بیمه‌نامهٔ کوتاه مدت Short-term Policy تعرفهٔ بیمهٔ کوتاه مدت Short-term Rate اندازهٔ بهرهٔ کوتاه مدت؛ میزان بهرهٔ کوتاه مدت Short Term Rate of Interest معاملهٔ کوتاه مدت؛ دادوستد کوتاه مدت Short-term Transaction کار کوتاه مدت Short-term Working در مدت کم Short-time تن کوچک Short Ton تراز آزمایشی خلاصه؛ موازنهٔ موجودی Short Trial Balance کم وزن؛ وزن خشک Short Weight کم فروشی کردن Short Weight کسری؛ کمبود؛ کمی Shortage کمبود دلار؛ کمی دلار Shortage, Dollar اسناد قرضهٔ با سررسید نزدیک Shortly Maturing Bonds اوراق بهادار کوتاه مدت Shorts افت؛ کسر؛ نقصان؛ کاهش ذاتی؛ انقباض؛ آب رفتگی Shrinkage تبدیل ارز در دو یا چند بورس؛ خرید و فروش ارز در دو یا چند بورس Shunting تعطیلی؛ بیکاری Shut-down هزینه ضلعی؛ مهم‌ترین هزینه؛ هزینهٔ عمده؛ هزینهٔ تعطیل Shut-down Cost نقطهٔ تعطیل؛ آستانهٔ تعطیل؛ نقطهٔ توقف تولید Shut-down Point بهای توقف کار Shut-down Price طبقه‌بندی صنعتی پایه؛ طبقه‌بندی معیاری صنعتی S.I.C. صنعت بیمار؛ صنعت پیش‌نرفته Sick Industry معذوریت Sick Leave غیبت بیماری Sick Out بیمهٔ بیماری؛ بیمه بر ضد بیماری Sickness Insurance عنوان دسته حسابهای در گردش Sidehead پرداختهای کمکی Side Payments رابطهٔ جنبی؛ رابطهٔ جانبی Side Relation سیدگویک، هنری Sidgwick, Henry برات دیداری؛ حوالهٔ دیداری Sight Bill سپرده‌های دیداری Sight Deposits برات دیداری Sight Draft اعلامیهٔ موقت؛ اظهاریهٔ موقت Sight Entry پرداخت دیداری Sight Payment شریک غیرفعال Sight Partner مظنهٔ دیداری Sight Quotation نرخ دیداری ارز Sight Rate بررسی نظری؛ آزمون نظری Sight Test ارائه برات Sighting a Bill نشانهٔ سیگما Sigma Notation شمارهٔ سیگمایی Sigma Score واحد سیگمایی Sigma Unit نشانه؛ نشان؛ علامت Sign علامت Signal فایده؛ معنا؛ اهمیت Significance اعتبار تفاوت ؛ معنادار بودن اختلاف Significance of Difference معنادار؛ بامعنا؛ معتبر Significant حدود مبلغ؛ مبلغ سرراست Significant Amount ارقام بامعنا Significant Digits اعداد معنادار؛ اعداد واقعی Significant Numbers برگ نمونهٔ امضاء Signiture Card شریک غیرفعال Silent Partner دلار با پشتوانهٔ نقره Silver-backed Dollar گواهینامهٔ نقره Silver Certificate سکهٔ نقره‌ای Silver Coin دلار نقره‌ای Silver Dollar بهرهٔ ساده؛ بهرهٔ بسیط؛ ربح ساده؛ ربح بسیط Silver Interest قیمت نقره Silver Price اندوخته‌های نقره Silver Reserves پایهٔ نقره Silver Standard سوداگری ارزی ساده؛ سوداگری ارزی صرف Simple Arbitrage ترتیب ساده Simple Arrangement میانگین ساده Simple Average ترکیب ساده Simple Combination جدول تصادف ساده؛ جدول احتمال ساده؛ جدول پیشامد ساده Simple Contingency Table همبستگی ساده Simple Correlation اعتبار ساده؛ اعتبار بدون تأیید Simple Credit قرضهٔ ساده Simple Debenture دفترداری ساده، یک طرفه Simple-entry Book-keeping بهرهٔ ساده؛ ربح ساده Simple Interest دفتر روزنامهٔ ساده Simple Journal نمونه‌گیری تصادفی ساده Simple Random Sampling ریشهٔ ساده؛ ریشهٔ بسیط؛ ریشهٔ رتبهٔ یک Simple Root نمونه‌گیری ساده؛ نمونه‌برداری ساده Simple Sampling قطعهٔ سهم عادی Simple Share برآورد نااریبی ساده؛ برآورد بدون تورش Simple Unbiased Estimate روش سیمپلکس در برنامه‌ریزی خطی؛ روش سیمپلکس در برنامه نویسی خطی؛ روش برنامه نویسی خطی سیمپلکس Simplex Method in Linear Programming صوری؛ ظاهری؛ غیرواقعی Simular شبیه سازی؛ همانند سازی Simulation بازیهای صوری کار و کسب Simulation Games for Business الگوی صوری؛ الگوی غیرواقعی Simulation Model سازگار؛ مقارن؛ همزمان Simultaneous معادلات همزمان؛ معادلات چند مجهولی؛ معادلات سازگار Simultaneous Equations افزایش همزمان SimultaneousExpansion تقاضای بیشینهٔ همزمان، مقارن Simultaneous Maximum Demand باهم، به مقارنت به طور همزمان Simultaneously مقرری بی‌مسئولیت Sine Cure بدون تاریخ Sine Die لازم و ضروری Sine Qua Non کار تک شغلی Single Capacity نمودار یک ستونی Single-column Chart محاسبهٔ ساده؛ حسابداری ساده Single Entry دفترداری ساده؛ حسابداری جزئا” ساده؛ دفترداری یکطرفه Single Entry Book Keeping روش دفترداری ساده؛ شیوهٔ حسابداری ساده یا یکطرفه Single Entry System تک برآوردکنندهٔ معادله؛ برآورد کنندهٔ واحد معادله Single Equation Estimator یک عاملی؛ تک عاملی Single Factorial رابطهٔ مبادلهٔ یک عاملی؛ رابطهٔ مبادلهٔ تک عاملی Single Factorial Terms of Trade مسئولیت انفرادی؛ مسئولیت فردی Single Liability اختیار خرید و فروش Single Options وام تک قسطی؛ وام یک قسطی Single-payment Loan شیوهٔ یک ثبتی Single Positing System بیمهٔ زندگی با حق بیمهٔ واحد Single Premium Life Insurance بیمه نامه با حق بیمهٔ یک قلم؛ بیمه نامه یکجا Single Premium Policy مالکیت انفرادی Single Propretorship تعرفهٔ عمومی Single Schedule Tariff تک پایه؛ یک فلزی؛ تک فلزی Single Standard تعزفهٔ منفرد؛ تعزفهٔ منحصر به فرد Single Tariff مالیات واحد؛ مالیات یگانه؛ مالیات منحصر به فرد؛ مالیات تکی Single Tax جنبش مالیات واحد Single-tax Movement نظام مالیات واحد؛ نظام تک مالیاتی Single-tax System کالاهای یکبار مصرف Single-use Goods یک ارزشی؛ ارزش واحد؛ تک ارزشی م. One-valued Single Valued تابع یک مقداری Single Valued Function خصوصی؛ مخصوص؛ ویژه؛ استثنایی؛ تکین Singular ماتریس نامنظم؛ ماتریس ویژه؛ ماتریس تکین؛ ماتریس استثنایی Singular Matrix نقطهٔ استثنایی؛ نقطهٔ ویژه؛ نقطهٔ تکین Singular Point خصوصیت؛ تکینی؛ ویژگی Singularity روبه زوال نهادن؛ افول کردن؛ سرازیر شدن؛ مستهلک شدن Sink استهلاک Sinking وجوه استهلاک؛ وجوه استهلاکی Sinking Fund سند قرضهٔ وجوه استهلاک Sinking Fund Bond روش استهلاک مبتنی بر وجوه استهلاک Sinking Fund Method of Depreciation اندوختهٔ وجوه استهلاک Sinking Fund Fund Reserve دلار، واحد پول سالومون (جزایر)، نشانهٔ Sl. Dollar است SI$ سیسموندی، ژان Sismondi, Jean اعتصاب نشسته؛ اعتصاب در جا Sit-down Strike وضع مالیات محلی بر ارزش عرضه Site Value Rating مالایت بر ارزش عرضه؛ مالیات بر ارزش محل Site Value Tax معیار دوگانهٔ سایتوسکی؛ ضابطهٔ مضاعف سایتوسکی Sitowsky Double Criterion تعیین محل کردن؛ معلوم کردن Situate وضع Situation مرز امکان مطلوبیت وضعی Situation Utility Possibility Frontier نسبت وضعی Situational Relativity مراقبتهای فرعی اعتصاب Situs Picketing «شش تایی» و «هفت تایی»؛ گروه «ششگاه» و گروه «هفتگانه» "Six and "Seven" بانک اسکاندیناوی Skandinaviska Banken نمودار استخوان‌بندی Skeleton Chart شبه متقارن Skew Symmetric اریبی؛ چولگی Skewness مهارت؛ استادی؛ زبردستی؛ کاردانی (در جمع) کارگر ماهر Skill تفاوتهای مهارت Skill Differentials صاحب مهارت؛ مجرب؛ کاردان؛ ماهر؛ با مهارت؛ مستلزم استادی Skilled کارگر ماهر؛ کارگر مجرب Skilled Labour استادکار SkilledWorkder قیمت استثنایی Skimming Price پرش Skip کرون، واحد پول سوئد، نشانهٔ S.Krona است SKr تفاوت وقت Slack any Path کساد بازار؛ بازار کاسد؛ کار و کسب کاسد Slack Business ظرفیت بیکار؛ ظرفیت خالی Slack Capacity تفاوت پیش‌بینی میسر بحرانی Slack for the Critical Path بازار کساد کار Slack Labour Market مسیر کوتاه Slack Path برنامهٔ سست Slack Plan متغیر بی‌اثر Slack Variable آهسته کردن؛ کند کردن؛ تخفیف یافتن Slacken کندی؛ سستی Slackning فروش به زیان؛ تخفیف کلی؛ فروش مشکل Slaughter شریک غیرفعال Sleeping Partner سقوط قیمتها؛ شکست قیمتها Side تثبیت آهسته؛ تثبیت خزنده Sliding Peg مقیاس متحرک؛ مقیاس متغیر Sliding Scale تعرفهٔ مبتنی بر مقیاس متغیر؛ تعرفهٔ تعدیل پذیر؛ تعرفه با پایهٔ متحرک؛ تعرفهٔ مقیاس متغیر Sliding-scale Tariff پایهٔ متحرک مزد؛ پایهٔ متغیر مزد Sliding Wage Scale بالابر Sling هزینهٔ قلاب اندازی Slinging ورقهٔ بیمه Slip سهو و اشتباه؛ فروگذاری Slippage نسبت شیب Slope Ratio دارایی ثابت؛ دارایی غیرسیال Slow Asset اعتصاب کندکاری و کاهش تولید؛ اعتصاب تعلل؛ اعتصاب مسامحه؛ اعتصاب خزنده Slow Down Strike روپیه، واحد پول سریلانکا، نشانهٔ Sl.Rupee است Sl Rs تولار، واحد پول اسلوونی، نشانهٔ Sl.Tolar است Sl T اقتصاد در حالت کساد؛ اقتصاد کم تحرک؛ اقتصاد کاسد Sluggish Economy سال کساد Sluggish Year قیمت وارداتی مرغ و بوقلمون در بازار مشترک Sluice-gate Price زاغه‌های شهر؛ محل پرجمعیت و پست شهر؛ محله‌های فقیرنشین Slum آبادانی مجدد کوی‌های پست و پرجمعیت Slum Clearance تنزل شدید کردن؛ افت زیاد کردن Slump رکود موقت؛ کاهش گذرا؛ افت شدید؛ رکود شدید Slump تورم رکودی Slump Inflation اسلاتسکی، اوژن Slutsky, Eugen معادلهٔ اسالتسکی Slutsky Equation قضیهٔ اسالتسکی Slutsky Theorem اثر «اسلاتسکی - یول» Slutsky-Yule Effect رقابت کوته نظرانه Small-bore Competition خرده کار و کسب؛ کار و کسب جزئی Small Business مدیرتی کار و کسب جزئی Small Business Administration شرکت تأمین مالی خرده فعالیت‌ها Small Business Finance Corporation شرکت سرمایه‌گذاری در کار و کسب جزئی Small Business Investment Company پروانهٔ اشتغال به کار Small Business Tax پول خرد Small Change بقاء مؤسسات کوچک؛ بقاء بنگاههای کوچک Small Firm, Survival of خرده مالک؛ مالک جزء Small Holder نظام خرده مالکی Small Holding System سرمایه گذاران کوچک Small Investors نمونهٔ کوچک Small Sample گواهینامهٔ خرده پس‌انداز Small Saver Certificate تولید کم؛ تولدی جزئی؛ تولید در مقیاس کوچک Small-SCALE Production خرده اجاره داری دهقانی؛ خرده اجاره‌داری روستایی Small Seal Peasant Tenancy ابزار؛ لوازم کوچک کار Small Tools قطعهٔ کوچک‌تر Smaller Area پاداش زیان؛ خسارت؛ غرامت Smart Money ورشکستگی مالی؛ عدم موفقیت مالی Smash ورشکست شدن Smash Up اسمیت، آدام Smith, Adam موافقتنامهٔ اسمیتسونی Smithsonian Agreement نشست اسمیتسونی Smithsonian Meeting هموار کردن دشواریها Smooth Away Difficulties منحنی صاف؛ منحنی هموار Smooth Curve همسازی Smoothing کالاهای قاچاق Smuggled Goods قاچاقچی؛ قاچاق بر Smuggler قاچاق Smuggling مارواره در دالان Snake-in-the-tunnel اعتصاب ناگهانی Snap Strike اثر خودبزرگ‌نمایی Snob Effect گرایش خودبزرگإ‌نمایی Snobism دلار، واحد پول زلاند جدید، نشانهٔ Dollar.NZ است SNZ قیمتهای شدیدا” روبه ترقی؛ قیمتهای به شدت تصاعدی؛ قمیتهای اوج گیرنده؛ قیمتهای بالارونده Soaring Prices تقویم محتاطانه Sober Estimate جامعه پذیری؛ اجتماعی بودن؛ علاقه به برخوردهای اجتماعی Sociability حساب اجتماعی Social Account حسابداری ملی؛ حسابداری اجتماعی Social Accounting ماتریس حسابداری اجتماعی Social Accounting Matrix کنش اجتماعی؛ عمل اجتماعی Social Act قدرت تولید اجتماعی؛ متوسط اجتماعی؛ بهره‌وری متوسط اجتماعی؛ فرآوری متوسط اجتماعی Social Average Productivity فایده یا هزینهٔ اجتماعی Social Benefit or Cost عواید اجتماعی؛ منافع اجتماعی؛ مزایای اجتماعی Social Benefits سرمایهٔ اجتماعی Social Capital دگرگونی اجتماعی؛ تغییر اجتماعی Social Change طبقهٔ اجتماعی Social Class همنوایی اجتماعی؛ تطابق اجتماعی Social Conformity برخورد اجتماعی؛ تماس اجتماعی Social Contact واگیرهٔ اجتماعی Social Contagion میثاقهای اجتماعی Social Conventions هزینهٔ اجتماعی Social Cost اعتبار اجتماعی Social Credit نهضت اعتبار اجتماعی؛ جنبش اعتبار اجتماعی Social Credit Movement رسوم اجتماعی Social Customs داروینیسم اجتماعی Social Darwinism قاعدهٔ تصمیم اجتماعی Social Decision Rule اندازهٔ تنزیل اجتماعی Social Discount Rate اقتصاد اجتماعی Social Economics مهندسی اجتماعی Social Engineering انصاف اجتماعی Social Equity هوس اجتماعی Social Fad کارکرد اجتماعی؛ تکلیف اجتماعی؛ وظیفهٔ اجتماعی Social Function کالاهای اجتماعی Social Goods گروه اجتماعی Social Groop میراث اجتماعی Social Heritage ناترازی اجتماعی؛ عدم توازن اجتماعی Social Imbalance درامد اجتماعی؛ درآمد ملی Social Income نوآوری اجتماعی Social Innovation نهاد اجتماعی؛ نظامات اجتماعی؛ تأسیس اجتماعی Social Innovation بیمهٔ اجتماع؛ بیمهٔ بیکاری و درمانی Social Insurance صندوق بیمهٔ اجتماعی Social Insurance Funds کنشهای متقابل اجتماعی Social Interactions ارتباطات متقابل اجتماعی Social inter-communication روابط متقابل اجتماعی Social Interrlationship تحریک متقابل اجتماعی Social Interstimulation مقیاس اجتماعی؛ سلسله مراتب اجتماعی Social Ladder عقب افتادگی اجتماعی Social Leg قانونگذاری اجتماعی Social Legislation آداب اجتماعی Social Manners هزینهٔ نهایی اجتماعی Social Marginal Cost محصول نهایی اجتماعی Social Marginal Product ضابطهٔ فرآوری نهایی اجتماعی؛ ضابطهٔ بهره‌وری نهایی اجتماعی Social Marginal Productivity Criterion, The تحرک اجتماعی Social Mobility اخلاق اجتماعی Social Moral محصول خالص اجتماعی Social Net Product هزینهٔ فرصت اجتماعی سرمایه Social Opprotunity Cost of Capital بهینهٔ اجتماعی Social Optimum نظم اجتماعی Social Order سازمان اجتماعی Social Organization سرمایهٔ ثابت اجتماعی؛ سرمایه گذاری زیربنایی Social Over-head Capital هزنیه‌های ثابت اجتماعی؛ هزینه‌های بالاسری اجتماعی Social Overheads سراسیمگی اجتماعی؛ هراس اجتماعی Social Panic مقررات اجتماعی Social Regulations روابط ااجتماعی تولید Social Relations of Production مسئولیت اجتماعی Social Responsibility بازده‌های اجتماعی آموزش و پرورش Social Return of Education بازدهٔ اجتماعی سرمایه Social Return on Capital مناسک اجتماعی Social Rites شعایر اجتماعی Social Rituals نقش اجتماعی Social Role علوم اجتماعی Social Sciences تأمین اجتماعی؛ بیمهٔ اجتماعی Social Security مزایای بیمهٔ اجتماعی Social Security Benefits قوانین تأمین اجتماعی Social Security Laws برنامه تأمین اجتماعی Social Security Program نظامهای بیمهٔ اجتماعی Social Security Schemes مالیاتهای تأمین اجتماعی Social Security Taxes خدمات اجتماعی Social Services انتقال اجتماعی Social Shifting وضع اجتماعی؛ موقع اجتماعی Social Standing موضع اجتماعی؛ پایگاه اجتماعی؛ موقع اجتماعی Social Status قشربندی اجتماعی؛ چینه سازی اجتماعی Social Stratification ساختار اجتماعی Social Structure زیرساختار اجتماعی Social Substructure نظام اجتماعی؛ دستگاه اجتماعی Social System نسبت رجحان زمانی اجتماعی Social Time Preference Rate سنتهای اجتماعی Social Traditions ارزش اجتماعی Social Value حوایج اجتماعی Social Wants ثروت اجتماعی Social Wealth بهزیستی اجتماعی؛ رفاه اجتماعی Social Welfare تابع رفاه اجتماعی؛ تابع بهزیستی اجتماعی Social Welfare Function اصل مالیات بندی بهزیستی اجتماعی Social Welfare Principle of Taxation کارگاه اجتماعی Social WelfareWorkshop سوسیالیسم؛ جامعه گرایی Socialism اقتصاد سوسیالیست Socialist Economics جامعه جویی Sociality اجتماعی کدرن؛ اجتماعی گردانی Socialization خدمات بهداشتی همگانی؛ خدمات بهداشتی اجتماعی Socialized Medicine کار اجتماعا” لازم Socially Necessary Labour جامعه زیستی Sociation «سوسیته ژنرال» "Societe General" شرکت؛ انجمن؛ جامعه Society انجمن جهانی مخابرات مالی Society for Worldwide Interbank میان بانکها Financial Telecommunication انجمن اقتصاددانان ایران Society of Iranian Cconomicts, The گروه بندی اجتماعی - اقتصادی Socio-economic Grouping جامعه شناسی؛ جامعه شناخت Sociology جامعه سنجی؛ علم اندازه‌گیری پدیده‌های اجتماعی Sociometrics مجموعهٔ قوانین حاکم بر سازمانها و پیشرفت جامعه Socionomy جامعه سازی Socius پول کاغذی؛ پول ضعیف Soft Currency کالاهای بی‌دوام؛ کالاهای تحلیل رفتنی؛ کالاهای مصرف شدنی Soft Goods وام آسان؛ وام بی‌دردسر Soft Loan بازار ضعیف؛ بازار سست Soft Market فروش آرام Soft Sell پول ضعیف؛ پول کاغذی؛ برات؛ اسکناس؛ پول غیرفلزی Soft Money نرم افزار Software خشکبار Software سوگو شوشا Sogo Shosha سوهیو SOHYO بانک زمین Soil Bank حفاظت زمین؛ نگهداری و تقویت قدرت تولیدی زمین Soil Conservation فرسایش زمین Soil Erosion سول، واحد پول کشور پرو برابر با یکصد سنتاوس (Centavos) Sol برات تک نسخه‌ای Sola سیاههٔ فروش؛ صورت فروش Sold Contract دفتر بزرگ فروش Sold Ledger یادداشت فروش Sold Note نمایندهٔ انحصاری Sole Agent شرکت انفرادی؛ مؤسسهٔ فردی؛ مؤسسهٔ منحصر به یک فرد Sole Corporation تک مالکی Sole Ownership تک مالکی Sole Proprietorship پس‌انداز منفرد؛ تک پس‌انداز Sole-saving کاسبکار منفرد Sole Trader مکتب تعاونی Solidarism همبستگی؛ همکاری و همکوشی؛ منافع مشترک Solidarity سولو، رابرت Solow, Robert راح حل؛ انحلال؛ پرداخت؛ تأدیه؛ تسویه؛ گشایش؛ جواب Solution قدرت پرداخت دین؛ عدم اعسار Solvability قدرت پرداخت بدهی؛ توانایی پرداخت دین؛ عدم اعسار Solvency قادر به پرداخت قروض؛ قادر به ادای دین Solvent پرداخت کنندهٔ وام؛ بدهکار قادر به پرداخت Solvere سم، واحد پول قرقیزستان، نشانهٔ آن KGS است Som سمال، واحد پول کشور وسمالی که به ۱۰۰ سنتسیمی تقسیم شده است Somal زومبارت، ورنر Sombart, Wener نظریهٔ پیچیده؛ نظریهٔ (مقداری) بغرنج پول Sophisticated (Quantity) Theory of Money جور؛ قسم ؛ نوع؛ گونه؛ طبقه؛ رقم؛ جنس Sort جور کردن Sort ماشین تفکیک کننده، سواکننده Sorter جور کردن Sorting شیلینگ، واحد پول سومالی، نشانهٔ So.Shilling است SoSh سالم؛ درتس؛ بی‌عیب؛ استوار؛ بی‌خطر؛ صحیح؛ منطقی؛ معتبر Sound پول سالم؛ پول معتبر؛ وپل محکم؛ پول قوی Sound Currency اقتصاد قوی؛ اقتصاد سالم Sound Economy پول قوی؛ پول سالم Sound Money سلامت مؤسسات مالی؛ معتبر بودن مؤسسات مالی Soundness of Financial Institutions منبع؛ منشاء؛ سرچشمه؛ مآخذ Soure منابع و موارد کاربست صورت حساب وجوه Soure and Application of Funds Statement صورت حساب منابع و مصارف Soure and Disposition Statement سند مأخذ Soure Document منابع نقدینگی بین المللی Soure of International Liquidity حباب دریای جنوب South Sea Bubble سکهٔ شاهی؛ ساورین Sovereign اقتدار مصرف کننده؛ سیادت مصرف کننده؛ قدرت مطلقهٔ مصرف کننده Sovereignty of the Consumer سوخوز؛ بهره‌برداری شوروی(سابق) Sovkhoz حیطهٔ نظارت؛ ابوابجمعی Span of Control صرفه‌جویی کردن؛ پس‌انداز کردن Spare سرمایه‌های موجود؛ وجوه قابل تصرف Spare Capital اشتغال در ساعات استراحت Spare-time Job توزیع منطقه‌ای مصرف‌کنندگان Spatial Distribution of Consumers اقتصاد فضایی Spatial Economics انحصار فضایی Spatial Monopoly تبعیض فضایی قیمت Spatial Price Discrimination پول اشغالی Spearhead Money همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن Spearman's Rank Gorrelation نمایندهٔ ویژه Special Agent مالیات اختصاصی؛ تعیین مالیات مخصوص Special Assessment نسد قرضهٔ مالیات اختصاصی Special-assessment Bond صندوق ویژهٔ مالیات یا جریمهٔ تشخیص داده شده Special Assessment Fund حسابرسی خاص Special Audit فله بر ویژهٔ کشتی Special Bank Carrier خریدار ویژه Special Buyer «مخارج ویژه» "Special Chargeپرداخت ویژه؛ پرداخت مخصوص؛ پایاپای ویژه Special Clearance هزینهٔ ویژهٔ تعهد Special Commitment Charge مالیات ویژه Special Contribution بستن ویژهٔ چک؛ انسداد ویژهٔ چک Special Crossing عملیات مخصوص پولی Special Currency Operations سپردهٔ ویژه Special Deposit سپرده‌پذیر ویژه؛ سپرده‌پذیر خاص؛ سپرده‌نگهدار ویژه Special Depositary سپرده‌های ویژه Special Deposits حقوق برداشت ویژه؛ حقوق برداشت مخصوص Special Drawing Rights پشت‌نویسی ویژه؛ ظهرنویسی خاص Special Endorsement حقوق صندوق ویژه Special Furnd Rights ظهرنویسی ویژه؛ ظهرنویسی خاص؛ پشت نویسی در وجه شخص معین Special Indorsement (Endorsement) اقلام ویژه Special intems مدیر خاص Special Manager دستور سفارش کار؛ دستور ویژه Special Order شریک خاص Special Partner بیمه‌نامه‌های مخصوص Special Policies انحصار قانونی؛ انحصار با امتیاز .یژه Special-privilege Monopoly صورت حساب مخصوص Special Purpose Financial Statement خطرات مخصوص Special Risks سهام ویژه؛ سهام خاص؛ سهام استثنایی Special Stock صندوق ویژهٔ سازمان ملل برای توسعهٔ اقتصادی Special United Nations Fund for Economic Development متخصص؛ دلال اختصاصی؛ کارگزار متخصص Specialist سهام با قیمت ویژه Specialities کالاهای ویژه؛ کالاهای خاص Speciality Goods فروشگاه کالای اختصاصی Speciality store تخصص Specialization ضریب تخصص Specialization, Coefficient of تخصص کار Specialization of labour نسبت تخصص Specialization Ratio نمایندگی متخصص Specialized Agency کالای سرمایه‌ای اختصاصی؛ مال سرمایه‌ای مختص Specialized Capital Good صنایع اختصاصی Specialized Industries نهاد امانی مدیریت اختصاصی؛ تراست سرمایه‌گذاری اختصاصی Specialized Management Trust مسکوک؛ پول غیراسکناس؛ پول فلزی Specie مکانیسم جریان مسکوک Specie Flow Mechanism پرداخت با مسکوک Specie Payment نقاط مسکوک؛ نقاط طلا Specie Points موافقت مخصوص Specific Agreement سرمایهٔ خاص Specific Capital مالایت بر فروش کالای ویژه Specific Commodity Sales Tax هزینهٔ ستقیم Specific Cost دور ویژه Specific Cycle سپردهٔ ویژه؛ سپردهٔ مخصوص Specific Deposit عوارض گمرکی برحسب مشخصات Specific Duty فرض مشخص Specific Hypothesis تفکیک خریدها Specific Identification عوامل ویژهٔ تولید Specific Factors of Production شیوهٔ خاص اجرا Specific Performance اندوختهٔ ویژه؛ اندوختهٔ خاص Specific Reserve تعرفهٔ خاص Specific Tariff مالیاتهای خاص، مخصوص Specific Taxes خطای تصریح؛ خطای تشخیص؛ اشتباه تصریح Specification Error درجهٔ تخصص؛ میزان مشخصات؛ درجهٔ ویژگی Specificity, Degree of پولهای خاص؛ ارزهای ویژه Specified Currencies نمونهٔ امضاء Speciment Signature تحلیل طیفی Spectral Analysis سفته بازی کردن؛ سوداگری کردن Speculate سوداگری؛ سفته بازی؛ حدس و گمان‌زنی؛ پیش‌بینی Speculation انگیزهٔ سفته بازی؛ انگیزهٔ سوداگری Speculation Motif مانده‌های سفته‌بازی Speculative Balances جهش سفته‌بازی Speculative boom حباب سفته‌بازی Speculative Bubble خریدهای سفته‌بازی Speculative Buying اعتبار سفته‌بازی Speculative Credit تقاضای سفته بازی Speculative Demand تقاضای سوداگرانه برای پول؛ تقاضای پول سوداگری Speculative Demand for Money زیاده‌رویهای سفته بازی Speculative Excesses بازار سوداگری؛ بازار سفته‌بازی Speculative Market انگیزهٔ سوداگری؛ انگیزهٔ سفته بازی Speculative Motive خریدهای سفته بازی؛ خریدهای سوداگری Speculative Purchases خطر سفته بازی؛ خطر سوداگری Speculative Risk اوراق بهادار سفته‌بازی Speculative Securities عرضهٔ ناشی از سوداگری؛ عرضهٔ ناشی از معامله‌گری Speculative Supply بیکاری سفته بازی Speculative Unemployment سوداگر؛ سفته‌باز؛ معامله‌گر Speculator تسریع کار؛ کارگیری؛ استثمار؛ بهره گیری ؛ کارکشی Speed-up خرج کردن؛ هزینه کردن Spend تراست ولخرج؛ تراست مسرف؛ تراست تلف کار Spendthrift Trust عواید خرج کردنی Spendable Earnings هزینه برای تولید؛ خرج تولید Spending for Output ضریب فزایندهٔ خرج Spending Multiplier قوهٔ خرید؛ قدرت خرید Spending Power سرعت هزینه؛ سرعت خرج Spending Rate واحد مصرف‌کننده؛ واحد خرج Spending Unit فرعی Spilover مزایای فرعی؛ صرفه‌جوییهای فرعی Spilover Benefits هزنیه‌های فرعی؛ عوارض منفی فرعی Spilover Costs اثر سرریز؛ اثر فرعی Spilover Effect فرضیهٔ فرعی Spilover Hypothesis محصول فرعی؛ جابه‌جایی Spin-off روش خرد کردن سهام Spin-off Method مارپیچ تورمی Spiral, Inflationary حرکت مارپیچی مزدها و قیمتها؛ پیچاپیچی مزدها و قیمتها Spiral of Wages and Prices فرهنگ معنوی Spiritual Culture سیخ تفتیش؛ سیخ وارس Spit غور و تعمق کردن؛ وارسی کردن؛ نمونه‌برداری وارسی Spit اثر خلاف؛ اثر مخارض؛ اثر کینه Spite Effect تسهیم کردن؛ تقسیم کردن؛ سهم دادن؛ سهم بردن؛ سهم داشتن؛ با همدیگر شرکت یا تقسیم کردن Split خرد کردن سهام Split-down ارزیابی تفکیکی موجودی Split Inventory Appraisal شرکت سرمایه‌گذاری تفکیکی Split Investment Company حسابهای اسمی؛ دفتر کل حسابهای تفکیکی Split Ledger قیمتها را دگرگون کردن Split-off نقطهٔ تفکیک Split-off Point دستور تفکیکی؛ دستور خرد شده؛ دستور آخری؛ دستور تجزیه Split Order نوبت تفکیکی؛ نوبت تقسیمی Split Shift انتشار سهام خرد شده Split-up خرد کردن سهام Split-up تقسیم کننده؛ تفکیک کننده؛ منقسم سازنده؛ خردکننده Splitting دستگاه هرج و مرج؛ نظام غارت و تاراج Spoils System لایشعر؛ نابیوسیده؛ عمل غیرارادی Sponte Acta بیمهٔ مسئولیت حقوقی ورزشی Sports' Legal Liability Insurance نقدی؛ آگهیگ فی‌المجلس؛ نقد؛ موجود و نقد Spot دلال خرید و فروش نقد و جنس موجود Spot Broker نقد در دسترس؛ پول نقد Spot Cash بررسی نمونه‌ای Spot Check تحویل فوری؛ تحویل نقد؛ معاملهٔ نقد Spot Delivery قرارداد مبادلهٔ نقدی Spot Exchange Contract بازار تحویل فوری؛ بازار نقدی ارز Spot-exchange Market بازار نقد؛ بازار معاملات نقدی Spot Market بازار مرکزی نقد Spot Market, Central بازار محلی نقد Spot Market, Local خیار فی المجلس Spot Option سفارش جنس موجود Spot Order پرداخت نقد Spot Payment قیمت روز؛ قیمت فروش فوری؛ قمیت نقد؛ بهای نقدی Spot Price خرید نقد Spot Purchase نرخ نقد؛ نرخ در بازار تحویل فوریگ نرخ روز؛ بهای فروش کالای موجود Spot Rate فروش روز؛ خرید یا فروش نقدی با تحویل فوری؛ فروش موجودی؛ فروش کالای موجود Spot Sale ذخیرهٔ روز؛ ذخیرهٔ موجود Spot Stock معاملهٔ نقد Spot Trading تلفات بهای خرید و فروش؛ ثبت با جزییات؛ سود ناخالص؛ کارمزد متعهد؛ قرارداد خرید و فروش اوراق بهادار با قیمت نابرابر Spread پخش کردن؛ توزیع کردن؛ انتشار دادن؛ بسط و توسعه دادن Spread اثر «تفاوت قیمت تولید و مصرف»؛ اثر «اختلاف میان حداقل و حداکثر قیمت کالا»؛ اثر پیش‌رانی Spread Effect کار برگ ستونی؛ برگ تفکیکی Spread Sheet تفکیک توزیع؛ رده‌بندی Spreading گسترش کار Spreading the Work ضریب همبستگی ساختگی Spurious Coefficient of Correlation همبستگی غیرواقعی؛ همبستگی بدلی Spurious Correlation پول قلب؛ سکهٔ قلب Spurious Money همبستگی قلابی؛ همبستگی ساختگی Spurious Correlation رواج ناگهانی بازار؛ رونق ناگهانی کسب Spurt مربع Sq. جریب Sq. acre فوت مربع؛ پای مربع Sq. Foot اینچ مربع Sq. Inch میل مربع Sq. Mile پرچ مربع Sq. Perch پل مربع Sq. Pole رد مربع Sq. Rod رود مربع Sq. Rood یارد مربع Sq. Yard ناپاکی Squalor تسویه کردن؛ تطبیق کردن؛ تنظیم حساب؛ تسویه (حساب) کردن Square (Account) رفتار منصفانه Square Deal ماتریس مربع Square Matrix واحدمربع؛ به توان دو Square Measures مترمربع Square Meter تنگی؛ در فشار زیاد Squeeze روپیه، واحد پول سی شل، نشانهٔ S. Rupee است SR سرافا، پیرو Sraffa, Pierro دلار، واحد پول سنگاپور، نشانهٔ S. Dollar است S$ 

 

ثبات؛ پایداری؛ استقرار؛ پابرجایی؛ پایایی Stability ثبات تقاضا Stabilityof Demand ثبات قیمتها Stabilityof Prices ثبات عرضه Stabilityof Supply تثبیت؛ استقرار Stabilization ثبات اقتصاد؛ تثبیت اقتصادی Stabilization, Economic ثبات و الگوهای برنامه‌ریزی رشد Stabilizationand Growth Planning Models عمل تثبیت؛ وظیفهٔ تثبیت؛ کار تثبیت Stabilization Function صندوق تثبیت Stabilization Fund تثبیت کردن Stabilize سند قرضهٔ تثبیت شده Stabilizeed bond دلار تثبیت شده؛ دلار تثبیتی Stabilizeed Dollar دستگاههای تثبیت کننده Stabilizers نیروی تثبیت کننده؛ عامل ثبات Stabilizing Force پول باثبات؛ پول استوار Stable Currency تعادل پایدار Stable Equilibrium بازار استوار؛ بازار محکم؛ بازار باثبات Stable Market پول ثابت؛ پول باثبات Stable Money جمعیت ثابت؛ نفوس ثابت Stable Population الگوی دوقطبی استاکلبرگ Stackelberg's Duopoly Model کارمندان Staff واحد عملیات و خدمات Staff and line حسابرس داخلی Staff Auditor برگ دریافت مساعده و برداشت کارمندان Staff Cash Drawing Card برداشتی کارمندان Staff Drawing روش هنجار کارمندی؛ روش هنجار کارگزینی Staff-normative Method صندوق احتیاطی کارمندان؛ صندوق پیش‌بینی کارمندان Staff Provident Fund روابط کارمندان Staff Relationship سهام کار؛ سهام کارکنان Staff Shares سازمان اداری Staff Organization کارگزینی Staffing خردیار بی‌پروا؛ دلال عضو بورس لندن Stag مرحلهٔ رکود Stage of Stagnation مراحل رشد Stages of Growth تورم رکودی Stagflation کار نوبتی؛ کار متناوب Stagger صدور سهم برای معاملهٔ فوری Stagging اقتصاد راکد Stagnant Economy رکود Stagnation نظریهٔ رکود Stagnation Theory نظر رکود اقتصادی در نظام سرمایه‌داری؛ بر نهاد رکود Stagnation Thesis داو Stake-money استاخونیسم Stakhanovism نهضت استاخانویستی Stakhanoiste Movement چک تاریخ گذشته Stale Cheque کرایهٔ غرفه؛ کرایه دکه؛ کرایهٔ محل دستفروشی؛ کرایهٔ بساط کسب Stallage استامپ، جاسیا چارلز Stamp, Josiah Charles عوارض تمبر Stamp Duties هزینهٔ تمبر Stamp Duty مالیات تمبر Stamp Tax سند قرضهٔ تمبردار Stamped Bond پول تمبرزده؛ پول مهمور؛ پول تمبردار؛ پول تمبر خورده Stamped Money تمبر جریمه Stamping Under Penalty ضرر کردن؛ زیان دیدن Stand at a Discount بسیار مرغوب و مطلوب بودن؛ ارزش داشتن؛ سودمند بودن؛ مقرون به صرفه بودن Stand at a Premium کمکی؛ ذخیره؛ آماده Stand-by قرارداد احتیاطی؛ موافقتنامهٔ احتیاطی Stand-by Agreement قرار احتیاطی Stand-by Arrangement نظارتهای مقرر؛ نظارتهای کمکی Stand-by Controls هزینهٔ ثابت Stand-by Cost دارایی ثابت ذخیره Stand-by Equipment اعتبارنامهٔ ضمانتی؛ اعتبار نامهٔ احتیاطی Stand-by Letters of Credit پرداخت بابت آماده باش؛ مزد ای حقوق آمادهٔ خدمت Stand-by Pay حاضر و آماده؛ دم دست؛ آمادهٔ استعمال؛ تعهد احتیاطی Stand-by Underwriting قرارهای راکد؛ قرارهای متوقف Stand Still Agreements استنده Standard حسابداری نمونه Standard Accounting شاخص معیاری و ترکیبی فقر Standard and Poor's Composite Index هزینهٔ مقاطعه‌ای؛ بدهی مقاطعه‌ای؛ مالیات مقاطعه‌ای؛ هزینهٔ معیاری Standard Charge سکهٔ نمونه؛ سکهٔ معیار Standard Coin کالای معیار Standard Commodity هزینهٔ معیار؛ هزینهٔ هنجاری؛ هزینهٔ عادی Standard Cost روش تعیین موجودی براساس هزینهٔ معیاری؛ روش هزینهٔ معیاری موجودی گیری Standard Cost Method of inventory هزینه‌یابی معیاری Standard Costing روش هزینه‌یابی معیاری Standard Cost System انحراف معیاری Standard Deviation انحراف معیاری جامعه Standard Deviation of universe اشتباه معیار؛ خطای معیاری در توزیع بسامد Standard Error خطای معیار برآورد Standard Error of Estimate خطای معیاری ضریب وایازی Standard Error of Regression Coefficient خطای معیاری نمونه‌گیری میانگین Standard Error of the Mean Sampling خطای معیار میانگین نمونه Standard Error of the Single Mean شکل معیاری؛ شکل نمونهٔ عمومی Standard Form روش بازی نمونه‌ای Standard-gamble Method طبقه بندی معیاری صنعتی Standard Industrial Classification طبقه‌بندی معیاری تجارت بین المللی Standard International Trade Classification مزد معیاری کار؛ مزد ثابت و متغیر کارگر Standard Labour Rate سند حمل دریایی معیاری Standard Liner Waybill شرط معیاری زیان؛ شرط نمونهٔ زیان Standard Loss Clause زمان پایهٔ ماشین؛ زمان معیاری ماشین Standard Machine Time روش معیاری؛ شیوهٔ نمونه؛ بهترین روش عملیات Standard Method قلمرو آماری معیاری شهری؛ قلمرو پایهٔ آماری شهری Standard Metropolitan Statistical Area پول معیاری؛ پول پایه Standard Monay معیار پرداختهای انتقالی؛ معیار پرداخت بدهیها در آنیده؛ معیار پرداخت معوقه Standard of Deferred Payment معیارهای رسیدگی به حساب Standard of Field Work خط «پایهٔ زندگی»؛ خط «سطح زندگی» "Standard of Life" Line معیار زندگی؛ سطح زندگی Standard ofLiving معیار تنظیم گزارش حسابرسی؛ اصول تهیهٔ گزارش Standard of Reporting معیار ارزش Standard of Value اجزای معیار؛ اجزای متداول Standard Parts عملکرد معیار Standard Performance نرخ معیار؛ نرخ پایه؛ تعرفهٔ یکنواخت Standard Rate زمان نصاب؛ وقت عملی Standard Time ساعات هفتگی پایه؛ ساعات هفتگی معیار Standard Weekly Hours هفتهٔ کاری معیار؛ هفتهٔ کاری پایه Standard Working Week وضع؛ اعتبار؛ شهرت؛ دایمی؛ عمومی؛ ثابت Standing دستور پرداخت دایمی؛ دستور مستمر Standing Order موافقتنامهٔ معلق Standstill Agreement کالای بازرگانی عمده؛ مواد خام؛ محصول عمده Staple کالاهای اصلی؛ کالاهای ضروری Staple Goods محصول اصلی؛ محصول ضروری Staple Product تاجر مواد ضروری؛ بازرگان پشم و پنبه Stapler قیمت اولیه؛ بهای اولیه؛ قیمت آغاز؛ قیمت شروع Starting Price دستمزد قحطی؛ دستمزد در سطح گرسنگی شدید Starvation Wage دولت رفاه؛ دولت بهزیستی State, Welfare خرید کالاها و خدمات دولت محلی و مرکزی State and Local Government Purchase of Goods and Services بانک ایالتی State Bank سرمایه‌داری دولتی State Capitalism بانکهای مجاز ایالتی State-chartered Banks تصدی دولتی؛ بنگاه دولتی State Enterprise مزرعهٔ دولتی State Farm بیمهٔ دولتی؛ بیمهٔ اجتماعی State Insurance خدمات پزشکی دولتی؛ خدمات پزشکی عمومی State Mediane برنامه‌ریزی دولتی State Planning سوسیالیسم دولتی State Socialism نظام استثمار دولتی؛ استخدام محکومان State Use System متغیر وضعی State Variable سرمایهٔ قانونی؛ سرمایهٔ پدراخته شده Stated Capital بهرهٔ اسمی؛ بهرهٔ مقرر Stated Interest ارزش مقرر؛ ارزش معین؛ ارزش اسمی Stated Value صورت وضعیت ؛ صورت حساب؛ تراز پرداختهای خارجی؛ صورت Statement تجزیه و تحلیل صورت حسابها؛ بررسی تحلیلی یک ترازنامه Statement Analysis شکل گزارش؛ نمونهٔ گزارش؛ نمونهٔ چاپی گزارش؛ صورت چاپی گزارش Statement Form عنوان صورت‌حساب Statement Heading صورت حساب؛ صورت معاملات میان بدهکار و بستانکار Statement of Account صورت وضعیت مالی؛ گزارش عملیات مالی؛ شرح فعالیتها؛ صورت وضعیت دارایی Statement of Affairs چگونگی مصرف وجوه Statement of Application of Funds صورت سود و زیان Statement of Loss and Gain صورت دریافتها و پرداخت یا خرج پول Statement of Receipts and Disbursement گزارش رویهٔ معیاری حسابداری Statement of Standard Accounting Practice ایستا Static تحلیل ایستا Static Analysis توازن ایستا؛ تراز ایستا؛ موازنهٔ ایستا Static Balance اقتصاد ایستا Static Economics اقتصاد ایستا Static Economy تعادل ایستا Static Equilibrium ثبات ایستا Static Stability نظریهٔ ایستا Static Theory مبحث اقتصاد ایستا Statics وضع ساکن Stationary Condition تابع اولیهٔ منحنی یا سطحی که اولین تغییرات آن صفر باشد Stationary Integral ثابت در زمان؛سکون در زمان؛ توزیع آماری فاقد گرایش Stationary-in-time نقطهٔ ساکن Stationary Point وضع توقف و سکون؛ در جا زدن اقتصادی Stationary State مقدار ساکن Stationary Value اقتصاد دولتی؛ دولت گرایی Statism تحلیل آماری هزینه Statistical Cost Analysis ناجوری آماری؛ اختلاف آماری Stationary Discrepancy نظارت بر کیفیت آماری؛ مراقبت بر کیفیت آماری؛ نظارت کیفی آماری Stationary Quality Control شاخص آماری Statistic شاخص آماری Statistic Index, The برآورد آماری؛ تخمین آماری Statistical Estimation فرضیهٔ آماری Statistical Hypothesis روشهای آماری Statistical Methods روانشناسی آماری Statistical Psychology نظم آماری Statistical Regularity نمونه گیری آماری؛ نمونه برداری آماری Statistical Sampling معنای آماری Statistical Significance آزمون آماری Statistical Test آمار شناس Statistician علم آمار Statistics رابطهٔ اقتصاد و علم آمار Statistics, Relation to Economics آمارهای حیاتی Statistics, Vital وضع قانونی؛ موقعیت قانونی Status پرسشنامهٔ وضعیت؛ تحقیق در وضع مالی مشتری Status Inquiry وضع موجود Status Quo نشانهٔ تشخص Status Symbol اساسنامه؛ قانون موضوعه Statute دین ملغی؛ دین باطل؛ دین دارای محظور قانونی Statute Barred Debt کار قانونی Statute-labour قانون مرور زمان Statute of Limitations دفاتر قانونی Statutory Bookds شرکت قانونی Statutory Company حق التألیف قانونی Statutory Copyright کسور قانونی Statutory Deductions مرور زمان Statutory Limitation نشست هیئت مؤسس Statutory Meeting اندوختهٔ قانونی Statutory Reserve اعتصاب ایتالیایی؛ اعتصاب به سبک ایتالیایی Stay-in Strike حکم تعلیق؛ قانون تعلیق Stay Law ثبات؛ پایداری Steadiness باثبات؛ پایدار؛ استوار Steady تقاضای پایدار و مداوم Steady Demand رشد استوار؛ رشد مانا؛ رشد پایدار Steady Growth بازار محکم؛ بازار پابرجا؛ بازار استوار Steady Market اندازهٔ ثابت؛ میزان ثابت؛ آهنگ ثابت Steady Rate تعادل وضع یکنواخت؛ تعادل وضع پایدار Steady State Equilibrium رشد در وضع یکنواخت؛ رشد مانا؛ رشد در وضع پایدار Steady-state Growth الگوهای وضع یکسان؛ الگوهای وضع پایدار Steady-state Models مرحله؛ اقدام؛ رتبه؛ درجه؛ مرتبه؛ رده Step تابع پله‌ای؛ تابع مرحله‌ای Step Function میزان اساسی و اولیهٔ نرخ Step Meter Rate بیمه با حق بمیه با نرخ مرحله‌ای Step-rate Premium insurance جدول نرخ مرحله‌ای؛ جدول نرخ اساسی Step Rate Schdule وایازی مرحله‌ای؛ وایازی پله‌ای Step Wiese Regression هزینهٔ فزونی عملیات Stepped Cost قالب‌ها Stereotypes طلای بی‌مصرف؛ طلای عقیم؛ طلای سترون Sterile Gold زمین بی‌بار Sterile Land اندوخته‌های بی‌مصرف Sterile Reserves سال بی‌حاصل Sterile Year عقیم سازی طلا؛ عقیم کردن طلا؛ سترون گردانی طلا Sterilization of Gold بی‌حاصلی؛ بی‌فایدگی؛ بی‌مصرفی Sterility طلای عقیم؛ طلای سترون Sterilized Gold طلای عقیم Sterilizing Gold درتس عیار؛ دارای عیار قانونی؛ تمام عیار؛ کامل العیار Sterling استرلینگ Sterling حوزهٔ استرلینگ؛ منطقهٔ استرلینگ Sterling Area مانده‌های استرلینگ Sterling Balances برات استرلینگ Sterling Bill گروه استرلینگ Sterling Block ارز استرلینگ Sterling Exchange پوند استرلینگ؛ لیرهٔ استرلینگ Sterling Pound استوارت، عالیجناب جیمز Stenart, Sir James تنظیم بارگیری کشتی؛ بارگیری و باراندازی کردن Stevedore واسطهٔ بارگیری و تخلیه؛ واسطهٔ بارگیری و باراندازی Stevedore Loading Broker بارگیری و باراندازی Stevedoring پیشکار؛ سازمان دهندهٔ؛ مباشر؛ وکیل خرج؛ میهماندار Steward استرلینگ Stg. استیگلر، جورج جوزف Stigler, George Joseph قیمت‌های ناروان؛ قیمت‌های برقرار؛ قیمت‌های تغییرناپذیر؛ قیمت‌های انعطاف ناپذیر؛ قیمت‌های چسبنده؛ قیمت‌های چسبان "Stick" Prices قیمت مبالغه؛ قیمت اغراق؛ بهای گزاف Stiff Price تحریک؛ انگیزش Stimulation محرک ؛ برانگیزنده Stimulative انگیزه؛ محرک؛ وسیلهٔ تحرک Stimulus اجرت؛ مقرری؛ مواجب؛ حق الزحمه؛ حقوق؛ حقوق سالانه Stipend مقرر داشتن؛ مصرح کردن؛ پیمان بستن؛ تصریح کردن Stipulate تصریح؛ شرط ضمن عقد؛ ماده؛ قرارداد Stipulation اتفاقی؛ بختی؛ تصادفی Stochastic الگوی تصادفی؛ الگوی بختی Stochastic Model فراگرد تصادفی؛ فراگرد بختی Stochastic Process وایازی تصادفی؛ وایازی بختی Stochastic Regression سهم؛ موجودی کالا؛ ذخیرهٔ مواداولیه و کالاهای نیم‌ساخته؛ ذخیرهٔ کالاهای آمادهٔ فروش Stock انواع سهام Stock, Types of حسابداری موجودی؛ حساب کالای موجود Stock Accounting تعدیل موجودی؛ تطبیق موجودی انبار Stock Adjustment تابع تقاضای تطبیق موجودی Stock-adjustment Demand Function افزایش ارزش ذخیره Stock Appreciation خرید و فروش سهم در بورس‌های مختلف؛ معاملهٔ اوراق بهادار در بورس‌های مختلف؛ سوداگری سهام Stock Arbitrage حسابرسی موجودی جنس Stock Audit بانک سهامی Stock Bank دفتر ذخیرهٔ موجودی؛ دفتر معاملات سهام شرکت‌ها؛ دفتر موجودی کالا؛ دفتر انبار Stock Book دلال سهم؛ دلال سهم شرکتها؛ دلال بورس؛ دلال معاملات ارزی Stock Broker گواهی سهم Stock Certificate نمایندگی واریز سهام Stock Clearing Agencuy شرکت با سهم قابل انتقال؛ شرکت با سهم قابل معامله Stock Company نظارت بر ذخیرهٔ کالا یا موجودی Stock Control دورهٔ بسندگی ذخیره؛ پوشش موجودی Stock Cover سود سهمی Stock Dividend مرکز رسمی برگهای بهادار؛ بورس؛ بازار سهام بازرگانی؛ جایگاه معاملات سهام و صرافی؛ اتحادیهٔ صاحبان سهام؛ بورس اوراق بهادار Stock Exchange «دادوستد» بورس؛ «معاملهٔ» بورس Stock Exchange "Bargain" شاخص‌های بورس Stock Exchange Indices معرفی به بورس Stock Exchange Introduction طلای ذخیره Stock Gold سهام دار قانونی؛ صاحب سهم؛ صاحب موجودی؛ ذخیره نگهدار؛ سهم نگهدار Stock Holder سرمایهٔ شرکاء؛ مایملک شرکاء Stock Holder's Equity دارندهٔ سهم ثبت شده؛ صاحب سهم ثبت شده Stockholder of Record بانک انسکیلدای استکهلم Stockholm Enskilda Bank کالای آمادهٔ فروش؛ موجودی ثابت کالا؛ کالای در معرض فروش Stock in Trade شرکت سهامی بیمه Stock Insurance Company دلالی سهم و بورس را کردن؛ دلال ارز شدن Stock Job سفته باز؛ دلال بورس لندن؛ محتکر سهام؛ کارگزار عمدهٔ سهام؛ کارگزار بورس Stock Jobber دلالی بورس Stock Jobbing انباردار Stock Keeper دفتر کل موجودی انبار و سهام Stock Ledger صورت سهام؛ صورت کالا؛ صورت موجودی انبار Stock List انباردار؛ متصدی انبار Stock Man بازار سهام؛ بورس سهام Stock Market ورشکستگی ناگهانی بازار سهام؛ فروپاشی بورس Stock Market Crash حجم پول؛ موجودی پول؛ ذخیرهٔ پول Stock of Money کالای موجودی؛ موجودی انبار Stock on Hand اختیار خرید سهام به قمیت معین و معلوم Stock Option سهام‌دار؛ مالک موجودی انبار Stock Owner ذخیره سازی؛ خرید و انباشت Stock Piling خرید سهم Stock Purchase مجوز خرید سهام Stock Purchase Warrant صندوق صرفه جویی؛ صندوق مشترک (در انگلیس)؛ خزانهٔ ذخیره Stock Purse قراردادهای خرید سهم Stock Repurchase Agreement حقوق خرید سهام جردید Stock Rights بانک سهامی پس‌انداز Stock Saving Bank صورت ریز فوق‌العاده دارایی Stock Sheets خرد کردن سهم؛ تقسیم سهام Stock Split صورت وضعیت موجودی جنس؛ صورت ذخیره Stock Statement خرید یا تقبل خرید سهام جدید؛ پذیره نویسی سهم Stock Subscription صورت برداری از ذخیرهٔ موجود؛ سیاهه‌برداری از موجودی؛ رسیدگی به موجودی؛ موجودی‌گیری؛ انبارگردانی Stock Taking دفتر ثبت صاحبان سهام Stock-transfer Book مالیات بر انتقال سهام Stock Transfer Tax جریان ذخیره؛ گردش موجودی کالا Stock Turn گردش موجودی انبار؛ گردش ذخیرهٔ انبار Stock Turnover متغیر ذخیره Stock Variable حوالهٔ خرید سهام؛ گواهی خرید سهام Stock Warrant نشر افراطی سهم Stock Watering انتشار سهام بی‌پشتوانه؛ نشر سهام آبکی Stock Watering محوطهٔ مواد؛ محوطهٔ انبار Stock Yard بازدهٔ سهام Stock Yield تهیهٔ موجودی؛ تامین موجودی؛ ذخیره؛ انبار کردن Stocking ذخیره‌دار؛ دلال بورس؛ کارگزار بورس Stockist انبار کردن؛ ذخیره کردن Stockpile انباشت Stockpile اوراق بهادار قابل معامله Stocks ذخایر کالاها Stocks (of Commodities) سهام رفع خطر Stocks, Buffer نوسانات ذخایر Stocks, Fluctuations in سهام (به معنای عام) و برگه‌های سهام شرکت (به معنای خاص) Stocks and Shares استون، ریچارد (۱۹۱۳ - ...) Stone, Sir Richard ایتس و حرکت "Stop and Go" سیاست تثبیت و توسعه "Stop Go Policy صورت متخلفین Shop List دستور توقف زیان؛ دستور جلوگیری از خسارت Shop-loss Order بیمهٔ اتکایی جلوگیری از زیان‌های بعدی Shop-loss Reinsurance دستور توقف؛ سفارش با توقف Shop-order دستور عدم پرداخت Shop Payment Order آخرین قیمت؛ قیمت آخر Shop Price قضیهٔ استوپلر - ساموئلسون Shopler-Samuelson Theorem توقف؛ کسرگذاری Stoppage بستن مالیات بر جنس Stoppage at Course توقف در انتظار حقوق Stoppage in Transit Rights ذخیره سازی؛ انبار کالا؛ مخزن؛ حق انبارداری Storage برنامه‌های وام برای ذخیره سازی Storage-loan Programs فروشگاه بزرگ؛ مغازهٔ بزرگ Store انواع فروشگاه Store, Types of انبار کردن؛ در انبار گذاشتن Store حسابداری موجودی؛ حسابداری ذخیره انبار Store Accounting اعتبار تأمین ذخیرهٔ مواد؛ اعتبار تهیهٔ موجودی مواد Store Credit تحویل تا در انبار؛ تحویل پای انبار؛ تحویل تا دم در انبار Store-door Delivery ذخیرهٔ ارزش؛ مخزن ارزش؛ منبع ارزش؛ عنصر ارزش اندوز Store of Value تقاضا برای ذخیرهٔ ارزش؛ تقاضای ارزش اندوزی Store of Value Demand تقاضا برای پول به منظور ذخیرهٔ ارزش Store of Value Demand for Money نقش (پول) به عنوان ارزش اندوز؛ نقش ارزش اندوزی پول Store of Value Function رایانه‌های برنامه اندوز Stored Program Computer حساب‌های انبار Stores Accounts دفتر کل حساب انبار Stores Ledger درخواست فروشگاه‌ها؛ سفارش فروشگاه‌ها Stores Requistion موجودی انبار؛ فروشگاه؛ ذخیرهٔ فروشگاه Stores Stock تطبیق موجودی کالا؛ تعدیل موجودی کالا؛ تأمین ذخیره Stores Stock Adjustment بارگیری کردن؛ انباشتن Stow بارگیری؛ بارچینی؛ هزینهٔ چیدن بار Stowage صورت برآورد هزینهٔ بارگیری Stowage Manifest متصدی بارگیری؛ باربر متصدی چیدن کالا Stower معمای سن پطرزبورغ St. Petersburg Paradox کشتی Str. اختیار خرید (یا فروش) سهام به بهای معین Straddle بارنامهٔ اسمی غیرانتقالی؛ بارنامهٔ کشتی به نام شخص معین؛ بارنامهٔ با اسم Straight Bill of Lading (S.B.L.) اوراق قرضهٔ غیرقابل تبدیل Straight Bonds معاملهٔ روراست؛ معاملهٔ بی‌غل و غش Straight Dealing دفتر کل بدون تقلب Straight Ledger اعتبارنامهٔ فسخ‌ناپذیر ضمانت شده Straight Letter of Credit مستمری مادام‌العمر؛ مستمری عمری Straight Life Amuity بیمهٔ مادام‌العمر و بیمه برای تأمین سرمایه Straight Life Endowment بیمهٔ مادام‌العمر؛ بیمهٔ تمام عمر؛ بیمهٔ عمری Straight Life Insurance برنامهٔ مادام العمر بیمه؛ برامهٔ عمری بیمه Straight Life Plan of Insurance استهلاک مستقیم Straight-line Depreciation روش استهلاک مستقیم StraightLine Method of Depreciation نرخ مستقیم StraightLine Rate گروی مستقیم Straight Mortgage زمان مستقیم Straight Time اجزاء طبقاتی جامعه (آمار) Strata مواد ضروری ملی؛ مواد حیاتی Strategic Material برنامه‌ریزی سوق‌الجیشی؛ برنامه‌ریزی عملیاتی Strategic Planning-tactical Planning ذخیره سازی کالاهای اساسی Strategic Stockpile استراتژی؛ راهبرد؛ رهیافت Strategy نمونهٔ نسبی؛ نمونهٔ چینه‌ای؛ نمونهٔ لایه‌ای Stratified Sample نمونه‌گیری نسبی؛ نمونه‌برداری لایه‌ای؛ نمونه‌برداری چینه‌ای Stratified Sampling نمونه‌گیری چینه‌ای متناسب با بزرگی؛ نمونه‌برداری متناسب با ابعاد چینهٔ افراد Stratified Sampling Proportional to the Size نمونه‌گیری با نمونهٔ مساوی در طبقات Stratified Sampling with Equal Size of Saple نمونه‌گیری چینه‌ای با تخصیص بهینه؛ تخصیص بهینه شمار نمونه در هر چینه Stratified Sampling with Optimum Allocation روزهای کار؛ روزهای گردش ماشین Stream Days سرمایه‌داری پویا؛ سرمایه‌داری کارآمد Stream-lined Capitalism کارگزار آزاد؛ دلال خیابانی Street گواهی غیررسمی؛ گواهی خیابانی Street Certificate بازار خارج بورس؛ بازار پس از بورس Street Market قیمت خارج از بورس؛ مظنهٔ غیررسمی Street Price تحکیم Strengthening کارافزوده؛ کارکشدار Stretch-out تابع اکیدا” مقعر Strictly Concave Function تابع اکیدا” محدب Strictly Convex Function اعتصاب Strike انواع اعتصاب Strike, Types of شرط اعتصاب و اغتشاش و جزاینها Strike, Riots and Civil Commotions Clause قیمت مرضی‌الطرفین؛ معاملهٔ مورد توافق Strike a Bargain تطبیق اعتصاب Strike Adjustment اعتصاب شکنی Strike-breaking اعتصاب شکن Strike Breaker بیمهٔ اعتصاب Strike Insurance صندوق اعتصاب Strike Fund معیارهای اعتصاب Strike Measures دنبالهٔ اعتصاب؛ دادخواست اعتصاب Strike Suit اعتصاب کننده؛ اعتصابی Striker اعتصابیها Strikers تهیهٔ یک موازنه؛ تهیهٔ یک تراز Striking a Balance قیمت مشخص Striking Price رشته؛ قطار String کم پولی Stringency استرویی بنک Stroibank پرزور؛ مقاوم؛ پرمایه؛ محکم Strong معادلهٔ ساختاری Structural Equation شکل ساختاری Structural Form تبدیل ساختاری Structural Transformation بیکاری ساختاری Structural Unemployment ساختارگرایان Structuralists ساختار (اقتصادی) Structure (Economic) چارچوب عملکرد ساختار و مدیریت Structure-conduct-performance Framework ساختار اندازه‌های بهره Structure of interest Rates ساختار مالیاتها Structureof Taxes ساختارهای مسکونی Structures, Residential شرکت بازاریابی وام دانشجویی Student Loan Marketing Association چک بی‌محل Stumer Cheque مزایای اضافی بیکاری SUB عامل دست دوم Sub-agent شعبهٔ فرعی؛ شاخهٔ فرعی Sub-branch زیرطبقه Sub-class قرارداد فرعی؛ قرارداد دست دوم Sub-contract وظیفهٔ فرعی؛ بخشی از یک وظیفه؛ تابع فرعی Sub-function گروه فرعی؛ پاره گروه؛ زیر گروه Sub-group اجارهٔ فرعی؛ اجارهٔ دست دوم Sub-lease دفتر معنی Sub-ledger تبلیغ تجاری گمراه کننده Subliminal Advertising زمین دون نهایی؛ زمین زیرنهایی؛ زمین پایین دست کرانی Sub-marginal Land زیرماتریس Sub-matrix بهینه‌سازی فرعی Sub-optimization برنامهٔ فرعی؛ برنامهٔ جزئی؛ بخشی از برنامه Sub-program جمع فرعی Sub-total متعهد دست دوم؛ خرید سهام فروخته نشدهٔ یک شرکت Sub-underwriter بایگانی موضوعی Subject Filing طبقه‌بندی موضوعی اسناد Suject Indexing of Records مورد بیمه Suject-matter of Insurance مشروط به Subject مرئوس Subordinate سهم قرضهٔ قابل تبدیل به سهام Subordinated Debentures متابعت؛ تبعیت؛ فرمانبرداری Subordination اصل جانشینی یا نیابت Subrogation توالی دستور Subroutine قبولی نوشتن؛ تعهد پرداخت کردن؛ در پرداخت شرکت کردن؛ متعهدشدن؛ تقبل کردن Subseribe سرمایهٔ مورد تعهد؛ جمع کل ذخیرهٔ سرمایهٔ مورد تعهد؛ سرمایهٔ پرداخته شده؛ سرمایهٔ پذیره نویسی شده Subscribed Capital سهام تعهدشده؛ سهام سرمایه‌ای تعهد شده Subscribed Capital Stock تعرفهٔ تقاضای مورد تعهد Subscribed Demand Tariff پذیره نویس Subscriber پذیره نویسی سهم؛ تعهد پرداخت؛ تقبل؛ عضویت؛ حق اشتراک Subscription قرارداد پذیره نویسی Subscription Contract حق عقضویت Subscription Fee بهای پذیره نویسی؛ بهای اشتراک؛ بهای تعهد؛ قیمت پذیره‌نویسی Subscription Price حق پذیره نویسی؛ حق تعهد Subscription Right سهم‌الشرکه‌های مورد تعهد؛ ورقه‌های سهم شراکتی پذیره نویسی Subscription Shares برش سهم؛ یک چندم سهم Subshare فرعی؛ معین؛ تصدی اقتصادی زیر تسلط شرکت دیگر؛ شرکت وابسته؛ شرکت تابع Subsidiary حساب معین Subsidiary سکهٔ پولی Subsidiary Coin شرکت تابعه؛ شرکت وابسته Subsidiary Company حسابداری شرکت تابعه Subsidiary Company Accounting دفتر معین Subsidiary Ledger کمک هزینه دادن؛ کمک خرج دادن؛ از بودجهٔ عمومی کمک کردن؛ کمک مالی دادن Subsidize کمک هزینهٔ دولت؛ کمک بلاعوض؛ کمک رایگانه؛ رایگانه Subsidy معیشت؛ معاش Subsistence مدد معاش Subsistence Allowance اقتصاد معیشتی Subsistence Economy مخارج معاش Subsistence Expenditures سطح بخور و نمیر؛ سطح معاش؛ ناچیزی درآمد سرانه Subsistence Level علی‌الحساب بابت دستمزد Subsistence Money نظریهٔ وجه معاش مزد؛ نظریهٔ مزد بر پایهٔ حداقل معیشت Subsistence Theory of Wages مزد حداقل معیشت؛ مزد بخور و نمیر؛ دستمزد معاش؛ دستمزد گذران Subsistence Wage سطح مزد حداقل معاش؛ مزد معادل حداقل معیشت Subsistence Wage Level بازار مازاد معتنا به کار؛ بازار زیادتی چشمگیر کار Substantial-labour-surplus Market ناحیهٔ بیکاری فراوان Substantial-unemployment Area جانشین؛ بدل Substitute کالاهای جانشین؛ کالاهای بدل؛ کالاهای عوض Substitute Goods جانشین پول Substitute for Money افراد جانشین "Substitutes" جانشینی Substitution کشش جانشینی Substitution, Elasticity of قانون جانشینی Substitution, Law of نسبت نهایی جانشینی Substitution, Marginal Rate of نسبت جانشینی Substitution, Rate of اثر جانشینی Substitution Effect آثار جانشینی Substitution Effects قاعدهٔ جانشینی کمترین هزینه Substitution Rule of Least Cost عوامل جانشینی Substitutional Factors کالاهای تعویضی؛ کالاهای معاوضه‌ای؛ کالاهای جانشینی Substitutional Goods جمعیت حومهٔ شهر Suburban Population بخشش؛ کمک نقدی؛ کمک مالی بلاعوض Subvention سوکر، واحد پول کشور اکوادر برابر با یکصد سنتاو (Centow) است Sucre توالی؛ ترادف؛ جانشینی؛ وراثت؛ توارث؛ تواتر Succession مالیات بر ارث Succession Tax جانشین؛ وارث Successor شکایت کردن Sue اقدام در جهت تقلیل خسارت و یا جلوگیری از خسارت Sue and Labour مادهٔ مجوز اقدامات احتیاطی Sue and Labour Clause کفایت؛ بسندگی Sufficiency بسنده؛ به موقع؛ مؤثر؛ مکفی Sufficient شرط کافی Sufficient Condition خودزا؛ از انواع خودش Sui Generis مناسب Suitable رقم کل؛ مبلغ Sum سوم، واحد پول ازبکستان، نشانهٔ آن UZS است Sum حداکثر خسارت بیمه؛ مبلغ مورد بیمه Sum Insured جمع ارقام؛ حاصل جمع ارقام Sum of Digits مجموع مجذورات؛ جمع مربعات Sum of Squares روش مجموع سنوات برای محاسبهٔ استهلاک Sum of-the-year Method of Depreciation خلاصه کردن؛ به طور مختصر بیان کردن؛ به صورت خلاصه درآوردن Summarize ارقام ورودی ملخص؛ ثبت خلاصه Summarizing Entry تلخیص؛ خلاصه؛ فشرده Summary حساب خلاصه Summary Account آیین نامهٔ معاملات؛ مدیر مسئول هزینه؛ مقررات تجدید هزینه Sumptuary قوانین تحدید مصرف؛ قوانین منع مصرف کالاهای خاص Sumptuary Laws مالیات هزینه‌ای Sumptuary Tax اقلام متفرقه Sundries اسناد متفرقهٔ وصولی Sumdry Bills for collection بدهکاران و بستانکاران متفرقه Sumdry Debitors and Creditors دریافتهای متفرقه Sumdry Receipts سرمایهٔ خاص Sunk Capital هزینه‌های به حساب رفته Sunk Costs نظریهٔ دور تجاری برپایهٔ لکهٔ خورشید؛ نظریهٔ لکهٔ خورشید دور تجاری Sumspot Theory of the Trade Cycle حقوق ازکارافتادگی؛ کسور بازنشستگی Superannuation کسور بازنشستگی Superannuation Payment مباشر کارهای بازرگانی و فروش کالا در کشتی؛ نماینده، عامل، کارگزار تجارتخانه یا بازرگان در یک کشور بیگانه Supercargo ابر رااینه؛ رایانهٔ بزرگ Super Computer فراتر از محیط Super-environmnet القای جانشینی Supersession سوپر مارکت؛ فروشگاه بزرگ موادغذایی Supermarket بی‌طرفی زیاد Super-neutrality منافع بیش از عادی؛ منافع بالای عادی Super-normal Profits مخارج غیرعادی؛ مخارج زیادی Supernumerary Expenditure درآمد زیاده؛ درآمد هنگفت Supernumerary Income فرمانروایی Superordination رتبهٔ ویژهٔ ممتاز؛ فوق ارشدیت Superseniority فروشگاه بزرگ Superstore روساخت؛ روساختار Superstructure مالیات فوق العاده؛ مالیات اضافی بر مالیات عادی Supertax کالای عالی؛ کالای ممتاز؛ کالای بسیار مرغوب Superior Goods نظارت کردن Supervise هیئت نظار؛ هیئت نظارت Supervising Board سرپرست Supervisor تعلیمات سرپرستی Supervisory Training اضافات دستمزد و حقوق Supplement to Wages and Salaries الحاقیه؛ سند متمم Supplemental Instrument مزیت اضافی Supplementary Benefit مالیات اضافی؛ مخارج اضافی Supplementary Charge هزینهٔ ثابت؛ هزینهٔ ثانوی کالا؛ هزینه‌هایی جز هزینه‌های اولیه؛ هزنیه‌های متمم؛ هزینه‌های تکمیلی Supplementary Costs پرداخت اضافی Supplementary Payment حقوق بازنشستگی اضافی Supplementary Pension حقوق اضافی نفتی Supplementary Petroleum Duty سپرده‌های ویژهٔ اضافی Supplementary Special Deposits عرضه‌کننده؛ تهیه کننده؛ فروشندهٔ کالا؛ کارپرداز؛ متصدی ملزومات Supplier اعتبار اعطایی فروشنده؛ اعتبار فروشنده Supplier's Credit مواد مصرفی؛ ملزومات Supplies عرضه Supply تغییرات عرضه Supply, Changes of کشش عرضه؛ حساسیت عرضه Supply, Elasticity of عامل عرضه Supply, Factor عرضه و تقاضا Supply and Demand قانون عرضه و تقاضا Supply and Demand, Law of منحنی‌های عرضه و تقاضا Supply and Demand Curves منحنی‌های عرضهٔ قهقرایی، منفی یا با شیب وارونه Supply Curves, Regressive, Nagative or Backward Sloping عرضهٔ کوشش Supply Effort بازار عرضهٔ معین Supply-determined Market تابع عرضه Supply Function عرضهٔ تابعی Supply Functional عرضهٔ تورم Supply of inflation عرضهٔ کار Supply of Labour قیمت عرضه Supply Price قیمت عرضهٔ سرمایه Supply Price of Capital برنامهٔ عرضه؛ جدول عرضه؛ فهرست عرضه Supply Schedule اقتصاد از دید عرضه Supply Side Economics تأمین آذوقه؛ تأمین ملزومات؛ تأمین موجودی Supplying خرید حمایتی Support Buying قیمت حمایتی Support Price مدارک مدلل؛ مدارک کمکی Supporting Documents اوراق کمکی؛ اسناد ضمیمه Supporting Papers تورم سرکوب شده؛ تورم سرکوبیده؛ تورم سرکوفته Suppressed Inflation جلوگیری؛ فرونشانی؛ قطع؛ وقفه؛ سرکوب؛ حذف Suppression واخواست زدایی Supra Protest نظارت عالیه Supreme Control حد بالایی Supremum اضافه بار؛ نرخ اضافی؛ مالیات اضافی؛ هزینهٔ فوق‌العاده؛ عوارض اضافی؛ جریمه Surcharge پایندان؛ ضامن؛ تضمین؛ وثیقه؛ کفیل Surety ضمانت نامه؛ بمیه یا تضمین صحت عمل؛ ضمانت‌نامهٔ حسن انجام کار Surety bond ضمانت؛ کفالت؛ ضمان؛ عقد ضمانت؛ ضمان عقدی Suretyship بیمهٔ ضمانت؛ بیمهٔ کفالت؛ بیمهٔ ضمان Suretyship Insurance روش سطحی Surface System گیلدر، واحد پول کشور سورینام برابر با یک یکصد سنت Surinam Guilder مازاد؛ اضافی (در مورد بودجه و تراز پرداختهای بین‌المللی؛ اندوخته Surplus مازاد مصرفی؛ اضافهٔ مصرف کننده Surplus, Consumer's انواع مازاد Surplus, Types of حساب مازاد Surplus Account تحلیل مازاد؛ تحلیل حساب مازاد ظرفیت مازاد؛ ظرفیت اضافی Surplus Analysis سهام نقد مازاد Surplus Cash Shares هزینهٔ مازاد Surplus Charge هزینهٔ اضافی Surplus Cost مازاد سود سهم Surplus Dividend نظریهٔ کار و ارزش اضافی Surplus Labour and Value Theory بازار مازاد کار Surplus-labour Market سود مازاد؛ سود اضافی؛ اضافه سود Surplus Profit نسبت بازدهٔ اضافی Surplus Rate of Return دریافتهای مازاد (بابت سرمایه)؛ دریافتهای اضافی Surplus Receipts اندوختهٔ مازاد؛ اندوختهٔ اضافی Surplus Reserve سهام مازاد؛ سهام باقیمانده Surplus Shares واحدهای اضافه‌دار Surplus Units ارزش اضافی Surplus Value نظریهٔ ارزش اضافی Surplus Value, Theory of بازخرید؛ واگذاری Surrender واگذاری بدهی مورد بیمه؛ هزینهٔ انصراف Surrender Charge ارزش بازخرید؛ ارزش واگذاری Surrender Value تابع تولید نماینده Surrogate Production Function مالیات اضافی؛ اضافه مالیات Surtax ممیزی؛ ارزیابی؛ بررسی؛ بازرسی؛ مرور؛ توضیح خلاصه و جامع؛ اندازه‌گیری؛ آمارگیری نمونه Survey گواهی بازدید؛ گواهی ممیزی Survey Certificate حق‌الزحمهٔ ممیزی؛ حق الزحمهٔ بازدید Survey Fees بازبین؛ آمارگیر؛ بررسی کنده Surveyer آیین رسیدگی؛ طریق ارزیابی Surveying Procedure بازبین؛ ممیز؛ برآوردکننده؛ ارزیاب؛ کارشناس Surveyor شریک بازمانده Suriving Partner بازمانده Survivor روش بازمانده Survivor Technique بیمهٔ بازماندگان Survivor's Insurance مستمری بازماندگی Survivorship Annuity بیمه‌نامهٔ بازماندگی Survivorship Policy تعلیق پرداخت Suspend Payment توقف فعالیت تجاری Suspend Trading معلق Suspense حساب موقت؛ حساب مشکوک؛ حساب معلق Suspense Account وجوه معلق Suspense Fund تعلیق قرارداد Suspension of Contract تعلیق پرداخت Suspension of Payment رشد بادوام؛ رشد پایا؛ رشد ماندگار؛ رشد مانا Sustainable Growth سونسکاندلبانکن Svenskahandelsbanden سوریگز اینوسترینگ بنک Sveriges Investeringsbank سوریگز کردیت بنک Sveriges Kreditbank فرانک، واحد پول سویس، نشانهٔ Swiss. Franc است SWF معاملهٔ تعویض ارز؛ معاملهٔ جایگزینی ارزها؛ معاوضهٔ ارزی؛ تاخت ارزی Swap موافقتنامه‌های پایاپای (در معاملات ارزی)؛ قرارهای معاوضه ارزی؛ موافقتنامه‌های تاخت ارزی Swap Agreements ترتیبات معاوضهٔ ارزی؛ قرار تاخت ارزی Swap Arrangements اعتبار متقابل؛ اعتبار معاوضهٔ ارزی؛ اعتبار تاخت ارزی Swap Credit تسهیلات متقابل اعتباری Swap Credit Deal معاملهٔ اعتباری متقابل Swap Credit Deal معاملات متقابل Swap Operations نرخ متقابل Swap Rate عرق و رطوبت (بیمه) Sweat and Moisture قرارداد با رشوه؛ قرارداد خیانت آمیز؛ قرارداد مخدوش Sweatheart Contract کارگاه استثمار؛ کارگاه بهره‌کشی Sweatshop صنایع با مزد کم و کار دشوار Sweated Industries کارگر کم مزد و سخت‌کوش؛ کارگر ارزان Sweated Labour کار دشوار به مزد کم؛ رمق‌کشی Sweating استثمار کارگر؛ نظام بهره‌کشی؛ نظام رمق‌کشی Sweating System بودجهٔ سوئدی Swedish Budget کنفدراسیون کارکنان سوئد Swedish Employer's confederation سویزی؛ پال Sweezy, Paul فرانک، واحد پول لیختنشتین، نشانهٔ Sw. Franc است SWF نوسان آزاد؛ ماندهٔ حساب؛ حد بالای فنی اعتبار Swing قسمت حرکت و جمع آوری Swing Wervice نوبت کاری عادت؛ نوبت کار شب Swing Shift شرکت بانکی سویس با مسئولیت محدود Swiss Bank Corporation بانک ملی سویس Swiss National Bank تغییر خط؛ بازرگدانی به حالت اول؛ بازگردانی به حالت دیگر Switch فروش عوضی؛ فروش انحرافی Switch Selling انتقال زمان معامله به وقت دیگر Switch Trade تغییر Switching فرانک سوئیس، برابر با یکصد سانتیم است Switzerland Franc تحلیل امکانات و محدودیت‌ها Swot Analysis قیاس Syllogism سیلی، واحد پول گینه Syli علامت؛ نشانه Symhol نشانه گذاری رمزی، نمادی Symbolic Coding تحویل صوری Symbolic Delivery نظام دو فلزی مختلط Symetallism ماتریس متقارن Symmetric Matrix تابع متقارن Symmetrical Function تقارن Symmetry اعتصاب پشتیبانی؛ اعتصاب مبتنی بر همدیدی؛ اعتصاب همبستگی Sympathetic Strike اعتصاب پشتیبانی؛ اعتصاب همدردی؛ اعتصاب همبستگی Sympathy همزمان Synchronic رایانهٔ همزمان Synchronous Computer نمایندهٔ قانونی Syndic اتحادیه‌گرایی؛ سندیکالیسم Syndicalism شراکت کوتاه مدت Syndicate اتحادیهٔ صنفی Syndicate, The وام جمعی؛ وام اتحادیه‌ای Syndicated Loan همکوشی؛ اقدام جمعی Synergy ترکیب؛ تلفیق؛ باهم نهاد Synthesis نظریهٔ تلفیقی؛ نظریهٔ ترکیبی Synthetic Theory تألیفی؛ ترکیبی؛ تلفیقی Synthetical روش؛ طریقه؛ نظام؛ اسلوب؛ قاعده؛ طریقه؛ اصول؛ دستگاه System تحلیل‌گر دستگاه System Analyst طبقه‌بندی حسابها؛ دفترهای حسابداری؛ روش حسابداری System of Accounting دستگاه مختصات System of Coordinate نظام منطق System of Logic منطقی و منظم؛ مطلق روش معین مبتنی بر روش معین؛ قاعده‌دار؛ بااسلوب؛ اصولی؛ مدون قاعده مند Systematic خطای منظم Systematic Error روش سنجیده و منظم Systematic Method نمونهٔ منظم Systematic Sample نمونه‌گیری؛ پیوسته و با قاعده؛ نمونه برداری منظم Systematic Sampling گزینش سنجیده و پیوسته؛ انتخاب منظم و به قاعده؛ نیروگیری منظم Systematic Selection تحلیل نظامها؛ تحلیل دستگاهها Systems Analysis برآوردکنندهٔ دستگاهها Systems Estimator تحقیق دستگاهها؛ پژوهش دستگاهها Systems Research دلار، واحد پول تایوان، نشانهٔ T. Dollar است T$ حوالهٔ پیش‌پرداتخ مالیات T.A.B. هیئت کمکهای فنی ملل متحد T.A.B. جدول جست و جو Table Look-up جدول نمونهٔ تصادفی Table of Random Sample جدول اقتصادی "Tableau Economique" معیار تعدیل پذیر ارزش؛ معیار فهرستی ارزش Tabular Standard of Value جدول بندی؛ عمل ثبت و طبقه بندی داده‌ها؛ تنظیم به صورت جدول Tabulation جدول بند Tabulator تاکا، واحد پول کشور بنگلادش Taca حساب به شکل T T-account سازش پنهانی؛ سازش ضمنی؛ تبانی ضمنی Tacit Collusion برنامه‌ریزی موضعی Tactical Planning قانون تفت - هارلی Taft-Hartley Act برچسب؛ کارت مشخصات Tag قبض؛ اخذ؛ تصرف Take استفاده کردن Take Advance of استفاده از فرصت کردن Take Advantage of an Opurtunity تحویل گرفتن Take Delivery اعتبار پیدا کردن؛ نافذ بودن Take Effect خرید نسیهٔ مهم Take for a Call فروش نسیه Take for the Put سلف خریدن Take Forward خالص دریافتی Takehome Pay قبول کردن Take in «تمدید و انتقال»، خریدار Take-in, Taker تمدید معامله و انتقال به تاریخ تسویهٔ بعدی Take in Stock در حساب آوردن؛ در نظر گرفتن؛ اهمیت دادن Take into Account کاستن قیمت Take off (to) the Price جهش اقتصادی؛ آغاز پرواز در زمینهٔ اقتصادی؛ خیز اقتصادی Take-off قرارداد بیمه بستن Take Out an Insurance انتقال یافتن؛ جانشین کسی شدن؛ کار را از کسی تحویل گرفتن Take-over پیشنهاد علنی خرید؛ پیشنهاد خرید عمومی Take-over جذب نشر اوراق بهادار (بورس) Take Over an Issue خرید یا فروش با در دست داشتن نظارت؛ پیشنهاد خرید عمومی؛ پیشنهاد سلطه‌جویانه Take-over Bid پیشنهادهای سلطه جویانه Take Over Bids تصدی یافتن؛ تحویل گرفتن کار Take Over From وجه برات را پرداختن Take-up a Bill قبول کردن برات؛ پذیرش برات Take Up a Bill دریافت کردن یک جایزه؛ دریافت کردن حق اختیار Take Up an Option تحویل گرفتن اوراق بهادار Take Up Stock 

 

خریدار (وعدهٔ) اختیار؛ دریافت کننده Taker فروشندهٔ اختیار خرید Taker for a Call فروشندهٔ اختیار خرید تا دو برابر Taker for a Call More خریدار یک جایزهٔ غیرمستقیم Taker for a Put فروشندهٔ اختیار Taker for a Put and Call واگذارندهٔ حقوق و اختیار تحویل تا دو برابر؛ واگذارندهٔ حق تحویل تا دو برابر؛ خریدار اختیار فروش تا دو برابر Taker for a Put of More فروشندهٔ «اختیار خرید» Taker for thr Call خریدار «اختیار خرید» Taker of an Option فروشندهٔ جوایز Taker of Option Money دریافت کنندهٔ جایزه؛ تحویل گیرندهٔ هزینهٔ دیرکرد Taker of the Rate به اختیار خریدن Taking for an Option خرید برای آینده به قیمت مناسب Taking for the Call کار از کارگر گرفتن Taking Work to the Worker کارگران را به کار گماشتن Taking Workers to the Work دریافتها؛ مداخل Takings «به همان شکل» "Tale quale" چوبخط؛ حساب؛ محاسبه؛ حساب نگهداری Tally تطبیق کردن؛ با چوبخط حساب کردن؛ چوبخط زدن Tally منشی ذیحساب؛ چوبخط گذار Tally Clerk حسابدار؛ اقساط فروش؛ فروشندهٔ به اقساط Tallyman برگهٔ ذیحسابی Tally Sheet دکان قسطی فروش Tally-shop دادوستد قسطی Tally System معاملهٔ قسطی؛ تجارت قسطی Tally Trade بازشماری؛ نشانه گذاری؛ چوبخط زنی Tallying باقیماندهٔ دسته اوراق(بورس)؛ برگ درخواست کوپن Talon حساب اتکایی Tandem Account تماس؛ حالت مماس Tangency مماس Tangent شیب مماس Tangent Gradient صفحهٔ مماس TangentPlane داراییهای مشهود؛ داراییهای مرئی؛ داراییهای قابل تقویم؛ داراییهای مادی؛ داراییهای قابل لمس؛ داراییهای ثابت؛ داراییهای ملموس Tangible Assests گردش داراییهای مادی Tangible Assets Turnover ارزش خالص مادی Tangible Net Worth دارایی شخصی مادی Tangible Persomal Property دارایی مرئی؛ مال لمس کردنی؛ ملک قابل ارزیابی Tangible Property معادل Tantamount اوراق بهادار همیشه موجود (در بورس)؛ اوراق بهادار دولتی Tap نشر مداوم اوراق بهادار Tap Issue خط کوتاه و فرعی Tap Line پیشنهادهای اوراق بهادار دولتی Tap Offering نرخهای نزولی Sapering System of Rates وزن ظرف؛ وزن وسیلهٔ نقلیه Tare هدف مشخص؛ آماج Target شرکت مورد هدف؛ شرکت هدف Target Company هزینهٔ معیار؛ هزینهٔ پایه Target Cost بازار موردنظر؛ بازار هدف Target Market جامعهٔ مورد بررسی Target Population قیمت مطلوب؛ قیمت هدف Target Price قیمت‌گذاری بر پایهٔ هدف Target Pricing برنامهٔ هدفدار Targeted Program هدفها Targets نرخ کرایه؛ تعرفه؛ فهرست نرخها Tariff تعرفهٔ ویژهٔ مصرف گاز و برق Tariff, Block تعرفهٔ دو جزئی Tariff, Two-part تعرفهٔ حمایتی Tariff, Protection انواع تعرفه Tariff, Types of محدودیت تعرفه‌ای؛ سد تعرفه‌ای؛ مانع تعرفه‌ای Tariff Barrier شرکت تعرفه‌ای Tariff Company کارخانهٔ تعرفه‌ای Tariff Factory شرح تعرفه‌ای Tariff Description تعرفهٔ عایداتی محض؛ تعرفهٔ مختص درآمد Tariff-for Revenue Only نرخ تعرفه؛ قیمت تعرفه Tariff Rate ساختار تعرفه Tariff Structure اتحادیهٔ تعرفهٔ گمرکی؛ اتحادیهٔ تعرفه‌ای Tariff Union سد تعرفه‌ای؛ مانع گمرکی Tariff Wall رقابت تعرفه‌ای؛ جنگ تعرفه Tariff War تعرفه‌بندی Tariffication پاداش کار؛ پاداش وظیفه Task Bonus گروه کار Task Force گروه کار Task Group کارمزدی؛ کار موظف Task-work تغییر ذوق و سلیقه Taste, Change of تاسیگ، فرانک (۱۸۵۹ - ۱۹۴۰) Taussig, Frank W. تکرار مکررات؛ حشو و زواید؛ امر بدیهی؛ حقیقت منطقی Tautology روش مرحله‌ای؛ روش گام به گام "Tatonnement" مالیات؛ عوارض Tax مالیات بر مصرف Tax, Consumption مالیات مستقیم و غیرمستقیم Tax, Direct and Indirect مالیات بر درآمد و سرمایه Tax, income and Capital مالیات بر خرج Tax, Outlay مالیات رأی؛ مالیات سرانه Tax, Poll مالیات تبدیل Tax, Processing مالیات بر منافع Tax, Profits مالیات تصاعدی Tax, Progressive مالیات متناسب Tax, Proportional مالیات خرید Tax, Purchase مالیات نزولی Tax, Regressive مالیات ویژه Tax, Specific نظریه‌های مالیات Tax, Theories of انواع مالیات Tax, Types of مالیات بر ارزش افزوده Tax, Value-added مالیات بر ثروت Tax, Wealth تخفیف مالیاتی؛ بخشودگی مالیاتی؛ معافیت مالیاتی Tax Allowance استهلاک مالیاتی Tax Amortization حساب‌های وام و مالیات Tax and loan Accounts گواهینامهٔ پیش‌پرداخت مالیات Tax Anticipation Certificate گواهی پیش‌پرداخت مالیات Tax Anticipation Bill سند قرضهٔ مالیاتی؛ قرضهٔ پیش‌پرداخت مالیات Tax Anticipation Bond برگهٔ پیش‌پرداخت مالیات Tax Anticipation Note حوالهٔ پیش‌پرداخت مالیات Tax Anticipation Warrant ارزیابی مالیات؛ تقویم مالیاتی Tax Assessment مقوم مالیات؛ ممیز مالیات؛ ارزیاب مالیات Tax Assessor پرهیز از پرداخت؛ گریز از مالیات Tax Avoidance مأخذ مالیات Tax Base اساس مالیات؛ پایهٔ مالیاتی Tax Basis سند قرضهٔ مالیاتی Tax Bond بار مالیات؛ فشار مالیات Tax Burden تبدیل مالیات به سرمایه Tax Capitalization مالایت به حساب گذشته و آینده؛ تغییر مالایت بر پایهٔ سود و زیان شرکتها در سنوات مختلف Tax Carry Back and Carry Over تحصیلدار مالیات Tax Collector تمکین مالیاتی؛ پرداخت مالیاتی؛ پذیرش مالیاتی Tax Compliance اعتبار مالیاتی Tax Credit کاهش مالیات؛ تقلیل مالیات Tax Custs سند مالیات Tax Deed تعویق در پرداخت مالیات؛ تأخیر پرداخت مالیات Tax Delinquency انگیزهٔ منفی مالیات؛ انصراف مالیاتی؛ بازدارندهٔ مالیات Tax Disincentive گریز از مالیات؛ فرار از مالیات Tax Dodgingاثر مالیات Tax Effect برابر سازی مالیات؛ تسویهٔ مالیات Tax Equalization عدالت مالیاتی؛ برابری مالیاتی؛ مساوات مالیاتی Tax Equity معادل مالیاتی Tax Equivalent گریز از مالیات؛ فرار مالیاتی؛ حیله در تأدیهٔ مالیات Tax Evasion استثنای مالیاتی Tax Exclusion بخشوده از مالیات Tax Exempts اوراق بهادار معاف از مالیات Tax-exempt Securities معافیت از مالیات؛ بخشودگی از مالیات؛ بخشودگی مالیات Tax Exemption تبعید مالیاتی Tax Fxile خرج مالیات Tax Expenditure اجارهٔ مقطوع مالیات‌ها؛ تیولداری Tax Farming معاف از مالیات؛ فاقد مالیات؛ بخشوده از مالیات Tax Free مبادلهٔ معاف از مالیات؛ مبادلهٔ بخشوده از مالیات Tax-free Exchange اصطکاک مالیاتی Tax Friction بهشت مالیاتی؛ پناهگاه مالیاتی Tax Heaven برخورد مالیات؛ فشار مالیات Tax Impact انگیزهٔ مالیاتی؛ محرک مالیاتی Tax Incentive بار نهایی مالیات؛ پرداخت کنندهٔ نهایی مالیات؛ آخرین قرارگاه بار مالایتی Tax Incidence انعکاس و انتقال مالیات Tax Incidence and Shifting ابزار مالیاتی Tax Instrument مالیات بندی؛ تعیین عواید مالیاتی؛ وصول مالایت Tax Levy گروی مالیاتی Tax Lien حد مالیات Tax Limit روزنهٔ گریز مالیاتی؛ راه گریز مالیاتی؛ مفر مالیاتی؛ سوراخ فرار مالیاتی Tax Loophole تخفیف مالیات بابت زیان گذشته Tax-loss Carryback تخفیف مالیات بابت زیان در آینده Tax-loss Carryforward ضریب فزایندهٔ مالیات Tax Multiplier جبران مالیات Tax Offset مالیات بر مصرف؛ مالیات بر کالاهای مصرفی Tax on Commodities مالیات بر ارزش افزوده Tax on Value Added مالیات دهنده؛ مؤدی مالیات Tax Payer شورش مؤدی مالیاتی؛ انزجار مؤدی مالیاتی Tax Payer Revolt سیاست مالیاتی Tax Policy عواید مالیاتی Tax Proceeds تورم فشار مالیاتی؛ تورم از فشار مالیات Tax-push Inflation هرم‌بندی مالیات Tax Pyramiding نرخ مالیات Tax Rate برگشت مالیاتی Tax Rebate دریافتهای مالیات؛ وصولیهای مالیات Tax Receipts کاهش مالیاتی Tax Reduction بازپرداخت مالیات Tax Refund بخشودگی مالیاتی؛ معافیت مالیاتی Tax Remission گواهینامه‌های اندوختهٔ مالیات Tax Reserve Certificates اندوخته‌های مالیات Tax Reserves انزجار مالیاتی؛ شورش مالیاتی Tax Revolt صورت مالیاتها Tax Roll فشار مالیات Tax Screw فروش مالیاتی Tax Selling تسهیم مالیات؛ تقسیم عواید مالیاتی Tax Sharing پناه مالیاتی؛ پناهگاه مالیاتی Tax Shelter حمایت مالیاتی Tax Shield انتقال مالیات Tax Shifting مازاد مالیاتی Tax Surplus حق مالکیت ناشی از مالیات Tax Title سیاههٔ مالیات بر سهام Tax Voucher حوالهٔ مالیات Tax Warrant گوه مالیاتی Tax Wedge سال مالیاتی Tax Year بازدهٔ مالیات Tax Yield مأخذ مالیات پذیری؛ مأخذ شمول مالیات Taxable Base ظرفیت مالیات پذیری Taxable Capacity درامد مشمول مالیات؛ درآمد مالیات پذیر Taxable Income سود مشمول مالیات؛ سود مالیات پذیر Taxable Profit مالیات بندی Taxation مالیات بندی مستقیم؛ مالیات مستقیم Taxation, Direct آثار اقتصادی مالیات بندی Taxation, Economic Effects of انعکاس مالیات بندی؛ انتقال مالیات بندی Taxation, Incidence of مالیات بندی غیرمستقیم؛ مالیات غیرمستقیم Taxation, Indirect اصول مالیات بندی Taxation, Principles of اهداف مالیات بندی Taxation, Purposes of هزینه‌های مالیات بندی Taxation of Costs مالیات بندی بهره Taxation of interest جدول مالیاتی Taxation Schedules تیلور، ف.م Taylor, F.MTaylor Differential Piece Rate Plan تیلور، فرانک و. جان (۱۸۵۶ - ۱۹۱۵) Taylor, F.W. John تیلریزم Taylorism حوالهٔ خزانه T. Bill قرضهٔ خزانه T. Bond منحنی «تی» "T" Curve توزیع T؛ توزیع تی T-distribution دریافتهای سپردهٔ خزانه‌داری T.D.R. چای به عنوان پول Tea as Money هیئت کمک فنی ملل متحد Technical Assistance and Board of the United Nations سرمایهٔ فنی Technical Capital تعلیم فنی Technical Education کشش فنی جانشین Technical Elasticity of Substitution دانش فنی Technical Know How وضع فنی Technical Position ترقی فنی Technical Progress ضوابط فنی؛ معیارهای فنی Technicai Standards فن سالاری؛ فن مداری Technocracy فن سالار؛ فن مدار Technocrat تغییرات فنی Technological Changes جبرگرایی فنی؛ جبریت فنی Technological Determinism دوگانگی فنی Technological Dualism آثار برونی فنی Technological External Effects انحصار فنی Technological Monopoly ترقی فن‌شناسی Technological Progress بیکاری فنی؛ بیکاری ناشی از تغییر فن؛ بیکاری ناشی از رواج ماشین Technological unemployment علم صنعت؛ فن‌شناسی؛ شناخت فنی Technology گزینش فن؛ گزینش شناخت فنی Technology, Coice of رابطهٔ علم اقتصاد و شناخت فنی Technology, Relation to Economics ماتریس فنی Technology Matrix ساختار فنی Technostructure تخنوم فین پلان؛ برنامه فنی مالی Tekhpromfinplan حوالهٔ تلگرافی پول Telegraphic Money Order انتقال تلگرافی Telegraphic Transfer برنامه‌ریزی هدفدار Teleogical Planning صراف؛ تحویلدار Teller مهر تحویلدار Teller's Stamp توزیع زمانی Temporal Distribution ورود موقتی؛ اجازهٔ موقت ورود Temporary Admission مقرری موقتی؛ مقرری غیردایمی Temporary Annuity فوق‌العاده مأموریت موقت Temporary Duty Allowance صدور موقت Temporary Exportation برکناریهای موقت Temporary Layoffs انحصار موقت Temporary Monopoly انبار موقت Temporary Store ده - چهل؛ قرضهٔ ده چهل Ten-forty اجاره‌داری؛ مدت اجاره؛ مالکیت موقت Tenancy اجارهٔ جایز Tenancy at Will مستأجر؛ اجاره‌دار Tenant مستأجری که به میل و درخواست موجر اجاره‌داری کند Tenant at Will کشاورز مستآجر Tenant Farmer اجاره‌داری مشترک؛ اجاره داری اشتراکی میان دو یا چند تن Tenant in Common مستأجر عدوانی Tenant in Suffrance حق مستأجر Tenant Right اجاره داری؛ همهٔ مستأجرین یک ملک Tenantry اجاره‌داری Tenantship گرایش؛ تمایل؛ میل Tendency پیشنهاد علنی خرید؛ پیشنهاد عمومی خرید Tender مناقصه Tender, Low مزایده Tender, High ضمانت‌نامهٔ شرکت در مناقصه Tender Bonds ضمانت‌نامهٔ شرکت در مناقصه Tender Guarantee انتشار پیشنهاد مناقصه Tender Issue پیشنهادکننده Tenderer تنگه، واحد پول قزاقستان، نشانهٔ آن KZT است Tenge اسکناس ده لیره‌ای (در انگلیس)؛ اسکناس ۰۱ دلاری Tenners مقام مسئول درهٔ تنسی؛ ادارهٔ امور درهٔ تنسی Tennessee Valley Authority سررسید Tenor تنش Tension ترازنامهٔ آزمایشی؛ تراز تکمیل نشده Tentative Balance Sheet پیشنهاد آزمایشی؛ نخستین پیشنهاد؛ اولین عرضه Tentative Offer مدت اجاره‌داری؛ دورهٔ تصدی؛ تصدی Tenure اصطلاح؛ دوره؛ مدت ؛ شرایط Term اسناد قرضهٔ استهلاکی؛ برگه‌های قرضه مدت‌دار؛ اوراقی که سررسید همه آنها یک تاریخ باشد Term Bonds اعتبار مدت‌دار Term Credit روزهای پرداخت اجاره بها Term Days سپرده‌های مدت‌دار Term Deposits وام مدت‌دار فدرال Term Federal Funds بیمهٔ فوت در مدت معین Term Insurance وام مدت‌دار؛ وام میان مدت؛ وام با سررسید؛ وام غیردیداری Term Loan مدت برات Term of a Bill طرح بیمهٔ مقید زندگی Term Plan of life Insurance بیمه نامهٔ فوت برای مدت معین Term Policy موافقتنامهٔ بازخرید مدت‌دار Term Repurchase Agreement ساختار زمانی اندازه‌های بهره Term Structure of Interest Rates انتقال سررسید دین Term Tranfer مستمری انقضاپذیر Terminable Annuity اتحادیهٔ قابل فسخ؛ اتحادیهٔ انقضاپذیر Terminable Association نهایی؛ انتهایی؛ وعده‌ای؛ پایانه Terminal قرضهٔ پایانه Terminal Bond بازارهای ایستگاه انتهایی؛ بازارهای پایانه Terminal Markets قیمت تحویل؛ قیمت قابل تحویل؛ قیمت پایانی Terminal Price اندوختهٔ انتهایی Terminal Reserve مزد انفصال؛ مرد اخراج Terminal Wage پایان؛ خاتمه؛ انتها؛ فسخ؛ ختم؛ انقضا Termination انجام بیمه؛ تاریخهای پایان بیمه Termination Dates of Insurance انقضای پیشنهاد Termination of Offer پاداش خاتمه خدمت؛ مزد پایان خدمت Termination Pay نقدا” قابل پرداخت Terms Cash شرایط تحویل Terms of Delivery شرایط پرداخت؛ نحوهٔ پرداخت Terms of Payment مفاد بیمه‌نامه Terms of the Policy قرارنامهٔ مورد استناد؛ شرایط پایه؛ شرایط اصلی Terms ofReference رابطهٔ مبادله؛ نسبت مبادله؛ شرایط تجارت Terms of Trade قرضهٔ داخلی Territorial Bond تقسیم داخلی کالا؛ تقسیم ارضی کار Territorial Division of Labour ادغام ارضی Territorial Integration خطرات احتمالی ناچیز Teriary Risks آزمایش؛ محک؛ معیار؛ آزمون Test آزمون اثر؛ آزمون تأثیر Test, Impact رسیدگی آزمایشی؛ رسیدگی موضعی TestCheck میزان تنزل آزمونی؛ اندازهٔ آزمونی تنزیل Test Discount Rate بازاریابی آزمایشی Test Marketing آمار آزمونی Test Statistic وصیت‌نامه؛ وصیت Testament ترات ماترک Testamentary Trust وصیت‌کننده Testator تا موقع نهی؛ تا دستور خلاف T.F. اتحادیهٔ کارگران حمل و نقل و کارگران عمومی T.G.W.U. سه «اس» The Three "S" دزدی و دله‌دزدی Theft and Pilferage در بیمه؛ خطر دزدی Theft Risk قانون تیلسن؛ قانون ضد تراکم نامعقول Theluson Act قضیه؛ برهان؛ مسئله؛ قاعده؛ نگره Theorem رقابت نظری؛ رقابت فرضی Theoretical Competition اقتصاد نظری Theoretical Economics نظریه‌های برنامه‌ریزی علم Theories of Science Planning نظریه؛ فرضیهٔ علمی Theory نظریهٔ هزینهٔ نسبی؛ نظریهٔ هزینهٔ مقایسه‌ای Theory of Comparative Cost نظریهٔ انتخاب مصرف‌کننده Theory of Consumer's Choice نظریهٔ تعیین درآمد Theory of Income Determination نظریهٔ رقابت انحصاری؛ نظریهٔ رقابت انحاصرگران Theory of Monopolistic Competition نظریهٔ بهرجه؛ نظریهٔ بهرهٔ مالکانه؛ نظریهٔ اجاره؛ فرضیهٔ علمی اجاره؛ نظریهٔ اجاره Theory of Rent نظریهٔ پس‌انداز Theory of Saving نظریهٔ استنباط آماری Theory of Statistical inference نظریهٔ ارزش؛ فرضیهٔ علمی ارزش Theory of Value نظریهٔ تغییرات Theory of Variations نظریهٔ اکس؛ نظریهٔ X Theory X نظریهٔ وای؛ نظریهٔ Y Theory Y کارآیی حرارتی؛ کارآیی گرمایی Thermal Efficiency شرکت کم سایه؛ شرکت سست Thin Corporation بازار کساد Thin Market گروه مشاوران Thin Tank برات درجهٔ سوم Third Class Paper براتهای کشور سوم Third Country Bills نسخهٔ سوم برات Third of Exchange طرف ثالث Third Party ذینفع شخص سوم Third Party Beneficiary بیمهٔ شخص ثالث Third Party Insurance دخالت شخص ثالث؛ دخالت طرف سوم Third Party Intervention شخص ثالث Third Person درجهٔ سوم Third Rate جهان سوم Third World تورنتون، ویلیام تامس Thornton, William Thomas اندیشه‌بر Thought-intensive اثر تهدید Threat Effect گروه بانکهای سه گانه Three Banks Group سیاست مبتنی بر سه «دی» Three-d Policy روش سه در یک Three One Method طرح ترقی سه وضعی Three-position Plan روش کار سه نوبتی؛ روش سه نوبت کاری؛ روش کار تمام وقت Three Shift System حداقل مربعات سه مرحله‌ای؛ کمترین مجذورات سه مرحله‌ای Three Stage Least Squares روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای Three Stage Least Squares Method تحلیل سه متغیری Three-variable Analysis آستانهٔ Threshold موافقتنامهٔ استانه‌ای Threshold Agreement تحلیل آستانه‌ای Threshold Analysis اثر آستانه‌ای Threshold Effect آستانهٔ یک کالا Threshold of a Good قیمت بندری Threshold Price کارگر تازه کار؛ کارگر بی‌تجربه Threshold Worker صرفه‌جویی شخصی؛ اندوختهٔ شخصی Thrift حساب صرفه‌جویی شخصی؛ حساب اندوختهٔ شخصی Thrift Account شرکت صرفه‌جویی و وام Thrift and Loan Association نهاد صرفه‌جویی Thrift Institution اندوختهٔ خصوصی؛ صرفه‌جویی؛ امساک؛ عقل معاش Thriftiness بارنامهٔ سرتاسری؛ بارنامهٔ عبور محموله از طریق دریا و خشکی با وسایط نقلیهٔ مختلف؛ بارنامهٔ مستقیم؛ بارنامهٔ مقاطعه‌ای Through Bill of Lading باربری مقاطعه‌ای؛ دوایر مقاطعه‌ای؛ خدمات مقاطعه‌ای Through Bookings بازدادهٔ بیشینه؛ حداکثر ظرفیت تولید؛ حداکثر محصول Through Output موافقتنامهٔ استفاده از ظرفیت کامل؛ موافقتنامهٔ تولید کامل؛ موافقتنامهٔ بیشترین محصول Through Output Agreement شخص فعال Thruster تونن، یوهان هنریچ فن Thunen, Juhann Heinrich Von (۱) علامت Tick (۲) اعتبار؛ نسیه‌بری؛ نسیه؛ علامت چوبخط Tick علامت‌گذاری؛ علامت چوبخط Tick Mark دستگاه ضبط Ticker نوار دستگاه ضبط Ticker Tape رسید؛ بلیط؛ ورقه؛ آگهی؛ برچسب Ticket روز آگهی صورت مشتریان Ticket of Name Day الگوی تای‌بوت Tiebout Model قرارداد مشروط Tie-in Contract فروش مشروط؛ فروش مقید Tie-in Sale انسداد (سرمایه) حبس پول؛ مسدود کدرن (سرمایه یا پول) Tie Up (of Capital, of Money) کمک مشروط Tied Aid سکونت مقید؛ سکونت مشروط Tied Cottage مؤسسهٔ محدود؛ مؤسسه دارای اختیارات محدود Tied House قرضهٔ مقید؛ وام مشروط Tied Loan مغازهٔ مقید؛ مغازهٔ محدود Tied Shop بهای کمینه؛ حداقل قیمت Tigger Price بی‌پول؛ محکم Tight تنزیل بی‌چانه؛ تنزیل یک کلام Tight Discount بازار کمبود نیروی کار Tight Labour Market پول گران؛ مضیقهٔ پولی؛ پول کمیاب Tight Money سیاست مضیقهٔ پولی؛ سیاست تضییق پولی؛ سیاست پول کمیاب Tight Money Policy اوقات تنگ؛ اوقات کم Tight Times پول نقد موجود Till Money زمان Time تخصیص زمان Time, Allocation of زمان و کشش Time and Elasticity زمان‌سنجی و حرکت سنجی Time and Motion Studies معاملهٔ سلف؛ فروش سهام و جز اینها پیش از موقع انتشار آنها؛ پیش فروشی Time and Bargain حوالهٔ مدت‌دار؛ سفتهٔ مدت‌دار؛ برات مدت‌دار؛ جدول ساعات ورود و خروج قطار Time Bill گواهی سپردهٔ مدت‌دار Time Certificate of Deposit کارت حضور و غیاب Time Card قرارداد زمانی کرایهٔ کشتی Time Charter زمان‌بر؛ وقت‌گیر Time Consuming زمان مشمول؛ زمان طی شده؛ زمان لازم Time Covered اعتبار مدت‌دار Time Credit سپردهٔ مدت‌دار Time Deoposit حوالهٔ مدت‌دار؛ برات میعادی Time Draft کارآیی زمانی Time Efficiency طول مدت؛ افق زمانی Time Horizon منحنی بی‌تفاوتی زمان Time Indifference Curve عقب افتادگی در تولید؛ تأخیر زمانی در تولید Time-lag in Production مدت مقرر برای ارائه؛ حد زمانی ارائه Time-limit for Presentation بهرهٔ زمانها و سود سهام ترجیحی Times Interest and Prefered Dividend بهرهٔ حاصله در زمان Times Interest Earued سود سهام ترجیحی حاصله در زمان Times Preferred Dividend Earned زمان گذاری؛ زمان گزینی؛ گزینش زمان؛ زمان سنجی؛ زمان بندی Timing تین برخن، یان (۱۹۰۳ - ...) Tinbergen, Jan دفترچه حمل و نقل بین‌المللی زمینی (جاده) "T.I.R. Carnet" ده یک؛ عشر؛ عشریه Tithe مستمری عشریهٔ بازخرید Tithe Redemption Annuities سند مالکیت Title Deed بیمهٔ حق مالکیت Title Insurance تاکا، واحد پول بنگلادش، نشانهٔ Taka است TK زیان کل T.L. منات، واحد پول ترکمنستان نشانهٔ Tm. Menat است TMM حوالهٔ پولی تلگرافی T.M.O. به بهای رسیده؛ به بهای ورود؛ به قیمت ورودی To Arrive Price تابین، جیمز (۱۹۱۸ - ) Tobin, James تکویل Tocqueville, A. de الگوی تودارو Todaro Molel نشانهٔ ؛ دلالت Token سکهٔ اعتباری؛ سکهٔ پولی؛ سکهٔ نماینده Token Coin پول نماینده؛ پول اعتباری؛ پول قراردادی؛ سکهٔ اعتباری Token Money پیش‌پرداخت؛ پرداخت جزئی Token Payment اعتصاب آزمایشی؛ اعتصاب هشداردهنده Token Strike مذاکرات توکیو Tokyo Round تولار، واحد پول اسلونی، نشانهٔ آن SLT است Tolar حد تغییر؛ تغییر مجاز؛ تغییرات کمتر یا بیشتر؛ دامنهٔ نوسان Tolerance عوارض؛ مالیات Toll آگهی تأمین وام Tombstone کارگاه پرداخت کنندهٔ دستمزد جنسی "Tommy-shop" نظام پرداخت مزد جنسی Tommy System تن برابر است با یک هزار کیلوگرم. Ton تن در میل Ton Mile ظرفیت براساس تن؛ مالیات کشتی برحسب تن Tonnage درامد سالانهٔ مادام‌العمری Tontine مقرری بازماندگان؛ مستمری بازماندگان Tontime Annuity توک، تامس (۱۷۷۴ - ۱۸۵۸) Took, Thomas ابزارهای سیاست پولی Tools of Monetary Policy صدر Top نظام بازنشستگی کارمندان Top-hat Insurance Scheme مدیر عالی‌رتبه Top Management مالیات بر بالاترین روند درآمدی Top Slicing شرط تکافوی وثیقه Topping Up Clause تارنس، رابرت (۱۷۸۰ - ۱۸۶۴) Torrens, Robert نظام تارنس Torrens System بی‌حساب خرج کردن Toss One's Money About گردش کل دارایی Total Asset Turnover کل اعتبار بانک Total Bank Credit هزینهٔ کل Total Cost کل هزینهٔ هر واحد Total Cost Chargns Per Unit منحنی هزینهٔ کل Total Cost Curve تقاضای کل Total Demand تقاضا و عرضهٔ Total Demand and Supply معادلهٔ فاضله‌ای کل Total Differential Equation ارزش اقتصادی کل Total Economic Value کل هزینه‌های ثابت Total Fixed Costs خسارت کلی Total Loss بیمهٔ از بین رفتن کامل؛ بیمهٔ خسارت کامل Total Loss Insurance فقط از بین رفتن تمام Total Loss Only خسارات کلی Total Losses منحنی خرج کل؛ منحنی پرداخت کل Total Outlay Curve منحنی مقدار تولید کل؛ منحنی بازدادهٔ کل؛ منحنی محصول کل Total Output Curve کل درآمد شخصی Total Personal Income کل درآمد خصوصی Total Private Income نظارت کلی کیفی Total Quality Control پاداش کل؛ جمع کل پاداش Total Remuneration دخل کل؛ درآمد کل؛ دریافتی کل؛ جمع کل فروش Total Revenue منحنی دخل کل؛ منحنی دریافتی کل Total Revenue Curve کل هزینهٔ واحد Total Unit Cost مطلوبیت کل؛ جمع کل مطلوبیت Total Utility کل هزینه‌های متغیر؛ هزینه‌های کل متغیر Total Variable Costs حکومت تک حزبی؛ خودکامه Totalitarian تراست تاتن Totten Trust جهانگردی Tourism مخارج جهانگردان Tourist Expenditutes گران‌تر از بهای اصلی فروختن؛ به راه انداختن کار و کسب Tout دلال Tout چک شهری؛ چک محلی؛ چک قابل پرداخت در محل صدور Town Cheque انجمن شهر؛ شورای شهر Town Council وزن با ظرف TR. پی‌جویی کردن؛ ردیابی؛ پیگیری؛ دنبال کردن Trace سلسله تشریفات مقدماتی Trace هزینهٔ مستقیم؛ هزینهٔ قابل اسناد Traceable Cost روش ترسیم Tracing عملکرد گذشته؛ سابقه Track Record حق خطوط راه آهن به استفاده از خطوط شرکتهای دیگر Trackage Right بازرگانی؛ تجارت؛ مبادله؛ معامله؛ سوداگری؛ کاسبی؛ دادوستد Trade موازنهٔ بازرگانی؛ تراز بازرگانی Trade, Balance of وزارت بازرگانی Trade, Board of تجارت بین‌المللی Trade, International برات مدت‌دار فروش؛ قبول تجاری؛ قبول بازرگانی TradeAcceptance حسابهای پرداختنی؛ حسابهای پرداخت کردنی Trade Account Payable حساب دریافت کردنی بازرگانی Trade Account Receivable کمک حرفه‌ای تطبیقی Trade Adjustment Assistance (۱) موافقتنامه کار؛ قرارداد کار؛ (۲) موافقتنامهٔ تجاری Trade Agreement تخفیف تجاری Trade Allowance تجارت و حسابهای کشتیرانی Trade and Navigation Acounts اتحادیهٔ حرفه‌ای؛ انجمن صنفی Trade Association موازنهٔ بازرگانی؛ موازنهٔ تجاری؛ ماندهٔ تجاری Trade Balance بانک بازرگانی Trade Bank سد تجاری؛ قیود تجاری؛ مانع تجاری Trade Barrierبرات تجاری Trade Bill گروه بندی تجاری Trade Block هیئتهای تجاری Trade Boards جهش اقتصادی Trade Boom سرمایهٔ تجاری Trade Capital هزینهٔ تجارت؛ هزینهٔ معامله Trade Charge ارز Trade Coin نوآفرینی تجاری Trade Creation اعتبار تجاری Trade Credit دور تجاری Trade Cycle نظریه‌های دور تجاری؛ نظریه‌های دور کار و کسب Trade Cycle, Theories of the کسر تجاری Trade Deficit تخفیف تجاری Trade Discount انحراف تجاری Trade Diversion دلار تجاری Trade Dollar برات بازرگانی؛ برات تجاری Trade Draft قانون توسعهٔ تجاری Trade Expansion Act مخارج تجاری؛ مخارج بازرگانی؛ مخارج عمومی؛ هزینه‌های بازرگانی Trade Expenses نمایشگاه کالاهای تجاری؛ نمایشگاه بازرگانی؛ بازار مکاره Trade Fair ورشکست Trade Fallen اختلاف دادوستد، شکاف تجاری Trade Gap اختلاف ناویژهٔ دادوستد Trade Gap, Crude انجمن بازرگانان؛ اتحادیهٔ اصناف؛ اتحادیهٔ صنفی Trade Guild آورده، تاخت کالای نو و کهنه Trade-in سرمایه گذاری بازرگانی Trade Investment سرمایه‌گذاریهای تجاری Trade Investments بدهی تجاری؛ بدهی به دلیل خرید کالا و خدمت Trade Liability خسارت مبادلاتی Trade Loss علامت تجاری؛ نشان بازرگانی Trade-mark ثبت علایم تجاری Trade Maks Registry انحصار تجارت Trade Trade Monopoly اسم تجاری؛ نام بازرگانی Trade Name معاوضه؛ بده و بستان؛ رابطهٔ جانشینی؛ تاخت Trade-off معاوضه کردن کالا؛ آب کردن کالا؛ تاخت زدن Trade-off سازمان تجاری Trade Organization قیمت تجاری؛ بهای بازرگانی Trade Price انجمن حمایت بازرگانی Trade Protection Society معرف بازرگان نزد عمده فروش؛ سابقهٔ صنفی؛ مرجع تجاری Trade Reference دفتر ثبت تجاری Trade Register تحدید ورود کالاهای خارجی به کشور؛ وضع و اجرای قوانین شدید گمرکی و تعرفه Trade Restriction تحریم تجاری؛ مجازات تجاری Trade Sanction مازاد تجاری Trade Surplus اتحادیهٔ صنفی؛ اتحادیهٔ مشاغل؛ اتحادیهٔ بازرگانان؛ اتحادیهٔ اصناف Trade Union اتحادیهٔ کارگری Trade Union حق عضویت در اتحادیهٔ کارگری Trade Union Dues عضو اتحادیهٔ کارگری Trade Unionist نرخ ارز تعدیلی تجاری Trade-weighted Exchange Rate بازرگان؛ سوداگر؛ تاجر؛ کاسب Trader اعتبارات سوداگری Trader's Credits طرح اعتبار تجار Trader's Credit Scheme ۱. بازرگانی؛ سوداگری ۲. سوداگر؛ تجارت کننده؛ تجاری؛ دادوستد؛ مبادله؛ معامله Trading حساب عملکرد؛ حساب بهره‌برداری؛ حساب خرید و فروش؛ حساب دخل و خرج Trading Account میدان کسب Trading Area بانک تجاری Trading Bank گواهی دادوستد؛ گواهی معامله؛ گواهی مبادله؛ مجوز دادوستد Trading Certificate شرکت‌های بازرگانی Trading Companies تفاوت معامله Trading Difference خرید و فروش ارزان؛ ارزان فروشی Trading Down شهرک صنعتی؛ منطقهٔ تجاری؛ مرکز صنعتی Trading Estate حد معامله؛ حد تغییرات قیمت Trading Limit بازارهای تجاری؛ بازارهای خرید و فروش؛ بازارهای معامله Trading Markets معامله به عدالت؛ معاملهٔ به انصاف؛ معامله روی ارزش خالص دارایی Trading on the Equity سوداگری در وضع حد؛ سوداگری در نهایت Trading on Margin سود عملکرد؛ سود ناویژه Trading Profit میدان کسب Trading Ring خطر احتمالی دادوستد Trading Risk تمبر معامله؛ کوپن Trading Stamp خرید و فروش گران‌تر؛ افزایش سود؛ بهبود کیفیت محصول Trading Up سال اقتصادی Trading Year رسم؛ سنت Tradition اقتصاد ارشادی سنتی Tradition-directed Economy بخش‌های سنتی Traditional Sectors جامعهٔ سنتی؛ جامعهٔ باستانی Traditional Society وسایط نقلیه؛ آمدوشد؛ رفت و آمد؛ سوداگری؛ بارکشی؛ دادوستد؛ معامله؛ بار و مسافر؛ تجارت قاچاق Traffic قسمت حمل و نقل؛ قسمت باربری Traffic Department یدک کش Trailer قطار واگن در یک میل Train Mile ادارهٔ آموزش؛ قسمت کارآموزی Training Department دستور کارآموزی؛ کتاب مبانی کارآموزی Training Manual برنامهٔ کارآموزی Training Programme کشتی آزاد؛ کشتی بی‌برنامه Tramp Steamer حصه؛ سهم؛ قسمت "Tranch" معامله؛ دادوستد؛ رد و بدل؛ سودا؛ فعالیت مالی Transaction هزینه‌های دادوستد؛ هزینه‌های معامله Transaction Costs پروندهٔ دادوستد؛ پروندهٔ معامله Transaction File وام‌های معاملاتی Transaction Loans حساب معاملات Transactions Account دید دادوستدی؛ دید معاملاتی Transactions Approach مانده‌های معاملاتی Transactions Balances تقاضای معاملاتی Transactions Demand تقاضای معاملاتی پول Transactions Demand for Money معادلهٔ معاملاتی معادلهٔ دادوستد Transactions Equation انگیزه معاملات؛ انگیزهٔ دادوستد Transactions Motive انگیزهٔ معاملاتی پول نگهداشتی؛ انگیزهٔ معاملاتی نگهداری پول Transactions Motive for Hoding Money مالیات بر فروش؛ مالیات معاملات Transactions Tax سرعت معاملاتی گردش Transactions Velocity Circulation سرعت گردش معامله‌ای پول Transactions Velocity of Money تابع تولید لگاریتمی غیرجبری؛ تابع تولید لگاریتمی فرازنده Transecendental Logarithmic Production function تابع تولید غیرجبری؛ تابع تولید فرازنده Transecendental Production Function انتقال Transfer تجمع حسابداری انتقال Transfer Accounting Lodgment کارگزار انتقال سهام؛ عامل انتقال؛ نمایندهٔ انتقال Transfer Agent دفتر انتقال سهام؛ دفتر نام سهامداران Transfer Book گواهی انتقال Transfer Certificate چک انتقالی؛ چک حواله Transfer Cleque هزینهٔ انتقال Transfer Cost روزهای انتقال Transfer Days سند انتقال Transfer Deed عواید انتقالی Transfer Earnings ثبت‌های انتقالی Transfer Entries مخارج انتقالی Transfer Expenditures هزینهٔ انتقال Transfer Fee درآمد انتقالی؛ درآمد بلاعوض Transfer Income دفتر روزنامهٔ انتقال Transfer Journal انتقال سهم الشرکه Transfer of Shares انتقال شناخت فنی؛ انتقال فن شناسی Transfer of Techuology دستور انتقال Transfer Order پدراختهای انتقالی؛ پرداختهای یک طرفه Transfer Payments قیمت انتقالی Transfer Price قیمت گذاری انتقالی Transfer Pricing مسئلهٔ انتقال Transfer Problem خطر احتمالی انتقال Transfer Risk تمبر انتقال Transfer Stamp مالایت انتقالی Transfer Tax برگه‌های انتقالی Transfer Voucher قابلیت انتقال چک Transferability of Cheque حساب قابل انتقال Transferable Account اعتبار قابل انتقال Transferable Credit انتقال دهنده از طریق تحویل برات Transferor by Delivery ارزش انتقالی Transferred Value منحنی تبدیل Transformation Curve تابع تبدیل Transformation Function مسئلهٔ تبدیل Transformation Problem پته؛ پروانهٔ عبور؛ پروانهٔ ترخیص کالا Transire تعهد عبوری؛ تعهد گذری Transit Bond-note اقلام عبوری؛ اقالم در راه Transit Items شمارهٔ عبور Transit Number امتیاز عبور Transit Privilege نرخ عبور Transit Rate تجارت عبوری Transit Trade دورهٔ انتقالی Transitional Period سرایت پذیری Transitivity تسری پذیری رجحان Transitivity of Preference مصرف گذرا؛ مصرف ناپایدار Transitory Consumption درامد گذرا؛ درآمد ناپایدار؛ درآمد زودگذر Transitory Income محاسبه و تبدیل ارز به پول داخلی Translate تابع تولید لگاریتمی غیرجبری Translog Production Function اقبل انتقال Transmissible انتقال سهم‌الشرکه‌ها Transmission of Shares چند ملیتی؛ فراملیتی؛ فراملی Transnational حمل و نقل؛ بارکشی ؛ نقل و انتقال؛ ترابری Transport حسابداری حمل و نقل Transport Accounts هزینه‌های حمل و نقل Transport Charges بیمهٔ حمل و نقل Transport Insurance نسبت حمل و نقل Transport Ratio خطر حمل و نقل Transport Risk بیمهٔ باربری Transportation Insurance ماتریس وارونه Transposed Matrix ترانهش؛ پس و پیش شدن ارقام؛ انتقال اعداد به سوی دیگر معادله Transposition قانون پس و پیش سازی؛ قاعده تقدم و تأخیر؛ قانون جابجاشدگی Transposition Law انتقال محموله از یک وسیلهٔ نقلیه به دیگری Trans-shipment نقاط انتقال محموله Trans-shipment Points اریب؛ متقاطع Transversal واگن توشه Trap Car کارت سفر و تفریح Travel and Entertainement Card کارت مسافرتی؛ کارت سفر Travel Card چک مسافرتی Traveller's Cheque اعتبارنامهٔ مسافرتی Traveller's Letter of Credit مخارج سفر Travelling Expenses روبل (ملی)، واحد پول تاجیکستان، نشانهٔ T. Ruble است TRb خزانه‌دار Treasarer خزانه Treasury, The ترازنامهٔ خزانه‌داری Treasury Balance Sheets اسناد خزانه کوتاه مدت Treasur yBills اسناد خزانه به عنوان پول Treasury Bills as Money اسناد خزانه بلندمدت Treasury Bonds مطالبهٔ خزانه؛ درخواست پرداخت خزانه Treasury Call گواهینامهٔ اسناد خزانه‌داری Treasury Certificate پول خزانه‌داری Treasury Currency اسکناسهای واریزنشدهٔ خزانه Treasury Currency Outstanding رسید سپردهٔ خزانه Treasury Deposit Receipt دستور عمومی خزانه‌داری؛ رهنمود خزانه‌داری Treasury Directive توافق خزانه - فدرال رزرو Treasury-federal Reserve Accord خزانه داری کل Treasury General وسایل مدیریت پولی خزانه‌داری Treasury Instruments for Money Management سکه‌های نشر خزانه Treasury Issue of Coins اوراق قرضهٔ خزانه‌داری؛ نشرهای خزانه داری Treasury Issues اسناد خزانهٔ میان مدت Treasury Notes برگه بهادار خزانه Treasury Security سهم «خزانه» Treasury Stock عمل آوردن؛ روش؛ رفتار؛ معامله؛ طرز عمل Treatment عهدنامهٔ رم (۱۹۵۷ میلادی)؛ پیمان رم Treaty of Rome روند؛ گرایش؛ تمایل؛ مسیر Trend تجزیه و تحلیل روندی؛ تحلیل گرایش Trend Analysis تراز آزمایشی Trial Balance تراز آزمایشی تطبیقی Trial Balance, Adjusted تراز آزمایشی پس از بستن دفاتر Trial Balance, Post-closing سفته بازی ارزی مثلثی؛ سوداگری سه جانبهٔ ارزی Triangular Arbitrage تجارت سه جانبه؛ تجارت مثلثی Triangular Trade شگردهای تجارت؛ فوت و فن کار؛ ریزه کاریهای تجارت Tricks of the Trade طرح تریفین Triffin Plan تابع مثلثاتی Trigonometric Function سه نسخه؛ نسخهٔ سوم؛ کپی دوم Triplicate گواهی عبور Triptique واضح؛ مبدل؛ عادی؛ معمولی؛ غیرعلمی Trivial حضیض؛ حد فاصل انقباض و بهبود اقتصادی Trough خط فرورفتگی Trough Line مطالبهٔ خسارت Trover مزد جنسی؛ معاوضه کالا و کالا، خودرو باری Truck معاوضهٔ کالا؛ تهاتر؛ مبادله Truck, Barter and Exchange نظام دستمزد جنسی؛ نظام پاایپا؛ نظام تهاتری؛ نظام تحویل کالا به جای مزد Truck System عمده فروش با کامیون Truck Wholesaler شرکت باربری خشکی Trucking Company وضع درست و مناسب True and Fair تفاوت حقیقی True Difference بهرهٔ خالص؛ بهرهٔ حقیقی True Interest میانگین حقیقی True Mean مالک حقیقی True Owner برنامهٔ ترومن Truman Plan تابع بریدهٔ عواید؛ تابع ناقص عواید Truncated Earnings Function میان‌بری؛ کوتاه سازی؛ تسریع Truncation (۱) امانت؛ (۲) توکیل رأی؛ (۳) اتحاد انحصاری؛ شرکتها؛ تراست Trust ودیعهٔ ثابت Trust, Fixed انواع ودیعه و شرکت امانی: Trust, Types of صندوق امانی و نمایندگی Trust and Agency Fund تصدیق نامهٔ امانی؛ گواهینامهٔ امانی Trust Certificate شرکت امانی؛ شرکت امین؛ شرکت تراست Trust Company سند تولیت Trust Deed ادارهٔ امور امانی؛ قسمت امانی Trust Department وجوه امانی؛ وجوه سپرده؛ وجه امانی؛ پول امانی Trust Fund ادارهٔ وجوه امانی Trust Fund Bureau سند تولیت Trust Indenture نهاد امانی Trust Institution سند تولیت؛ اساسنامهٔ تولیت Trust Instrument نامهٔ امانی؛ رسید امانی Trust Letter امین؛ امین ترکه Trust Man اختیارات امانی Trust Powers دارایی امانی Trust Property رسید امانی؛ رسید امانت کالا Trust Receipt امین؛ متولی Trustee شرط تولیت Trustee Clause بانکهای امانی پس‌انداز Trustee Saving Banks بانکهای پس‌اندازهای امانی Trustee Savings Banks اسناد بهادار امین؛ اوراق بهادار امانی Trustee Securities سهم امین Trustee Stock راستی در وام‌دهی؛ حقیقت در اعطای وام Truth in Lending صداقت در اوراق بهادار Truth in Security شیلینگ، واحد پول تانزانیا، نشانهٔ T. Shilling است TSh آمار T T-statistic انتقال تلگرافی T.Tدلار، واحد پول ترینیداد و توباکو، نشانهٔ T. Dollar است TS$ اتحادیهٔ کارگری T.U. توقریک، واحد پول مغولستان، نشانهٔ Tughrik است Tug (۱) ملخص Turnover ؛ (۲) سهم دلال که تفاوت میان قیمتهای خرید و فروش است و ممکن است سود یا زیان ببرد؛ (۳) گزارش Turn قرارداد تحویل کلید؛ قرارداد آمادهٔ تحویل Turn-key Contract تفاوت خرید و فروش Turn of the Market سود بردن؛ ضایع نکردن؛ مورد استفاده قرار دادن Turn to Account به صرفه نزدیک کردن؛ مقرون به صرفه کردن Turn to Adance نقطهٔ برگشت؛ نقطهٔ عطف Turning Point منطقهٔ برگشت؛ منطقهٔ عطف Turning Zone گردش معاملات؛ برگشتی؛ یک دورهٔ خرید و فروش؛ کل فروش یک واحد اقتصادی؛ فروش کل؛ نسبت جایگزینی کارکنان؛ گردش کار Turnover میزان گردش موجودی؛ آهنگ گردش موجودی Turnover, Rate of انواع گردش: Turnover, Types of نظارت بر مبنای گردش موجودی Turnover Basis of Control آهنگ گردش؛ نسبت گردش Turnover Rate نسبتهای گردش معاملات؛ ضریبهای گردش معاملات Turnover Ratios مالیات نقل و انتقال؛ مالیات فروش؛ مالیات عمومی فروش Turnover Tax قضایای دروازه Turnpike Theorems زمان باراندازی و بارگیری؛ زمان تخلیه و بارگیری Turn-round Time زمان آزاد؛ نوبت Turn Time اجرت کار اضافی Tut Money ارزش "T" T. Value قاعدهٔ دوازده ماده Twelve-month Rule مکتب آزادی گرایی قرن بیستم Twentieth-century Liberalism آموزش حین فعالیت صنعتی T.W.Iسهام همزاد Twin Shares «پیچ و تاب» Twist تبدیل بیمه نامه با رضایت بیمه‌گذار Twisting روش دوانباری Two-bin System دلال اختصاصصی؛ دلال دو دلاری Two-dollar Broker سند دوضامنی؛ سند با دو ضامن Two-name Paper تعرفهٔ دو قسمتی؛ تعرفهٔ دو جزیی Two-part Tariff الگوی رشد دو بخشی Two Sector Growth Model آزمون دو طرفی Two Sided Test کمترین مجذورات دو دجره‌ای؛ کمترین مربعات دو درجه‌ای Two Stage Least Sguares روش حداقل مربعات دومرحله‌ای؛ روش کمترین مجذورات دو درجه‌ای Two Stage Least Squares Method نمونه‌گیری دو درجه‌ای Two Stage Sampling آزمون دو دامنه‌ای؛ آزمون دو گوشه‌ای Two Tailed Test نظام دو نرخی طلا Two Tier Gold روشهای دوگانه؛ روشهای تبعیضی Two Tier Systems سرمایه‌دار بزرگ؛ ثروتمند متنفد؛ قطب سیاسی Tycoon قرارداد مقید؛ قرارداد مشروط Tying Contract 

 

نوع؛ رقم؛ قسم؛ جور؛ گونه؛ نمونه Type خطاهای نوع اول، دوم Type one Type Two Errors کاربووانتس، واحد پول اوکراین، UA. Karbovanets است UAK «حسن نیت کامل» "Uberrimae Fidei" واحد اقتصادی U شکل، بنگاه U واره U-form Enterprise سرخالی شدگی Ullage گواهی دستخوردگی؛ گواهی سرخالی بودی Ullage Certificate در ماه گذشته Ult اختیار نهائی Ultimate Authority مصرف‌کنندهٔ پایایی؛ مصرف کنندهٔ غایی Ultimate Consumer در ماه گذشته؛ مربوط به ماه پیشین "Ultimo" اوگوئیا، واحد پول موریتانی، نشانهٔ Ouguiya است UM بیش از اختیارات؛ بیش از اجازهٔ قانون؛ تجاوز از حدود اختیار Ultra-vires سرداور؛ سرحکم؛ میانجی نهایی Umpire سازمان ملل متحد U.N. غیرقابل قبول؛ غیرقابل پذیرش Unaceptable برات قبول نشده؛ برات پذیرفته نشده Unaccepted Bill به دست نامده Unaccrued اعتبار تخصیص نیافته Unaccrued Appropriation سهمهای انتشار نیافته؛ سهام توزیع نشده Unaccrued Shares اتفاق آراء Unanimity هم‌ر‌أی Unanimous تورم پیش‌بینی نشده Unanticipated inflation پول آزاد Unapplied Cash سود قابل تقسیم Unappropriated Earned Surplus پراش ناپیوسته؛ پراکندگی ناپیوسته Unassociated Variance تغییر ناپیوسته Unassociation Variation منشی غیرمجاز Unaccrued Clerk فروش غیرمجاز؛ بیع فضولی Unaccrued Sale امضای غیرمجاز Unaccrued Signature اعتصاب غیرمجاز Unaccrued Strike هزینه‌های اجتناب ناپذیر؛ هزنیه‌های حتمی Unavoidable Costs زیان اجتناب ناپذیر Unaccrued Unavoidable Loss بودجهٔ نامتوازن Unbalanced Budget رشد اقتصادی نامتوازن؛ رشد اقتصادی ناتراز Unbalanced Economic Growth رشد نامتوازن Unbalanced Growth بانک ناپذیر؛ مردود از نظر بانک Unbankable برآورد نااریب؛ ارزیابی بدون تورش Unbiased Estimate برآورد کننده‌های نااریب Unbiased Estimtors سرمایهٔ ناپرداخته؛ سرمایهٔ پرداخته نشده؛ سهم سرمایه به فروش نرفته؛ سهم سرمایه‌ای باد کرده Uncalled Capital انتظارات نامطمئن Uncertaing Excpectations عدم یقین؛ عدم اطمینان؛ نامعلومی Uncertainty آثار عدم اطمینان Uncertainty Effects ماندهٔ مطالبه نشده Unclaimed Balance سود سهمی مطالبه نشده Unclaimed Dividend دستمزد مطالبه نشده Unclaimed Wages بارنامهٔ مشروط؛ بارنامهٔ مقید Unclean Bill of Lading کالاهای واریز نشده Uncleared Goods غیرقابل وصول Uncollectable مطالبات لاوصول Uncollectable Receivable اقلام نقدی وصول نشده Uncollected Cash items وجوه دریافت نشده Uncollected Funds قبولی بدون شرط Unconditional Acceptance اندوخته‌های بلاشرط؛ اندوخته‌های بدون قید و شرط Unconditional Reserves اعتبار تأیید نشده Unconfirmed Credit اعتبارنامهٔ تأیید نشده؛ اعتبارنامهٔ بدون تأیید؛ اعتبارنامهٔ بدون ضمانت Unconfirmed Letter of Credit اعتصاب در اعتراض به نقض توافق Unconstitutional Strike بهینه‌سازی بدون قید Unconstrained Optimization هزینهٔ بیرون از اختیار؛ هزینهٔ نظارت ناپذیر Uncontrolable Cost سهام وامی غیرقابل تبدیل Unconvertible Loan Stock مساعدهٔ بدون وثیقه Uncovered Advance برابری بدون وثیقهٔ بهره؛ برابری بدون پوشش بهره Uncovered Interest Parity انکتاد؛ کنفرانس تجارت و توسعهٔ ملل متحد U.N.C.T.A.D. قرضهٔ بدون تاریخ سررسید Undated Bonds قرضه دایمی Undated Delenture اوراق بهادار بی‌تاریخ؛ اوراق بهدار فاقد سررسید Undated Securities در گرو گمرک؛ زیر کلید Under Bond سرمایهٔ نامکفی؛ کمبود سرمایه Undercapitalized مبلغ کم حسابی؛ مبلغ کم حساب شده؛ توفیر قیمت گذاری Undercharge کم حساب کردن؛ کم مطالبه کردن Undercharge ورشکستهٔ تبرئه نشده Undercharged Bankrupt مصرف نابسنده؛ مصرف نامکفی Underconsumption (Overproduction) نظریهٔ کمی مصرف دور کار و کسب؛ نظریهٔ دور Underconsumption اقتصادی براساس مصرف نامکفی Theory of the Business Cycle دستگاه نامعین Underdetermined System قلمرو توسعه نیافته Underdeveloped Area کشورهای توسعه نیافته؛ کشورهای کم توسعه یافته Underdeveloped Countries ملتهای توسعه نیافته؛ ملتهای کم توسعه یافته Underdeveloped Nations توسعه نیافتگی Underdevelopment کارگران کم کار Underemployed Workers کم کاری Underemployment تعادل اشتغال نامکفی؛ تعادل اشتغال ناقص؛ تعادل کم کاری Underemployment Equilibrium اعلام افلاس؛ اعلام ناتوانی از ایفاء تعهد Under Hammer تشخیص ناقص Underidentification بیمهٔ جزئی؛ بیمه به کمتر از ارزش کالا Underinsurance کم سرمایه گذاری؛ سرمایه‌گذاری نامکفی Underinvestment نظریهٔ سرمایه‌گذاری نامکفی دور تجاری Under-investment Theory of the Trade Cycle سیاهه‌نویسی کمتر از واقع؛ کم سیاهه نویسی Under-invoicing اجارهٔ جزئی؛ اجارهٔ دست دوم Underlease سند قرضهٔ مقدم Underlying Bond شرکت پایه Underlying Company کمبود نیروی کار؛ کمی نیروی کار Under Manning رهن مقدم؛ گروی با ضمانت مخصوص Underlying Mortgage روش تضمین پرداخت و ارجحیت در پرداخت Underlying Policy وثیقهٔ دست دوم Underlying Security بنابر سپردهٔ احتیاطی Undermargined کسر پرداخت Under-paid کمبود جمعیت؛ کمی جمعیت Underpopulation کمتر قمیت گذاری؛ کم قیمت گذاری؛ پایین قیمت گذاری Underpricing تولید نابسنده؛ کمی تولید Under-production تحت واخواست Under Protest با قید احتیاط؛ تحت تضمین Under Reserve پس‌انداز نامکفی؛ کمبود پس‌انداز؛ کمی پس‌انداز Undersaving نظریهٔ کمی پس‌انداز دور تجاری Under-saving Theory of Trade Cycle ارزان‌تر فروختن؛ فروش زیر قیمت Undersell امضاءکنندهٔ زیر Undersigned نشر با تعهد پرداخت کمتر Under-subscribed Issue تعهدکننده؛ متصدی؛ مبتکر؛ صاحبکار Undertaker کالای کمیاب؛ کالای زیر پیشخوان "Under the Counter" مطابق قاعده؛ بر طبق قانون؛ بنابه دستور Under the Rule استحکام و ثبات Undertone استفادهٔ کم؛ کم بهره‌گیری Under-utilization کم‌بهره‌گیری از کارگر Under-utilization of Labour برآورد کم Undervaluation پول زیر ارزش واقعی؛ پول ارزان‌تر از ارزش واقعی؛ پول کم برآورد Undervalued Currency تضمین یک نشر Underwrite an Issue تعهد پرداتخ بمیه‌نامه‌ای را کردن Underwrite a Policy در خطر شرکت کردن Underwrite a Risk تضمین اوراق بهادار؛ تضمین سهم Underwrite Shares تعهد خرید Underwriting برگ بیمه Underwriting Account سود مورد بیمه Underwriting Profit اتحادیهٔ تعهدکنندگان؛ اتحادیهٔ تضمین کنندگان Underwriting Syndicate نامعین؛ نامعلوم؛ غیرقابل پیش‌بینی Undetermined برات غیرقابل تنزیل Undiscountable Bill سود توزیع نشدهٔ شرکتها Undistributed Corporate Profit عواید توزیع نشده؛ سود تقسیم نشده Undistributed Profit مالیات بر منافع توزیع نشده Undistributed-profits Tax سود تقسیم نشده؛ سود نامنقسم Undivided Profit دارایی مشترک؛ دارایی تقسیم نشده؛ ملک مشاع Undivided Property حق تفکیک ناپذیر؛ حق غیرقابل تقسیم Undivided Right جبران ضرر با معاملهٔ دیگر Undo وعدهٔ نرسیده؛ سررسید نشده Undue هزینه‌های نامکتسب؛ مخارج دست نامده Undivided Charges تنزیل دوره‌های آینده Undivided Discount درآمد نامکتسب؛ درآمد خودآمده؛ درآمد مؤجل؛ درآمد از منشاء غیرکار؛ درآمد غیرکاری؛ درآمد بادآورده؛ درآمد زحمت نکشیده؛ درآمد کار نکرده Undivided Income افزایش خودآمده؛ اضافه ارزش نامکتسب؛ اضافه ارزش کار نکرده؛ افزایش قیمت باد آورده؛ اضافه ارزش غیرکاری Undivided Increment اضافه ارزش نامکتسب زمین Undivided Land Increment حق بیمهٔ نامکتسب Undivided Premium اندوختهٔ حق بیمهٔ نامکتسب Undivided Premium Reserve دخل نامکتسب؛ دریافتی نامکتسب Undivided Revenue مثلث «ناراحتی» "Uneasy Triangle", The غیراقتصادی Uneconomic غیرقابل استخدام Unemployable بیکار Unemployed بیکاری Unemployment انواع بیکاری Unemployment, Types of اعانهٔ بیکاری؛ مزیت بیکاری؛ کمک بیکاری Unemployment Benefit حقوق بیکاری؛ غرامت بیکاری؛ جبران بیکاری Unemployment Compensation غرامت بیکاری Unemployment Dole تعادل بیکاری؛ تعادل عدم اشتغال Unemployment Equilibrium صندوق بیکاری Unemployment Fund معمای بیکاری - تورم Unemployment-inflation Dilemma رابطهٔ جانشینی تورم - بیکاری؛ رابطهٔ بده بستان تورم - بیکاری؛ رابطهٔ معاوضهٔ تورم - بیکاری Unemployment-inflation, The Trade-off بیمهٔ بیکاری Unemployment Insurance مزایای بیمهٔ بیکاری Unemployment Insurance Benefits ذخیرهٔ مشترک بیکاری Unemployment Pool میزان بیکاری؛ نسبت بیکاری؛ درصد بیکاری Unemployment Rate آزاد؛ بدون مانع؛ ملک طلق Unencumbered مبادلهٔ نابرابر Unequal یونسکو U.N.E.S.C.O. تورم غیرمنتظره؛ تورم پیش‌بینی نشده Unexpected Inflation هزنیهٔ پیش‌پرداختی Unexpired Cost پراش بدون توضیح؛ پراش ناپیوسته؛ پراش غیرتوضیحی Unexplained Variance بی‌انصاف؛ نامنصفانه؛ نادرست؛ نامشروع Unfair رقابت نامشروع؛ رقابت غیرمنصفانه؛ رقابت مکارانه Unfair Competition اخراج غیرمنصفانه Unfair Dismissal اعمال غیرمنصفانهٔ کار؛ رفتار غیرمنصفانه در روابط شغلی Unfair Labour Practices اعتصاب علیه اعمال نامنصفانهٔ کار Unfair Labour Practices Strike صورت اسامی بی‌انصافها؛ صورت نامطلوب؛ صورت افراد بی‌انصاف Unfair List روشهای نامنصفانه، نادرست؛ نامشروع رقابت Unfair Methods of Competition رویه‌های تجاری نامناسب Unfair Trade Practices ترازپرداختی نامساعد Unfavourable Balance of Payments تراز تجاری نامساعد؛ تراز نامساعد بازرگانی Unfavourable Balance of Trade وضع نامساعد مبادلات Unfavourable State of the Exchanges تراز تجاری نامساعد؛ تراز نامساعد تجاری Unfavourable Trade Balance پول نامناسب Unfit Currency قرضهٔ بی‌پشتوانه؛ دین بدون تأمین Unfunded Debt صندوق کودکان وابسته به سازمان ملل متحد؛ یونیسف U.N.I.C.E.F. شرکت غیررسمی Unicorporated Enterprise رهنمودهای یونیدو U.N.I.D.O. Guidelines سند قرضهٔ تمدیدی Unified Bond بودجهٔ واحد؛ بودجهٔ یکی؛ بودجهٔ متحد Unified Budget روش حسابداری یکنواخت Uniform Accounting System طبقه‌بندی یکنواخت حسابها Uniform Classification of Accounts دوام یکنواخت؛ پیوستگی یکنواخت؛ تسلسل یکنواخت Uniform Continuity همگرایی یکنواخت Uniform Convergence عرف و رویهٔ یکنواخت در اعتبار اسنادی Uniform Customs and Practice for Documentary Credit قیمت یکنواخت تحویل Uniform Delivered Price جراین یکنواخت Uniform Flow حرکت متشابه؛ حرکت یکنواخت Uniform Motion یکنواختی؛ یک شکلی؛ اصل یکنواختی در تولید Uniformity قرضهٔ یکنواخت کننده Unifying Bond موافقتنامهٔ یک طرفه؛ قرارداد یک جانبه Unilateral Contract موافقتنامهٔ یک طرفه؛ قرارداد یک جانبه Unilateral Contract اشتباه یک طرفه Unilateral Mistake انتقالات یک جانبه؛ انتقالات بلاعوض Unilateral Transfers تعرفهٔ عمومی Unilinear Tariff تک نما Unimodal انجمن غیرانتفاعی Unincorporated Association انباشت غیرارادی؛ انباشت ناخواسته Unintended Inventory Accumulation سرمایه‌برداری ناخواسته از ذخایر انبار Unintended Inventory Disinvestment سرمایه‌گذاری ناخواسته در موجودی انبار Unintended Inventory Investment سرمایه گذاری ناخواسته؛ سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی نشده؛ سرمایه‌گذاری پیش‌بینی نشده Unintended Investment اتحادیه؛ اتحادیهٔ صنفی Union انواع اتحادیه Union, Types of یونیون بنک سویس Union Bank of Switzerland اتحادیهٔ بیمهٔ اعتبارات بین‌المللی "Union d'Assurance Des Credits Internaitonalشرکت اتحادیهٔ تنزیل، محدود Union Discount Company Ltd تراکم اتحادیه Union Density برچسب اتحادیه؛ نشان اتحادیه Union Label شرط، مادهٔ زیان اتحادیه Union Loss Clause قدرت بازاری اتحادیه Union Market Power تفاوت اتحادیه‌ای - غیراتحادیه‌ای Union/Non-union Differential اجتماع دو مجموعه؛ اتحاد دو مجموعه Union of Two Sets قدرت سیاسی اتحادیه Union Political Power تضمین اتحادیه Union Security شرط، مادهٔ تأمین اتحادیه؛ قید، مادهٔ مصونیت اتحادیه Union Security Clause کارگاه عضو اتحادیه؛ اتحادیهٔ مقید کارگران؛ عضویت آزاد Union Shop کارمند یا نمایندهٔ اتحادیه Union Steward اتحادیه گرایی Unionism یکتایی؛ یگانگی؛ منحصر به فردی Uniqueness سرمایهٔ عرضه نشده؛ سرمایهٔ نشر نشده Unissued Capital اسناد قرضهٔ نشر نشده Unissued Debentures سهام نشر نشدهٔ شرکت Unissued Shares سهام عرضه نشده؛ سهام نشر نشده Unissued Stock واحد Unit بانک تک‌شعبه‌ای Unit Bank بانکداری تک‌شعبه‌ای؛ بانکداری واحد Unit Banking به صورت واحدی به حساب آوردن Unit Billing مالیات؛ بار واحد مالیاتی Unit Charge هزینهٔ واحد؛ ارزش واحد؛ بهای واحد Unit Cost روش استهلاک برپایهٔ هزینهٔ واحد Unit-cost Method of Depreciation کشش واحد Unit Elasticity تراست سرمایه‌گذاری واحد؛ تراست واحد سرمایه‌گذاری Unit Investment Trust محمولهٔ واحد؛ تک محموله Unit Load ماتریس واحد، ماتریس یکه Unit Matrix روش استهلاک بر پایهٔ واحد تولید؛ روش واحد استهلاک Unit Method of Depreciation واحد حساب Unit of Account «واحد حساب» بازار مشترک "Unit of Account" of Common Market واحد پایهٔ پول در یک کشور؛ واحد پول Unit of Currency واحد اندازه Unit of Measure واحد اندازه‌گیری Unit of Measurement روش استهلاک براساس واحد تولید Unit-of-production Method of Depreciation واحد ارزش Unit of Value واحد کار Unit of Work قیمت واحد Unit Price سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری Unit Share Holder فروشگاه واحد Unit Store مالیات واحد Unit Tax شرکت سرمایه‌گذاری محدود؛ تراست واحد Unit Trust بردار واحد؛ برار یکه؛ حامل واحد Unit Vector وابستهٔ واحد؛ یکانی Unitary یونیتاس Unitas صندوق توسعهٔ سرمایهٔ ملل متحد United Nations Capital Development Fund کنفرانس تجارت و توسعهٔ ملل متحد United Nations Conference on Trade and Development برنامهٔ توسعهٔ «ملل متحد» United Nations Development Programme کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific سازمان تربیتی، علمی United Nations Educational , Scientific و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) And Cultural Organization سازمان تاوسعهٔ صنعتی ملل متحد United Nations Industrial Development Ogranization سامان ملل متحد United Nations Organization واحدهای پولی Units, Monetary مقیاس؛ واحد؛ یکان Unity اصل وحدت رهبری Unity of Direction in Business تحلیل یک متغیره Univariate Analysis جامعهٔ کل؛ هیئت کامل یک دادهٔ آماری ممکن؛ حیطه Universe درجهٔ‌ دانشگاهی در اقتصاد University Degree in Economics یک ارزشی Univocal تابع یک ارزشی Univocal Function قیمت ناعادلانه Unjust Price مگر صریحا” طور دیگر مقرر گردد Unless Epressly Otherwise Stated (Provided) Herein مگر طور دیگر قبول شود Unless Otherwise Agreed (or Provided) مگر آنکه بر اثر مقتضیات پیش‌بینی نشده در انجام دادن آن مانعی پدید آید Unless Prevented by Unforessen Circumstances مسئولیت نامحدود و محدود Unlinited and Limited Liability شرکت با مسئولیت محدود Unlinited Company پایهٔ شمش طلای نامحدود Unlinited Gold-bullion Standard پایهٔ سکهٔ طلای نامحدود Unlinited Gold-cion Standard تعهد نامحدود؛ مسئولیت نامحدود Unlinited Liability قرضهٔ نامحدود مالیاتی Unlinited Tax Bond نیازمندیهای نامحدود Unlinited Wants شرکت ثبت نشده در بورس Unlinited Company بازار اوراق بهادار ثبت نشده Unlinited Securities Market سند بهادار ثبت نشده؛ سند خارج فهرست؛ برگ بهادار بیرون از صورت Unlinited Security سهام ثبت نشده Unlinited Stock معاملهٔ بیرون از صورت بورس Unlinited Trading تخلیهٔ بار Unload تخلیه Unloading خطر تخلیه؛ خطر بارگیری Unloading Risk سهام تمبر نخوردهٔ شرکت Unmarket Shares بیمه نامه‌های بی‌نام Unnamed Policies یونو؛ سازمان ملل متحد U.N.O. اعتصاب غیررسمی Unofficial Strike ناپرداخته؛ ناپرداختی Unpaid سود سهمی توزیع نشده Unpaid Dividend خدمت بی‌پول؛ خدمت بی‌مواجب؛ خدمت رایگان Unpaid Service شمش ناصاف Unparted-bullion سرمایه‌گذاری بی‌برنامه Unparted investment تورم پیشگویی نشده Unparted Inflation بی‌قیمت؛ غیرقابل تقویم Unpriced مصرف غیرمولد؛ مصرف غیرتولیدی Unproductive Consumption مصرف غیرتولیدی؛ Unproductiove Consumption, Unproductive کار و کوشش غیرتولیدی Effort خرج غیرتولیدی Unproductiove Expenditure کار غیرتولیدی Unproductiove Labour دستمزد غیرتولیدی؛ دستمزد غیرمستقیم Unproductiove Wages بی‌فایده؛ بی‌نفع Unprofitable ناصحیح؛ نادرست؛ نادقیق؛ وقت ناشناسی Unpunctual فاقد شرایط لازم؛ فاقد صلاحیت؛ غیرصالح ؛ ناقابل Unqualified گزارش غیرمشروط Unqualified Report مظنه نشده Unquoted اسناد ثبت نشده Unquoted Investment سهام پذیرفته نشده در بورس؛ سهام نپذیرفته در بورس Unquoted Shares منافع به دست نیامده؛ منافع تحصیل نشده؛ منافع نامکتسب Unrealized Profits هزینهٔ جبران نشده Unrecovered Cost متغیر غیروابسته Unrelated Variable صادرات غیرضروری Unrequired Ecoports محصول بی‌انعطاف؛ محصول غیرحساس Unresponsive Output ادارهٔ کل اعانات و ترمیم خسارات وابسته به سازمان ملل متحد U.N.R.R.A. حاشیهٔ نابرآوردهٔ وام‌گیرندگان Unsatisfied Fringe of Borrowers حساب شخصی بدون ضمانت دیگری Unsatisfied Account قرضهٔ بی‌تمضین Unsatisfied Bond طلبکار بدون گروی؛ طلبکار بدون وثیقه Unsatisfied Creditor بدهی بدون تضمین Unsatisfied Liability وام بی‌وثیقه Unsatisfied Loan سهام وامی بدون تضمین؛ سهام وامی بدون وثیقه Unsatisfied Loan Stock تسویه نشده؛ واریز نشده؛ ناپرداخته Unsettled نامعتبر Unsignificant کار بدون مهارت؛ کار ساده؛ کار بی‌تخصص Unskilled Labour کار غیرتخصصی؛ کار ساده Unskilled Work کارگر نامتخصص؛ کارگر عادی؛ کارگر ساده؛ عمله Unskilled Worker کالاهای ناخواسته Unsolicited Goods پول نامعتبر؛ پول قلابی Unsound Money سرمایهٔ غیرتخصصی Unspecialized Capital تعادل ناپایدار Unstable Equilibrium سهام تمبر نخورده Unstamped Shares ناپایداری؛ بی‌ثباتی Unsteadiness ناپایدار؛ بی‌ثبات Unsteady هزینه‌های خلاف حقیقت؛ هزینه‌های ساختگی Untoxable Costs ظرفیت بیکار؛ ظرفیت استعمال نشده؛ ظرفیت بلااستفاده Unused Capacity تورم نامعتبر Unvalidated Inflation بیمه نامهٔ «بدون قید ارزش» "unvalued Policy" سهم بدون بهای اسمی Unvalued Stock به تاریخ روز نگه داشتن؛ تجدیدنظر کردن؛ منعکس کردن؛ به هنگام درآوردن Update رشد بالا؛ رشد بالنده Upgrowth مخارج نگهداری Upkeep Expenses گران؛ سطح بالا Upmarket به قید ضمانت Upon Bail کمترین قیمت Upset Price وام اولیه؛ وام اصلی Upstream Loan پیشرفت؛ ترقی Upswing مطابق روز؛ تا این تاریخ اصلاح شده Up-to-date اتحادیهٔ پستی جهانی U.P.U. اشتباه فاحش؛ خطای فاحش Upward Error تغییر صعودی سهام Upward Movement of Stocks اثر صعودی ضریب افزایش؛ اثر صعودی ضریب فزاینده Upward Multiplier Effect مرحلهٔ صعودی Upward Phase گرایش صعودی Upward Tendency 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: واژگان تجارت14


تاريخ : ۱۳٩٦/٥/۱۸ | ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ترجمه کده | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.