. بررسی روند تغییرات TDS و EC و SAR و pH دررودخانه کارون درایستگاه های اهواز،خرمشهر ودارخوین در بازه زمانی 1387-1376

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: پری تیموری - یلدا هاشم پور - زهرا سلیمانی - هدی امیری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۰۲. سنتز و کاربرد نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات جهت حذف رنگ سافرانین از نمونه های آبی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: شهاب شریعتی - محمد فرجی - یدالله یمینی - علی اصغر رجبی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۰۳. بررسی اثر دما در زمانهای مختلف تماس بر بخشی از لجن در کاهش لجن مازاد بیولوژیکی در سیستم SBR

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مریم پازکی - علی ترابیان - غلامرضا نبی بیدهندی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۰۴. تاثیرات عوامل آلاینده محل دفن پسماندهای شهر شیراز بر آلودگی فیزیکوشیمیایی منابع آب زیرزمینی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: منصور دهقانی - محمد حسین ابجدیان - زهرا زمانیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۰۵. جداسازی و بررسی رشد دو گونه سودوموناس آئروژینوزا تجزیه کننده هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای (نفتالن و فنانترن) از رسوبات حوزه شمال غرب خلیج فارس

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: فاطمه موجودی - زهره روستان - علیرضا صفاهیه
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۰۶. بررسی کمی و کیفی زباله تولیدی شهر رزن در سال 1388

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: علی الماسی - عبداله درگاهی - مجتبی محمودی - کیومرث شرفی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۰۷. مکان یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهرستان ماهشهر)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: سید ناد علی علوی - ایمان پارسه - الهام احمدپور - نعمت الله جعفر زاده
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۰۸. بررسی پتانسیل انتشار گاز متان در محل های دفن زباله های شهری در ایران و راهکارهای کاهش آن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مهدی فرزاد کیا - محمد امین کرمی - مصطفی کریمایی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۰۹. بررسی اثر سورفاکتانت بر کارایی فرآیند اصلاح زیستی خاک آلوده به فنانترین

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: معصومه روانی پور - روشنک رضایی کلانتری - مهدی فرزادکیا - سمیره هاشمی نجف آبادی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۱۰. مدلسازی بیوفیلترها در کنترل انتشار سولفیدهیدروژن در هوا

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: فاطمه مهر آرا - محمدرضا طلائی - محمد علی اسداللهی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۱۱. بررسی و آنالیزکمی ترکیبات هیدروکربورآروماتیک چند حلقه ای (PAHS) در آب شرب 5 شهر استان مازندران

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: ذبیح الله یوسفی - سلیمان غلامی پور - زهرا کریمی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۱۲. بررسی کارایی تجزیه هیدروکربور نفتی بنزن با استفاده از تابش خورشیدی به روش UV/TiO2 در پساب صنعتی سنتتیک

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد مهدی امین - غلامرضا بنیادی نژاد - رویا ناطقی - امیر محمدی بوینی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۱۳. بررسی اثرات آلودگی بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs ) در دو گونه از کفشک ماخیان خلیج فارس

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مصطفی تاتینا - شهربانو عریان
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۱۴. بررسی کارایی فیلتر دو لایه با بستر آنتراسیت در مقایسه با فیلتر تک لایه درتصفیه خانه آب اهواز به منظور حذف مواد آلی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: نسیم دلبازی - مهدی احمدی مقدم - افشین تکدستان - نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۱۵. بررسی اثرات آلودگی آب با بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع فلزات سنگین در بافت عضله بچه کفال ماهیان خلیج فارس

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مهتاب قریب خانی - شهربانو عریان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۱۶. تصفیه فاضلاب کشتارگاه صنعتی شهر کرمان با روش انعقاد الکتریکی با استفاده از الکترود های آهنی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد ملکوتیان - محمد احمدیان - علی فاتحی زاده - نادر یوسفی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۱۷. بررسی آلاینده های اصلی هوای ناشی از فعالیت صنایع مختلف در استان کرمان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مژده محمدی تهرودی - مهدی افشار پور - سید محسن کاظمی تبار - نجمه نظری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۱۸. بررسی نحوه جمع آوریو دفع زباله عفونی در مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی شهرستان کلات و تاثیر آموزش پرسنل در دفع ایمن زباله های عفونی طی سال 88

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: بتول محب راد - میر ابوطالب کاظمی - علیرضا رعنایی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۱۹. ارزیابی مدیریت پسماند صنعتی در شهرک صنعتی قوچان طی سال 88

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: میر ابوطالب کاظمی - بتول محب راد - محسن کریمانی - حاتم حاتمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۲۰. بررسی حذف فلز سنگین نیکل از محلول های آبی با استفاده از فرآیند فنتون: تعیین شرایط بهینه حذف

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد ملکوتیان - محمد احمدیان - محبوبه قربانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۲۱. بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی از آزمایشگاه های تشخیص پزشکی شهر بابل در سال 1389

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: عبدالایمان عموئی - بهرام مکاری - علی اکبر محمدی - حسینعلی اصغر نیا
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۲۲. بررسی میزان آگاهی و مشارکت شهروندان در ارتباط با اجرای طرح مکانیزه نمودن مدیریت پسماندها در شهرستان خمین

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: سید ایرج هاشمی - رامین نبی زاده - جواد جواهری - گودرز امیری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۲۳. بررسی وضعیت ایمنی مدارس ابتدائی استان مازندران و مقایسه با استاندارد ها

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مریم جوادیان کوتنایی - ذبیح الله یوسفی - سارا اسد پور - سوزان اسد پور
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۲۴. بررسی حذف ارسنیک از ابهای آلوده با استفاده از نانو ذره آهن صفر ظرفیتی و سیترات با کمک تابش خورشیدی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: سمیه باقی پور - زهرا ضمیرایی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۲۵. بررسی میزان آئروسلهای باکتریایی در هوای تصفیه خانه فاضلالاب شهر کرمان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد ملکوتیان - نغمه راداکریشنا - ملیحه پورشعبان مازندرانی - هیوا حسینی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۲۶. کاربرد روش نمونه برداری غیر فعال در سنجش آفت کش های کلره در منابع آب زیرزمینی منطقه لنجان اصفهان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: افشین ابراهیمی - محمد مهدی امین - ابوالفضل فراهانی - مهدی حاجیان
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۲۷. اصلاح فرایند نمونه برداری میکروبی و کلر سنجی با هدف افزایش کیفیت نظارت، ارزش آماری و کاهش هزینه ها در کنترل شبکه های آبرسانی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: رضا علی فلاح زاده - وحید جعفری - داود قدیریان - محمد هادی فرح زادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۲۸. حذف آلاینده ی رنگی کاتیونی "آبی باسی 3" (Basic Blue 3) از پساب، بوسیله سرخس آزولا فیلیکولوییدس جمع آوری شده از حاشیه جنوبی تالاب انزلی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: روحان رخشایی - زهرا ضمیرایی - سمیه باقی پور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۲۹. بررسی عملکرد وروشهای بهینه سازی لاگونهای هوادهی تصفیه خانه فاضلاب شهربندرگز

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد علی ززولی - یوسف کر - سعید کرامت - محسن کرد
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۳۰. جذب فلزات سنگین موجود در شیرابه لندفیل توسط گیاه ویتیوار

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: حسین علیدادی - علی اصغر نجف پور
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۳۱. مطالعه ترمودینامیک حذف کروم با استفاده از لجن فعال تثبیت شده

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: قدرت اله شمس خرم آبادی - رضا درویشی چشمه سلطانی - عباس رضایی - احمد جنیدی جعفری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۳۲. بررسی وضعیت بهداشتی آب انبارهای روستایی شهرستان کلاله در سال 1387

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: رمضانعلی دیانتی تیلکی - مجید آلشزاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۳۳. بررسی کارایی روش های اکسید اسیون پیشرفته در تجزیه سیانید

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: رضا شکوهی - لیلا ابراهیم زاده - سیدجمال الدین ابراهیمی - لاله کلامی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۳۴. تاثیر آلاینده های نفتی برروی انتقال اکسیژن جهت تصفیه پساب های صنعتی در بیورآکتورهای هوازی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مریم اصغرپور - آریامن قویدل - محمد جواد ذوقی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۳۵. بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت در سال تحصیلی 89-88

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مجید کرمانی - رحمان غندالی - بهنام حاتمی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۳۶. بررسی میزان گاز رادون در خوابگاههای اصلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1388

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: علیرضا منتظرابدی - محمد احمدیان - محمدرضا واحد - پروین برهانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۳۷. بررسی آلودگی آب های سطحی ناشی از شیرابه پسماند مطالعه موردی: محل دفن پسماند شهر رشت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: فاطمه قنبری - آریامن قویدل - فرشید فیروزکوهی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۳۸. بررسی سنجش یون سولفات در نمونه های آب شرب با استفاده از روشهای حجمی و کدورت سنجی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: کبری فرهنگیان - مریم امیدوار - حسن مسعودی - مرتضی برغمدی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۳۹. تعیین خصوصیات (کمیت و کیفیت) مواد زائد جامد و پتانسیل بازیافت آن؛ اولیه گام در جهت مدیریت مواد زائد در دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه تبریز)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: سپیده تقی زاده - حمید رضا قاسم زاده - محمد مقدم واحد - رضا فعله گری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۴۰. نحوه بررسی نتایج آزمایشات شیمیایی منابع آب شرب روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مریم امیدوار مطلق - مرتضی برغمدی - کبری فرهنگیان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۴۱. مدیریت و ایمنی پسماندهای آزمایشگاهی(مطالعه مورد : آزمایشگاه های شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان )

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مریم موسوی اشکوری - آتس سا قاصدی - مجید آروند
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۴۲. تهیه بیوگاز از فضولات دامی و بررسی کیفیت کود تولیدی در سطح آزمایشگاهی در سال 1389

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: نجمه افشار کهن - میر ابوطالب کاظمی - بتول محب راد - اعظم طورانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۴۳. مدل سازی مصرف آب یک دستگاه کولر آبی در منطقه گرم و خشک قم

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: داور خواه ربانی - سید غلامعباس موسوی - ابوالفضل صدرائیه - مهدی قره گوزلو
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۴۴. تعیین شاخص های ارزیابی صحت و دقت کیت های رایج سنجش کلرباقی مانده آزاد

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: کبری فرهنگیان - مرتضی برغمدی - مریم امیدوار مطلق
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۴۵. بررسی ساختارها و میزان اثربخشی برنامه ابتکارات جامعه محور (CBI) در شهرستان خمین

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: سید ایرج هاشمی - کاظم ندافی - داوود مدنی - جواد نظری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۴۶. بررسی کمی و کیفی مواد زائد تولیدی شهر چابهار در سال 88

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: کیومرث کاظمی - زینب دارابی - عباس عرب - ناصر ایازی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۴۷. بررسی میزان تجمع فلز مس در بافت عضله دو گونه ماهی دریای خزر ، سیاه کولی Vimba vimba و شاه کولی Chalcalburnus chalcoides

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: صابر وطن دوست - مجتبی کشاورز دیوکلایی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۴۸. تصفیه پساب حاوی رنگزای دایرکت سیاه 22 به روش انعقاد الکتریکی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: جلال بصیری پارسا - فریده نبی زاده چیانه
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۴۹. رنگبری و تخریب پساب رنگی حاوی آلاینده اسید آبی 92 توسط فرآیندهای ازونا سیون و ازون /کربن فعال

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: جلال بصیری پارسا - سارا حق نگهدار
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۵۰. بررسی روشهای غیر سوز ودستگاههای استریلایزر بکار گرفته شده در امحاء پسماندهای عفونی بیمارستانی دراستان مازندران

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: ذبیح اله یوسفی - معصومه ولی زاده
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۵۱. بررسی ومقایسه ورمی کمپوست لجن تصفیه خانه فاضلاب و زباله خانگی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: ذبیح اله یوسفی - طیبه خسروی - پونه ابراهیمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۵۲. بررسی وضعیت دفع پسماندها و فاضلاب و ایمنی آزمایشگاههای شیمی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وفردوسی مشهد از نظر رعایت ضوابط توصیه شده توسط آژانس محیط زیست در سال 1388

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: بتول محب راد - صدیقه مجیدیان - نجمه افشار کهن
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۵۳. کاهش آلودگی زیست محیطی پسماند کارگاه های تولید گلاب و عرقیات گیاهی با تهیه کمپوست

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: کاظم مهمان پور - محمد امین ذولفقاری - حسین ملک حسینی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۵۴. بررسی عملکرد سیستم زلال ساز اکسیلاتور در حذف کدورت با استفاده از منعقد کننده های شیمیایی در مقیاس پایلوت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: حسین فرخ زاده - حسن هاشمی - بهادر نعمتی - مجید هاشمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۵۵. بررسی کمیت و کیفیت مواد زائد جامد صنعتی (مطالعه موردی: استان چهار محال و بختیاری در سال 88)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: مهربان صادقی - قاسمعلی عمرانی - امیر حسین جاوید - بهاره رحمانی سامانی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۵۶. گندزدایی آب و پساب تصفیه خانه های آب و فاضلاب اصفهان با استفاده از اشعه گاما

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: حسن هاشمی - بیژن بینا - محمد مهدی امین - خدابخشی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۵۷. حذف آمونیوم از محلولهای آبی با استفاده ازجاذب پومیس درشرایط استاتیک و دینامیک و پارامترهای موثر بر آن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد ملکوتیان - نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد - هیوا حسینی - سید غلامرضا موسوی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۵۸. بررسی کارایی توف آتشفشانی در حذف کبالت از فاضلاب صنایع تولید رنگ

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: محمد ملکوتیان - اکبر کرمی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۵۹. بررسی میزان نیترات و نیتریت در منابع آب آشامیدنی شهرستان بردسیر در سال 1388

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
نویسندگان: شیدوش دولتشاهی - محمد ملکوتیان - جمشید مومنی - مریم مصرقانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۶۰. مقاومت بتن های خودتراکم حاوی الیاف نایلون در دماهای مختلف

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: رحمت مدندوست - فاطمه جهانی لطف آبادی - مرتضی حسینعلی بیگی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۶۱. بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی بتن حاوی الیاف شیشه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: هرمز فامیلی - محمد مهدی کیومرثی - المیرا شعبان علیزاده - ماه منیر عبدلی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۶۲. تاثیر حضور نانوسیلیس، دوده سیلیس و الیاف پلی پروپیلن در بتن خود تراکم

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: علی صدر ممتازی - علی فصیحی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۶۳. تاثیر مواد حبابزا بر جذب آب نیم ساعته و مقاومت ویژه الکتریکی بتن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: امیر شیبانی - محسن تدین
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۶۴. اعتبارسنجی تعیین مقاومت فشاری بتن با چکش اشمیت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مهدی امینی - رضا کرمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۶۵. اثر دمای ریختن بتن بر مقاومت فشاری و جذب آب جداول بتنی پرسی خشک تهیه شده با سیمان پرتلند

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: هرمز فامیلی - محسن تدین - محمدرضا خوش سیما
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۶۶. بررسی تأثیر افزایش تعداد لایه های ورق FRP بر رفتار تیرهای تقویت شده به روش شیار زنی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: داود مستوفی نژاد - سید مسعود شاملی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۶۷. ارزیابی خرابی ها در سازه های بتنی تصفیه خانه های کشور- مطالعه موردی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مسعود مرادیان - محمد شکرچی زاده - فرهاد پرگر
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۶۸. بررسی عملکرد بتن حاوی زئولیت و دوده سیلیس در معرض اسید سولفوریک

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مسعود مرادیان - زهرا اصلانیان - وحید نوری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۶۹. بررسی تأثیر پودر آجر و پودر شیشه بازیافتی بر مقاومت سایشی بتن زیرآب سدها

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: حبیب الله بیات - اکبر شهابی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۷۰. بررسی دوام بتن خودتراکم به عنوان مصالح تعمیری

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: پرویز قدوسی - رضا جغتایی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۷۱. بررسی چگالی و مقاومت فشاری کامپوزیت های سیمانی سبک حاوی ملامین

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: علی صدرممتازی - علی محمدی - اکبر خداپرست حقی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۷۲. مقایسه رفتار دراز مدت پل های بتنی جعبه ای بر اساس مطالعات زمانی پارامتری و آزمایشگاهی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسنده: علیرضا شبانیان تفتی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۷۳. اثر عمل آوری با بخاربر پارامترهای جذب آب مویینه و مقاومت ویژه الکتریکی بتن جداول پیش ساخته سنتی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: هرمز فامیلی - محسن تدین - مسعود سیمین پور
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۷۴. تأثیر روش آماده سازی سطح و نوع پوزولان بر مقاومت چسبندگی بتن تعمیری حاوی برخی پوزولانی های مصنوعی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مسیح محمدی - شهاب ربانی - کیاچهر بهفرنیا - حسین فقیهیان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۷۵. بررسی آزمایشگاهی برخی از خصوصیات مکانیکی بتن حاوی خرده شیشه های ضایعاتی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: محسن حسن زاده - فهیمه حسن زاده - حمیدرضا طغیانی - محمد صادقی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۷۶. بتن مقاومت بالا با استفاده از پلیمرهای سوپر جاذب

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: وحید رحیمی - قاسم میقانی - علی کیهانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۷۷. مدل سازی تحلیلی المان محدود اتصالات بتنی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مرتضی امیدی - فرهاد بهنام فر - کیاچهر بهفرنیا
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۷۸. معرفی و بررسی رفتار اتصالات مرکب تیر فولادی و ستون بتنی (RCS)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: حسن زیباسخن - فرهاد بهنام فر - کیاچهر بهفر نیا - مجتبی ازهری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۷۹. بررسی مشکلات مدل سازی اجزای محدود دال های بتن آرمه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: میلاد حلاجی - ایرج محمودزاده کنی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۸۰. بررسی اثرات نانوذرات سیلیس بر ویژگیهای مقاومتی کامپوزیتهای پایه سیمانی حاوی الیاف سلولوزی سولفیت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: رضا حسین پور پیا - علی ورشویی تبریزی - مجتبی سلطانی - پیام حسینی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۸۱. مروری بر رفتار اتصالات شکل پذیر تیر- ستون در سازه های بتنی پیش ساخته

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: معین الدین ظفری نائینی - مرتضی مدح خوان
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۸۲. بررسی خواص بتن های توانمند دو جزئی و سه جزئی مبتنی بر خاکستربادی ریز و معمولی و سرباره

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: علیرضا باقری - حامد زنگانه - محمد علی سیفی مریان
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۸۳. بهسازی لوله های مدفون بتنی با ورق های FRP

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: صالح یعقوبی - محمدرضا توکلی زاده
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۸۴. بررسی روابط موجود میان آزمایش مقاومت الکتریکی سطحی و سایر آزمایشهای نفوذ پذیری در نمونه های بتنی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: علی اکبر رمضانیانپور - امیررضا پیلوار - مهدی مهدی خانی - فرامرز مودی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۸۵. بررسی دوام بتن خود تراکم شامل پودر پرلیت در برابر اسیدسولفوریک

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: غلامرضا فلاح - سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۸۶. بررسی خواص رئولوژیکی و دوام بتن خودتراکم حاوی پودر پرلیت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: غلامرضا فلاح - سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۸۷. نگاهی به جایگاه مطالعات میدانی در تدوین نشریات فنی بتن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسنده: صفر حیدری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۸۸. بررسی عملکرد آرماتورهای سرد کشیده شده در تیرچه های پیش ساخته

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: میثم زائری - شهاب الدین حاتمی - علی علی پور
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۸۹. بررسی مکانیزم های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن- مطالعه ریزساختارها

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مصطفی خانزادی - گرشاسب خزائنی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۹۰. بررسی تاثیر عیار سیمان بر برخی خواص مکانیکی و دوامی بتن های حاوی میکروسیلیس

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: حامد سپهری - مصطفی خانزادی - محسن تدین
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۹۱. مقایسه تاثیر نانوذرات سیلیس بر خواص مکانیکی ملات های ساخته شده با سیمانهای پرتلند کارخانجات جنوب شرق کشور

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: علی اکبر مقصودی - مهدی شهرکی مقدم
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۹۲. مطالعه موردی بتن پلاستیک دیوار آب بند سد سیلوه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: فردین جعفرزاده - محسن دیانت نژاد - ابراهیم قربانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۹۳. بررسی تحلیلی دیوارهای آجری مسلح شده با شبکه آرماتور و شاتکریت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: محمد خان محمدی - حمداله بهنام
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۹۴. بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از بتن پلاستیک حاوی دوده سیلیسی در اعضای سازه ای

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: حمداله بهنام - محمد خان محمدی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۹۵. طرح اختلاط بتن غلتکی سد زیردان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: محمد رضا حاجی علیخانی - محسن جعفربگلو
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۹۶. طرح بهینه دال های بتنی یک طرفه با استفاده از الگوریتم گروه ذرات

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: حسام ورعی - بهروز احمدی ندوشن
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۹۷. تاثیرمواد حباب زا بر جذب و نفوذ آب و یون کلرید در بتن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: محمد مهدی رستگار - محسن تدین - فریدون رضایی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۹۸. بررسی پراکندگی نتایج مقاومت فشاری بتن های سبکدانه حاوی اسکوریا و لیکا

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مصطفی خانزادی - علی رضا چاله کایی - رسول احمدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۲۹۹۹. ساخت بتن سبکدانه پرمقاومت حاوی اسکوریا و لیکا

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مصطفی خانزادی - علی رضا چاله کایی - رسول احمدی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۰۰. مقایسه عملکرد سیستم ترکیبی قاب خمشی بتنی با مهاربند فولادی و دیگر سیستمهای دوگانه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: حمید عرب زاده - اشکان شرفایی - ایمان بارانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

۲۶۳۰۰۱. بررسی آزمایشگاهی رفتار برشی تیرهای عمیق بتن سبک مسلح بازشودار مستطیلی و تقویت شده توسط سیستم HFRP

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: سعید فلاحیان - مرتضی حسینعلی بیگی - مهران شهیدی - حامد محس نزادگان
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۰۲. بررسی خواص مکانیکی بتن سبک حاوی پلی استایرن های بازیافتی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مرتضی حسینعلی بیگی - هادی ثباتی - حامد محسن زادگان - هومن محسن زادگان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۰۳. لوله های FRP پرشده با بتن مسلح

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: منصور عاشوری - رضا عباس نیا
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۰۴. اثر توام واکنش قلیایی سیلیسی و خزش بر تیرهای خمشی بتن مسلح

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: سعید حاجی قاسمعلی - علی اکبر رمضانیانپور
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۰۵. بررسی برخی پارامترهای موثر بر پانچ دال ها با مدل تعمیم یافته ی Muttoni

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسنده: مسعود فرزام
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۰۶. پیشنهاد مدل مکانیکی به منظور بررسی رفتار برشی اتصالات دال- ستون مستطیلی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسنده: مسعود فرزام
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۰۷. بررسی تأثیر افزودن درصدهای مختلف سنگدانه های بازیافتی بتن به عنوان سنگدانه بر روی اسلامپ بتن خود تراکم بازیافتی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: سالار سالخورده - محمدحسین نوری قیداری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۰۸. مطالعه تجربی رفتار برشی اتصالات پی-دیوار مستطیلی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسنده: مسعود فرزام
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۰۹. بررسی تاثیر پوزولان طبیعی برخواص بتن پلاستیک

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مجتبی نورپور - رضا کارباتی اصل - یوسف زندی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۱۰. ضرورت ونحوه تدوین سازمان، روش و تکنولوژی اجرا در سازه های بتنی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: محمد رضا نجفی ساروکلائی - حسین خسروپور
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۱۱. ارزیابی مدل های تخمین عمر مفید خدمت رسانی برای سازه های بتن مسلح در محیط دریایی خلیج فارس

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: علی اکبر رمضانیانپور - احسان جهانگیری - بابک احمدی - علی دلنواز
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۱۲. بررسی استفاده از ضایعات پلی استایرن با خواص ویژه در ساخت بتن آماده سبک پلی استایرنی (باس)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: ابوالحسن رامین فر - محمد حسین ماجدی اردکانی - علیرضا پورخورشیدی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۱۳. تاثیر افزودنیهای فوق روانکننده به همراه مواد قوام آوردر خصوصیات رفتاری بتن تازه خودتراکم

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: محمد شکرچی زاده - نیکلاس علی لیبر - راحیل خوش نظر - امیر مهدی اعتمادرضایی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۱۴. ضرورت بررسی مفهوم بازتوزیعلنگر و تعیین مقدار (آزمایشگاهی و آیین نامه ای) در تیرهای I- شکل سراسری پس کشیده دارای بتن خودمتراکم

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: علی اکبر مقصودی - امین رضا درتاج نژاد - سعید ذوالقدری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۱۵. استفاده از بتن الیافی در پوشش قطعه ای تونلها

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: سعید قربان بیگی - فرشید کریمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۱۶. بررسی تکرارپذیری آزمایش های کارپذیری ملات تازه خودتراکم

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: نیکلاس علی لیبر - راحیل خوش نظر - سارا جاویدمهر - امیر مهدی اعتمادرضایی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۱۷. بررسی عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر کاهش خطر پتانسیل ترک خوردگی خمیری

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مهدی نعمتی چاری - محمد شکرچی زاده - شهرام محضرنیا - علیرضا عبدالغنی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۱۸. بررسی تاثیر استفاده از نانو سیلیس، دوده سیلیسی و متاکائولن در کاهش واکنشهای قلیایی – سیلیسی سنگدانه های بتن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: محمد دلنواز - هرمز فامیلی - محمود خاکساری - بابک علیپور
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۱۹. مطالعه آزمایشگاهی نفوذ پذیری گاز در بتن های توانمند حاوی پوزولان های متاکائولن و میکروسیلیس

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مهدی ولی پور - فرهاد پرگر
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۲۰. بررسی خوردگی آرماتور در شرایط محیطی خلیج فارس در بتن های حاوی پوزولان متاکائولن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مهدی ولی پور - فرهاد پرگر - محمد شکرچی زاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۲۱. بررسی امکان سنجی استفاده از پوزولان طبیعی جهت اصلاح الگوی مصرف سیمان و بهبود دوام بتن در شرایط محیطی خلیج فارس

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مهدی ولی پور - فرهاد پرگر
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۲۲. بررسی اثر استفاده از پوزولان طبیعی زئولیت بر روی پارامترهای جذب آب و مقاومت الکتریکی بتن و مقایسه آن با بتن شاهد

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: مهدی ولی پور - فرهاد پرگر - فرنام قاسم زاده ثمرین
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۲۳. بررسی ویژگی های مکانیکی بتن های حاوی الیاف سلولزی و پلی پروپیلن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران
نویسندگان: محمد شکرچی زاده - بهنام کیانی - فرزانه سامی - تارا رحمانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۲۴. به کارگیری روش جنرالیزاسیون عوارض سطحی جهت ارتقاء کیفی نقشه های گردشگری

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
نویسندگان: فاطمه مهدی - محمدرضا اکبری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۲۵. بررسی ارتباط بین پوشش گیاهی وحرکات توده ای با استفاده از GIS

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
نویسندگان: صمد شادفر - محمود عرب خدری - محمدجعفر سلطانی - پیمان بکتاش
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۲۶. کاربرد آمار مکانی و GIS درتحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
نویسندگان: حمیدرضا پورقاسمی - ایمان افساء - مهدی آژیر
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۲۷. بررسی توزیع فضایی مبلمان های شهری درپارک های اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
نویسندگان: لونا صدری - مهدی مومنی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۲۸. مقایسه روشهای مختلف درون یابی در انتخاب مکانهای مستعد اجرای عملیات پخش سیلاب با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیائ یGIS)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
نویسندگان: محمدجعفر سلطانی - صمد شادفر - پیمان بکتاش
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۲۹. ایجادزیرساخت ملی داده مکانی NSDI برای ایران فرصت ها و چالشهای پیش رو

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
نویسندگان: هادی واعظی - پیمان بکتاش - علیرضا امیری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۳۰. بررسی اجزا مرکز هماهنگی داده های مکانی و اجرای آن برای سازمان نقشه برداری کشور

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
نویسندگان: محسن قدس - غلامرضا فلاحی - محمدسعدی مسگری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۳۱. ارایه یک الگوریتم جدید به منظور استخراج اطلاعات بافت شبکه راه جهت کنترل اتوماتیک سرویسهای توزیع یافته جنرالیزاسیون

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
نویسندگان: بهنام تشیع - علی منصوریان - محمدسعدی مسگری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۳۲. مکانیابی ایستگاه آتش نشانی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه و سیستم اطلاعات مکانی مطالعه موردی : منطقه سه تهران

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
نویسندگان: محمدعلی شیرزاده - علی اصغر آل شیخ - علیرضا قراگوزلو - میرمسعود خیرخواه زرکش
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۳۳. مدلسازی مکانی و مدیریت آلودگی صوتی منتشره ازقطارهای عبوری ازشهر تهران با استفاده از شاخص NEF مطالعه موردی خط راه آهن تهران - جنوب و قسمتی از خط تهران - مشهد

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
نویسندگان: علیرضا قراگوزلو - پروین نصیری - سمیه دورودیان
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۳۴. ارائه روشی جدید برای بررسی الکتروفیزیولوژی سلولی با استفاده از میکروکنترلر

(مقاله کامل)

سرفصل انتشار مقاله: برق
سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
نویسنده: علیرضا جلفایی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۳۵. مبتنی بر پایدارساز جهت بهبود پایداری سیستم های STATCOM تاثیر قدرت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: جمشید براتی - علی سعیدیان - سعیداله مرتضوی - ایمان ریاضی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۳۶. تاثیر IPFC در کاهش هزینه های ناشی از تراکم انتقال در سیستم های تجدید ساختار یافته

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: مهدی بهرامی کوهشاهی - مجتبی بهرامی کوهشاهی - محمود عرب نژاد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۳۷. تاثیر STATCOM در بهبود پایداری استاتیکی ولتاژ و کاهش تلفات

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: معصومه شایگان - سید قدرت اله سیف السادات - مرتضی رزاز
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۳۸. کاهش نرخ خرابی ترانسفورماتورهای توزیع از طریق اجرای برنامهتعمیرات پیشگیرانه بهبود یافته

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: حسین شاهین زاده - مهدی مظفری لقا
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۳۹. طراحی بهینه شبکه توزیع روستایی شامل منابع تولید پراکندهدر استان بوشهر

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: محمد ضرغامی - محمدهادی کریمی - نسترن دشتی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۴۰. جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در بازار برق تجدید ساختار یافته با روشی مبتنی بر قیمت حاشیه ای محلی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: هادی آفاقزاده - سجاد سرخانی - علی قاسمی - رضا بازیار
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۴۱. اصلاح الگوی مصرف انرژی درمراکز آموزشی با تاکید برممیزی انرژی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: احمد حبیبیان - فاطمه خبازی پور
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۴۲. کاهش مصرف انرژی الکتریکی با جایگزینی آبگرمکن خورشیدیبه جای آبگرمکن برقی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: عبدالمجید حسنی، - علیرضا سینا - احمد عطایی،
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۴۳. تولید پراکنده با نیروگاه فتوولتاییک یکصد کیلووات و بررسی فنی و اقتصادی آن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: عبدالمجید حسنی - محمود جورابیان
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۴۴. بهینه سازی نر یوگاه ها با استفاده از تئوری معتبرسازی و تلفیق داده

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: سامان درویش کرمانی - محمود جورابیان - مرتضی رزاز
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۴۵. بررسی اثر تعرفه خرید و فروش برق در مدیریت و بهر ه برداریریزشبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: میثم رضاییان - شهرام جدید
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۴۶. تحلیل و بررسی هارمونیکی بین عملکرد دو مبدل 12 پالسه وHVDC 6پالسه در سیستم های

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: پرستو عزیزیان اصفهانی - غضنفر شاهقلیان - مهرداد جعفربلند
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۴۷. بررسی جامعه شناختی نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف (مطالعه موردی: برق خانگی)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: صادق صالحی - آرزو محمدی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۴۸. مصرف هوشمند انرژی در خانه های هوشمند

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: زهرا هاشمی پرپنجی - بابک درویش روحانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۴۹. سارقان انرژی الکتریکی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: زهرا هاشمی پرپنجی - پژمان عبداللهی فرد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۵۰. v2g با قابلیت PHEV معرفی خودروهای به عنوان فعالساز انرژی های تجدید پذیر

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: محمد حسن همت پور - محسن محمدیان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۵۱. عوامل موثربر تغییرالگوی مصرف انرژی برق (مطالعه موردی)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: بهرام سرمست - رقیه پور حسن
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۵۲. بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق در بخش صنعت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: حسین محمدی - مینا محتشمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۵۳. بررسی امکان جایگزینی نیروگاه های ذخیره ساز هوا فشرده بجای نیروگاههای گازی به منظور بهینه سازی انرژی و کاهش مصرف سوخت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: بهزاد بیات - حسین شاهین زاده - محمدعلی سلطانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۵۴. بهینه سازی موقعیت و بررسی اقتصادی نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: محمد حسن مرادی - مهدی حاج نظری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۵۵. تاثیر منابع تولید پراکنده در بررسی بهینه مکان یابی خازن گذاریبراساس الگوریتم ژنتیک توسعه یافته

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: محمد حسن همت پور - سروش البرزی جهرمی - محسن محمدیان - روح ا... فدائی نژاد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۵۶. طراحی بهینه و ارزیابی اقتصادی سیستم هیبرید برای کاربردهای PSO و ICA مستقل از شبکه با استفاده از الگوریتم

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: خلیل ولیپور - رضا بازیار - مجید مجید ول یزاده - سیدمهدی حکیمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۵۷. بررسی عوامل کوتاه مدت و بلندمدت موثر بر تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1347 -1387)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: مجید اسلامی اندارگلی - علی قنبری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۵۸. مروری بر روشهای پاسخگویی بار و مشارکت مشترکین در بازاررقابتی برق در کشورهای مختلف

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: فائقه ایران نژاد - مهدی معلم
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۵۹. بهینه سازی مصرف انرژی روشنایی با استفاده از لامپهای ترایبند

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: امیر بشیان - جعفر ذوالفقاری - مهدی تقوایی حسینزاده - احمد رضا توکلی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۶۰. مقایسهی چیلر جذبی و تراکمی از نظر اقتصادی و انرژی معادلمصرفی در شرایط اقلیمی اهواز

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: ابراهیم حاجی دولو - وحید قلیخانی - محسن درخشان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۶۱. اثر اختلالی توربینهای بادی بر روی سیستمهای راداری

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسنده:
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۶۲. ممیزی انرژی نیروگاه حرارتی شهید سلیمی نکا و ارائهی راهکارهاو نتایج حاصل شده از ممیزی انرژی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: محسن درخشان - محمدرضا سلیمپور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۶۳. پیشبینی تولید و مصرف سالیانه برق با استفاده از سری زمانیو شبکه عصبی در شبکه سراسری برق ایران ARIMA

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: مرتضی یزدانی - مجید معظمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۶۴. بررسی نتایج اجرای پروژه ملی نصب کولرهای برق - ی خورشیدیدراستان هرمزگان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسنده: غلامرضا نعمتی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۶۵. به روش عدد GENCO برنامه ریزی تعمیرات واحدهای نیروگاهی از دیدگاهصحیح ترکیبی در حضور واحدهای تولیدی بادی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: صغرا رییسی - علی سعیدیان - سیدسعیداله مرتضوی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۶۶. اصلاح ضریب توان یکسوساز کنترلی سیلیکونی (SCR) به کمک جبرانگر استاتیکی TCR+FC با هدف کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت توان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: بهرام نوشاد - قاسم امیری - سید قدرت اله سیف السادات - مرتضی رزاز
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۶۷. اجرای سیاست اختیاری کشور کره جهت مدیریت مصرف موتورهای القایی سه فاز در راستای مدیریت مصرف انرژی کشور

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: محمدرضا عظیمی زاده - افشین روشن میلانی - نعمت مشتاقیان - غلامحسین خاندار
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۶۸. گزارش و تحلیل کیفیت توان در صنایع سنگینشبکه برق تهران و نقش آن در تلفات خطوط

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: رضا فلاحتکار - رضا مهری - علی شمس نیا - علی طونی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۶۹. بررسی و تحلیل هماهنگی حفاظت O.C در شبکه های قدرت دارای چند سطح ولتاژ با مطالعه موردی رینگ 132 کیلوولت تبریز

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: نعمت مشتاقیان - ابراهیم بابایی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۷۰. ارائه روشی هوشمند در کنترل ولتاژ و توان راکتیو تولیدات پراکنده ازنوع ژنراتور سنکرون به منظور کاهش نوسانات ولتاژ در حالتهای گذرا

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: میثم نجفی - شهرام جدید
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۷۱. بررسی کیفیت توان 100 نقطه در پست های برق استان خوزستان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: شهرام گوهرچین - محسن ارفاق - احمد حبیبیان - داود پنام
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۷۲. مقایسه بین نرم افزار PSCAD/EMTDC و MATLAB/SIMULINK برای CUSTOM POWER تحلیل گذرای ادوات

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: حسن براتی - علیرضا سیفی - حمید کریمی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۷۳. سازوکارهای بهینه جهت کاستن نقش و تأثیر گردو غبار بر رویسلولهای خورشیدی در کلانشهر اهواز

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: حسین حسین زاده - علی قریشی مدینه
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۷۴. حذف نویز سیگنال صوتی تخلیه ی جزیی در ترانسفورماتورهای قدرت بر اساس تکنیکهای تبدیل موجک

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: سینا مهدیزاده - محمدرضا یزدچی - مهدی نیرومند
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۷۵. کاهش چشمگیر زیان توقف تولید مجتمع فولاد خوزستان با تغییر روش اتصال زمین نوترالترانسفورماتورهای قدرت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: مجتبی آزادی اردکانی - مهدی داور پناه - محمد خضابی - علی سالم دزفولی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۷۶. استفاده از کویل روکوفسکی در طرف ثانویه ترانسفورماتورهای توزیع بمنظور سنجش کیفیت توان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: بابک ادهم - فرهاد فرخ نیا
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۷۷. تئوری بازیها در تعیین استراتژی پیشنهاد بهینه شرکتهای تولیدی در بازارهای برق ترکیبی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: حسن براتی - علی حبیب زاده - افشین لشکرآرا - جمشید آقایی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۷۸. بررسی رفتار و نحوه عملکرد جبران ساز سنکرون استاتیکی در تنظیم ولتاژشبکه و جبران توان راکتیو سیستم به هنگام تغییرات لحظه ای بار

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: بهزاد بیات - غضنفر شاهقلیان
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۷۹. بکارگیری منابع تولید پراکنده با اهداف بهبود کیفیت توان وکاهش اثرات ناشی از خطاهای گذرا در شبکه های توزیع

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسنده: داوود راکی پور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۸۰. طراحی و ساخت سیستم کنترل کننده هوشمند مدیریت انرژی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسنده: امیر سعیدلونیا
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۸۱. نقش تعرفه ها در اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بار

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: ابراهیم شریفی پور - محمد 2 - شمس الدین کمالوند
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۸۲. اثر تغییر ساعت اداره های شهر اهواز بر منحنی بار شبکه توزیع برق

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسنده: سید مهدی شریف زاده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۸۳. بررسی ساختار و عملکرد توربین بادی در سیستم قدرت

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: مهدی مرادیان - سجاد مرادیان
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۸۴. بررسی اثر هندسه نیم دایره کانال های جریان گاز در پیل سوخت یپلیمری بر توزیع کسر مولی اکسیژن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: سونیتا مطلب فائد - نادر پورمحمود - سجاداله رضازاده - نجمه حاج حیدری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۸۵. آلترناتیوهای بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق در جهت کاهش با مطالعه موردی درشرکت توزیع برق شهرستان کرمان ENS

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: مهدی مظفری لقا - حسین شاهین زاده - مجید گندمکار
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۸۶. تعیین سازوکار مناسب برون سپاری فعالیت های شرکت توزیع برق اهوازبا تاکید بر رویکرد سیستمی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: لیلا نصیری - فرهاد دانشی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۸۷. مقایسه توان و ولتاژ خروجی پیل سوختی PEM در دو مدل استاتیکی و دینامیکی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: محمود سبحانی نژاد - محمدرضا عصاری - عباسعلی تقی پور - مجتبی یوسفی کیا
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۸۸. بررسی بهره گیری از سیستم توان هیبریدی در ساختمان با ترکیب زیست توده/فتوولتائیک/باتری/بویلر

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: رامین نوروزی - سید زین العابدین موسوی - فرانک عبادی سهی - سید مصطفی عباسی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۸۹. محاسبه، مدلسازی هندسی و شبیه سازی جریان اطراف پره های یک توربین بادی محور افقی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: سید سعید بحرینیان - حسن مهدیزاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۹۰. اثرات رفاهی نقدینه کردن یارانه های انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: مجید اسلامی اندارگلی - حسین صادقی - علی قنبری - محمود حقانی
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۹۱. تخمین الگوی پوایی مصرف برق و لزوم اصلاح ایرانه های انرژی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: صادق بختیاری - مرتضی یزدانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۹۲. بررسی ارتباط ساختار تعرفه ها با منحنی بار و مصرف

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: ابراهیم شریفی پور - محمد بحرینی - شمس الدین کمالوند
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۹۳. مدیریت شادی : ضرورتی فراموش شده در مدیریت مصرف

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: مسعود مختاری - محمدحسین ردایی - فاطمه سلطانی - حامد الوانساز
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۹۴. کاربرد الگوهای نوین معماری پایدار در استفاده از نور طبیعی وراهکارهای موثر در بهره وری انرژی وجلوگیری از اتلافانرژی الکتریسیته در مدارس کشوربررسی مقایسه ای شهر گلاسکو( بریتانیا)و اصفهان(ایران)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: محمد رضا نیلفروشان - راید هلنا - حسن صادقی نائینی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۹۵. مدلسازی آثار هدفمند نمودن یارانه ها بر بازار برق ایران با استفاده ار پویایی های سیستم

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: سعید میرزامحمدی - سعید کریمی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۹۶. اثرات حذف یارانه برق بر تولید و هزینه بخشهای اقتصادی درخراسان رضوی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: حسین محمدی - مریم مقیمی فیض آبادی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۹۷. بررسی هماهنگی ادوات حفاظتی در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن حضور DG و بهینه یابی آن با توجه به آرایش های مختلف شبکه با هدف حفظ پایداری حفاظتی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
نویسندگان: داوود راکی پور - جمشید آقایی - محسن صنیعی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۹۸. طراحی، ساخت و بررسی عملکرد یک سامانه خودکار الکترونیکی به منظور درجه بندی میوه بر اساس وزن

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: ابراهیم بخشی زاده - امیرحسین افکاری سیاح - یوسف عباسپورگیلانده - منصور راسخ
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۰۹۹. به کارگیری روش غیرمستقیم جهت اندازه گیری مقاومت کششی برخی ماشینهای خاک ورزی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسنده: جلال خدائی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۰۰. ارزیابی تاثیر اصلاحات انجام شده بر روی ماشینهای کاشت غلات، جهت کشت مطلوب کلزا

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: افشین ایوانی - کیهان شرافتی - حمیدرضا گازر
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

. تحلیل مودال بوم لودرHWL65B به روش اجزای محدود

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: عبدالله گل محمدی - محمد کاظمی - علی اشتری - غلامحسن نجفی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۰۲. تعیین معادله عمومی نیروهای وارد بر گاوآهن قلمی تک ساق به روش تحلیل ابعادی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: سیدعلی حسینی - سیدحسین کارپرورفرد
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۰۳. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اعمال علف کش با نرخ متغیر با استفاده از فناوری ماشین بینایی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: علی محمد شیرزادی فر - محمد لغوی - محمدحسین رئوفت - جمیله شجاعی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۰۴. مطالعه پتانسیل روش المان مجزا برای تعیین نیروهای مورد نیاز برای برهمکنش تیغه-مواد گرانوله

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: معصومه مشکانی - اسعد مدرس مطلق - سیدمحمدحسن کماریزاده - یاسر نوربخش
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۰۵. مطالعه لغزش تایر تراکتور با استفاده از رفتار مکانیکی خاک و تایر توسط روش المان محدود

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: معصومه مشکانی - یاسر نوربخش - اسعد مدرس مطلق - مقداد نصیری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۰۶. تحلیل دینامیکی مکانیزم لنگ - لغزنده موتور به کمک نر مافزارAVL EXCITE

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: محمد کاظمی - تیمور توکلی هشجین - غلامحسن نجفی - سیامک علیزاده نیا
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۰۷. بررسی اثر سرعت تراکتور و مقدار رطوبت خاک بر میزان لغزش چرخ محرک تراکتور

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: مرید گوران اوریمی - علیرضا کیهانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۰۸. بررسی پارامتر های موثر بر مدهای حرکتی دانه های برنج در استوانه های دوار

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: جواد خزایی - جعفر مساح - وحید ورطه پرور - موسی ملکی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۰۹. مطالعه عوامل ماشینی موثر بر جدا کردن و تمیز کردن دانه های زیره پس از عملیات کوبش

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: محمدحسین سعیدی راد - باقر عمادی - مجتبی ناصری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۱۰. مدلسازی سینتیک خشک شدن لایه نازک میوه زرشکBerberis Vulgarisبه کمک شبکه عصبی مصنوعی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: شیوا گرجیان - تیمور توکلی هشجین - محمدهادی خوش تقاضا
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۱۱. بررسی رفتار تراکمی ذرات یونجه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: افسانه کرمی - داود قنبریان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۱۲. تحلیل اثر ترمودینامیکی برخی متغیرهای خشک شدن در یک خشککن بستر سیال آزمایشگاهی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: طیب نازقلیچی - محمدحسین کیانمهر - سیدرضا حسن بیگی - مسعود عسکری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۱۳. شبیه سازی خشککن بستر سیال آزمایشگاهی به روش دینامیک سیالات محاسباتی و بهینه سازی آن با استفاده از روشTaguchi

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: طیب نازقلیچی - محمدحسین کیانمهر - سیدرضا حسن بیگی - مسعود عسکری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۱۴. بررسی امکان جداسازی ناخن به عنوان ناخالصی از کلاله زعفران خشک به روش الکترواستاتیک

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: وحید بنی هاشم - محمدحسین عباسپورفرد - محمدحسین آق خانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۱۵. اثر فرکانس ارتعاش تیغه و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تلفات ریزش کلزا(Brassica napus L.)

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: مجید رجبی وندچالی - عباس قنبری مالیدره
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۱۶. تاثیرات شرایط مختلف خشک شدن بر ضریب نفوذ موثر، میزان انرژی فعال سازی و میزان انرژی مصرفی درخشک کردن لایه نازک گیاه دارویی عناب

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: علی متولی - احمد عباس زاده - سعید مینایی - محمدهادی خوش تقاضا
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۱۷. خواص برشی و خمشی شاخه درختان آلبالو و گردو

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: امین نصیری - شاهین رفیعی - محمدعلی ابراهیمی - حسین مبلی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۱۸. کنترل و مانیتورینگ عوامل محیطی در انبار سیب زمینی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: جعفر شکوهی نهرخلجی - غلامرضا چگینی - جواد خزایی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۱۹. مدلهای تحلیلی و آزمایشگاهی سرعت حد میوه

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: کامران خیرعلی پور - سیداحمد طباطبایی فر - حسین مبلی - شاهین رفیعی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۲۰. بررسی پوست کنی پسته با پوست کن صفحه ای گریز از مرکز

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: مهدی رکابی - محسن شمسی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۲۱. بهینه سازی فاکتورهای موثر در خالص سازی الیاف خرما به روش برهم کنش تابع مطلوب IDFA) ازطریق اندازه گیری استحکام کششی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: سیدرضا امینی نیاکی - احمد غضنفری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۲۲. بررسی تغییرات آهنگ تبخیر، ضریب موثر انتشار رطوبت و انرژی فعالسازی برای خشککردن میوه آلبالو درخشککن مایکروویو – خلا

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: سعید مینایی - علی متولی - سلیمان عباسی - عبدالرحمن قادری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۲۳. مقایسه روش های مختلف اندازه گیری رطوبت انجیر سبز استهبان

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: سمن سوری - فرزانه خورسندی - محمد لغوی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۲۴. تأثیر بسته بندی با پوشش نانوذرات Tio2بر رویPH محصول خیار

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: سمیه شاهی - مهدی خجسته پور - حامد افشاری - محمدحسین عباسپورفرد
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۲۵. کاربرد سنجش از دور برای تخمین نیتروژن ذرت در سطح پوشش گیاهی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: نیکروز باقری - حجت احمدی - سیدکاظم علوی پناه - محمود امید
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۲۶. بررسی اثر فیلمهای نانویی ساخته شده در کشور بر بیاتشدن نان حجیم

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: حامد افشاری - میثم ستاری نجف آبادی - سعید مینایی - محمدحسین عزیزی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۲۷. تشخیص عیب هوشمند موتور استارت تراکتور مسی فرگوسن 285 با استفاده از پایش ارتعاشات وسیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: ابراهیم ابراهیمی - کاوه ملازاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۲۸. تهیه نقشه ph و شوری خاک با استفاده از GIS

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: سیدمحمد مهدوی شهری - حسین درویشی - حسن عاقل
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی

مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

 

مقاله کنفرانسی

 

۲۶۳۱۲۹. ارزیابی غیرمخرب رسیدگی هندوانه بااستفاده از ال دی وی

(مقاله کامل)

سال انتشار ۱۳۸۹
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
نویسندگان: روزبه عباس زاده - علی رجبی پور - حجت احمدی -