. بررسی اقتصادی خرید یک دستگاه آنالیزور گازهای حاصل از احتراق دیگ های بخار

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: آرش اژدری - سپهر صدیقی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۰۲. بررسی عملکرد و میزان تلفات انرژی برج های خنک کن پالایشگاه اصفهان

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: فریبرز کریمی - رسول سلفیان - ملک ارسلان صدری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۰۳. بهینه سازی مصرف هوای فشرده در کارخانه ایران خودرو

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: مهرداد شادمان - شهرام جدید
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۰۴. بررسی میزان مصرف و شدت انرژی در صنایع کشور

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسنده: مجید نورائی پور
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۰۵. نیروگاه های حرارتی، پتانسیل بهینه سازی انرژی، آب، آلودگی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسنده: حسین وروانی فراهانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۰۶. بررسی عملکرد و میزان تلفات انرژی بویلرهای پالایشگاه اصفهان

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: رسول سلفیان - فریبرز کریمی - ملک ارسلان صدری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۰۷. صرفه جوئی در انرژی مورد نیاز خشک کن ها با استفاده از ذرات حامل انرژی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: محمدصادق حاتمی پور - داریوش مولا
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۰۸. بررسی نقش و اهمیت معادن استراتژیک زغال سنگ استان کرمان و راه کارهای بهینه سازی تولید زغال جهت تأمین منابع انرژی مورد نیاز کارخانه ذوب آهن اصفهان

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: سیدمهدی موسوی نسب - عباس قوام ابادی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۰۹. مدیریت مصرف انرژی در الکتروپمپ ها

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: عیسی فرمانی مرزنکلاته - هاشم اورعی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۱۰. تحلیل فنی و اقتصادی اثر سیستم پیش گرم کن هوا بر عملکرد کوره ۱۰۱ پالایشگاه اصفهان

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: مجتبی هراتیان - ملک ارسلان صدری
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۱۱. بررسی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت قند کشور

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: غلامرضا کبریایی طبری - کیان نجف زاده - محمدتقی زیاری - احمدرضا توکلی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۱۲. بررسی مصرف انرژی حرارتی در صنعت قند کشور

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: محمدتقی زیاری - احمدرضا توکلی - محمد باقری - غلامرضا کبریایی طبری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۱۳. بهینه سازی مصرف انرژی ترانسفورماتورهای توزیع در کارخانجات

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: ابوالفضل سلامی - شهرام جدید
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۱۴. تعیین انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: میرحسین پیمان - غلامرضا روحی - محمدرضا علیزاده
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۱۵. تجربه همکاری مراکز آموزشی، پژوهشی و صنعتی وزارت نیرو جهت تعیین اولویت های فن آوری ( در راستای بهبود انتقال و توسعه آن )

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسنده: فریده پورسلیمانیان
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۱۶. نهادینه شدن کاربرد پیل های سوختی : اهداف و موانع توسعه

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسنده: عارف محمد زاده نوین
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۱۷. تبدیل ترموشیمیایی چوب و زائدات کشاورزی به گاز ( راهبردی مناسب برای تأمین انرژی روستاها به روش غیر متمرکز )

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: مهرداد عدل - ابوالقاسم علیقارداشی - مجید صفاری نیا
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۱۸. یک مدل ماشین لباسشوئی بهینه شده با بکارگیری مواد ترموالکتریک

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: سیدناصر فرخنده - بهراد کتیراچی - مونا مرادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۱۹. بررسی کارکرد آموزش های دانشگاهی در توسعه فن آوری انرژی در ایران

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: هدایت کارگرشورکی - فاطمه پاکنژاد
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۲۰. بررسی روش های گوناگون تولید فرآورده های نفتی از گاز طبیعی از لحاظ اقتصادی و فنی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: مسعود حق شناس - لیلا ملکی - محمد خشنودی - علی میرزایی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۲۱. مدل سازی سیستم های گرمایش خورشیدی با استفاده از نرم افزار TRANSYS

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: علی کیانی فر - مرضیه ایراندوست
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۲۲. کاهش برق مورد نیاز دستگاه های تبرید ساختمان ها در ساعات اوج مصرف برق با تولید و ذخیره سازی یخ در ساعات پائین بودن مصرف برق

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: مهدی بهاری نژاد - حمزه علی فضلی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۲۳. کاربرد کامپوزیت های هادی در سیستم های نوین ذخیره سازی انرژی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: فرشاد محافظت کار - وحید حدادی اصل - محمد کاظمینی - سیداحمد موسوی فر
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۲۴. فن آوری های تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی در سطوح جاذب کلکتورهای خورشیدی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: وحید فتح اللهی - محمدرضا نجاتی - مرتضی خلجی اسدی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۲۵. تحلیل و بررسی روش های تخمین انرژی خورشیدی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: مرتضی محمدی اردهالی - نیروان قائم پناه
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۲۶. پتانسیل کاربرد سیستم های سرمایش جذبی خورشیدی در ایران

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: سیدامیرحسین زمزمیان - حسن پهلوانزاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۲۷. آثار پیشرفت تکنولوژی بر تقاضای بلندمدت انرژی در بخش کشاورزی به تفکیک حامل و نوع مصرف

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسنده: کیومرث سهیلی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۲۸. محاسبات طراحی برای توسعه یک مجموعه پیل سوختی اسید فسفریک یک کیلووات

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مباحث فناوری انرژی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی
نویسندگان: سوسن روشن ضمیر - محمدحسن ایکانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۲۹. سیستم هوشنمد موتور گازسوز

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: عبدالرضا نریمان زاده - علی مومنی - غلامرضا الماسی - نادر آل ابراهیم
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۳۰. E-Commerce مزایا و تاثیرات آن در کیفیت کالا

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: محمدرضا آبادیان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۳۱. بررسی و طراحی فرایند توپ واتر پلو

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: عباسعلی عطاییان - محمدرضا آبادیان - معصومه نصیری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۳۲. مدیریت استراتژیک تحقیق و توسعه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: حسین عباسی اسفنجانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۳۳. نوآوری چیست؟

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: عابدین واحدیان
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۳۴. مدیریت فرایند - هزینه در طرح های توسعه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: محمدرضا ابوالبشری - محمدرضا مه پیکر
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۳۵. تحلیل اثر لقی قالب بر سطوح برش در قالب های برشی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: عباس وفایی صفت - محمدرضا آقانژاد
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۳۶. تاثیر مهندسی ارزش در مهندسی کیفیت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: صدیقه اسدی نژاد - زهرا منافی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۳۷. سیاست ها، راهکارها و برنامه های اجرایی جهت گسترش تحقیق و توسعه در کشور (مطالعه موردی بیوتکنولوژی)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: بهمن ابراهیمی حسین زاده - محمد میردریکوند - حمیدرضا عبدی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۳۸. از اشتباهات رایج آماری پرهیز کنیم

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: علی اکبر برومیده
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۳۹. بررسی روشهای تنوع بخشی به منابع و افزایش اعتبارات تحقیقاتی با تاکید بر وزارت نیرو

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: اسماعیل درویشی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۴۰. بررسی فنی - اقتصادی و زیست محیطی DME به عنوان سوخت آتی در موتورهای دیزل

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: علی مومنی - نازیلا عباس زاده ناصری - امیر امام - نادر آل ابراهیم
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۴۱. تحقیقی بر توسعه روشهای فراوری غیر حرارتی به منظور حفظ کیفیت و امنیت غذایی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: سودابه عین افشار - پروین شرایعی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۴۲. بررسی آلاینده ها و کارائی موتور گازسوز و اثرات زیست محیطی آن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: مازیار رستم نژاد - علی مومنی - نادر آل ابراهیم
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۴۳. نقش مراکز تحقیق و تکنولوژی در توسعه تکنولوژی تجارب برخی کشورها

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: سیدحامد حجازیان - علی قدمیاری
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۴۴. بررسی تاثیر نظام مشارکت در بهره وری مراکز تحقیقاتی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: علیرضا علی احمدی - کامبیز قدس
تعداد صفحات: ۳۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۴۵. کاربردهای فناوری اطلاعات درتحقیق و توسعه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: ناصر مزینی - علی معظمی گودرزی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۴۶. نگرش مدیریتی به تحقیقات در صنعت سیمان و ضرورت گریز از آن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: سیف ا... گرجی - محمودرضا تاجیک
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۴۷. توجیه اقتصادی یک طرح تجارت الکترونیکی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: شیرین گرانمایه
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۴۸. مراکز رشد فناوری اطلاعات و نقش آنها در توسعه شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: اسماعیل حیدری نژاد - علی یزدیان - نسرین دسترنج ممقانی - آزاده علیدوست
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۴۹. شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) : چالشها و ابعاد

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: اسماعیل حیدری نژاد - علی یزدیان - فاطمه صف آرا - نسرین دسترنج ممقانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۵۰. نقش مراکز تحقیق و تکنولوژی در توسعه تکنولوژی تجارب برخی کشورها

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: سیدحامد حجازیان - علی قدمیاری
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۵۱. ارزیابی شاخصهای تحقیق و توسعه در صنایع استان کرمان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: مسعود ایرانمنش
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۵۲. الزامات WTO و نقش R&D در تامین آن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: رحمت ا... جان نثاری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۵۳. نقش ابزارها و تکنیکهای آماری در حل مسئله و افزایش بهره وری پروژه های تحقیقاتی شرکت فراورده های نسوز پارس

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: مجتبی جوانبخت - مسعود نجفی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۵۴. جایگاه تحقیقات الکترونیکی در بازاریابی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: هومن جاویدان نژاد - مجید کیانپور
تعداد صفحات: ۲۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۵۵. بررسی نقش اتوماسیون در ارتقای سطح بهره وری واحدهای تولیدی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: بی تا جاورشیان - آسمان زنوزی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۵۶. طراحی همزن و آبگردان برای محلول سوسپانسیونی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: محمدرضا خانمحمدی خرمی - علی کارگزی - امیرحسین فرساد
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۵۷. مدلسازی و مدیریت بهینه فرایندها در توسعه تحقیقات IKT

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: کامبیز بدیع - محمود خراط
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۵۸. توسعه تحقیقات کاربردی از طریق حمایت از پایان نامه های دانشجویی (معرفی تجربه وزارت نیرو)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: مصطفی خطیبی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۵۹. فن آوری E-Learning و راهکارهای آن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: حامد خیابانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۶۰. پارک های علم و فناوری و نقش آنها در فعالیتهای تحقیق و توسعه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: حمید مهدوی - مهدی کشمیری - مصطفی کریمیان اقبال
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۶۱. تاثیر مهندسی ارزش در مهندسی کیفیت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: صدیقه اسدی نژاد - زهرا منافی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۶۲. ارائه یک مدل کلی بمنظور توجیه اقتصادی وجود بخش تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و معدنی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: علی معصومی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۶۳. نقش ERP در تحقیق و توسعه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: مهرداد کازرونی - افشین کازرونی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۶۴. تجزیه و تحلیل عوامل پنهان رشد نیافتگی واحدهای R&D بمنظور ارائه راهکارهای جدید جهت متحول شدن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: محمدمهدی ابراهیمی - محمود حبیب نیا
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۶۵. طراحی و مدل سازی منسوج برای قالب بتنی و بررسی امکان تولید آن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: فاطمه محمدخانی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۶۶. تحقیق و توسعه و رقابت پذیری در سطح ملی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: سعید محسنی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۶۷. حل عددی جریان آشفته سیال در منیفولد ورودی موتور انژکتوری درحالت سه بعدی بصورت دائم و گذرا بروش حجم محدود

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: محمود معینی سده - نادر آل ابراهیم
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۶۸. ضرورت تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر توسعه متوازن (دید فراملی، برنامه ریزی ملی، عملکرد فروملی)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: غلامعلی منتظر - رضا بیات - محمد فتحیان - حسین اسکندری
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۶۹. اینترنت و تحقیق و توسعه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: علیمراد موسی پور
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۷۰. ضرورت ایجاد شبکه های یادگیری تکنولوژی، با تاکید بر ایجاد خوشه های دانش بنیان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: جواد ناصربخت - نرجس ناصربخت
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۷۱. نقش تحقیقات در فرایند توسعه صنعتی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: حمید ناظمی - حسن وفایی نژاد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۷۲. استعداد استقرار R&D در واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات فراروی آن در ایران

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: ابراهیم نوری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۷۳. تجهیز بخش خصوصی برای پیشرفت تحقیق و توسعه در صنایع کشور (صنعت نمونه: صنعت آب و برق)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: فریده پورسلیمانیان
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۷۴. بررسی روشهای تولید انواع مخازن CNG برای استفاده در خودرو

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: عبدالرضا تهامی - علی مومنی - مجید لطفی حقیقت - نادر آل ابراهیم
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۷۵. بررسی و شناخت سیستمهای ماتی پلکس در خودرو

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: عبدالحسین صدرنیا - محمدعلی صدرنیا
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۷۶. نقش 6Sigma در تحقیق و توسعه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: سیدمحمد سجادی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۷۷. نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه صنعت و معدن ایران

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: ﻭﺮﺴﺧ سلجوقی
تعداد صفحات: ۲۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۷۸. بررسی فراورده های قابل استحصال از پوست درختان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: ناصر سنگینی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۷۹. مقایسه طراحی پلاتفرم خودروهای سواری پایه بنزینی دو سوخته بنزین - گاز طبیعی با طرح خودروهای پایه CNG

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: لطف ا... سوادکوهی - محمد امینی - رضا بابائی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۸۰. گامی به سوی الگوی بومی سنجش وضعیت تکنولوژی تحقیق و توسعه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: صادق موسی خانی - امیر شهسوار جلاوت
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۸۱. استفاده از عامل فنتون در تصفیه فاضلاب های صنعتی خطرزا

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: جلال شایگان - توحید نودل - ناصر شمس ناتری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۸۲. عوامل موثر بر پایداری لیبل بر روی ظرف

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: محمدرضا خانمحمدی خرمی - لیلا فرج شربیانی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۸۳. سیاستها و عملکرد بخش R&D در ١٠ کشور جهان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: شهرام شکوهی - اسفندیار اختیاری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۸۴. نقش نوآوری در تحقیقات کاربردی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: محمدرضا عابد - فرناز سلطانی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۸۵. بررسی انواع روشهای ذخیره سازی گاز طبیعی در خودرو

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: علی مومنی - مازیار رستم نژاد - نادر آل ابراهیم
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۸۶. سیستم گاز در اتومبیل گاز سوز CNG و آَشنائی با ایستگاه سوخت رسانی CNG ایران خودرو دیزل

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: ناصر معالی - علی مومنی - قربانعلی قزوینیان - مصطفی عابدین دوست
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۸۷. بازاریابی و استحصال وانادیوم از کانسنگ آهن چغارت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: سیدعباس طباطبایی
تعداد صفحات: ۴۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۸۸. بررسی جایگاه مدیریت تحقیق و توسعه R&D در رشد اقتصادی بنگاه با رویکرد بهره وری

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: رضا توکلی مقدم - علی علی نژاد
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۸۹. تاثیر توزیع نسبت کشش در کشش دو مرحله ای بر خواص و ساختار نخ فیلامنتی پلی آمید

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسندگان: مجید تلوحسینی - محمدرضا مجتهدی - محمدعلی توانایی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۹۰. شناسایی مزیت های نسبی و فرصت های سرمایه گذاری در کشور، شالوده رویکرد موثر به تحقیق و توسعه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: وحید مرندی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۹۱. بررسی منابع تولید مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ در استان مازندران

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
نویسنده: لیلا وطنی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۹۲. بررسی مدیریت دانش و دانایی در سازمان (سازمان های تولیدی - صنعتی ایران)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
نویسنده: محمد آراسته خودرو
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۹۳. موانع رضایت مندی نیروی انسانی دانشگر در شرکت های High-Tech ایران

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
نویسندگان: محمدرضا آراستی - محمد باخدا - سیدجواد حسینی - محمدرضا کرمی پور
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۹۴. بررسی سیستم آموزش شرکت لوله و ماشین سازی ایران بر اساس مدل تعادلی سازمانی EFQM با استفاده از تکنیک PROCESS MAPING

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
نویسندگان: جمشید بیژنی - محمد قنبریان - آرش سهم الدینی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۹۵. مدل سیستمی - استراتژیک آموزش منابع انسانی در سازمانها

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
نویسنده: رحمت اله پاکدل
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۹۶. بررسی، تجزیه و تحلیل روشهای اجرای یک «برنامه بهبود عملکرد PIP» با کمک آنالیز SAP-LAP و ابزار PDCA

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
نویسندگان: مصطفی جعفری - آرنوش شاکری - فرزانه دهقان نیری
تعداد صفحات: ۲۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۹۷. توان افزایی کارکنان برای رقابت پذیری در محیط جهانی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
نویسندگان: قربانعلی سلیمی - اکرم گودرزی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۹۸. مروری بر مدلهای مدیریت دانش

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
نویسنده: حمیدرضا قاسمی
تعداد صفحات: ۲۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۰۹۹. طرح پژوهشی بررسی میزان رضایت مندی کارکنان و عوامل موثر بر آن در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
نویسنده: پرویز نوری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۰۰. چالش های نظام آموزش عالی در ارتباط با اشتغال فارغ التحصیلان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
نویسندگان: رامین رحمانی - علی نظری کتولی
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مق

۱. تحلیلی از وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
نویسنده: صادق بختیاری
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۰۲. بررسی روند اشتغال فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی با نگاه ویژه بر وضعیت زنان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
نویسندگان: لادن نوروزی - زهرا علمی
تعداد صفحات: ۲۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۰۳. آموزش عالی و توسعه نیروی کار متخصص در عرصه فناوری اطلاعات

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
نویسندگان: غلامعلی منتظر - محمد فتحیان
تعداد صفحات: ۲۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۰۴. بررسی اثر مولفه های اقتصادی بر اشتغال نیروهای متخصص در کشور

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
نویسندگان: علیرضا کرباسی - علی اکبر سروری
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۰۵. بررسی علل و عوامل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در چارچوب نظرات مرتبط با انواع بیکاری ساختاری

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
نویسنده: جهانگیر بیابانی
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۰۶. بررسی رابطه میان آموزش عالی و بازار کار در ژاپن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
نویسنده: احمد حیدری عبدری
تعداد صفحات: ۲۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۰۷. بررسی گرایش های شغلی دانشجویان دانشگاه های دولتی (غیر پزشکی) ایران

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
نویسندگان: فاطمه جواهری - سیدحسین سراج زاده
تعداد صفحات: ۳۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۰۸. اثر بارگذاری دیسک روتور روی برهمکنش ایرودینامیکی روتور و بدنة هلیکوپتر

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: کامیار منصور - مهران برازنده
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۰۹. اثر جابجایی ازاد بر جریان دو بعدی عمود بر مانع مربعی در کانال عمودی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسنده: بهزاد قاسمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۱۰. ارائه روش جدیدی جهت افزایش دقت و نرخ همگرایی روش TVD

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محمدمهدی رشیدی - وحید اصفهانیان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۱۱. ارزیابی توانایی مدل های K-e خطی و غیرخطی در پیشبینی میدان جریان درون یک کانال دو بعدی با یک دیواره صاف و یک دیواره موج دار

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: مهرداد رئیسی دهکردی - علی باخرد
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۱۲. آشکارسازی پدیده کاویتاسیون در یک پمپ سانتریفوژ

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محمدتقی شروانی تبار - رضا مهاجرین - سیدمحمد سیدمحمودی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۱۳. افزایش موضعی آهنگ انتقال گرما در جریان ورقه ای در یک کانال مستطیلی عریض با استفاده از باد کرونای پدیده الکتروهیدرودینامیک

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: اسماعیل اسماعیل زاده - سیدرضا سیدرحمانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۱۴. امواج بلند ناشی از طوفان در دریای عمان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محمدرضا خلیل آبادی - بیدختی - محمد نظریان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۱۵. امواج درونی با فرکانس پائین در یک جریان با چینه بندی چگالی روی یک سطح شیبدار

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: علی اکبری بیدختی - مینا معتمدی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۱۶. اندازه گیری مستقیم تلاطم و مطالعه کمیت های تلاطمی در لایه سطحی شهری در شرایط متفاوت پایداری وتوپوگرافی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: حسین ملکوتی - بیدختی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۱۷. بررسی اثر لزجت مصنوعی در حل جریان تراکم پذیر با روش SPH

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: مجید سبزپوشانی - کیومرث مظاهری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۱۸. بررسی اثر سرعت و فشار بر گردابه های تیلور درون دو استوانه هم محور دوار

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: سیدمهدی میرساجدی - سیدمصطفی حسینعلی پور - رضا ابراهیمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۱۹. بررسی اثر مدل های مختلف توربولانس بر سیستم های دو فازی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محسن دوازده امامی - گودرز احمدی - حجت نصر
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۲۰. بررسی اثرات جریان نوسانی بر انتقال حرارت و جرم یک قطره محترقه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محمد فرشچی - روزبه ریاضی - محمدحسن رحیمیان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۲۱. بررسی اثرات چاه انرژی جنبشی اغتشاشی مدل محیط متخلخل در مدل سازی جریان داخل رشته موانع مربعی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: سیدمصطفی حسینعلی پور - محمد بهزاد
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۲۲. بررسی افزایش راندمان مبدل حرارتی دو لوله ای توام با احتراق

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: علی اکبر عالم رجبی - صادق امینی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۲۳. بررسی انتقال حرارت ترکیبی از منشور مکعبی روی یک سطح

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: احسان ولایتی - محمود یعقوبی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۲۴. بررسی تجربی فرکانس پرتاب گردابه و دامنه ارتعاش القائی روی مدل باله NACA0015

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: اسماعیل اسماعیل زاده - محمد زهساز - امیرحسین دائی سرخابی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۲۵. بررسی تجربی نقطه شروع پدیده کاویتاسیون در پمپ سانتریفوژ

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: مصطفی حسینعلی پور - محمدتقی شروای تبار - جعفر غفو
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۲۶. بررسی مسئله تراوش از درون محیط متخلخل سد خاکی به کمک روش حجم محدود

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: مسعود دربندی - سیداویس ترابی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۲۷. بررسی جریان چرخشی در داخل لوله مکش یک توربین فرانسیس افقی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: امیر فرهادنجفی - محمدحسن سعیدی - محمدصادق صادقی پور - محمد سوهار
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۲۸. بررسی جریان در محل به هم پیوستن دو کانال

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محسن گودرزی - احمدرضا عظیمیان
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۲۹. بررسی جریان های ثانویه در ردیف پره های متحرک توربین

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: عبدالناصر عمرانی - سیدپرویز علوی تبریزی - اسماعیل اسماعیل زاده
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۳۰. بررسی دقت و سرعت روش عددی ابرفشرده در شبکه غیر یکنواخت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: وحید اصفهانیان - سرمد قادر
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۳۱. بررسی روش تسخیر ورتیسیته برای جریانهای تراکم پذیر ورتکس غالب گذر از صوت و مافوق صوت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: مجید ملک جعفریان - محمود پسندیده فرد
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۳۲. بررسی روشهای کنترل فشارهای ماکزیمم و مینیمم ناشی از پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ فشار قوی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: یوسف حسن زاده - جواد زمانیان - جلیل ابریشمی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۳۳. بررسی عددی احتراق هوا / متان در مشعلهای محیط متخلخل غیرهمگن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: رضا ابراهیمی - مسعود ضیاء بشرحق - محمدرضا رجائی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۳۴. بررسی عددی دینامیک یک حباب کاویتاسیون در مجاورت یک سطح صلب به هنگام پدیده Necking با استفاده همزمان از روش المان های مرزی و روش تفاضلات محدود

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محمدتقی شروانی تبار - علیرضا رضایی برمی - سیدمحمد سیدمحمودی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۳۵. بررسی عددی مدلهای مختلف تعادلی و غیر تعادلی تبخیر قطرات سوخت به منظور استفاده در شبیه سازی جریانهای دو فازی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: مهدی بیدآبادی - سیدمصطفی حسینعلی پور - سیدعباس فخرطباطبایی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۳۶. بررسی محاسباتی و تجربی جریان غیراشباع مایع با شار ورودی متناوب در بستری متخلخل متشکل از ذرات خاک معدن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: قنبرعلی شیخ زاده - مظفرعلی مهرابیان - سیدحسین منصوری - امیر صرافی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۳۷. بررسی میدان جریان و انتقال گرمای سطوح تخت با شار گرمایی ثابت در حضور فوران دیواره متلاطم همراه با جریان خارجی یکنواخت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: اسماعیل اسماعیل زاده - پرویز علوی تبریزی - سیروس رقاقی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۳۸. بررسی نمونه ای از ناپایداری اکوستیکی در یک موتور پیشرانه مایع

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسنده: حجت قاسمی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۳۹. بررسی هیدرودینامیک جریان در راکتور تصفیه فاضلاب بی هوازی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: بهار فیروزآبادی - مجید حکیم جوادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۴۰. پراکندگی امواج آکوستیک از موانع استوانه ای مستغرق در سیال ایده آل

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: سیدمحمد هاشمی نژاد - محمدامین علی بخشی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۴۱. پیش بینی عددی سیستم های زمستانی روی ایران : مطالعه مقایسه ای پارامتری سازی های فیزیکی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: مجید آزادی - پرویز رضازاده - ابراهیم میرزایی - غلامعلی وکیلی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۴۲. تأثیر عدم تقارن بر ضربه هیدرودینامیک وارد بر شناورها

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محمدسعید سیف - سیدمیثم موسوی راد - سیدحمید سادات حسینی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۴۳. تجزیه وتحلیل عددی جریان تیلور - کوئت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی - آیدین نبوتی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۴۴. تحقیق تجربی برای کاهش نیروی درگ قطارهای مسافربری پارس

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: رضا تقوی - هادی بابایی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۴۵. تحلیل آماری میدان سرعت در ناحیه گذرش لایه مرزی دو بعدی تراکم ناپذیر با استفاده از PSE غیر خطی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: فریدون ثابت قدم - وحید اصفهانیان - محمد افتخاری یزدی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۴۶. تحلیل جریان سیال در عبور از میکروپمپ دیفیوزری بدون دریچه و تعیین شرایط بهینة آن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محمدحسن سعیدی - مجید قدسی حسن آباد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۴۷. تحلیل عددی تشکیل گردابه در خروجی مخازن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: نوروز محمدنوری - علیرضا داودآبادی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۴۸. تحلیل عددی جریان داخل سیلندر در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از مدل توربولانسی تنشهای رینولدز ( RSM )

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: حسن خالقی - محمدرضا نبی فر
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۴۹. تحلیل عددی جریان سهبعدی داخل محفظه حلزونی توربین فرانسیس

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: حسن قهرمانی - بهار فیروز آبادی - مهرداد تقی زاده منظری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۵۰. تحلیل معادلات ناویر - استوکس به کمک روش بدون شبکه نقاط محدود

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: میرمحمد صادقی - سیامک کاظم زاده حنانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۵۱. توزیع درجه حرارت آدیاباتیک و شدت انتقال حرارت بر روی صفحه تخت در اثر بر خورد جت هوا

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسنده: مصطفی رحیمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۵۲. جریان سیال در یک محفظه سه لایه ای

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: علی نوری - امین رضا نقره آبادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۵۳. حل طیفی جریان مافوق صوت روی استوانه و کره

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: مسعود برومند - وحید اصفهانیان - مهدی نجفی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۵۴. شبیه سازی اندرکنش جریان عرضی با جریان روی صفحه تخت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: حجت قاسمی - بهار فیروزآبادی - هادی رضائی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۵۵. شبیه سازی جریان ضربانی خون در مجاری تنگ شده با استفاده از سیال غیرنیوتنی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: پیمان باشی شهابی - سیدمحمدرضا مدرس رضوی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۵۶. شبیه سازی عددی جریان تراکم پذیر حول یک ایرفویل در حرکت دایروی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: بهمن اسدی - محمد طیبی رهنی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۵۷. شبیه سازی عددی جریان جت مافوق صوت به کمک مدل تلاطمی k-ζ

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: شهرام طالبی - ابراهیم شیرانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۵۸. شبیهسازی عددی جریان داخل محفظه احتراق رمجت سوخت جامد با استفاده از یک مدل توربولانس k−ε رینولدز پایین

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: علیرضا محمدی - کیومرث مظاهری - قاسم حیدری نژاد
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۵۹. شبیه سازی عددی جریان سه بعدی آشفته حوب یک جسم پرنده با بالک خمیده با استفاده از حلمعادلات TLNS و روش چند ناحیه ای

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: حمید فاضلی - عزیز عظیمی - بیژن فرهانیه
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۶۰. شبیه سازی عددی محفظه احتراق توربین گاز بمنظور بررسی اثرات تغییر مقدار هوای ورودی بر مشخصه های جریان احتراقی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: سعید خردمند - محسن دوازده امامی - سعید ضیائی راد
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۶۱. شبیه سازی عددی میدان جریان و میدان دما در داخل یک استوانه مدور قائم همراه با چرخش حول محور آن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: حسین عجم - پریسا میربد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۶۲. طراحی و تحلیل سه بعدی پروفیل پره پمپ سیستم تغذیه موتور موشک سوخت مایع

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: حسن کریمی - مجید سلطانی - شهاب الدین موسوی اشکوری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۶۳. کاربردمدلهای توربولانس k−ε غیر خطی و RNG k−ε درموتورهای پیستونی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: حسن خالقی - داود دومیری گنجی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۶۴. مدلسازی هیدرودینامیکی هیدروفویل نزدیک سطح آب

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محمدسعید سیف - سیدحمید سادات حسینی - سیدمیثم موسوی راد
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۶۵. مطالعه اثر ناپایداری های جریان دو فازی داخل سیکلون بر بازده جداسازی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محمد مقیمان - سیدمحمد جوادی - علی کیانی فر
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۶۶. مطالعة نحوة انتشار و تبخیر جریان قطرات و اثرآن بر توزیع غلظت بخار قطرات در اتمسفر آزاد

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: سیدمصطفی حسینعلی پور - فضل ا... محقق
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۶۷. مطالعه ساختار لایه ای و تأثیر آن برروی انتشار صوت در تنگه هرمز

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: اسماعیل حسن زاده - محمد اکبری نسب - احمد نوحه گر - عبدا... صداقت کردار
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۶۸. مطالعه عددی اثرات حاصل از هندسه های تزریق شیاری و سوراخهای منفصل بر پدیده خنک کاری لایه ای

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: شادی محجوب - محمد طیبی رهنی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۶۹. مطالعه عددی پدیده جذب گاز با استفاده از فیلم مایع در جریان دو فازی حلقوی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: سیدمحمود خردمند - اسماعیل اسماعیل زاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۷۰. مطالعه عددی و تجربی برخورد یک جت متقارن محوری با یک صفحه نفوذپذیر

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: سیدپرویز علوی تبریزی - محمدتقی شروانی تبار - حمید توتونکوب
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۷۱. مطالعه مشاهداتی و یک مدل هیدرولیکی برای جریان هوا داخل یک گپ

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: نسیم علوی - علی اکبری بیدختی - عباسعلی مجبوریان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۷۲. مطالعه نقش واکنش های آغازی بر ناپایداری دتونیشن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: کیومرث مظاهری - سیدعبدالمهدی هاشمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۷۳. مقایسه اثر آیرودینامیک ناپایا و شبه پایا در تعیین ناپایداری آیروالاستیک بال در محدوده جریان تراکم ناپذیر

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسنده: حسن حدادپور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۷۴. مطالعه تحلیلی انتقال حرارت جابجایی به جریان آشفتة سیال فوق بحرانی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: مجید بازارگان - خسرو ابراهیمی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۷۵. جریانهای با سطح مشترک و جریانهای آزاد شبیه سازی عددی و مدل کردن نیروی کشش سطحی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۲
محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسنده: ابراهیم شیرانی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۷۶. تولید نیمه صنعتی رزین تبادل یون کاتیونی ژل از نوع اسید قوی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: شیمی و مواد
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: عزیز اله نودهی - محمود پروازی نیا - محمد حاجی ابراهیمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۷۷. بررسی سیستمهای تحت حفاظت کاتدیک نیروگاه طوس و تدوین روش اصلاح و ترمیم آن

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: شیمی و مواد
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: جواد حاجی زاده صفار
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۷۸. تحلیل خرابی لوله های سوپرهیتر نیروگاه بیستون

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: شیمی و مواد
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: سیدابراهیم موسوی ترشیزی - مجید وزیرپناه
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۷۹. طرح نقشه خوردگی منطقه چابهار

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: شیمی و مواد
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: علیرضا کیانی رشید - جواد احمدی شکوه - محمد خشنودی - غلامعلی رخشانی مهر
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۸۰. پارامترهای موثر در پلاریزاسیون فیلمهای پلیمری برای ساخت سنسورهای پیزوالکتریک

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: شیمی و مواد
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: علی سلیمی - علی اکبر یوسفی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۸۱. مدلسازی و کنترل ∞ H سیستم سرونیوماتیک

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کنترل و حفاظت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محمدتقی حمیدی بهشتی - سیدمحمدعلی بهشتی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۸۲. طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای مدار آتش TCSC مبتنی بر روش بهینه سازی نرم H∞

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کنترل و حفاظت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: اکبر قصاب زاده - محمدرضا مقدمیان
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۸۳. بهینه سازی حفاظت ژنراتورهای قدیمی به کمک رله های دیجیتال

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کنترل و حفاظت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: هاشم مرتضوی - اکبر کاشی الحسینی - محمدتقی قنبری
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۸۴. بهبود حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور مبتنی بر تکنیک بازدارنده شاری به کمک شبکه های عصبی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کنترل و حفاظت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محمدحسین جاویدی - هاشم مرتضوی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۸۵. طراحی و بررسی روشهای حفاظت مقایسه فاز در خطوط جبران شده با خازن سری

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کنترل و حفاظت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محمدرضا بی غرض - مجید صنایع پسند
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۸۶. یافتن بهینه ترین مسیر کابل کشی در نیروگاه با استفاده از الگوریتم دایجکسترا

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کنترل و حفاظت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: زهرا قماشی - علی اکبر افضلیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۸۷. الگوریتم متوقف کننده عملکرد رله های حفاظتی ترانسفورماتور هنگام وقوع جریان هجومی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کنترل و حفاظت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: حسن منصف - امین طاهری اسبق
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۸۸. امکان سنجی نصب کابل مخابراتی AD-Lash بر روی خط 400 kV نکا – جلال بصورت Hot Line

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: دیسپاچینگ و مخابرات
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: بهاره حسن پور - محمد قربانی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۸۹. تطبیق عملکردهای پروتکل TCP با شرایط کانالهای ماهواره ای مراکز دیسپاچینگ

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: دیسپاچینگ و مخابرات
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: فریبا کوزه کنانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۹۰. بررسی تأثیر مسدود شدن کانالهای حامل آب خنک کن شینه بر بارمجاز ژنراتور

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: ماشین های الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محمدرضا نقاشان - هاشم اورعی میرزمانی - داریوش حکمت شعار
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۹۱. کنترل بدون حسگر موتور سنکرون رلوکتانسی بوسیله شبکه های عصبی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: ماشین های الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: سعید افشارنیا - محمد صادقی راد
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۹۲. تحلیل عددی جریان سیال در فضای بین روتور و استاتور ماشین الکتریکی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: ماشین های الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی - آیدین نبوتی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۹۳. تشخیص خطای مکانیکی موتور القایی به کمک تئوری موجکها

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: ماشین های الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محمد نعیمی - الهام خسروشاهلی - عماد شریفی قزوینی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۹۴. ابهام در الگوهای تخلیه جزیی ماشینهای الکتریکی در اثر عملکرد الکترونیکی اشتباه دستگاه اندازه گیری براساس ارایه یک نمونه واقعی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: ماشین های الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: سیدمهدی میرباقری - غلامرضا سلطانی خسروشاهی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۹۵. ملاحظات فنی در زمینه انتخاب و نصب تجهیزات اندازه گیری تخلیه جزیی بر اساس مقایسه دو تجربه عملی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: ماشین های الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: سیدمهدی میرباقری - غلامرضا سلطانی خسروشاهی - سیدموسی نظام زاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۹۶. بررسی رفتار ژنراتور آسنکرون بعد از جدا شدن از شبکه سراسری

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: ماشین های الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: جواد فیض - مهدی داورپناه
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۹۷. بررسی مشکلات ژنراتورهای الکتریکی و راه حلهای پیشنهادی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: ماشین های الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: کیومرث رحمانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۹۸. فرهنگ ایمنی و عوامل بروز حوادث در شرکت های توزیع انرژی الکتریکی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: محیط زیست، ایمنی و بهداشت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: نادر بانی راد
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۱۹۹. بررسی عملکرد احتراق وکاهش تلفات انرژی از دودکش بویلرهای نیروگاهی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: محیط زیست، ایمنی و بهداشت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: امیر سهرابی کاشانی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۰۰. تعیین مشخصات فنی نیروگاه زباله سوز برای احداث در شهر تهران

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: محیط زیست، ایمنی و بهداشت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: وهاب مکاری زاده - حمیدرضا لاری - شبنم منصوری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

۰۱. تعیین استاندارد حریم زیست محیطی نیروگاه های صنعت برق کشور در سال 82-1381

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: محیط زیست، ایمنی و بهداشت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: منصور غیاث الدین - کامیار یغمائیان - خاطره فیض بخش واقف
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۰۲. مدلسازی و بهینه سازی فرآیند احتراق در بویلر نیروگاه زرگان

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: تولید انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: غلامرضا ولی زاده - مسعود سلطانی حسینی - احمد فرشادیان - محمود امیری
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۰۳. مونیتورینگ ارتعاشات جعبه دنده ها با استفاده از بتا کورتسیس

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: تولید انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: سیدنیما محمودی - سیامک اسماعیل زاده خادم
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۰۴. ارزیابی عملکرد دیگهای بخار نیروگاهی بمنظور ارتقاء کیفیت تعمیرات اساسی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: تولید انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: شهلا باباپور - شهریار شرکتی - حسین شریفی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۰۵. مطالعه امکان سنجی استفاده از یک سیستم تولید همزمان برق و گرما در یک کارخانه داروسازی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: تولید انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: کاظم سرابچی - علیرضا انصاری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۰۶. طراحی کنترل کننده P فازی + ID افزایشی سیستم سطح درام بویلر نیروگاه مشهد

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: تولید انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: علی اکبر جلالی - علیرضا خسروی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۰۷. بررسی مشکلات ناشی از کاهش ارزش حرارتی گاز مصرفی در نیروگاههای بخاری ایران

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: تولید انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: حسین شریفی - شهلا باباپور - شهریار شرکتی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۰۸. بررسی اثرات استفاده از Duct burner روی توان خروجی توربین بخار در نیروگاه سیکل ترکیبی قم

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: تولید انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: علی بهدشتی - حمید ابراهیم پور - سیامک کاظم زاده - علیرضا الهامی امیری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۰۹. بررسی اثرات سرمایش هوای ورودی به توربین گاز بر عملکرد بویلر بازیاب

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: تولید انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: فرشید ذبیحیان - حسین شریفی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۱۰. تعیین محل بهینه پستهای فوق توزیع در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: پست های فشار قوی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: فریبرز اقتدارنیا - بهزاد امیری - مهرداد صالحی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۱۱. چگونگی تاثیر زمین کردن برقگیر اکسید روی در عملکرد آن

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: پست های فشار قوی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محمدرضا مشکوه الدینی - ایمان رحمتی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۱۲. بررسی حادثه (1372/6/1) روی ترانسفورماتور 230/63 کیلو وات شماره (5) در پست ری شمالی و پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از وقوع حادث مشابه

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: پست های فشار قوی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: کرم کامیار - گئورگ قره پتیان
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۱۳. ارسال اطلاعات فالت ریکوردر سورل به مرکز کنترل از طریق اینترنت

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی اطلاعات
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: شاهین مجتبایی طباطبایی - سارا صالحی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۱۴. طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در شرکت برق منطقه ای تهران

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: تکنولوژی اطلاعات
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: علی میرفخرایی - حمید همتیان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۱۵. روش های بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانجات سیمان ایران

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بار
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: حمیدرضا شهروی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۱۶. ارائه یک مدل پیشنهادی برای بهینه سازی مدیریت بار با تکنیک های چندهدفه ( MCDM )

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بار
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: ودود قاسم طالبی - سیدحسن قدسی پور
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۱۷. دستیابی به رویة بهره برداری بهینه در نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بار
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: امین معاضدی - جواد ساعی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۱۸. بررسی شبهات فنی و مزایای فنی - اقتصادی جایگزینی عمومی لامپ های کم مصرف

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بار
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: علی محمد حسن زاده راد
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۱۹. بررسی الگوی مصرف برق اصناف شهر مشهد و مدیریت مصرف بهینه

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مدیریت بار
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: غلامرضا ملایی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۲۰. مشتری مداری و ارتقاء کیفی خدمات مشترکین در شرکتهای توزیع انرژی الکتریکی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مدیریت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: نادر بانی راد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۲۱. اندازه گیری رضایت مشترکین توزیع برق مشهد

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مدیریت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: حسن لاجوردی - محمدمهدی امانی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۲۲. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مدیریت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: مهدی ابزری - حسین صدری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۲۳. اجرای چرخه بهره وری با استفاده از مدل لالر

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مدیریت
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محسن ذبیحی - محسن آقایی - علی اکبر شیبانی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۲۴. ارائه روشی نو جهت طراحی بهینه شبکه های فشار متوسط توزیع به کمک GIS و الگوریتم ژنتیک

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: توزیع انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: حسین حسین زاده - محمودرضا حقی فام
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۲۵. فرورزونانس در شبکه های توزیع

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: توزیع انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: علی رفیعی کراچی - علی اکبر گودرزی - علی اصغر عدل بند
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۲۶. مدل سازی و تحلیل اثر ادوات خطایاب روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: توزیع انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: حمید فلقی - محمود فتوحی فیروزآباد
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۲۷. متعادل سازی بهینة بار در فیدرهای فشار ضعیف به کمک جبرانسازی توان راکتیو با الگوریتم ژنتیک

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: توزیع انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محمدرضا آقامحمدی - محمدعلی طالبی - منصور رجبی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۲۸. روشهای پیشرفته طراحی شبکه های توزیع

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: توزیع انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: سیدمحمود موسوی زاده - محمدحسین میرزازاده - محمدرضا حامی فرد
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۲۹. اثرات نامطلوب نصب خازن بر کیفیت توان شبکه و روشهای کاهش آنها

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کیفیت توان
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: احمد اسماعیلی - عبدالرضا شیخ الاسلامی - محمداسماعیل همدانی گلشن
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۳۰. پدیده تقویت هارمونیکی در مجاورت بانکهای خازن و چگونگی مقابله با آن در شرکت برق منطقه ای زنجان

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کیفیت توان
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: منصور اوجاقی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۳۱. سیستم VSC HVDC ، راهکاری نو برای حفظ کیفیت توان در شهرکهای صنعتی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کیفیت توان
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: علی فارسی - رضا نوروزیان - گئورگ قره پتیان
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۳۲. بررسی رفتار کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) QHN تحت شرایط ماندگار و گذرا با استفاده از اینورتر

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کیفیت توان
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: سیداسماعیل نقیبی - سیدحسین حسینیان - حسن رستگار
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۳۳. طراحی بالاست الکترونیکی فرکانس بالا برای لامپهای تخلیه ای با در نظر گرفتن معیارهای کیفیت توان

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کیفیت توان
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: افشین رضائی زارع - حامد اسدی - حسین محسنی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۳۴. کنترل بهینه توان راکتیو با استفاده از مقادیر موجود بانک های خازنی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کیفیت توان
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محمدباقر بناء شریفیان - وحید بهجت
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۳۵. بررسی عملی وضعیت هارمونیک های جریان ایجاد شده توسط لامپ های کم مصرف در هنگام استفاده همزمان با سایر وسایل برقی خانگی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: کیفیت توان
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محمدعلی عباسی ورده - محمدفرید حنیفی - حمید مصلحی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۳۶. تاثیر توسعه شبکه بر مسئله جایابی ترانسفورماتور جابجا کننده فاز در شبکه ایران

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مطالعات سیستم
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: گئورگ قره پتیان - مجید فرمد - ساعد راعی - حسین محسنی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۳۷. بررسی - تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی سیستم تولید برای یک دورنمای 10 ساله

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مطالعات سیستم
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: علیرضا سهرابی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۳۸. مقایسه عملکرد پایدار ساز مبتنی برPSS و UPFC بر پایداری دینامیکی سیستم قدرت

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مطالعات سیستم
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: خدایار جوانی - حمید لسانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۳۹. ناپایداری سیستم ها ی HVDC ناشی از اشباع ترانسفورماتور مبدل بوسیله تاثیر متقابل ها رمونیک ها

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مطالعات سیستم
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: افشین رضائی زارع - حسین محسنی - گئورگ قره پتیان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۴۰. جایابی بهینه پست های فوق توزیع 63/20 کیلوولت در شرایط توسعه

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مطالعات سیستم
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: جواد روحی - برزو یوسفی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۴۱. تحلیل، مدلسازی و بررسی اضافه ولتاژهای داخلی در خطوط انتقال قدرت HVDC

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: انتقال انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: سعید اسماعیلی جعفرآبادی - عباس شولائی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۴۲. بررسی تاثیر مسیریابی برطراحی بهینه خطوط انتفال

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: انتقال انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: مهداد خلیق معینی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۴۳. آنالیز اعتمادپذیری در برج های خطوط انتقال نیرو

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: انتقال انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: مژده جمشیدی - شهرام اردبیلی اصل
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۴۴. بررسی مقره های کامپوزیتی ( غیرسرامیکی ) ، مشکلات و محدودیتها

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: انتقال انرژی الکتریکی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: منا شیرازی - محمدابراهیم ابراهیمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۴۵. کاهش مصرف انرژی الکتریکی : استفاده از جریان طبیعی باد برای سرمایش مدارس

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: انرژی های نو
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: کبری ستوده مرام - علی اکبر گلنشان - خسرو جعفرپور
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۴۶. آرایه فتوولتائیک متحرک جهت افزایش توان خروجی سلولهای خورشیدی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: انرژی های نو
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: رابرت وارطانیان - حسن مقبلی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۴۷. ارزیابی اقتصادی پمپ های حرارتی زمین گرمایی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: انرژی های نو
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: مرتضی یاری - نادر جوانی - علیرضا انصاری
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۴۸. ارزیابی و مقایسه توربین های سرعت ثابت و متغیر به منظور بهینه سازی دریافت انرژی نیروگاه بادی دیزباد

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: انرژی های نو
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: مسعود اکبری ثانی - حمید خالوزاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۴۹. یک روش کنترلی جدید برای اتصال مبدل های فتوولتائیک به شبکه سراسری

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: انرژی های نو
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: مهدی سلیمی - سیدمحمدتقی بطحایی - علیرضا صالحی - مسعود درویش اسکندری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۵۰. بررسی و طراحی سیستم کنترل توربین بادی در حالت دور ثابت با ژنراتور آسنکرون

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: انرژی های نو
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محمدحسن غفاری سعادت - حمیدرضا لاری - محمد خردمند کیسمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۵۱. استخرهای خورشیدی، کاربرد های آن و روش مطالعات مکان یابی در ایران

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: انرژی های نو
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: محمدرضا جعفرزاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۵۲. بررسی نیروگاههای برق بادی نصب شده درایران از دیدگاه فنی و اقتصادی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: انرژی های نو
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: مرتضی حلجی اسدی - بتول صفائی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۵۳. بررسی اثر قیمت خاموشی بر توسعه بهینه سیستم تولید برق کشور

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مطالعات اقتصادی و اجتماعی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محسن موحد - فرخ امینی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۵۴. بررسی و تحلیل روشهای مشارکت سرمایه گذاری با تأکید روش BOT در ساخت نیروگاههای بادی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مطالعات اقتصادی و اجتماعی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: سیدمحمدحسن حسینی - حسن براتی - فرشید فروزبخش
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۵۵. نتایج محاسبه هزینه خاموشی در گروههای منتخب صنعتی و معدنی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مطالعات اقتصادی و اجتماعی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: فرخ امینی - نازنین خسروی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۵۶. ارزیابی و تحلیل کارایی شرکت توزیع برق شهرستان مشهد 1

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مطالعات اقتصادی و اجتماعی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: حسن لاجوردی - کیومرث حیدری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۵۷. بررسی واکنشهای اجتماعی نسبت به خاموشی برق در شرکت برق منطقه ای زنجان 1

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مطالعات اقتصادی و اجتماعی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: حسن لاجوردی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۵۸. اصلاحات در صنعت برق : تجربه ها و راهکارها

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مطالعات اقتصادی و اجتماعی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: داود منظر
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۵۹. مقایسه تطبیقی تجدید ساختار صنعت برق در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: مطالعات اقتصادی و اجتماعی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسنده: سیامک قهرمانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۶۰. مدلسازی و بررسی حالات گذرای سریع سیم پیچ های ترانسفورماتورهای IPC

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: ترانسفورماتورها
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: سیدمحمدحسن حسینی - سیدمحمدتقی بطحائی - گئورگ قره پتیان
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۶۱. مدلسازی و مقایسة رفتاری سیم پیچ های استوانه ای، دیسکی پیوسته و درهم ترانسفورماتور قدرت با هستة خطی و غیرخطی توسط نرم افزار EMTP

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: ترانسفورماتورها
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: میرقاسم حسینی اقدم - سیداسماعیل نقیبی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۶۲. مراقبت وضعیت ترانسفور ماتورها و نتایج حاصل از آن در شرکت فولاد مبارکه

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: ترانسفورماتورها
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محمدکاظم صباغی هرندی - غلامرضا شریعتی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۶۳. طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری پیوسته تخلیه جزئی برای ترانسفورماتورهای قدرت در حال کار

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: ترانسفورماتورها
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: اصغر اکبری - محمدعلی رسولی - محمدرضا نقاشان - امیر ماجدی نیا
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۶۴. بهینه سازی یک سنسور خازنی جهت دریافت سیگنالهای تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: ترانسفورماتورها
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
نویسندگان: محمود حدیقی - اصغر اکبری - فرامرز حسیب بابائی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۳۲۰۲۶۵. چشم انداز توسعه نیروگاه های آبی

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: سخنرانی
سال انتشار ۱۳۸۲
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
نویسنده: