ستون‌های با هر دو رفتار فشار-کنترل و کشش-کنترل موثر است. با این وصف، نشان داده خواهد شد که الیاف طولی تنها، صرفاً برای تقویت ستون‌های با رفتار کشش-کنترل موثر است. به علاوه، روش تحلیلی پیشنهادی با نتایج آزمایشگاهی موجود در ادبیات فنی وارسی و صحت‌سنجی خواهد شد.

کلیدواژه ها

تقویت ستون بتنی؛ خمش دو محوره؛ مصالح FRP؛ مقاوم‌سازی؛ منحنی اندرکنش

عنوان مقاله [English]

Retrofitting of RC Columns under Combined Effects of Axial Force and Biaxial Bending Moments Using FRP Materials

نویسندگان [English]

S. Manie1؛ E. Jami2؛ S. Rostami2

 
 

چکیده [English]

Fiber reinforced polymer (FRP) composites are widely used in retrofit and strengthening of reinforced concrete (RC) structures. FRP composites are applicable for strengthening various structural elements including beams, columns and plane elements such as floor slabs and shear walls. Despite their broad usage, available guidelines typically do not contain a comprehensive procedure for retrofitting design of RC elements under general loading conditions. As RC columns are essentially subjected to simultaneous axial force and bending moment in monolithic construction, their evaluation and retrofit under such combined effects are of major importance in the retrofit design process. It appears that available expressions in most design guidelines merely accounts for the possible increase in the compressive strength of concrete due to the enhanced confinement on the concrete core provided by the FRP jackets. Theoretical and experimental studies on the behavior of columns confined by FPR composites subjected to axial force and bending moment are available in the literature. Those studies have demonstrated that FRP jacketing enhances the elements behavior in term of both strength and ductility. Most of studies are primarily devoted to the strengthening of RC elements under pure axial force. In recent years, however, studies have been conducted on response of RC elements under combined effects of axial load and uniaxial bending. Rocca (2009), among others, conducted a very precise and valuable practical study on the effects of bending moments on retrofitting of RC columns using FRP composite. He introduced the interaction curves of retrofitted RC columns with FRP jackets based on the principles of equilibrium and strain compatibility. Moreover, results of various experimental tests are found in the literature emphasizing the behavior of RC elements under eccentric loading conditions. Such tests have investigated the effects of various parameters including the strength of FRP composites, number of FRP layers, orientation of FRP layers, etc. on both the strength and ductility of the retrofitted members.

 

تخمین بار شکست و تغییر مکان متناظر با آن در اعضای بتن آرمه تحت اثر بارهای دوره ای با استفاده از مدل میله و بست

مقاله 8، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 97-111   اصل مقاله (961 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هوشنگ دباغ 1؛ ریزان چوبداریان2

1استادیارگروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان

2دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان

چکیده

مدل میله و بستیک روش تحلیلی به منظور پیش بینی مقاومت اعضای بتن آرمه دارای نواحی ناپیوسته هندسی و یا استاتیکی است. این روش بر اساس مسیر بار،  خرپایی متناظر با عضو سازه ای را تحلیل و طراحی می کند. اگرچه مدل میله و بست برای پیش بینی رفتار اعضای تحت اثر بارهای یکنواخت پیشنهاد شده است، اما استفاده از آن برای اعضای تحت اثر بارهای دوره ای نیازمند به مطالعه بیشتری است. تاکید مطالعهپیش رو بر تخمین بار شکست و تغییرمکان متناظر با این بار می باشد. به این منظور از 44 عضو سازه ای دارای نواحی ناپیوسته شامل تیرهای عمیق، دیوارهای برشی کوتاه و ستون های کوتاه تحت اثر بارهای دوره ای که رفتار آنها توسط سایر محققین بطور تجربی مطالعه شده اند انتخاب شده؛ سپس  مدل خرپایی  و مدل اجزاء محدود سه بعدی آنها در نرم افزار آباکوس تحلیل می شوند . نتایج تحلیلی بدست آمده از مدل خرپایی در مقایسه با  نتایج تجربی نمونه های مورد مطالعه نشان دهنده همبستگی مناسب بار شکست و تغییر مکان متناظر با آنها می باشد.

کلیدواژه ها

مدل میله و بست؛ تحلیل اجزاء محدود؛ بتن آرمه؛ بارهای دوره ای؛ نواحی ناپیوسته

عنوان مقاله [English]

Estimating the Failure Load and Corresponding Displacement of Reinforced Concrete Members Under Cyclic Loading Using Strut-and-Tie Model

نویسندگان [English]

H. Dabbagh1؛ R. Chobdarian2

 
 

چکیده [English]

Strut-and-Tie model is an analytical approach to predict the strength of reinforced concrete members with geometric or statical discontinuous regions. This method based on load paths throughout the members, provides a corresponding truss. Then the failure load is predicted by analyzing the truss model. Although the strut-and-tie model is usually applied for monotonically loaded members, we need more studying about cyclic loading. The behavior of structures under cyclic loads due to the complex nature of this type of load on the structural performance requires the use of advanced finite element method which requires expertise in this base. The estimated failure load and its corresponding deformation are the main objective of this research. Forty and four samples including short shear walls, short columns and deep beams tested by other researchers throughout the literature have been selected. Then their truss models as well as their three dimensional finite element models are analyzed using ABAQUS software. The comparison of experimental and analytical results shows fair correlation between them.

کلیدواژه ها [English]

Strut-and-Tie model, finite element analyze, Reinforced concrete, cyclic loading, discontinues area

 

 

بررسی تاثیرات سولفات ها بر مقاومت فشاری انواع بتن های پوزولانی و اندازه گیری میزان نفوذ با آزمون فراصوت در سنین مختلف

مقاله 9، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 113-130   اصل مقاله (1127 K)

نوع مقاله: یادداشت پژوهشی

نویسندگان

رضا فرخ زاد 1؛ سجاد یاسری2؛ محمد حسین انتظاریان2؛ امیر یاوری2

1عضو هیئت علمی دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2پژوهشگر مرکز تحقیقات صنعت ساختمان و بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین(CCRC)

چکیده

شاخص های طراحی، ساخت و بهره برداری سازه های بتنی، توجه ویژه به توسعه پایدار و مباحث زیست محیطی می باشد به طوری که سعی می شود با افزایش عمر مفید این سازه ها و صرفه جویی های اقتصادی از ایجاد خسارت به طبیعت نیز جلوگیری گردد. بر همین اساس محققین در سال های اخیر، دیدگاه بتن پایدار داومی را در کنار بتن مقاومتی مطرح می کنند و با جایگزینی انواع افزودنی طبیعی به جای سیمان، علاوه بر کاهش در مصرف سیمان،کاهش هزینه و آلایندگی تولیدآن، میزان مقاومت و دوام بتن را بهبود می دهند. برهمین راستا و نیاز به تحقیقات بیشتر جهت بررسی دوام بتن های حاوی مواد افزودنی و پوزولانی در برابر حملات سولفاتی سبب شد تا در این مطالعه از انواع مختلف مواد افزودنی شامل میکروسیلیس، زئولیت، خاکستر بادی، متاکائولن و نانوسیلیس به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین به منظور بررسی میزان تاثیر و قدرت تخریب انواع مهاجم های سولفاتی، بتن های پوزولانی ساخته شده درون چهار محیط اشباع حاوی سولفات های آهن، منیزیم، سدیم و کلسیم با pH ثابت قرار داده شدند و جهت مقایسه و بررسی برای تمامی طرح ها نمونه ی شاهد اشباع در آب آهک ساخته شد. سپس نمونه ها با آزمایش مقاومت فشاری و آزمون غیر مخرب عبور امواج فراصوتی در سنین 7، 14، 28، 60، 180 و 360 روز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بتن های حاوی میکرو  و نانوسیلیس به ترتیب بیشترین مقاومت را در برابر حملات سولفاتی دارند. همچنین نتایج توانایی و تاثیر مخرب بالای سولفات منیزیم سپس سدیم و کلسیم را به ترتیب نشان داد و  مشاهده شد که سولفات آهن در مقایسه با دیگر سولفات ها تاثیر تخریبی کمتری دارد. بررسی های سرعت امواج فراصوتی نیز نشان داد که با افزایش سن از 180 به 360 روز سرعت امواج  افزایش محسوسی دارد. همچنین با افزایش تشکیل ماده مخرب اترینگایت در بتن سرعت موج نیز افزایش می یابد. بیشترین تاثیر افزایش سرعت با افزایش اترینگایت در نمونه های سولفات کلسیم مشاهده شد.

کلیدواژه ها

بتن پوزولانی؛ اترینگایت؛ دوام بتن؛ سولفات؛ سرعت امواج فراصوتی

عنوان مقاله [English]

Investigating Effects of Sulfates on Compressive Strength of Different Types of Pozzolan Concrete and Measuring Penetration Rate by Ultrasound Tests at Different Ages

نویسندگان [English]

Reza Farokhzad1؛ Sajad Yaseri2؛ Mohammad Hosein Entezarian2؛ Amir Yavari2

 
 

چکیده [English]

Today, one of the most important indices in the design, construction, and operation of concrete structures is paying particular attention to sustainable development and environmental issues so that the useful life of structures is increased in order for economic savings and environmental protection. Accordingly, researchers have proposed permanent concrete durability idea along with strength concrete and improved the strength and durability of concrete and also reduced cement consumption by replacing natural additives. In this regard, to assess the durability of pozzolan-containing concrete against sulfate attacks, in this paper, a variety of additives including zeolite, fly ash, metakaolin, as well as micro and nano silica was used as an alternative for a part of cement. In order to investigate the effect of different types of sulfates, concrete was placed within four saturation environments containing iron, magnesium, sodium, and calcium sulfates and the control saturation sample was made in limewater to compare all the designs. The samples were evaluated using compressive strength test and ultrasonic test at the ages of 7, 14, 28, 60, 180, and 360 days. The results showed the concrete containing micro and nano silica had maximum strength against sulfate attacks and the devastating effects of magnesium, sodium, and calcium sulfates and low effect of iron sulfate were respectively demonstrated. Investigating the velocity of ultrasonic waves also showed that wave velocity increased by increasing the age from 180 to 360 days and increasing the formation of Ettringite, a destructive substance, in concrete. The highest effect of increased velocity was observed by increasing Ettringite in the calcium sulfate samples.  

کلیدواژه ها [English]

Pozzolan Concrete, Ettringite, Concrete Durability, Sulfate, Ultrason

 

مانیتورینگ سلامت سازه‌های بتنی با استفاده از شبکه‌های حسگر بی‌سیم

مقاله 10، دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-149   اصل مقاله (1821 K)

نوع مقاله: یادداشت پژوهشی

نویسندگان

سامان شورابی ثانی 1؛ منا کلاته عربی2؛ علی اکبر خزاعی2

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه حکیم سبزواری

2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک، دانشکده‌ی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی

چکیده

در این پژوهش یک سیستم نظارت بر سلامت سازه‌های  بتنی با استفاده از شبکه های حس گر بی سیم معرفی و پیاده‌سازی می‌گردد. هدف اصلی در این پژوهش ارائه ی یک سیستم برای اندازه‌گیری دو پارامتر دما و رطوبت در داخل سازه‌های بتنی- بویژه در مواقع بتن ریزی با حجم زیاد- با کمترین هزینه طراحی و پیاده سازی و کمترین  هزینه ونیاز به عملیات نگهداری و تعمیرات و با بیشترین طول عمر مفید در هنگام قرارگیری در داخل یا مجاورت بتن و عوامل مخرب مشابه در سازه ها ی بتنی است. عمده تمرکز این پژوهش  بر دوره‌های اولیه‌ی شکل‌‌گیری و تشکیل یافتن بتن است. در این پژوهش برای نیل به هدف مذکور چهار تکنولوژی مختلف مورد ارزیابی عملی قرار می گیرد. اولین روش عبارت است از استفاده از ترمیستور با ضریب حرارتی منفی و IRIS mote در قالب توپولوژی شبکه‌ی IEEE 802.15.4. نتایج نشان می‌دهد که اندازه‌گیری این سنسور در حدود 5 °C بین مقادیر واقعی و مقادیر اندازه‌گیری شده از خود انحراف معیار استاندارد بروز می‌دهد. روش دوم از یک سنسور SHT15 (دما و رطوبت) به همراه میکروکنترلر PIC16F4680 و یا برد آردینهو استفاده می‌کند. روش سوم شامل استفاده از سنسور SHT21S (دما و رطوبت) به همراه برد کاربردی eZ430-RF2500 با پردازنده‌ی MSP430 می‌باشد. در این حالت قرائت مقادیر دما در طول 16 ساعت اولیه به خوبی انجام می گیرد در حالی که مقادیر رطوبت برای 24 ساعت اول آزمایش به خوبی اندازه‌گیری و ثبت گردیدند. با وجود این‌که مقادیر اندازه‌گیری شده برای سنسورهای SHT15 و SHT21S مطابقت خوبی دارند، هر دو سنسور بعد از گذشت مدت زمان مشخصی از کار ایستادند که نشان دهنده‌ی رابطه‌ی معکوس بین طول عمر سنسور و شدت قلیایی بودن محیط بتن است و بطور ضمنی لزوم ایجاد پوشش برای سنسور های مذکور را برای کاربرد در داخل بتن متذکر می شود. در روش چهارم از هر دو سنسور SHT15 و SHT21S بصورت محافظت شده برای مانیتورینگ درازمدت استفاده گردید. از آن‌جا که در مورد اخیر دو سنسور SHT15 و SHT21S  با وجودتحت تأثیر قرار گرفتن بواسطه ی محیط قلیایی بتن، موفق  به اندازه‌گیری به مدت نزدیک به دو ماه گردیدند، امکان نظارت بلادرنگ و پیوسته با کمک سنسورهای ویژه در قالب شبکه‌های حس‌گر بی‌سیم با حداقل قیمت تمام شده محقق می‌گردد.

کلیدواژه ها

شبکه‌های حس‌گر بی‌سیم؛ نظارت بر سلامت سازه؛ بتن؛ سنسور؛ دما؛ رطوبت

عنوان مقاله [English]

Health Monitoring Of Concrete Structures Using Wireless sensor networks

نویسندگان [English]

Saman Shoorabi Sani1؛ Mona Kalate Arabi2؛ Ali Akbar Khazae2

1Faculty of Electrical and Computer Engineering, Hakim Sabzevari University, Iran

2Faculty of Electrical and Computer Engineering, Islamic Azad University of Neyshabur, Science and Research Branch, Iran

چکیده [English]

This paper presents the development of an automatic wireless sensor monitoring system for civil engineering structures. The objective is to provide a solution to measure both temperature and humidity inside a concrete structure. The research has been focused in the early age and curing phase period. Four solutions have been addressed. The first one involves the use of a negative temperature coefficient (NTC) thermistor and an IRIS mote allowing for the creation of an IEEE 802.15.4 network. However, the results have shown that the sensor measurements present a 5 C standard deviation between the actual and the experimental values. The second one considers the use of the SHT15 (humidity/temperature) sensor, together with the PIC18F4680 microcontroller or the Arduino platform. The third solution involves the use of the SHT21S (humidity/temperature) sensor and the eZ430-RF2500 wireless development tool platform for the MSP430 microcontroller. In this case, the temperature readings were successfully performed for the first 16 h, while the humidity values were successfully obtained for the first 24 h of the experiment. Although the set of measured values is very promising for the SHT15 and SHT21S sensors, both sensors have stopped working after some time, showing that direct contact between the sensor and the concrete alkaline environment causes its breakdown. Finally, the fourth solution considers both the SHT15 and SHT21S sensors completely shielded allowing for the creation of a long-term solution. As, the SHT15 and SHT12S sensors have not been affected by the alkaline environment for more than two months of operation, enabling real-time and continuous monitoring with almost non-intrusive tiny devices, the potential of applying the proposed inexpensive wireless sensor network approach is verified.

کلیدواژه ها [English]

Wireless sensor networks, Structural health monitoring, concrete, Sensor, temperature, Humidity

 

 

بررسی آزمایشگاهی روش‌های تسریع یافته الکتریکی سنجش نفوذپذیری کلریدی بتن‌

مقاله 1، دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 5-15   اصل مقاله (399 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

امیررضا پیلوار 1؛ علی اکبر رمضانیانپور2؛ حسین رجایی3

1دکتری عمران-مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تاکنون روش‌های تسریع یافته مختلفی جهت تعیین مقاومت بتن در مقابل نفوذ یون­های کلرید، ارائه شده است. رویکرد غالب در این روش­ها، استفاده از شاخص­های الکتریکی می­باشد. در این تحقیق عملکرد چهار روش تسریع یافته ارزیابی بتن در مقابل نفوذ یون‌های کلرید شامل روش‌های RCPT، مهاجرت تسریع یافته الکتریکی (RCMT)، مقاومت الکتریکی سطحی (SR) و روش ارائه شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (MRCPT) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از دوده‌سیلیس به‌عنوان ماده جای­گزین سیمان به میزان 5/7 و 15 درصد استفاده شده است. نتایج چهار روش، کاهش قابل توجهی در نفوذپذیری کلریدی نمونه‌های بتن حاوی دوده‌سیلیس نسبت به طرح‌های کنترل نشان دادند. دو روش RCPT و SR، بهبود عملکرد را بیش از حد واقع نشان می‌دهند. این بهبود در نتایج روش RCMT تا حدودی تعدیل می‌یابد اما روش MRCPT کمترین تأثیر را از جایگزینی دوده‌سیلیس از خود نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده، تغییرات رسانایی مایع منفذی بر نتایج آزمایش‌های RCPT و SR بسیار تأثیرگذار می‌باشد و روش MRCPT کمترین تأثیر را از تغییرات رسانایی مایع منفذی دارد.

کلیدواژه ها

بتن؛ نفوذ یون‌های کلرید؛ رسانایی؛ مقاومت الکتریکی؛ مایع منفذی

عنوان مقاله [English]

Experimental Assessment of Electrically Accelerated Chloride Permeability Tests for Concrete

نویسندگان [English]

A. Pilvar1؛ A.A. Ramezanianpour2؛ H. Rajaie3

1Ph.D., Department of Civil & Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran

2Professor, Department of Civil & Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran

3Assistant Professor, Concrete Technology and Durability Research Center, Amirkabir University of Technology, Tehran

چکیده [English]

The present study is an exploratory research that appraise and compare the performance of four rapid tests for assessing the chloride penetration of concrete; RCPT, RCMT, SR and MRCPT. Due to the concern raised by some scholars about the effect that the conductivity of the pore solution impinges upon the results on some of these rapid tests, Silica fume was used as Supplementary cementitious material in portions of 7.5% and 15%. All four methods exhibited substantial decrease in the chloride permeability of the concrete samples with silica fume as compared to control samples, at the age of 28 days. The increase in performance caused by Silica fume usage was significant for RCPT and SR methods, moderate for RCMT and marginal for MRCPT. The results show that the variation in the conductivity of the pore solution significantly alters the results of SR and RCPT tests, and marginally alters those of MRCPT.

کلیدواژه ها [English]

concrete, Chloride Permeability, Conductivity, Resistivity, Pore solution

 

 

ارائه محدوده باریک برای تعیین نسبت های اختلاط بتن خود تراکم بر اساس بهینه سازی چند معیاره

مقاله 2، دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 17-27   اصل مقاله (932 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مصطفی خانزادی1؛ ساسان معتقد 2؛ علیرضا اسدیان اردکانی3

1عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران

2عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، دانشکده مهندسی، گروه عمران

3دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه شربروک، کانادا

چکیده

استفاده از بتن خود متراکم بدلیل مزایای فراوان در سازه­ها رو به افزایش است. درعملکرد و ایمنی اعضای سازه، خواص بتن سخت شده نقش کلیدی دارد. تعیین میزان بهینه مواد تشکیل دهنده بتن به منظور حصول همزمان بهترین مجموعه از خواص مفید انجام می­گیرد. هر چه محدوده ارائه شده برای مواد تشکیل دهنده فشرده­تر باشد، می­توان با هزینه کمتر و دقت بیشتر به خواص مورد نظر در طرح اختلاط رسید. در این مقاله بر اساس بهینه سازی چند معیاره  با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات محدوده­ای باریک برای طرح اختلاط  بتن­های خود متراکم  بر اساس نیازهای تیرهای پیش ساخته- پیش تنیده ارائه شده است. این روش با محدود نمودن بازه مواد انتخابی در محدوده بهینه دقت طرح اختلاط را افزایش و هزینه را کاهش خواهد داد.  نتایج این پژوهش کاربرد موفقیت آمیز روش بهینه سازی پارتو را در تسهیل طرح اختلاط بهینه بتن­های خود متراکم نشان می­دهد. در این صورت فرایند ارائه طرح اختلاط در مدت زمان کم ممکن خواهد شد

کلیدواژه ها

مقاومت فشاری؛ خزش؛ مدول الاستیسیته؛ بهینه پارتو؛ الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

عنوان مقاله [English]

A Narrow Band Method for Self Consolidation Concrete Mix Ratios Determination Based on Multi-Criteria Optimization

نویسندگان [English]

Mostafa Khanzadi1؛ Sasan Motaghed2؛ Alireza Asadian Ardakani3

1Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran

2Department of Engineering, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran

3Department of Civil Engineering, Sherbrooke University, Quebec, Canada

چکیده [English]

Because of the many advantages, using of self competing concrete (SCC) in structures is increasing. Construction of precast-prefabricated components, with the use of concrete has also recently been considered. Concrete properties have significant role in precast-prefabricated girders behavior. Exact prediction of these properties is the base of members analysis and design. Determine the optimum composition is the mean to obtain the best set of useful concrete properties. In this paper, SCC mix design optimization method is presented based on multi-criteria optimization using particle swarm algorithm (PSO). The results show the Successful application of Pareto optimization method in the optimization of scc mix design used in bridge girders

کلیدواژه ها [English]

compressive strength, Early age strength, Pareto optimal, Particle swarm optimization algorithm (PSO)

 

تعیین آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی کامپوزیت‌های سیمانی الیافی توانمند

مقاله 3، دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 29-42   اصل مقاله (1669 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمدحسین ثقفی1؛ هاشم شریعتمدار 2؛ علی خیرالدین3

1دانشجوی دکتری سازه، گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2دانشیار، گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

کامپوزیت­های سیمانی الیافی به‌صورت موادی مرکب با دو مؤلفه اصلی شامل الیاف و ملات تعریف می‌شوند. الیاف و ملات به سبب وجود پیوستگی با یکدیگر کار می­کنند که منجر به تشکیل یک کامپوزیت قوی می­گردد. کامپوزیت­های سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) یک نوع خاص از کامپوزیت­های سیمانی الیافی هستند که علامت مشخصه­ی آن‌ها رفتار سخت‌شوندگی کرنش درکشش پس از اولین ترک­خوردگی است. هدف از این مقاله درک بهتر رفتار سخت‌شوندگی کرنش در کامپوزیت‌های سیمانی الیافی توانمند تحت بارهای فشاری تک‌محوری، خمش چهار نقطه‌ای و برش خالص است. پارامترهای مؤثر در این پژوهش نوع الیاف و مسیر بارگذاری است. در این آزمایش‌ها از سه نوع الیاف شامل الیاف فولادی قلاب‌دار، الیاف فولادی موجدار، الیاف پلی‌پروپیلن، به‌صورت الیاف تنها و ترکیبی با میزان حجمی 5/1% در مخلوط ملات استفاده شده است. جهت دستیابی به رفتار سخت‌شوندگی کرنش قابل‌قبول نسبت‌های اختلاطی مختلفی موردبررسی قرار گرفته است و بهترین طرح اختلاط معرفی گردیده است. مسیرهای بارگذاری انتخاب‌شده شامل بارگذاری فشاری تک‌محوری، خمش چهار نقطه‌ای و برش خالص است. خصوصیات مکانیکی در فشار با استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای تعیین شده است. آزمایش‌های خمش چهار نقطه‌ای بر روی نمونه‌های منشوری بدون شکاف و آزمون‌های برش مستقیم بر روی نمونه‌های شکاف دار (جهت کاهش سطح مقطع با گسیختگی اجباری) انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش‌ها، جهت ارزیابی تأثیر نوع الیاف، بر طاقت خمشی، برشی و شکل‌پذیری در فشار مورد آنالیز بیشتر قرارگرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که خصوصیات مکانیکی HPFRCC، افزایش قابل‌توجهی نسبت به بتن معمولی در آن‌ها ایجاد می‌گردد. استفاده از HPFRCC با توجه به عملکرد مناسب در فشار، کشش و برش می‌تواند به‌عنوان راهکاری به‌منظور جلوگیری از تراکم آرماتور، کاهش میزان زیاد آرماتورهای عرضی در اتصالات تیر به ستون و افزایش ظرفیت برشی و شکل‌پذیری اعضا باشد.

کلیدواژه ها

کامپوزیت‌های سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC)؛ سخت‌شوندگی کرنش؛ ضریب طاقت خمشی؛ ضریب طاقت برشی

عنوان مقاله [English]

Experimental Evaluation of Mechanical Properties of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites

نویسندگان [English]

M.H Saghafi1؛ H Shariatmadar2؛ A Kheyroddin3

1PHD Student of Structural Engineering, Faculty of Eng., Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

2Associate Prof., Civil Eng. Dept., Faculty of Eng., Ferdowsi University of Mashhad, Iran

3Professor, Civil Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

High Performance Fiber Reinforced Cementitious composites (HPFRCCs) are basically integrated with two main components including fiber and mortar. These two ingredients are interactively affected due to interfacial bonding which develop a strong composite. HPFRCCs are specific kinds of Fiber Reinforced cementitious composites which can undergo strain hardening behavior after initial cracks. In the present study, it is aimed to understand the strain hardening behavior of HPFRCCs under uniaxial compression, four-point flexural loads and pure shear. The types of fibers and loading path are the effective parameters in this study. Three types of fibers including Hooked end steel fibers, wavy steel fibers and Poly propylene fibers have been solely used or compounded 1.5% by volume of fibers in mortar mixtures. Different mix ratios have been evaluated to achieve the acceptable strain hardening behavior and the best mix ratio has been introduced. Uniaxial compression, four-point flexural loads and pure shear have been chosen as loading paths. The four-point flexural tests on splitless prisms and direct shear tests on split specimens (to decrease the non-optional failure cross section) have been applied. The test results have been more evaluated to assess the effects of types of fibers on shear and flexural toughness and ductility under compression. It is revealed that the mechanical properties of HPFRCCs have been considerably enhanced rather than normal concretes. HPFRCCs can be applied as an appropriate technique to restrain the reinforcement congestion, decrease the high value of transverse reinforcements at beam-column joints and also improve the shear capacity and ductility of the members.

کلیدواژه ها [English]

HPFRCC, Strain hardening, Flexural Toughness Factor, Shear toughness factor

 

 

به‌کارگیری زباله زغال سنگ در ساخت بتن و بررسی مقاومت فشاری

مقاله 4، دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 43-53   اصل مقاله (994 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرتضی نقی پور 1؛ مهدی تازیکه2؛ باقر حسینیان3

1استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2کارشناسی ارشد مهندسی سازه، موسسه آموزش عالی طبری بابل

3استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

با توجه به منابع زیاد زباله زغال سنگ و اثرات مخرب آن بر محیط زیست و طبیعت ، ارائه راهکارهای مهندسی جهت بهره برداری از این زباله‌ها در ساخت بتن، می‌تواند اثر بسیار زیادی در استفاده از این زباله‌ها و به دنبال آن کاهش خطرات زیست محیطی ناشی از دپوی این زباله‌ها در طبیعت شود. در مقاله حاضر از زباله زغال سنگ جیگ و فلوتاسیون، که از اطراف کارخانه زغال شویی البرز مرکزی در شهرستان زیراب استان مازندران بدست آمده است، به عنوان جایگزین بخشی از سیمان و ریزدانه مصرفی جهت ساخت بتن با مقاومت های فشاری هدف 20 و31 مگاپاسکال استفاده شده است و سپس تاثیر درصدهای مختلف این جایگزینی بر خواص مقاومت فشاری بتن های حاصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس نتایج مقاومت‌های فشاری بدست آمده، بهترین درصد جایگزینی ماسه مصرفی با ریزدانه زباله زغال سنگ جیگ ، 10% و بهترین درصد جایگزینی سیمان مصرفی با پودر زباله زغال سنگ جیگ و فلوتاسیون ، 5% برای نمونه‌های با سن 28 روزه حاصل شده است.

کلیدواژه ها

زباله زغال سنگ جیگ و فلوتاسیون؛ بتن؛ مقاومت فشاری

عنوان مقاله [English]

The Use of Coal Waste in Concrete Construction & Survey of Compressive Strength

نویسندگان [English]

M. Naghipour1؛ M. Tazikeh2؛ B. Hoseinian3

1Professor, Department of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology

2M.Sc. in Structural Engineering, Babol Tabari Institution of higher education

3Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology

چکیده [English]

With respect of a lot of resources of coal waste and its destructive impacts on environment & nature, presentation of engineering solutions for apply of this waste in concrete construction can have great impact on use of these coal wastes & subsequently, the decrease of environmental risks due to coal waste depot in nature. In this article from jig and flotation coal waste that is obtained around of the central Alborz markazi coal washing Factory in Zirab city of Mazandaran province, it use in concrete as substitution a part of cement and fine aggregate with two different resistance (20&31 MPa). Afterwards, the impact on various percentages of this substitution is reviewed on compressive strength properties of concrete. Base on gained compressive strength results, the best substitution percentage of used sand with fine aggregate of jig coal waste is 10% & the best substitution percentage of used cement with the powder of jig and flotation coal waste is 5% for the sample with 28 days age. 

کلیدواژه ها [English]

jig and flotation coal waste, concrete, compressive strength

 

 

استفاده از مدل‌های مبتنی بر شبکه عصبی در تعیین ضریب نفوذ یون کلراید در بتن های سبک

مقاله 5، دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 55-63   اصل مقاله (900 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

علی دلنواز

استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

بتن سبک از جمله مواد جدیدی می­باشد که در سالیان اخیر به خاطر مزایای عملی استفاده از آن، به عنوان یکی از مصالح سازه­ای مهم شناخته شده و تقاضا برای استفاده از آن در حال افزایش است. در این تحقیق  اثر میکروسیلیس بر دوام بتن سبک و میزان نفوذپذیری آنها در مقابل یون کلرید بررسی شده است. به این منظور پارامترهای اساسی در طرح اختلاط بتن مانند نسبت آب به سیمان و همچنین درصد میکروسیلیس به عنوان پارامترهای اصلی تعیین گردیده­اند و اثر آن بر مقاومت فشاری، دوام و ضریب نفوذپذیری یون کلراید در بتن مورد بررسی قرار گرفته و در انتها یک مدل مبتنی بر شبکه عصبی برای تعیین ضریب نفوذ کلراید در بتن ارائه شده است.

کلیدواژه ها

بتن سبک؛ میکرو سیلیس؛ کلرید؛ ضریب نفوذپذیری

عنوان مقاله [English]

Determination of Chloride Diffusion Coefficient in Light Weight Concrete based on Artificial Neural Network

نویسندگان [English]

A. Delnavaz

Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University ,Qazvin, Iran

چکیده [English]

Light weight concrete, because of its practical benefits, is known as one of the most important structural materials in recent years. However, due to the high porosity of aggregates in the concrete, permeability models, specifications for durability and compressive strength of light weight concrete is different with ordinary concrete. In this article the effects of silica fume on the properties and durability of light weight concrete against chloride ion permeability is investigated. For this purpose, the basic parameters such as the ratio of water to cement in the concrete mix design and percentage of silica fume as the main parameters were analyzed And its effect on compressive strength, durability and permeability of chloride ion in lightweight concrete was studied. According to the chloride ion concentrations at various depths in concrete, the chloride penetration coefficient for concrete was determined according to the Fick's second law. Finally, a neural network based model for determining chloride penetration in concrete is presented.

کلیدواژه ها [English]

Lightweight Concrete, Silica Fume, Chloride Permeability

 

 

تحلیل عددی و آزمایشگاهی تیرهای I- شکل سراسری پس‌کشیده (بدون پیوستگی) مقاوم‌سازی شده با الیاف CFRP دارای اَبَر بتن خودتراکم

مقاله 6، دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 65-77   اصل مقاله (1506 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمد مقصودی1؛ علی اکبر مقصودی 2؛ سعید شجاعی3

1دانشجوی دکتری سازه بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پیش­تنیدگی اعضای بتنی، بمنظور غلبه بر ضعف ذاتی کششی بتن و با هدف به کارگیری کل ظرفیت فشاری بتن و بهبود شرایط بهره­برداری سازه معرفی شد. در چنین سازه­هایی، نیاز به بتن‌های با مقاومت بالاتر نسبت به سازه­های بتن­آرمه، بدلیل افت کمتر نیروی پیش­تنیدگی، تشخیص داده شده است. تحقیقات بسیار اندکی در مورد کاربرد اَبَربتن­های خودتراکم (مقاومت فشاری بیش از 80 مگاپاسکال)، در چنین اعضایی در اختیار است. در تحقیق حاضر روش­های مدل­سازی عددی اجزا  محدود، شامل فنر و فرمول­بندی تماس در اعضای  پس­کشیده با کابل بدون پیوستگی، مورد بررسی قرار گرفت. سپس در مقیاس واقعی، تیر I- شکل پس­کشیده، دو دهانه با یک عدد کابل بدون پیوستگی و خروج از مرکزیت متغیر دارای اَبَربتن خودتراکم مقاوم‌سازی شده با الیاف CFRP در دو ناحیه ممان منفی و مثبت، ساخته و در حین آزمایش بارگذاری، بکمک انواع حسگرهای نصب شده بر آن، پایش شد. مقایسه نتایج مدل­سازی عددی به روش فرمول­بندی تماس و پایش تیر مزبور برای الگوی ترک­خوردگی و انواع شکل­پذیری­ها (که در نواحی زلزله خیز حائز اهمیت است)، مورد ارزیابی قرار گرفته و این نتایج حاصل شد: با استفاده از مدل­سازی انجام شده و با مش بندی بهینه بدست آمده، آنالیز حساسیت نسبت به زاویه اتساعانجام گرفت که زاویه اتساع 36 درجه بهترین تطابق را برای نتایج عددی و آزمایشگاهی تیر مزبور، بدست داد. علیرغم عدم پیوستگی تاندون در طول دو دهانه تیر مقاوم‌سازی شده، الگوی ترک­خوردگی آزمایشگاهی و عددی در مراحل مختلف بار­گذاری تا مرحله تخریب عضو، از تطابق بسیار مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه ها

پایش؛ تیر سراسری پس کشیده؛ اَبَربتن‌ خودتراکم؛ مقاوم‌سازی؛ اجزاء محدود

عنوان مقاله [English]

Numerical and Experimental Analysis of CFRP Strengthened Unbonded Post-tensioned Indeterminate I-Beams Consisting UHSSCC

نویسندگان [English]

M. Maghsoudi1؛ A.A. Maghsoudi2؛ S. Shojaee3

1Ph.D. Student, Civil Eng. Dept., Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2Prof., Civil Eng. Dept., Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3Associate Prof., Civil Eng. Dept., Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

The prestressed concrete was first introduced to predominance the concrete tension weakness and use the concrete compressive capacity to improve the serviceability state of such members. In these members the need of utilization of concrete with higher strength due to their lower prestressed losses have been recognized. There are very little investigations on prestressed members consisting of ultra high strngthed concrete, UHSC (concret with a compressive strength higher than 80MPa). This has led to concrete constructions with posttensioned ultra-high strength self-consolidating concrete, UHSSCC, which is relatively new category of concrete. Over the last two decades, numerous studies (experimentally and theoretically) have been conducted on the behavior of simply-supported and continuous reinforced concrete (RC) beams, that were strengthened with fiber reinforced polymer (FRP) composites. This paper investigates the finite element methods for modeling the unbounded posttensioned concrete beams. This objective is achieved by conducting flexural testing of unbonded post-tensioned UHSSCC continuous (full scale) I-beam strengthened by carbon fiber reinforced polymer, CFRP sheets in sagging and hogging regions. The numerical results was compared with experimental results in terms of crack pattern and different ductility indexes (which are significant is seismic zones) and the following results were drawn: Considering the optimized mesh density and the sensitivity analysis to dilation angle, a dilation angle of 36 yielded the best results comparing the numerical and experimental results.  Despite the the application of unbounded  tendon along the two span of the beam, the numerical and experimental crack pattern at different load steps were reasonably matched.

کلیدواژه ها [English]

Monitored, Unbounded post-tensioned tendone, strengthened, Finite element, UHSSCC

 

 

بررسی عملکرد لرزه ای قاب خمشی بتنی با مهاربند فلزی تحت زلزله های دور و نزدیک گسل

مقاله 7، دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 79-95   اصل مقاله (1212 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ریحانه اسکندری ؛ داود وفائی ملامحمود؛ حمید شهرآبادی

مربی گروه مهندسی عمران، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

در این تحقیق عملکرد لرزه­ای سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی با دو نوع مهاربند همگرای ویژه و مهاربند کمانش ناپذیر تحت زلزله­های حوزه دور و نزدیک گسل مورد مطالعه قرار گفته است. برای این منظور قابهای 4، 8، 12 و 16 طبقه برای منطقه با خطر لرزه­خیزی خیلی شدید بر اساس روش آئین­نامه­ای طراحی شده و تحت تحلیل های غیرخطی قرارگرفتند. جهت در نظر گرفتن خصوصیات مختلف زلزله­های نزدیک گسل، 10 رکورد با خصوصیت رو به پارگی گسل و 10 رکورد باخصوصیت حرکت پرتابی انتخاب و نتایج با مشاهدات حاصل از 10 رکورد حوزه دور  مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که روش طراحی بکار گرفته شده مناسب بوده و هر دو سیستم خمشی مهاربندی عملکرد قابل قبولی داشتند. برای هر دو سیستم دوگانه زلزله­های حوزه نزدیک، بخصوص با خصوصیت رو به پارگی گسل، خطرناکتر بوده و برخی از رکوردهای این حوزه تغییرمکان­های نسبتاً شدیدی در سازه­ها ایجاد می­کردند. با توجه به میانگین نتایج، برای قاب کوتاه مرتبه سیستم خمشی با مهاربندی همگرای ویژه عملکرد نسبتاً بهتری داشت، در حالیکه  برای قابهای متوسط و بلند مرتبه عملکرد مطلوبتر مربوط به سیستم خمشی با مهاربندی کمانش ناپذیر بود.

کلیدواژه ها

سیستم دوگانه؛ قاب خمشی بتنی؛ مهاربند فلزی؛ زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

عنوان مقاله [English]

Seismic Performance of Reinforced Concrete Braced Frames under Far- and Near-Fault Earthquakes

نویسندگان [English]

Reyhaneh Eskandari؛ Davoud Vafaei؛ Hamid Shahrabadi

Lecturer, Department of Civil Engineering, Chabahar Maritime University

چکیده [English]

In this study, the seismic performance of reinforced concrete (RC) frames equipped with two different kinds of braces, i.e. special concentric braces (SCB) and buckling restrained braces (BRB), was investigated. Eight frames with various numbers of stories (four-, eight-, 12- and 16-story for each dual system) were designed on the basis of a code-design method for a high risk seismic zone. Nonlinear static and dynamic analyses of the frames have been performed using OpenSees software. To consider different ground motion characteristics, an array of time-series from ordinary far-fault records to near-fault motions with forward-directivity and fling-step effects was employed. Results from the analytical study indicate that the utilized design method for both dual systems was reasonable and the mean maximum drift of the frames under all ground motion sets were in acceptable range. Near-fault motions, especially records with forward-directivity effects, imposed higher demands than far-faults. For low-rise frames structural system of RC-SCBshowed better performance than RC-BRB, while better performance of the other frames were shown for RC-BRB system.

کلیدواژه ها [English]

Reinforced concrete, Steel braces, Dual system, Far- and Near-fault records

 

 

مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پل‌های یکپارچه تحت بار جانبی

مقاله 8، دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 97-110   اصل مقاله (1717 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

سید سعید میررضائی1؛ مجید برقیان 2؛ حسین غفارزاده2؛ مسعود فرزام3

1دانشجوی دکتری سازه دانشکدة عمران دانشگاه تبریز

2دانشیار گروه سازه دانشکدة عمران دانشگاه تبریز

3استادیار گروه سازه دانشکدة عمران دانشگاه تبریز

چکیده

پل­های یکپارچه پل­های بدون درزی هستند که دارای شالوده انعطاف­پذیر با یک ردیف شمع فلزی می­باشند. از مهم­ترین عوامل در تعیین حداکثر طول پل یکپارچه، ظرفیت حرکت جانبی شمع­ها در برابر بارهای جانبی ناشی از تغییرات دمایی و نظایر آن می­باشد. با افزایش ظرفیت حرکت جانبی شمع­ها، می­توان پل­های طویل­تری را ساخت. نحوه اتصال شمع به کوله در ظرفیت حرکت جانبی شمع مؤثر می­باشد. میزان طول دفن­شدگی شمع در داخل کوله، نقش مهمی در مقاومت اتصال دارد. در این مقاله رابطه­ای جهت یافتن طول گیرایی شمع در داخل کوله بر اساس مقاومت خمشی شمع ارائه شده­است. برای ارزیابی کارآیی این روش، دو نمونه آزمایشگاهی با طول­های دفن­شدگی مختلف ساخته شدند. نتایج حاصله از بارگذاری جانبی شمع­ها به همراه مطالعه عددی نشان داد که با افزایش طول دفن شدگی از مقدار کمتر به مقدار بیشتر از رابطه پیشنهادی، ظرفیت خمشی اتصال را تا دو برابر افزایش داد.

کلیدواژه ها

پلهای یکپارچه؛ ظرفیت حرکت جانبی شمع؛ اتصال شمع فلزی به کوله بتن آرمه؛ مقاومت خمشی شمع فلزی؛ طول دفن شدگی شمع

عنوان مقاله [English]

Analytical and Experimental Studies of Steel H-Pile Connection to the Integral Bridge Abutments under Lateral Loads

نویسندگان [English]

Seyed Saeed Mirrezaei1؛ Majid Barghian2؛ Hosein Ghaffarzadeh2؛ Masoud Farzam3

1Ph.D. Student at the University of Tabriz, Faculty of Civil Engineering

2Associate Professor at the University of Tabriz, Faculty of Civil Engineering

3Assistant Professor at the University of Tabriz, Faculty of Civil Engineering

چکیده [English]

Integral bridges are jointless bridges that typically are constructed with flexible foundations which include one row of steel H piles. Because the main criterion limiting the length of integral bridges is the lateral displacement capacity of their supporting piles, longer integral bridges can be built by increasing that capacity. Detailing and the embedded length of pile inside the abutment of the bridges have a key role to provide shear and flexural resistance of pile - abutment connections. In this paper, first, a theoretical method was developed by authors to calculate the required embedded length of the pile, based on the plastic moment of the steel pile. Then, to evaluate the efficiency of proposed theoretical method, two specimens of pile-abutment connections were constructed with different embedded lengths of pile inside the abutment. The results of the experiment in conjunction with numerical and analytical studies showed that by increasing the embedded length less than the proposed method to the value of more than the proposed method increased the flexural capacity of the joint up to 100%.

کلیدواژه ها [English]

Integral Bridge, Steel Pile-Abutment Connection, Flexural Strength of Steel Pile, Embedded Length of Pile

 

 

بررسی کاربرد الیاف فلزی تولید داخل در بتن‌های ویژه الیاف فلزی و تأثیر آن بر پارامترهای نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن

مقاله 9، دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 111-121   اصل مقاله (1606 K)

نوع مقاله: یادداشت پژوهشی

نویسندگان

احمدرضا گلستان1؛ علیرضا حاجیانی بوشهریان 2

1کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

2عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد سلامی شیراز

چکیده

    الیاففلزی دارایمدولالاستیسیتهوکرنششکستبالاییبودهکهباتوجهبهقابلیتشکلپذیریمناسبومقاومتکششیبالاازمناسب‌ترینواقتصادی‌ترین نوعالیافبهحسابمی‌آید. همچنین نفوذموادبهشکلسیالبه داخلبتنسختشدهاثرنامطلوبیبردوامبتنخواهدداشت.مقدارنفوذ،بستگیبهمیزاننفوذ‌پذیریبتنسختشدهدارد. اصولاً در اجرای مخازن و سدهای بتنی، پارامتر مقاومت و نفوذپذیری بتن در مقابل آب، بسیار مهم می‌باشد و استفاده از بتن‌های خاص در این‌گونه پروژه‌ها رایج می‌باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است که رفتار بتن‌های الیاف فلزی در برابر نفوذپذیری آب در بتن و مقاومت فشاری آن را با تغییر در درصدهای الیاف فلزی و مقدار مصالح درشت‌دانه، بررسی نموده و در نهایت، طرح اختلاط مناسبی ارائه گردد. برای این منظور، 4 طرح اختلاط بر مبنای مقاومت فشاری 40 مگاپاسکال و 42/0 = W/C و بزرگترین درشت‌دانه­ی مصالح سنگی که به ‌ترتیب 19، 5/12، 5/9 و 75/4 میلی‌متر بودند، طراحی شدند و سپس جهت بهبود خواص بتن، درصد توصیه شده‌ای از میکروسیلیس و فوق روان‌کننده اضافه گردید. هر طرح اختلاط نیز شامل الیاف فلزی با درصدهای حجمی صفر و 3/0، 6/0، 9/0 و 2/1 از حجم بتن می­باشد. در ادامه مقاومت فشاری آزمونه­های مکعبی شاهد و الیافی در سنین مورد نظر 7 و 28 روزه توسط دستگاه بتن‌شکن تعیین و ثبت شد. همچنین آزمونه‌های استوانه‌ای شاهد و الیافی نیز در سن 28 روزه توسط دستگاه تست نفوذپذیری، آزمایش گردیدند. نتایج آزمایش­ها حاکی از آن بودند که کاربرد الیاف فلزی در درصدهای پایین (3/0 و 6/0)، تأثیر چندانی بر مقاومت فشاری نمونه‌ها ندارد، اما در درصدهای بالای الیاف فلزی (9/0 و 2/1)، مقاومت فشاری نمونه‌ها نیز افزایش می‌یابد. همچنین در تمامی موارد نفوذپذیری بتن الیاف فلزی در مقایسه با بتن معمولی کمتر است، بطوریکه در اکثر طرح اختلاطها با افزایش درصد الیاف فلزی، و کاهش اندازه­ سنگدانه­ی شن، ضریب نفوذپذیری کاهش مییابد. در نهایت با توجه به بررسی نتایج، بتن الیاف فلزی با بزرگترین  سنگدانه­ی شنی 5/9 میلی‌متر و درصد الیاف 2/1، به عنوان برترین طرح اختلاط معرفی شد.

کلیدواژه ها

مقاومت فشاری؛ نفوذپذیری؛ الیاف فولادی؛ میکروسیلیس؛ فوق روان‌کننده

عنوان مقاله [English]

Investigation the Application of the Steel Fiber in Special Steel Fiber Concrete and its Effect on Concrete Permeability and Compression Strength Parameters

نویسندگان [English]

Ahmadreza Golestan1؛ Alireza Hajiani Boushehrian2

1M.Sc. in Earthquake Enginering, Boushehr Islamic Azad University

2Assistant Professor, Civil Engineering Department, Shiraz Islamic Azad University

چکیده [English]

Steel fibers have high elasticity modulus and failure strain. According to their deformability and high tensile strength, these products are considered as one of the most suitable and economic types of fibers. Additionally, seeping the fluid materials into the hardened concrete has an unfavorable effect on the concrete endurance. The amount of seepage depends on the permeability rate of hardened concrete. Essentially, in construction of the concrete tanks and dams, compression strength and permeability parameters of concrete against water is very important and it is so common to use the special concretes in these types of projects. Therefore, in the present study it has been tried to investigate the behavior of steel fibers concrete against permeability and its compression strength with a change in percentages of steel fibers. The effects of maximum coarse aggregate size on the compression strength and concrete permeability have also been studies. To achieve this goal, 4 mixing plans were designed based on the compression strength 40 MPa, water to cement ratio (W/C) equal to 0.42, the maximum coarse aggregate were respectively 19, 12.5, 9.5, 4.75 and then a suggested percentage of micro-silica and super-plasticizer was added in order to enhance the concrete properties. Each mixing design also includes steel fibers with volumetric percentages 0, 0.3, 0.6, 0.9 and 1.2 of the concrete. In the next step, compression strength of fiber cubic samples in considered ages of 7 and 28 days were determined and registered by the concrete- compression test apparatus. Meanwhile, the fiber cylindrical specimens in age of 28 days were also tested by the permeability tests apparatus. Results of these experiments showed that applying the metal fibers in low percentages (0.3 and 0.6), does not have considerable effect on the compression strength of samples, but in high percentages of metal fibers (0.9 and 1.2), compression strength of samples also increases. Additionally, in all cases, the concrete permeability of metal fibers is less than the ordinary concrete, so that in most designs, as steel fiber percentage increases and size of gravel aggregate decreases, the permeability coefficient tends to reduce. Finally, based on the experimental results, steel fiber concrete with the maximum gravel aggregate (9.5 mm) and the percentage fiber equal to 1.2 was introduced as the best mixing design

کلیدواژه ها [English]

Compression Strength, Permeability, Fiber Steel, Micro-silica, Super-plasticizer

 

بررسی کیفیت بتن سیمان سفید تهیه شده با پساب بهداشتی تصفیه خانه فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت سیمان سفید نی ریز)

مقاله 10، دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 123-130   اصل مقاله (333 K)

نوع مقاله: یادداشت پژوهشی

نویسندگان

الهام اسراری 1؛ فیروز شجاع پور2

1دانشیار، گروه فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور

2کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پساب حاصل ازتصفیه فاضلاب واستفاده مجدد از آن، به عنوان یکی ازمسائل مهم در طرح های جمع آوری وتصفیه فاضلاب صنعتی می­باشد. در این تحقیق از فاضلاب شهری حاصل از حوضچه های ته نشینی اول، حوضچه ته نشینی دوم، فیلتر شنی و حوضچه خروجی نهایی بعد از تصفیه(به عنوان آب اختلاط بتن) در تهیه قالب های منشوری116*40*40 استفاده گردید. سپس مقاومت خمشی وفشاری 3، 7 و28 روزه نمونه ها با بتن تهیه شده ازآب آشامیدنی مقایسه گردید. درتمام آزمایش ها طرح اختلاط بتن یکسان است و تنها کیفیت آب اختلاط متغیر است. نتایج نشان می دهد که اثر ناخالصی های پساب درمقاومت خمشی و فشاری 7 و 28 روزه محسوس است .در صورتی که ناخالصی های پساب روی مقاومت خمشی 3 روزه تاثیر چندانی ندارد. مقاومتهای اندازه گیری شده،  بالاتر از بتن تهیه شده با آب آشامیدنی است. با توجه به نتایج ، استفاده از پساب تصفیه شده صنایع برای تهیه بتن سیمان سفید توصیه می گردد.

کلیدواژه ها

بتن؛ پساب تصفیه شده؛ سیمان سفید؛ مقاومت فشاری؛ مقاومت خمشی

عنوان مقاله [English]

Study of White Cement Quality Produced by Sanitary Wastewater from Wastewater Treatment (Case study: White Cement Factory of Neyriz)

نویسندگان [English]

Elham Asrari1؛ Firooz Shoja Pour2

1Department of Civil Engineering, Payame Noor University, P.O. Box. 19395-3697, Tehran, I.R of Iran

2Department of Environmental Engineering, Estahban Branch, Islamic Azad University, Estahban, I.R of Iran

چکیده [English]

Disposal of effluent from wastewater treatment and reuse it is, one of the important issues in the collection and wastewater treatment industry. In this study, white cement has been produced by wastewater after treatment. For this purpose, wastewater has been gathered from first settling; second settling tank, sandy filter and final wastewater effluent. Actually, 116*40*40 mm rhomb models have been made. The wastewater has been used as mixing water. Bending strength compression 3, 7 and 28 days has been measured. In all experiments except quality of mixing water, other conditions were constant and the same. Therefore using wastewater on bending strength of 3 day has not effect. Actually, effect of impurities in the waste water and resistance to bending and compression 7 and 28 days were more tangible than 3 days bend in resistance. Actually, using industrial treatment wastewater to prepare white cement can be recommended.

کلیدواژه ها [English]

concrete, municipal wastewater, white cement, compressive strength, bending resistance

 

 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends