Blog Author(s) گروه ترجمه کده
Previous Months Home Archive More ...
      ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی (تلفن 09336342191 و ایمیل tarjomekade93@gmail.com)
واژگان تجارت7 by: گروه ترجمه کده

مزدهای موجود؛ مزدهای مورد قبول؛ دستمزدهای دایر؛ دستمزدهای رایج؛ مزدهای جاری؛ دستمزدهای جاری Going Wages اقدامات؛ مذاکرات؛ هزینه‌ها؛ برآمدها Goings-on حساب طلا Gold Account طلا و اندوختهٔ پول قابل تبدیل Gold and Convertible Currency Reserve اندوختهٔ طلا و دلار Gold and Dollar Reserve سوداگری طلا؛ سفته بازی طلا Gold Arbitrage عمل خودکار طلا؛ واکنش طلا Gold Automation پشتوانهٔ طلا Gold Backing شمش طلا Gold Bar سند قرضهٔ قابل پرداخت به طلا Gold Bond فریبکاری؛ تقلب Gold Bricking پایهٔ شمش طلا؛ پایهٔ طلای غیرمسکوک Gold Bullion Standard گواهینامهٔ طلا Gold Certiffcate شرط طلا Gold Clause مسکوک طلا Gold Coin پایهٔ سکهٔ طلا Goldcoin Standard پشتوانهٔ طلا Gold Cover بحران طلا Gold Crisis پایهٔ پولی طلا Gold Currency Standard نظام پول طلا Gold Currency System پایهٔ ارز طلا Gold Exchange Standard نقطهٔ خروج طلا Gold Export Point نقطهٔ صدور طلا Gold Exporting Point تثبیت طلا؛ تعیین طلا Gold Fixing جریان طلا؛ انتقال طلا Gold Flow اندوختن راکد طلا؛ خوابانیدن طلا؛ احتکار طلا Gold Hording نقطهٔ ورود طلا Gold Import Point نقطهٔ ورود طلا Gold Importing Point وام طلا؛ استقراض طلا Gold Loan بازار طلا Gold Market استخراج طلا Gold Mining پول طلا Gold Money نقل و انتقال طلا؛ حرکت طلا؛ تحرک طلا Gold Movement برابری طلا Gold Parity نقطهٔ مبادلهٔ طلا Gold Point of Exchange حدود نرخ طلا؛ نقطهٔ خروج طلا؛ منطقه‌های ورود و خروج طلا؛ منطقه‌های طلا Gold Points منبع مشترک طلا؛ خزانهٔ مشترک طلا؛ ذخیرهٔ مشترک طلا Gold Pool اندوختهٔ طلا Gold Reserve گولدسل، واحد پول کشور پرو در امریکای جنوبی معادل یکصد سنتاو (Centavos) Gold Sol نقاط مسکوک طلا Gold Specie Points پایهٔ مسکوک طلا Gold-specie Standard وجوه تهاتری طلا؛ وجوه ذخیرهٔ واریز طلا Gold Settlement Fund پایهٔ طلا؛ نظام واحد پولی طلا Gold Standard طلای تحویلی Gold Subscription حصهٔ طلا؛ برش طلا Gold Tranche حق استفاده از حصهٔ طلا Gold-tranche Position کشور دارای پایهٔ طلا Gold-using Country رشد ؛عصر طلایی؛ "Golden Age" Growth دستبندهای طلایی Golden Handcuffs غرامت خاتمهٔ خدمت؛ تاوان اخراج Golden Handshake برچسب درجه بندی Golden Labeling قاعدهٔ طلایی Golden Rule قاعدهٔ طلایی انباشت Golden Rule of Accumulation مثلث طلایی "Golden Triangle", The زرگرها و بانکداری اندوختهٔ جزئی Goldsmiths and Fractional Reserve Banking کمپانی گلداسمیت Goldsmiths' Company منحنی گمپرتز Gompertz Curve شرکت ورشکسته Gone Concern کالای گیفن Good, Giffen وثیقهٔ خوب و بازاردار؛ وثیقهٔ معتبر و قابل معامله Good and Marketable Title ضامن معتبر؛ ضمانت مناسب Good and Sufficient Bail طلب وصول شدنی؛ بدهی که پرداخت آن حتمی است؛ بدهی مطمئن Good Debt تحویل به موقع؛ تحویل سروقت؛ تحویل به هنگام Good Delivery حسن نیت Good Faith قادر به پرداخت Good for قانون گودهارت Goodhart's Law پول خوب Good Money سفارش معتبر جز در صورت لغو Good Till Cancelled Order خوبی برازش Goodness of Fit کالا؛ کالاها؛ امتعه Goods انواع کالاها Goods, Types of مایملک منقول Goods and Chattels کالاها و خدمات Goods and Services قرارداد پایاپای کالایی؛ موافقتنامهٔ تصفیه کالایی Goods Clearing Agreement اظهارنامهٔ کالاهای Goods Declaration (inwards) کالاهای در جریان ساخت؛ کالاهای نیم ساخته؛ کالاهای ناتمام Goods in Process کالاهای عبوری Goods in Transit تحویل کالا به شرط قبول Goods on Approval کالاهای امانی؛ امانت فروشی؛ کالاهای محمول؛ امانت گذاری کالا؛ امانت سپاری کالا Goods on Consignment انبار کالاهای بازرگانی؛ انبار کالاهای تجاری Goods Shed حسن شهرت؛ سرقفلی؛ ارزش شهرت تجاری؛ حسن نیت Goodwill گورد Goorde گوسبانک Goshank گسپلان؛ سازمان برنامه‌ریزی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) Gosplan اقتصاد فرمان‌بر Governed Economy دولت Government کمکهای دولت؛ اقدام کمک دولت Government Aid Items بارنامه دولتی Government Bill of Lading اوراق قرضهٔ دولتی Government Bonds دلال دولت در بورس؛ کارگزار دولت در بورس Government Broker بودجهٔ دولت Government Budget مصرف دولت Government Consumption مقررات عمومی و نظارت دولت Government Control and Regulation بازرس دولت؛ ناظر حساب Government Controller بدهی دولت؛ دین دولت Government Debt کسریهای دولت Government Deficits کسر بودجهٔ دولت Government Deficit Spending کسر بودجه Government Deficit Surplus سپرده نگهدار دولت Government Depositary مؤسسهٔ تولیدی دولتی Government Enterprise هزینه‌های دولت؛ مخارج دولت Government Expenditures پول دولت Government Money انحصار دولت Government Monopoly مخارج و درآمد عادی دولت Government Ordinary Expenditure and Revenue بخش دولتی Government Sector اوراق بهادار دولتی Government Securities ضریب فزایندهٔ مخارج دولتی Government Spending Multiplier سهام دولتی؛ اوراق بهادار دولتی Government Stock (s) انتقالات دولتی Government Transfers حسابهای دولت Government's Account محاسبات دولتی؛ حسابداری دولتی Governmental Accounting رئیس کل Governor گورد، واحد پول هائیتی، برابر ۱۰۰ سانتیم است Gourde, G, Gde روزهای تعطیل کار Grace Days مهلت؛ ضرب الاجل؛ مهلت آغاز بازپرداخت وام Grace Period علامت درجه گذاشتن؛ درجه گذاشتن یک علامت Grace Labilling مالیات اصطلاح ارضی Graded Tax شیب Gradient درجه‌بندی؛ رتبه گذاری Grading رعایت اصل تدریج Gradualism مالیات تدریجی Graduate Tax کمک تدریجی بیمهٔ اجتماعی Graduated Social Insurance Contribution مالیات تدریجی؛ مالیات تصاعدی Graduated Tax مالیات بندی تدریجی Graduated Taxation درجه‌بندی؛ تغییر تدریجی Graduation ثروت از سخت کوشی؛ ثروت از ساخت و پاخت Graft a Fortune یک اونس برابر ۳۱/۱۰۳۵ گرم Grain دلال حبوبات؛ دلال دانه‌های کشاورزی Grain Broker بازار حبوبات؛ بازار دانه‌های کشاورزی GrainMarket or Grain Exchange مرز قیمت عامل مهم GrainFactor Price Fromtier مادهٔ حقوق مکتسبه Grandfather Clause جمع کل Grand Total بخشیدن؛ واگذاری با امتیاز؛ تعهد کردن؛ تصدیق کردن Grant بخشش؛ هدیه Grant کمک بلاعوض مشروط؛ کمک بلاعوض دولتی Grant-in-aid صاحب امتیاز؛ کمک گیرنده Grantee واهب؛ بخشنده؛ واگذار کننده؛ کمک کننده Grantor نمودار Graph ترسیمی؛ نموداری Graphic رایگان؛ بی‌عوض؛ مجانی Gratia, Ex رایگان؛ مفت؛ مجانی Gratuitous ضرب رایگان سکه؛ ضرب مجانی و مجاز سکه طلا Gratuitous Coinage پاداش Gratuity نوبت کار شاق؛ نوبت کار دیرگاه؛ نوبت کاری نیمه شب Graveyard Shift الگوی کشش به سوی مرکز Gravity Model مشاغل پول ساز از راه نادرست؛ مشاغل سودآور از راه نادرست Gravy Jobs بازار غیرقانونی Gray Market بحران بزرگ Great Depression «جهش بزرگ به پیش» "Great Leap Forward" اسکناسهای پشت سبز Greenbacks کمربندهای سبز Green Belts سبزی فروش؛ میوه فروش Greengrocer پوند سبز؛ لیرهٔ سبز Green Poind انقلاب سبز Green Reovlution اتحادیهٔ اصناف یا کارگران؛ اتحادیهٔ صنفی Gremio قانون گرشام Gresham's Law شکایت Grievance هیئت مرجع شکایت Grievance Committee رویهٔ رسیدگی به شکایت Grievance Procedure قراص (۱۴۴ عدد)؛ ناخالص؛ ناویژه؛ با ظرف Gross بازدادهٔ ناخالص و خالص؛ مقدار تولید ناخالص و خالص Gross and Net Output رابطهٔ مبادلهٔ ناویژه؛ ناخالص مبادلهٔ تهاتری تجاری Gross Barter of Trade ارزش ناویژهٔ دفتری؛ ارزش ناخالص دفتری Gross Book Value پس‌انداز ناخالص بازرگانان و مؤسسات بازرگانی Gross Business Saving جریان ناخالص پول نقد Gross Cash Flow ارزش ناویژهٔ کالای فروخته شده Gross Cost of Merchandise Sold دین ناخالص Gross Debt سود سهامی ناخالص Gross Dividend تشکیل ناخالص سرمایهٔ ثابت داخلی Gross Domestic Fixed Capital Formation محصول ناخالص داخلی Gross Domestic product اجرت ناویژه؛ عایدی ناخالص Gross Earning هزینهٔ ناویژه Gross Expenditure درآمد ناخالص؛ درآمد ناویژه Gross Income تفاوت احتیاطی درآمد ناخالص Gross Income Margin مالیات بر درآمد ناخالص Gross Income Tax بهرهٔ ناخالص؛ بهرهٔ ناویژه ربح ناخالص Gross Interest سرمایه‌گذاری ناخالص Gross Investment اجارهٔ ناخالص Gross Lease زیان ناویژه؛ نسبت افزایش قیمت تمام شده به قیمت فروش آن Gross Loss سود ناویژه Gross Margin درآمد پولی ناخالص Gross Money Income قرض ناخالص ملی Gross National Debt مخارج ناخالص ملی Gross National Expenditure درآمد ملی ناخالص Gross National Income محصول ناخالص ملی؛ فرآوردهٔ ناخالص ملی Gross Nation Product محصول ناخالص ملی به قیمت عوامل Gross Nation Product at Factor Cost ضریب تعدیل محصول ناخالص ملی؛ ضریب تعدیل کنندهٔ محصول ناخالص ملی Gross Nation Product Deflator تفاوت تولید ناخالص ملی؛ شکاف تولید ناخالص ملی Gross Nation Product Gap هزینهٔ ناخالص ملی؛ مخارج ناخالص ملی Gross Nation Outlay حق بیمه‌های ویژه ناخالص Gross Net Premiums بازدادهٔ ناخالص؛ ستدهٔ ناخالص؛ محصول ناخالص Gross Output برگشت ناخالص سرمایهٔ کارخانه Gross Plant Turnover سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی خصوصی Gross Private Domestic Investument محصول ناخالص Gross Product سودناخالص؛ سود ناویژه Gross Profit تحلیل سودناخالص؛ تحلیل سود ناویژه Gross Profit Analysus تفاوت سود ناخالص Gross Profit Margin روش سود ناویژه Gross Profit Method سود ناخالص فروش‌ها Gross Profit on Sales نسبت سود ناویژه؛ ضریب سود ناخالص Gross Profit Ratio مالیات از مجموع دریافت‌ها Gross Receipts Tax ضریب وایازی ناخالص Gross Regression Coefficient بازدهٔ ناخالص از داراییهای خالص Gross Return on Net Assets فروش ناخالص؛ دخل ناخالص؛ دریافتی ناخالص Gross Reven فروش ناویژه؛ فروش ناخالص Gross Sele انتشار ناخالص Gross Spread سودهای ناخالص معامله Gross Trading Profits زراعت بسیط و وسیع Gross Vegetation سرمایهٔ ناخالص در گردش؛ سرمایهٔ ناخالص جاری Gross Working Capital محصول ناخالص؛ بازدهٔ ناویژه Gross Yield «بانک عظیم سه گانه» Grossenbanken مقرری سالانهٔ گروهی؛ مستمری سالانهٔ گروهی Ground Annuity اجارهٔ عرصه؛ حق الارض Ground Rent حق لنگراندازی Groundage بانکداری گروهی؛ نظام بانکداری متمرکز؛ بانکداری دسته جمعی Group Banking رفتار گروهی Group Behaviour جایزهٔ گروهی Group Bonus بیمهٔ گروه طلبکار Group Creditor Insurance استهلاک گروهی Group Deprecation پویایی گروهی؛ پویایی شناسی گروهی؛ تحرک گروهی Group Dynamics صورتهای مالی گروهی Group Financial Statements بیمهٔ جمعی؛ بیمهٔ گروهی Group Insurance رهبری دستجمعی؛ رهبری گروهی؛ رهبری جمعی Group Leadership بیمهٔ زندگی گروهی Group Life Insurance بیمهٔ بهداشتی گروهی Group Medicine Insurance گروه هفت Group of Seven گروه هفتاد و هفت Group of Seventy Seven گروه دهگانه Group of Ten گروه بیست و چهار Group of Twenty Four بیشینه سازی سود گروهی Group Profit Maximization نرخ گروهی Group Rate گروه بندی Groupage بارنامهٔ گروهی Groupage Bill of Lading اسناد گروه بندی محموله‌ها Groupage Documents گروه بندی محموله Groupage Shipment خطای طبقه بندی Groupage Error صورتهای تلفیق حساب Groupage Sheets رشد Growth رشد اقتصادی Growth, Economic نواحی رشد Growth Areas منحنی رشد Growth Curve بیکاری شکاف رشد Growth-gap Unemployment مسیر رشد Growth Path قطب رشد Growth Pole تابع سودآوری رشد Growth-profitability Function اندازهٔ رشد؛ میزان رشد Growth Rate کساد رشد Growth Recession سهم رو به رشد؛ سهم روبه ترقی Growth Share سهام روبه رشد؛ سهام رو به ترقی Growth Stock تناقض رشد - سهام؛ نقیض رشد - سهام؛ معمای سهام رشد Growth-stock Parakox نظریهٔ رشد Growth Theory نظریه‌های رشد بنگاه Growth Theories of the Firm تابع ارزش گذاری رشد؛ تابع ارزیابی رشد Growth Valuation Function طرفداری از رشد Growthmanship دالر، واحد پول گویان، نشانهٔ G. Dollar است G$ سیلی، واحد پول گینه، نشانهٔ G. Syli است GS سفارش معتبر تا لغو G.T.C. Order گوآرانی، واحد پول پاراگوئه که به صد سانتیم تقسیم شده است Guarani, G ضمانت؛ تعهد؛ ضامن؛ متعهد؛ تضمین؛ مضمون له Guarantee صندوق صمانت Guarantee Accociation سپردهٔ تضمینی Guarantee Fund بیمهٔ سپرده؛ بیمهٔ وثیقه Guarantee Insurance شرکت تضامنی Guarantee Society درآمد سالانهٔ تضمینی Guaranteed Annual Income مزد سالانهٔ تضمین شده Guaranteed Annual Wage بروات تضمینی Guaranteed Bills سند قرضهٔ ضمانت شده Guaranteed Bond بدهی تضمینی Guaranteed Debenture سود سهام تضمین شده Guaranteed Dividend گروی تضمین شده Guaranteed Mortgage گواهی گروی تضمین شده Guaranteed Mortgage Certificate قیمتهای تضمین شده Guaranteed Prices سهم ضمانت شده Guaranteed Stock برنامه مزد تضمین شده Guaranteed-wage Plan هفتهٔ تضمینی Guaranteed Week شرکت ضامن Guaranteeing Association ضامن؛ کفیل؛ متعهد؛ تعهدکننده Guarantor ضمانت Guaranty قرارداد ضمانت Guaranty Bond بیمهٔ درستی و صحت عمل؛ بیمهٔ درستکاری Guaranty Insurance تضمین عنوان؛ تضمین شهرت Guaranty of Title بانک پس‌انداز تضمینی Guaranty Saving Bank سهام ضمانت Guaranty Stock معتبر تا اطلاع ثانوی G.U.C. میانگین فرضی Guessed Mean نمره‌های فرضی Guessed Soores پول ارشادی؛ پول تحت هدایت Guided Money راهنماها Guidelines خطوط راهنما برای اضافات مزد در غیروضع تورمی Guidelines for Non-inflationary Wage Increases نشانهٔ راهنما Guidepost رفتار دنباله‌روی نشانهٔ راهنما Guidepost Following Behaviour راهنماها؛ علایم Guides رسته؛ صنف؛ اتحادیهٔ صنفی Guild اقتصاد صنفی Guild Economy سوسیالیسم صنفی Guild Socialism گیلدر، واحد پولی هلند که نام دیگر آن فلورن Florin و به صد سنت تقسیم شده است Guilder, G گی نی، واحد پول در انگلستان برابر با ۲۱ شیلینگ است Guinea گالف ریال، واحد پول شیخ نشین دوبی برابر با ۱۰۰ درهم است Gulf Riyal (Dubai) اصل هاولمو Haavelmo Primciple قضیهٔ هاولمو Haavelmo Theoram هاولمو، تریگوی Haavelmo, Trygve خراز؛ خرازی فروش Haberdasher خرازی فروشی Haberdashery هابرلر، گاتفرید Haberler, Gottfried عادت Habit تابع تقاضا ناشی از ایجاد عادت Habit-creation Demand Fuction کارمزدی؛ کار مزدور Hackney job چانه زدن Haggle چانه‌زنی Haggling معاملهٔ نیم میلیون لیره‌ای Half a Bar سهم پنجاه دلاری Half Stock نیم دوجین؛ شش عدد Half a Dozen نیمه دلالی Half Brokerage سکهٔ دو شیلینگ و شش پنی در انگلیس Half Crown سکهٔ طلای پنج دلاری ایالات متحد Half Eagle نصفه جا؛ نیمه قیمت؛ نیم بها Half Fare سکهٔ پنج سنتی در ایالات متحد که آن را بیشتر نیکل (Nickel) گویند Half-dime کارگر نصف روزه Half-timer انگگ نشانهٔ عیار Halfmark نشان رسمی زدن؛ انگ دولتی زدن؛ عیار گذاشتن Hallmark اعلام ناتوانی در ایفای تعهد است Hammer اعلام ورشکستگی Hammer قیمتها را پایین آوردن Hammer Prices حراج کردن؛ فروش بدون تضمین Hammer the Market ورشکستهٔ بورس Hammered اعلام ورشکستگی عضو بورس Hammering کاردستی Hand Labour مصنوع دست؛ دستی؛ کاردستی Hand-made بیعانه؛ پیش پرداخت؛ پیش قسط Hand Money متوالی؛ پی‌درپی؛ بلاانقطاع Hand Running بیع یدی؛ فروش دستی Hand Sale اولین فروش مغازه؛ دشت اول صبح؛ پیش قسطگ پیش پرداخت؛ بیعانه Hand Sel (hansel) بزاز؛ فروشندهٔ دوره گرد؛ دستفروش Hand Seller توافق کننده با معامله Hand-shaker خرید ضروری کمینه Hand-to-mouth Buying مانع؛ تأخیر؛ بازداشت؛ اشکال؛ علت تأخیر Handicap صنعت دستی؛ هنر دستی؛ پیشهٔ دستی؛ کار دستی Handicraft اقتصاد صنایع دستی؛ اقتصاد مبتنی بر صنایع دستی؛ نظام اقتصادی صنایع کوچک Handicraft Economy صنایع یدی؛ صنایع دستی Handicraft pursuits دستکاری کردن؛ سر و کار داشتن؛ معامله و دادوستد کردن؛ تصدی کردن؛ مطالعه کردن؛ رسیدگی کردن Handle 

 

احتیاط!؛ بااحتیاط حمل کنید Handle With Care اداره (کردن)؛ بررسی؛ رسیدگی؛ نظارت؛ دستکاری؛ طرز عمل؛ طرز؛ سبک؛ روش؛ طرز استعمال Handling هزنیه‌های جابه‌جایی؛ هزینه‌های گذاشت و برداشت؛ هزینه‌های نقل و انتقال؛ کارمزد Handling Charges اقتصاد «دستها دور»؛ اقتصاد آزاد Hands-off Economics اعتبارنامهٔ دست به دست؛ اعتبارنامهٔ دستی Hands-on Letter of Credit کارگر مورد تقاضاست Hands Wanted کلافگ حلقه؛ کلاف نخ ۸۴۰ یاردی؛ کلاف پشم ۶۵۰ یاردی Hank اتحادیهٔ بازرگانان؛ ورودیهٔ صنعتی اتحادیهٔ تجار Hanse حق لنگراندازی Harbour Due سکهٔ نقد؛ جرنگی؛ نقد فی المجلس؛ سکهٔ صدادار؛ پول سکه؛ پول قوی؛ پول نقد؛ مسکوک؛ پول صدادار Hard Cash همیشه بیکار؛ بیکار مزمن Hard-core unemployed پول قوی Hard Currency کالاهای مصرفی بادوام Hard Goods وام محکم؛ وام مطمئن Hard Loan پول محکم؛ پول قوی Hard Money فروش زورکی: تکرار کار فروش فوق العاده؛ فروش با تلاش Hard Sell تقویت شدن Harden سخت افزار Hardware آسیب؛ صدمه؛ زیان؛ ضرر؛ خسارت Harm زیان‌آور؛ آسیب رسان؛ مضر؛ صدمه زننده Harmful بی‌آسیب؛ مجاز؛ بی‌ضرر؛ مصون Harmless هماهنگ؛ موزون Harmonic میانگین موزون؛ میانگین هماهنگ Harmonic Average میانگین همساز؛ میانگین هماهنگ Harmonic Mean مجموعه‌های همساز؛ سلسله‌های هماهنگ؛ رشتهٔ توافقی Harmonic Series هماهنگی‌های اقتصاد Harmonies of Economies هماهنگی؛ تطبیق؛ توازن؛ تقارن؛ توافق؛ مطابقت Harmony توافق منافع؛ هماهنگی منافع Harmony of Interests هارود، عالی‌جناب روی فوربز Harrod, Sir Roy Forbes الگوی هارود - دومار Harrod-Domar Growth Model ترقی فنی خنثی از دید هارود Harrod Nentral Technical Progress هارسانیی (هارشانیی)، جان سی. Harsanyi, John C. نظریهٔ دور تجاری براساس برداشت محصول کشاورزی Harvest Theory of the Trade Cycle پول یا مفت؛ همت عالی Hat Money راه؛ خط سیر؛ مسافت Haul یدک کشیدن؛ کشیدن Haul (To Draw) حمل و نقل کالا از جاده؛ هزینهٔ حمل و نقل کالا از جاده؛ یدک کشیدن قایق Haulage متصدی حمل و نقل Haulage Contractor منشور هاوانا Havana Charter ملل محروم؛ ملت‌های ندار Have-not Nations اموال؛ ثروت؛ دارایی Havings دستفروش؛ دوره‌گرد؛ خرده فروش Hawker شرایط هاکینسون - سیمون Hawkinson-Simon Conditions هاتری، سر رالف جورج Hawtery, Sir Ralph George هایک، فریدریش اگوست. فن Hayek, Friedric August Von خطر؛ مخاطره؛ تصادف؛ ریسک Hazard تفاوت میان ارتفاع آب در پشت و در پایین سد Head حمل و نقل کالا به وسیلهٔ پست و وسیلهٔ سریع همراه مسافر Head and Business عنوان قرارداد اجاری Head Lease مالیات سرانه؛ جایزهٔ سرانه Head Money ادارهٔ مرکزی؛ک مرکز اصلی شرکت Head-office مالیات مهاجر Head Tax سرتحویلدار Head Teller کاغذ مارکدار؛ سرنامه؛ عنوان؛ سرکاغذ Headings حق مهاجرت Headright ترقی Headway بیمهٔ تندرستی؛ بیمهٔ سلامتی Health Insurance سازمان حفظ بهداشت Health Maintenance Organization صنایع سنگین Heavy Industries محمولات سنگین Heavy Lift صنایع سنگین Heavy Manufacturing بازار کساد؛ بازار ساکت Heavy Market فروش کثیر؛ فروش انبوه Heavy Sales موجودی زیاد؛ موجودی بیش از اندازه Heavy Stock نگرش هکشر - اهلین به تجارت بین‌المللی Hechscher Ohlin Approach to International Trade هکشر، الی اف. Heckscher, Eli F. هکتار؛ برابر با ده هزار مترمربع و ۲/۴۷۱۱ اکر (Acre) Hectare (ha) بازار ناآرام Hectic Market هکتولیتر؛ صد لیتر Hectoliter (hl) داد و ستد تأمینی؛ خرید و فروش تأمینی؛ معاملات تأمینی Hedge مقابلهٔ تأمینی با تورم؛ مصونیت در برابر تورم Hedge Against inflation شرط تأمین؛شرط صحت بدون ضمانت Hedge Clause صندوق تأمین سرمایه‌گذاری Hedge Fund داد و ستد تأمینی؛ خرید و فروش تأمینی Hedging قمیت لذت‌گرا؛ بهای خوشباشی Hedonic Price مکتب رفاه طلبی؛ لذت‌گرایی؛ لذت جویی؛ خوشباشی Hedonism ااصل رفاه طلبی؛ اصل لذت‌گرایی؛ اصل خوشباشی Hedonistic Principle هگل، جورج ویلیام فریدریش Hegel, George William Friedrich وارث؛ میراث بر Heir ترکه؛ دارایی؛ ماترک Heirloom شاخص هرفیندال Herfindahl Index بدین‌وسیله؛ به موجب این حکم Hereby میراث؛ ملک؛ دارایی غیرمنقول Hereditament پس از این؛ در سطور بعد Hereinafter پیش از این؛ در بالا؛ پیش‌تر؛ قبلا” Hereinbefore به ضمیمه؛ جوف Hereto ذیلا”؛ در ذیل؛ در زیر؛ افراد نامبرده Hereunder همراه؛ در جوف؛ تلوا” Herewith میراث؛ ماترک؛ سهم موروثی Heritage هر ماجستیز استشنری افیس Her Majesty's Stationery Office ماتریس هر متیک؛ ماتریس هرمیتی Hermitian Matrix ناجوری؛ عدم تجانس؛ ناهمسانی Heterogeneity سرمایهٔ نامتجانس Heterogeneous Capital عدم تجانس؛ ناهمسانی Heteroscedasticity لکتشافی؛ ابتکاری؛ بحث اکتشافی؛ پی‌برنده؛ کشف کننده Hevristic نمودار هیکس - هنسن Hicks-Hansen Diagram ترقی فنی خنثی از دید هیکس Hicks Neutral Technical Progress هیکس، عالی جناب جان ریچارد Hicks, Sir John Richard دارایی نهانی؛ دارایی پنهان Hidden Asset اقتصاد پنهانی؛ اقتصاد بازار سیاه Hidden Economy دست نامرئی؛ دست پنهان Hidden Hand تورم نهانی؛ تورم پنهان؛ تورم خزنده Hidden inflation متقاعد سازندهٔ نهانی Hidden Persuader افزایش پنهانی قیمت Hidden Price Increase اندوختهٔ پنهانی؛ اندوختهٔ نامرئی Hidden Reserve مالیات نهانی؛ مالیات پنهانی Hidden Tax بیکاری پنهان Hidden Unemployment سلسله مراتب Hierarchy سلسله مراتب در کار و کسب Hierarchy in Business اعلام تصفیهٔ ورشکستگی Hierarchy of Claims چانه‌زنی؛ چانه‌زنی در بازار Higgling چانه‌زنی در بازار Higgling in the Market بنگاه با قیمت تمام شدهٔ زیاد High-cost Firm کوپن ممتاز؛ کوپن پرسود؛ برش (برگه بهادار) پرسود؛ برش (برگهٔ بهادار) سودآور High Coupon کالاهای مشمول مالیات سنگین High-duty goods کسری (مازاد) اشتغال بالا High Employment Deficit (Surplus) کارهای بزرگ مالی High Finance شدیدا” متکی به وام High Geared سند قرضهٔ ممتاز؛ سند قرضهٔ بسیار عالی High Graded Bond بهرهٔ سنگین High Interest پول گران High Money پول بسیار قوی؛ پول پرقدرت High-powered Money فروش با فشار زیاد High-pressure Selling قیمت بالا؛ قیمت گران High Price گرانی پول High Price of Money کالاهای تجاری گران‌قیمت High-priced Goods اندازهٔ سنگین بهره؛ میزان بالای بهره High Rate of Interest اقتصاد مزدهای بالا High Wages, Economy of بزرگراه؛ شاهراه؛ گذرگاه؛ شارع عام High-way مالیاتهای راه High-way-user Taxes پربازده High Yield حد بالایی Higher Limit کالاهای واسطه‌ای Higher Order Goods قیمت بیشینه؛ بیشترین قیمت؛ بالاترین قیمت Higheest Price باالترین مزد سه ماهه Higheest Quartarly Wage بالا و پایین؛ اعلی و ادنی Highs and Loss زمین پشت ساحل؛ پشتکرانه Hinterland کرایه؛ اجاره؛ مزد Hire خرید اجاره؛ فروش به اقساط؛ خرید اقساطی؛ اجاره - خرید؛ اجاره به شرط تملیک Hire Purchase تأمین مالی خرید اجاره Hire Purchase Finance مؤسسات تأمین مالی خرید اجاره Hire Purchase Finance Houses مزدور؛ اجیار Hireling نرخ کرایه Hiring Rate معیارهای استخدام Hiring Standards نمودار ستونی Histogram هزینهٔ تاریخی Historic Cost مرحلهٔ تاریخ Historic Stage افزایش ارزش دارایی Holding Gain تأخیر پرداخت Holding Over مزد ایام مرخصی Holding Pay حفظ سطح قیمت؛ حفظ وضع موجود Holding the Line تغییر تعطیل Holiday Variation فلسفهٔ کلیت Holism سندی که متن آن به خط امضاء کننده است Holograph بانکداری خانگی Home Banking مصرف داخلی Home Consumption پول ملی Home Currency صرفه‌جوییهای خانگی Home Economics صنعت داخلی Home industry سرمایه‌گذاری داخلی Home Investment ساخت بومی؛ ساخت داخلی Home-made بازار داخلی Home market بندر خودی؛ بندر سرزمین اصلی Home Port تولیدکشور؛ تولید بومی؛ محصولات بومی Home Produce محصولات ملی Home Product گاو صندوق؛ قلک Home Safe فروش داخلی Home Sale خانه با متعلقات؛ خانهٔ رعیتی Home Stend تجارت داخلی Home Trade برات عهدهٔ داخلی Homeptrade Bill اعلامیهٔ مصرف؛ اعلامیهٔ مصرف خودی Home Use Entry (customs) کار خانگی Home Work بارنامهٔ ورودی Homeward Bill of ladings بازار کرایه‌های کشتی در بازگشت Homeward Charter Market کرایهٔ مراجعت؛ کرایهٔ بازگشت Homeward Freight انسان ابزارساز Homo Faber انسان سخنگو؛ بشر ناطق Homo Loquax انسان اقتصادی؛ بشر اقتصادی Homo Oeconomicus انسان اجتماعی Homo Politicus انسان اندیشه‌ورز؛ انسان دانا؛ انسان خردمند Homo Sapiens تجانس Homogeneity متجانس Homogeneous کالای متجانس Homogeneous Commodity توابع متجانس Homogeneous Function محصول متجانس Homogeneous Product تابع تولید متجانس Homogeneous production Function یکسانی؛ همسانی Homoscedasticity دلال شرافتمند؛ دلال درستکار Honest Broder وسایل شرافتمندانه Honest Means پول بی‌غل و غش Honest Money بنگاهگ تجارتخانه Hong پایمزد؛ حق‌الوکاله؛ حق القدم پزشک؛ حق یا مزد آموزگار Honorarium مؤسسه تأدیه کننده؛ مؤسسهٔ خوش‌حساب Honoring Institution ایفاء تعهد به هنگام سررسید موعد Honour قبول کردن برات؛ قبولی نوشتن برات؛ پذیرش برات؛ عدم نکول برات Honour a Draft بیمه نامهٔ افتخاری Honour Policy اختلاط افقی Horizontal Amalgamation حسابرس سراسری Horizontal Audit ترکیب افقی Horizontal Combination تساوی افقی؛ عدالت افقی Horizontal Equity توسعهٔ افقی Horizontal Expansion انضمام افقی؛ ادغام افقی Horizontal Integration تحرک افقی کارگر Horizontal Labour Mobility اتحادیهٔ افقی کارگران Horizontal Labour Union تعیین افقی قیمت؛ قیمت گذاری افقی Horizontal Price Fixing مقطع افقی Horizontal Section اتحادیه کارگری افقی Horizontal Trade Union طرح اصلاح و بهبود بستان کاری Horticulture Improvement Scheme دلال همه جور جوراب و کشباف Hosier بار کشتی جریمه‌دار؛ بار کشتی مشمول جریمه Hot Cargo پول فرار؛ معاملات مشکوک پولی؛ سرمایهٔ سفته‌بازی؛ سرمایهٔ سوداگری؛ پول پرتحرک؛ پول فعال Hot Money بورس House (the) برات پوچ؛ برات توخالی؛ برات داخلی House Bill مالیات بر مستغلات House Duty خانوار Household قیمت خرید و فروش در بورس House Price اموال غیرمنقول؛ ابنیه؛ عمارات House Property بودجهٔ خانوار Household Budget مخارج خانوار Household Expenditure بودجهٔ خانوار؛ بودجهٔ خانگی Household Expenses افزایش خالص اسلانه در شمار خانوار Household Formation صنعت خانگی؛ صنعت خانواری Household Industry نظام خانوادگی؛ نظام صنعت خانگی Household System خانه سازی؛ مسکن Housing جهش خانه‌سازی Housing Boom ترقی پر سروصدای اجاره‌ها Housing Ramp نشانهٔ اختصاری Hire Purchase به معنای خرید اجاره است. H.P. مرکز فعالیت Hub قیمت طلا Huge prices لاشهٔ کشتی؛ بدنهٔ کشتی Hulk بیمهٔ روی بدنهٔ کشتی Hull Insurance سرمایهٔ انسانی Human Capital فرسودگی انسانی؛ کهنگی انسانی Human Obsolescence منابع انسانی Human Resources هیوم، دیوید Hume, David اندازهٔ حد نصاب Hurdle Rate هوجسن، فرانسیس هوت Hutcheson, Francis Hutt W.H. اندوختهٔ چندمنظوره Hybrid Reserve هذلولی Hyperbola توابع هذلولی Hyperbolic Functions ابر انقباض؛ انقباض بسیار شدید Hyperdeflation نظریهٔ انقباض شدید پولی Hyperdeflation Theory اشتغال فوق‌العاده؛ اشتغال افراطی؛ اشتغال بیش از حد Hyperemployment ابرتورم؛ تورم حاد Hyperinflation دائن مرتهن Hypothecary Creditor گرو گذاشتن Hypothecate رهن گذاری؛ گروگذاری Hypothecation سند گروگذاری؛ سند رهن گذاری Hypothecation, Letter of رهن گذارنده Hypothecatior فرض؛ فرضیه Hypothesis فرض نبودن تفاوت Hypothesis of No Difference آزمون فرضیه Hypothesis Testing فرضی Hypothetical برگشت ناپذیری Hysteresis بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه؛ بانک جهانی I.B.R.D. سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری I.C.A.O. اتاق بین‌المللی بازرگانی I.C.C. شرکت مالی صنعتی و بازرگانی I.C.F.C. المللی عدالت IC..J. الگوی تشبیهی؛ الگوی تصویری Iconic model دینار، واحد پول عراق، نشانهٔ I. Dinar است ID شرکت بین‌المللی توسعه I.D.A. دور نظریگ دور آرمانی Ideal Cycle کارآیی آرمانی؛ کارآیی در حد مطلوب Ideal Efficiency شاخص آرمانی Ideal Index نظم آرمانی قیمت فصلی؛ طرح آرمانی قیمت فصلی؛ قیمت فرضی Ideal Seasonal Price Pattern هم قوه Idempotent تطبیق؛ شناسایی؛ برابرسازی؛ یکی دانی؛ تعیین هویت Identification مسئلهٔ تشخیص Identification Problem اتحاد (در ریاضیات)؛ همانندی؛ برابری کامل؛ عینیت Identity ماتریس یکسان؛ ماتریس مساوی؛ ماتریس همانند Identity Matrix مبادلهٔ ویژه Idosyncratic Exchange مانده‌های بیکار؛ مانده‌های راکد Idle Balances ظرفیت بیکار؛ ظرفیت بلااستفاده؛ ظرفیت عاطل؛ ظرفیت بهره‌برداری نشده Idle Capacity هزینهٔ ظرفیت بیکار؛ هزینهٔ ظرفیت بلااستفاده Idle-capacity Cost پول بیکار؛ پول بلااستفاده Idle Cash سپردهٔ بیکار؛ سپردهٔ راکد؛ سپردهٔ بلااستفاده؛ سپردهٔ عاطل Idle Deposit پول بیکار؛ پول راکد Idle Money اندوخته‌های بیکار؛ اندوخته‌های بلااستفاده Idle-reserves منابع بیکار؛ منابع راکد Idle Resources زمان بیهوده؛ زمان عاطل؛ زمان بی‌استفاده؛ زمان تلف شدهٔ نیروی انسانی؛ زمان توقف ماشین آلات Idle Time اتحادیهٔ بین‌المللی محصولات کشاورزی؛ اتحادیهٔ بین‌المللی فرآورده‌های کشاورزی I.F.A.P. شرکت مالی بین‌المللی I.F.C. کرونا، واحد پول ایسلند، نشانهٔ اختصاری I. Krona است Ikr اعتصاب غیرقانونی Illegal Strike ناروا؛ غیرمجاز؛ ممنوع؛ نامشروع Illicit غیرنقدینه؛ نانقدینه Illiquid غیرنقدینگی؛ نانقدینگی Illiquidity اندازهٔ فراوانی بیماری Illness Frequency Rate اندازهٔ سختی بیماری؛ نسبت سختی بیماری Illness Severity Rate فقراقتصادی؛ اموال و خدمات مضر Illth سازمان بین المللی کار I.L.O. پست تصویری Image Processing ناترازی؛ عدم توازن Imbalance ناترازی پرداختها Imbalance of Payments سازمان مشورتی امور دریاداری I.M.C.O. صندوق بین‌المللی پول I.M.Fجنس قلابی؛ جنس تقلیدی Imitant تقلید؛ پیروی؛ تأسی Imitation تأثیر تقلید؛ اثر تقلید Imitation, Effect of رشد مصنوعی؛ رشد ساختگی Imitative Growth ملت بدهکار کم رشد؛ کشور بدهکار نارس Immature Debtor Nation مقرری نقد Immediate Annuity تحویل فوری Immediate Delvery هولدینگ؛ شرکت مادر بلافصل Immediate Holding Company طرفهای اصلی معامله؛ متعاملین بلافصل Immediate Parties انتفاع فوری Immediate Possession وجه رسانی مهاجران؛ پولی فرستی مهاجران؛ فرستادن پول از طرف مهاجران Immigrant Remittance مهاجرت Immigration رشد فقرآور Immisserizing Growth بی‌حرکت؛ غیرمنقول؛ مال غیرمنقول Immobile ذخیرهٔ ثابت؛ ذخیرهٔ راکد؛ ذخیرهٔ بی‌حرکت Immobile Stock بی‌حرکتی؛ غیرمنقولی؛ عدم ثباتگ عدم تحرک Immobility تبدیل به غیرمنقول Immobilization (of Capital) مال غیرمنقول Immovable Property نظام بین‌المللی پولی I.M.O. تحلیل تأثیر؛ تحلیل نقطهٔ اثر Impact Analysis اثر ضربه؛ اثر تحول؛ اثر برخورد؛ اثر فشار؛ اثر اصابت Impact Effect ضریب فزایندهٔ تأثیر Impact Multiplier اثر مالیات؛ اصابت مالیات؛ پیش پرداخت مالیات Impact of Tax اثر مالیات بندی؛ اصابت مالیات بندی Impact of Taxation سرمایه گذاری انتقالی Impair Investment حساب اضافهٔ منفی (در حسابداری)؛ سرمایه از دست رفته؛ سرمایهٔ معیوب؛ سرمایهٔ آسیب دیده؛ سرمایهٔ ناقص؛ سرمایهٔ بی‌پشتوانه Impaired Capital مقدار نقصان سرمایهگ مقدار کاستی سرمایه؛ مقدار زیان سرمایه Impairment (of Capital) میانجی بی‌طرف؛ رئیس بی‌‌غرض؛ داور بی‌طرف Impartial Chairman نیاز ستوده آورنده؛ نیاز مبرم Impelling Nedd رقابت ناقص Imperfact Competition اطلاعات ناقص Imperfact Information بازار ناقص؛ بازار ناکامل Imperfact Market چند قطبی ناقص Imperfact Oligopoly نقص در بازارهای کار؛ نقص در بازارهای مشاغل Imperfection in Job Markets اوضاع رقابت ناقص Imperfectly Competitive Situations امپریالیسم؛ استعمارگری؛ استعمار طلبی؛ سیاست استعمارطلبی Imperialism رجحان امپراتوری؛ برتری امپراتوری Imperial Preference حساب غیرشخصی Impersonal Account درنگ در اجرا؛ تأخیر در اجرا Implementation Lag قراردادهای ضمنی Implicit Contracts هزینهٔ ضمنی Implicit Cost بدهی ضمنی؛ دین ضمنی Implicit Debt تابع ضمنی؛ تابع غیرصریح Implicit Function بهرهٔ ضمنی؛ ربح ضمنی Implicit Interest ضریب تعدیل کنندهٔ قیمت ضمنی؛ ضریب تعدیل قیمت ضمنی Implicit Price Deflator کرایهٔ ضمنی؛ اجارهٔ ضمنی؛ سهم زمین از تولید؛ سهم مالکیت Implicit Rent ارزش ضمنی اجاره بها Implicit Rental Value تعدیل ضمنی Implicit Weighting تراست ضمنی؛ امانت فرضی؛ امانت ضمنی Implicit Trust واردات Import نمایندهٔ کالاهای وارداتی Import Agent دلال واردات Import Broker نقطهٔ ورود شمش طلا Import Bullion Point سپردهٔ واردات Import Deposit حقوق و عوارض گمرکی؛ مالیات بر کالاهای وارداتی؛ عوارض واردات؛ حقوق گمرکی ورودی Import Duty (Duties) حسابهای عنوانی وارداتی Import Entitlement Accounts مالیات غیرمستقیم بر واردات Import Excise Tax نقطهٔ ورود طلا Import Gold Point تورم وارداتی Import Inflation جواز واردات؛ پروانهٔ واردات Import Liceuse صورت واردات؛ فهرست واردات Import List پروانهٔ ورود؛ جواز واردات Import Permit نقطه‌های ورود Import Points قیمت وارداتی Import Price منع ورود Import Prohibition سهمیهٔ واردات Import Quota نرخ ورود Import Rate محدودیت واردات Import Restriction نقطهٔ ورود پول مسکوک؛ نقطهٔ ورود طلا Import /specie Point جانشینی واردات؛ جایگزینی واردات Import Substitution جریمهٔ واردات Import Surcharge مازاد صادرات؛ افزونی صادرات Import Surplus تعرفهٔ ورود؛ تعرفهٔ واردات Import Tariffs تجارت وارداتی؛ تجارت کالاهای وارداتی Import Trade شاخصهای ارزش واحد واردات Import Unit Value Index ارزش واردات؛ ارزش کالاهای وارداتی Import Value واردکننده؛ بازرگان واردکننده؛ وارداتچی Importer مؤسسهٔ واردکننده Importing House مالیات بر کالاهای وارداتی؛ حقوق گمرکی؛ حق ورود Imports واردات نامرئی Imports, Invisible واردات مرئی Imports, Visible واردات و صادرات Imports and Exports جمع کل واردات و صادرات Imports and Exports Combined مالیات بندی؛ مالیات گذاری؛ مالیات Imposition قضیهٔ عدم امکان Impossibility Theorem مالیات بر واردات Impost ضبط کردن Impound غیرعملی؛ ناشدنی Impracticable تنخواه‌گردان؛ پیش پرداخت عملیات؛ پیش پرداخته (در مورد پول) Imprest حساب تنخواه گردان؛ اعتبار متحرک؛ پیش پرداخت Imprest Accont حوالهٔ پیش پرداخت Imprest Bill حساب تنخواه‌گردان؛ حساب مساعده؛ پیش پرداخت Imprest Cash وجه تنخواه گردان؛ وجه مساعده Imprest Fund روش تنخواه گردان Imprest System بهبودی پذیر؛ اصلاح پذیر؛ قابل اصلاح ؛ قابل ترقی؛ قابل استفاده؛ به درد خور Improvable بهبودی دادن؛ اصالح کردن؛ ترقی دادن؛ آباد کردن؛ قابل استفاده کردن؛ تعمیر کردن؛ تبدیل به احسن کردن؛ ثابت کردن؛ ثابت شدن؛ معلوم شدن؛ حقیقت چیزی را نشان دادن Improve زراعت مترقی Improved Farming کالای اصلاح شده؛ مال اصلاح شده Improved Good اعیانی؛ بهبودی؛ اصلاح؛ آبادی؛ ساختمان؛ اعیان؛ پیشرفت؛ ترقی؛ ازدیاد؛ بالا بودن؛ بهترشدگی؛ تبدیل به احسن Improvement عامل بهبود Improvement Factor وام به منظور بهبود Improvement Loan کارآموز؛ مبتدی؛ اصلاح کننده؛ بهبودی دهنده؛ ترقی کننده؛ پیشرفت کننده Improver آماده نشده؛ غیرمجهز؛ پیش‌بینی نشده؛ بدون تدارک Improvided عدم پیش‌بینی؛ بی‌احتیاطی؛ عاقبت نیندیشی؛ اسراف؛ ولخرجی؛ اهمال کاری Improvidence پیشرفت؛ ازدیاد؛ ترقی؛ بهبودی؛ اصلاح؛ آبادی؛ ساختمان؛ اعیانی؛ اعیان؛ وجه احسن؛ بهبودی دهندهگ پیشرفت دهنده؛ پیشرفت کننده Improving اجاره به قید اصلاح Improving Lease خرید ناگهانی؛ خرید بی‌مقدمه Impluse Baying کالاهای انگیزهٔ نسبی Impluse Goods کالاهای عمومی ناسره Impure Public Good تعیین سهم Imputation منتسب؛ انتسابی؛ غیرواقعی Imputed هزینهٔ انتسابی؛ هزینهٔ ضمنی Imputed Cost درآمد ضمنی؛ درآمد انتسابی؛ درآمد غیرپولی؛ درآمد اختصاصی Imputed Income بهرهٔ ضمنی؛ بهرهٔ انتسابی Imputed Interest پرداختهای انتسابی؛ پرداختهای ضمنی Imputed Payments اجارهٔ انتسابی؛ اجارهٔ ضمنی؛ اجرت المثل Imputed Rent در حالت تعلیق؛ معلق In Abeyance بقایا؛ پس افتها؛ ناپرداخته‌ها In Arrears بی‌نام In Blank زیر کلید In Bond حسابدار مسئول In-charge Accountant پر تقاضا In Demand در زمان مفید؛ در وقت مقرر In Due Course در بودجه؛ به نفع In Favour of سالم و بی‌عیب In Good Order عمده فروش In Gross تأمین مالی داخلی In House-Financing وجوه خودی؛ وجوه مؤسسه In-bouse Funds جنسی؛ به صورت جنس؛ غیرنقدی In Kind توزیع مجدد جنسی In-kind Redistribution به جای؛ به عوض In-lieu مالیات عوض In Lieu Tex آموزش حین کار In Plant Training صورت قرضهای تکراری؛ صورت دیون تکراری In Redebts آموزش حین خدمت In-service Training مالیات بر شیء In Rem Tax «در درون بانک»؛ «داخل بانک» "In The Bank" قیمت جالب In the Money بین راهی؛ عبوری ؛ درگذر In Transit حساب راکد؛ حساب غیرفعال Inactive Account ماندهٔ بیکار؛ ماندهٔ غیرفعال؛ ماندهٔ عاطل؛ ماندهٔ راکد Inactive Balance پول بیکار؛ پول راکد؛ غیرفعال؛ پول بی‌اثر Inactive Money سهم غیرفعال Inactive Stock انگیزه؛ پاداش Incentive مزد تشویقی؛ پاداش تشویقی Incentive Pay نظام‌های پرداخت تشویقی Incentive Payment Systems طرح تشویقی؛ طرح ایجاد انگیزه؛ طرح پرداخت پاداش Incentive Scheme سهام تشویقی Incentive Shares مالیات تشویقی Incentive Tax مالیات بندی تشویقی Incentive Taxation مزد پاداشی؛ مزد تشویقی؛ مزد محرک Incentive Wage 

 

طرح‌های مزد تشویقی Incentive Wage Schemes نظام مزد تشویقی Incentive Wage System آغاز تاریخ بیمه Inception Dates of insurance اینچ Inch حسابدار مسئول In-charge Accountant شرط بیمهٔ خطرات غیردریایی؛ مادهٔ بیمهٔ خطرات غیرمربوط به دریا Inchmaree Clause سند ناکامل؛ سند نیمه کاره Inchoate Instrument انتقال مالیات؛ انعکاس مالیات؛ تعلق واقعی مالیات؛ تحمل کنندهٔ نهایی مالیات؛ بازتاب مالیات بندی؛ انعکاس مالیات بندی Incidence of Taxation مخارج اتفاقی Incidental Expenses نمونهٔ اتفاقی Incidental Sample آثار Incidents شامل کلیهٔ هزینه‌ها Inclusive Charge نرخ مقاطعه؛ نرخ کلی؛ نرخ شامل Inclusive Rate درآمد Income جریان دایره‌ای درآمد Income, Circular Flow of درآمد ملی Income, National درآمد موهوم؛ درآمد نظری؛ درآمد خیالی Income, notional درآمد واقعی Income, Real توزیع مجد ددرآمد Income, Re-distribution of سرچشمه‌های درآمد؛ منابع درآمد Income, Sources of انواع درآمد Income, Types of درآمد کسب نشده؛ درآمد غیراکتسابی Income, Unearned حساب درآمد Income Accont درآمد واقعی با توجه به تورم Income Adjusted for Inflation تحلیل درآمد Income Analysis حساب درآمد و خرج Income and Expenditure Account مطالعه در باب مخارج و درآمد؛ دید درآمد و مخارج Income and Expenditure Approach معادلهٔ درآمد و مخارج Income and Expenditure Equation درآمد و هزینه Income and Expense درآمد و اثر جانشینی Income and Substitution-effect قرضه درآمدی؛ تعهد پرداخت بهره Income Bond گردش دورانی درآمد Income Circular منحنی درآمد - مصرف Income-consumption Curve قرضهٔ متکی به درآمد Income Debenture کسور درآمد Income Deductions تعیین درآمد Income Determination نظریهٔ تعیین درامد Income Determination, Theory of توزیع درآمد Income Distribution درآمد مکتسب Income Earned اثر درآمد؛ تناسب خرید با درآمد Income Effect کشش درآمد؛ حساسیت درآمد Income Elasticity کشش درآمدی تقاضا؛ کشش تقاضا نسبت به درآمد Income Elasticity of Demand کشش درآمدی واردات Income Elasticity of Demand for Imports کشش درآمدی واردات Income Elasticity to Import معادلهٔ درآمد Income Equation الگوی درآمد - خرج Income-expenditure Model درآمد ثابت؛ درآمد ناشی از بازدهٔ سرمایه‌گذاریهای ثابت Income From Fixed-yield Investments درآمدهای متغیر؛ درآمد ناشی از بازدهٔ سرمایه‌گذاریهای متغیر Income From Variable-yield Investments متکی به درآمد؛ درگیر درآمد Income Gearing تحلیل درآمد Income Analysis حساب درآمد و خرج Income and Expenditure Account مطالعه در باب مخارج و درآمد؛ دید درآمد و مخارج Income and Expenditure Approach معادلهٔ درآمد و مخارج Income and Expenditure Equation درآمد و هزینه Income and Expense درآمد و اثر جانشینی Income and Substitution-effect قرضه درآمدی؛ تعهد پرداخت بهره Income Bond گردش دورانی درآمد Income Circular منحنی درآمد - مصرف Income-consumption Curve قرضهٔ متکی به درآمد Income Debenture کسور درآمد Income Deductions تعیین درآمد Income Determination نظریهٔ تعیین درامد Income Determination, Theory of توزیع درآمد Income Distribution درآمد مکتسب Income Earned اثر درآمد؛ تناسب خرید با درآمد Income Effect کشش درآمد؛ حساسیت درآمد Income Elasticity کشش درآمدی تقاضا؛ کشش تقاضا نسبت به درآمد Income Elasticity of Demand کشش درآمدی واردات Income Elasticity of Demand for Imports کشش درآمدی واردات Income Elasticity to Import معادلهٔ درآمد Income Equation الگوی درآمد - خرج Income-expenditure Model درآمد ثابت؛ درآمد ناشی از بازدهٔ سرمایه‌گذاریهای ثابت Income From Fixed-yield Investments درآمدهای متغیر؛ درآمد ناشی از بازدهٔ سرمایه‌گذاریهای متغیر Income From Variable-yield Investments متکی به درآمد؛ درگیر درآمد Income Gearing درآمد برحسب جنس؛ درآمد جنسی؛ درآمد غیرپولی Income in Kind قانون درآمد Income Law نشت درآمد؛ تراوش درآمد؛ کسر درآمد؛ کمبود درآمد Income leakage حفظ درآمد Income Maintenamce انگیزهٔ درآمد Income Motive ضریب افزایش درآمد؛ ضریب فزایندهٔ درآمد Income Multiplier خط درآمد - عرضه Income-offer Line درآمد مؤسسات غیرسهامی Income of unincorporated Enterprise درآمد سرمایه‌گذاری‌ها Income on Investments درآمد شخصی Income Payments to Individuals دوره‌های درآمد Income Periods خط درآمد - خرید Income-purchase Line توزیع مجدد درآمد Income Redistribution نسبت فروش‌ها به درآمد Income Sales Ratio سهم افراد و مؤسسات از درآمد Income Share صورت‌حساب درآمد Income Sheet صورت درآمد؛ صورت نفع و ضرر؛ حساب بهره‌برداری Income Statement حساب صورت درآمد؛ حساب اسمی Income Statement Account تطبیق صورت سود و زیان Income-statement Identity مالیات بر درآمد Income Tax مالیات بر درآمد تصاعدی Income Tax, Progressive بخشودگی مالیات بر درآمد Income Tax Allowance اظهارنامهٔ درآمد Income-tax Return رابطهٔ درآمدی تجارت Income Terms of Trade سرعت گردش درآمد؛ سرعت گردش پول به صورت درآمد Income Velocity سرعت گردش درآمد Income Velocity of Circulation سرعت گردش درآمدی پول Income Velocity of Money بازدهٔ درآمدی؛ بازدهٔ پولی Income Yield مطالبات درآمددار Income-yielding Claims سیاست درآمدها Incomes Policy شریک تازه وارد؛ همکار تازه وارد Incoming Partner دریافت‌ها؛ مداخل Incomings نامتوافق؛ ناسازگار؛ ناپیوسته؛ متناقض؛ ناجور؛ ناهماهنگ؛ وفق ندادنی؛ غیرقابل تلفیق؛ ناموافق؛ نااستوار؛ بی‌پرو پا Inconsistent شرط مسلم؛ شرط بحث ناپذیر؛ شرط بی‌چون و چرا؛ شرط غیرقابل تردید؛ شرط ناگزیر؛ شرط غیرقابل ایراد و اعتراض Incontestable Clause غیرقابلیت تبدیل؛ غیرقابلیت تسعیر؛ تبدیل ناپذیری اسکناس؛ تبدیل ناپذیری ارز Inconvertibility Note Issue اسکناس‌های غیرقابل تبدیل بانک Inconvertible Bank Notes پول غیرقابل تبدیل؛ پول غیرقابل تسعیر؛ ارز غیرقابل تبدیل Inconvertible Currency پول غیرقابل تسعیر؛ پول کاغذی غیرقابل بازخرید Inconvertible Money اسکناس غیرقابل تبدیل Inconvertible Note Issue پول کاغذی غیرقابل تبدیل؛ اسکناس غیرقابل تبدیل Inconvertible Paper Currency پول کاغذی غیرقابل تبدیل؛ پول کاغذی غیرقابل تسعیر Inconvertible Paper Money اوراق بهادار غیرقابل تبدیل Inconvertible Securities سهیم کردن؛ شرکت تشکیل دادن Incorporate شرکت به ثبت رسیده؛ شرکت ثبت شده Incorporated Company شراکت؛ تشکیل شرکت؛ تأسیس شرکت Incorporation رویهٔ تشکیل شرکت Incorporation Procedure اصطلاحات بین المللی بازرگانی Incoterms افزایش؛ فزونی Increase افزایش مزد Increase, Wage افزایش تقاضا Increase in Demand (Supply)  افزایش مقدار مورد تقاضا Increase in Quantity Demanded (Supplied) افزایش سرمایه Increase of Capital ترقی هزینهٔ زندگی؛ گرانی هزینهٔ زندگی Increased Cost of Living هزینه‌های صعودی Increasing Costs صنعت با هزینه‌های صعودی Increasing Costs Industry تابع صعودی Increasing Function نظریهٔ بدبختی متزاید؛ نظریهٔ شوربختی فزاینده Increasing Misery, Theory of بازده‌های صعودی Increasing Returns نظریهٔ بازده‌های صعودی Increasing Returns (Economies of Scale), Theory of بازدهٔ فزایندهٔ ناشی از مقیاس؛ بازدهٔ صعودی مقیاسی Increasing Returns to Seale دنباله‌های صعودی Increasing Sequences نمو؛ افزایش؛ منفعت؛ یک چیز اضافه شده Increment نمو درآمد Increment of Revenue نسبت بالاسری سرمایه - بازداده؛ ضریب افزایش سرمایه - بازداده Incremental Capital-output Ratio هزینه‌های بالاسری Incremental Costs نسبت نمو؛ ضریب نمو Incrementary Ratio حق رهن یا حبس نسبت به مال غیرمنقول Incumbrance متحمل شدن؛ ایجاد کردن؛ موجب شدن Incur عرضهٔ کار حین کار ماشین In-cycle Work بدهکار کردن؛ مدیون ساختن؛ متعهد ساختن؛ ملزم ساختن Indebt بدهکار؛ مدیون؛ مقروض Indebted بدهی؛ بدهکاری Indebtedness جامعهٔ نامعین؛ انتگرال نامعین Indefinite Integral سهام بدون تاریخ Indefinitely Dated Stock ضامن Indemnifieجبران خسارت کردن؛ پرداختن تاوان؛ غرامت دادن Indemnify تاوان دادن؛ بیمه کردن؛ تضمین کردن؛ جریمه دادن؛ هزینه (کسی) را پرداختن تاوان؛ غرامت؛ جبران خسارت؛ بخشودگی؛ معافیت؛ رهایی از مسئولیت؛ بیمهٔ زیان Indemmity سند خسارت؛ ضمانت نامه Indemmity Bond سفارش وارداتی؛ سفارش مستقیم؛ درخواست مستقیم؛ درخواست رسمی Indent مؤسسهٔ کارگزار واردات Indent House قرار و مدار؛ قرارداد کتبی؛ قرارداد کارآموزی؛ قرارداد تحریری؛ قرارداد شاگردی Indenture (Trust Indenture; Deed of Trust) قرارداد دو طرفه Indenture Deed قرارداد فرعی Indentured کارگر تحت قرارداد درازمدت؛ کارگر قراردادی درازمدت Indentured Labour خدمتگزار قراردادی Indentured Servant قرارداد کارآموزی Indentures استقلال Independence حسابدار رسمی؛ حسابدار مجاز؛ حسابدار مستقل Independence Accountant مستقل Independent حسابدار مستقل Independent Accountant ممیز مستقل؛ حسابرس مستقل Independent Audit ممیز مستقل Independent Auditor مقاطعه کار مستقل Independent Contractor معادلات مستقل Independent Equations ثروت شخصی؛ دارایی شخصی Independent Income نظام مستقل خزانه‌داری Independent Treasury System اتحادیهٔ آزاد؛ اتحادیهٔ مستقل Independent Union بانک تک شعبه‌ای مستقل Independent Unit Bank متغیر مستقل Independent Variable سرمایهٔ مصرف نشدنی Indestructible Capitalنماینده؛ شاخص؛ فهرست راهنما؛ فهرست Index انواع شاخص Index, Types of نشان دادن؛ دارای فهرست کردن؛ فهرست دار کردن؛ به فهرست درآوردن Index اسناد قرضهٔ متغیر؛ اسناد قرضهٔ شاخص Index Bonds شرط فهرستی Index Clause تابع شاخص مطلوبیت Index Function of Utility شاخص هم بسته؛ شاخص زنجیری؛ شاخص به هم بسته Index-linked همبسته شاخص Index Linking عدد شاخص Index Number مسئلهٔ عدد شاخص Index Number Problem اعداد شاخص تولید صنعتی Index Numbers of Industrial Production شاخص همبستگی Index of Correlaton شاخص تعیین Index of Determination شاخص ناجوری؛ شاخص تفاوت؛ شاخص بی‌شباهتی Index of Disparity شاخص داو - جونز Index of Dow-jones شاخص همبستگی چندگانه Index of Multiple Correlation شاخص تعیین متعدد؛ شاخص تعیین چندگانه Index of Multiple Determination شاخص تشکیل خالص واحد اقتصادی؛ شاخص تشکیل خالص واحد کار و کسب Index of Net Business Formaton شاخص قیمتهای خرده فروشی؛ شاخص قیمتهای جزئی فروشی Index of Retail Prices شاخص قیمتهای عمده فروشی Index of Wholesale Prices مقید به شاخص Index Tied شاخص بندی؛ شاخص گذاری Indexation شاخص بندی تخفیفهای مالیاتی و مالیات‌بندی؛ شاخص بندی معافیت مالیاتی و مالیات بندی Indexation of Tax Allowance and Taxation شاخص گذاری Indexing طبقه‌بندی اسناد Indexing Records برنامه‌ریزی اخباری؛ برنامه‌ریزی ارشادی Indicative Planning نماگر Indicator شاخصهای قیمتهای عمده فروشی Indices of Wholesale Prices تحلیل بی‌تفاوتی؛ تحلیل علی السویه Indifference Analysis منحنی بی‌تفاوتی؛ منحنی علی السویه Indifference Curve نقشهٔ بی‌تفاوتی Indifference Map برنامهٔ بی‌تفاوتی Indifference Plan جدول بی‌تفاوتی Indifference Schedule تهیدست؛ نیازمند؛ فقیر Indigent سوداگری ارزی غیرمستقیم؛ سفته‌بازی ارزی غیرمستقیم؛ معاملهٔ بورس میان دو مرکز Indirect Arbitrage مالیات‌های غیرمستقیم مؤسسات بازرگانی Indirect Business Taxes هزینه‌های غیرمستقیم Indirect Charges مصرف غیرمستقیم Indirect Consumption نظارت غیرمستقیم Indirect Control هزینهٔ غیرمستقیم Indirect Cost تقاضای غیرمستقیم Indirect Demand مبادلهٔ غیرمستقیم؛ داد و ستد باواسطه Indirect Exchange هزینه‌های غیرمستقیم؛ هزینه‌های عمومی؛ هزینه‌های ثابت Indirect Expenses صادرات غیرمستقیم؛ صادرات باواسطه Indirect Exporting پایهٔ ارز غیرمستقیم Indirect Foreign-exchange Standard کار غیرمستقیم؛ هزینهٔ کار غیرمستقیم Indirect Labour حداقل مربعات غیرمستقیم Indirect Least Squares بدهی غیرمستقیم Indirect Liability مواد غیرمستقیمگ هزینهٔ غیرمستقیم Indirect Material برابری غیرمستقیم Indirect Parityتولید غیرمستقیم Indirect Production معیار غیرمستقیم؛ پایهٔ غیرمستقیم Indirect Standard مالیات غیرمستقیم Indirect Tax مالیات بندی غیرمستقیم Indirect Taxation تابع غیرمستقیم فایده؛ تابع غیرمستقیم مطلوبیت Indirect Utility Function حسابهای انفرادی؛ یکایک حسابها Individual Account چانه‌زنی انفرادی Individual Bargaining سرمایهٔ فردی Individual Capital جدول تقاضای انفرادی Individual Demand Schedule مالیات بر درآمد فردی Individual Income Tax مالکیت فرد؛ تصدی انفرادی Individual Proprietorship نظریهٔ اصالت فرد؛ فردگرایی Individualism مکتب فردگرایی؛ مکتب اصالت فرد Individualist School تقسیم ناپذیریها Indivisibilities عدم قابلیت تقسیم؛ تقسیم ناپذیری Indivisibility کارخانهٔ تقسیم ناپذیر Indivisible Plant پشت نویسی کردن؛ ظهرنویسی کردن Indorse سند قرضهٔ پشت نویسی شده؛ سند قرضهٔ ظهرنویسی شده Indorsed Bond ذینفع Indorsee ظهرنویسی؛ پشت نویسی Indorsement انواع ظهرنویسی Indorsement, Types of پشت نویسی بی‌نام؛ ظهرنویسی بدون نام حامل Indorsement in Blank ظهرنویسی ویژه Indorsement in Full ظهرنویس؛ پشت نویس Indorser خروج انگیختهٔ پول نقد؛ خروج القایی پول نقد Induced Cash Drain تغییرات القایی؛ تغییرات انگیخته Induced Changes مصرف القایی Induced Consumption جریان القایی پول؛ جریان انگیختهٔ پول Induced Currency Flow تقاضای القایی Induced Demand انبساط القایی؛ بسط القایی؛ انبساط انگیخته؛ بسط انگیزشی Induced Expansion احتکار القایی؛ احتکار انگیخته Induced Hoarding سرمایه‌گذاری القایی Induced Investment افزایش اندوختهٔ القایی؛ افزایش اندوختهٔ انگیخته؛ بسط انگیزشی Induced Reserve Gains کاهش اندوختهٔ القایی؛ کاهش اندوختهٔ انگیخته Induced Reserve Losses متغیر القایی Induced Variable استقراء Induction کارآموزی؛ آموزش مقدماتی Induction Training طریقهٔ استقراءگ روش استقراء Inductive Method احتمال استقرایی؛ احتمال تجربی Inductive Probability اندوختهٔ سوانح صنعتی؛ اندوختهٔ حوادث صنعتی Industrial Accident Reserve اقدام کارگری؛ عمل کارگری Industrial Action بانک توسعهٔ صنعتی و معدنی ایران Industrial and Mining Development Bank of Iran بانک صنعتی Industrial Bank شرکت بانکداران صنعتی Industrial Banker Association سند قرضهٔ صنعتی Industrial Bond تحلیل مجتمع صنعتی Industrial Complex Analysis بنگاه صنعتی Industrial Concern صاحب سهم کارگر؛ اشتراک مالکیت صنعتی Industrial Copartnership دموکراسی کارگری؛ کارگر مداری صنعتی Industrial Democracy اختلاف کارگری Industrial Dispute 

  Comments ()
Recent Posts تعرفه ترجمه و ثبت سفارش آموزش نرم‌افزار SPSS سیستم کنترل مدیریت پایان نامه الیاف مسلح پلیمری تراز تجاری ترجمه مقاله تخصصی ترجمه مقاله ۱۳٩٦/٩/۱٠ مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394)
My Tags paas (۱) 1000 لغت و جمله کاربردی انگلیسی (۱) iaas) (۱) stack در رایانش ابری چیست؟ (saas (۱) آشنایی با پوشش در برنامه های کوهنوردی (۱) استراتژی های ادغام افقی و عمودی (۱) اصطلاحات عبارات و واژه‌ های مهندسی متالورژی، جوشکا (۱) اصطلاحات و لغات برق - الکترونیک و ارتباطات (۱) اصطلاحات و لغات تخصصی رشته صنایع غذایی حرف a (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری و ریاضی و آمار (1) (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 22 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33 (۱) اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 36 (۱) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی (٢) اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3 (۱) اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، معماری، عمرا (۱) اصطلاحات و کلمات تخصصی رشته حسابداری (۱) اصطلاحات کامپیوت (۱) اصلاح طیف طراحی آئین نامه 2800 (۱) اقتصاد کلان (۱) الگوریتم هیوریستیک (۱) الیاف شیشه (۱) انواع نمونه گیری (۱) بازار اوراق قرضه (۱) بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی (۱) برنامه ریزی استراتژیک (۱) برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پویا (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) بهره وری (۱) بهینه سازی (۱) پایان نامه الیاف مسلح پلیمری (۱) پایان نامه پاکسازی لجنهای مخازن نگهذاری نفت خام با (۱) پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس(1) (۱) پایان نامه مطالعه تغییرات ترشوندگی در سیلاب زنی آل (۱) پایان نامه های برق شریف (۱) پایان نامه های دامپزشکی(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(1) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(2) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(3) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(4) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(5) (۱) پایان نامه های دانشگاه آزاد(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(1) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(10) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(11) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(2) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(3) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(4) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(5) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(6) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(7) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(8) (۱) پایان نامه های رشته ادبیات و علوم انسانی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(1) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(11) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(12) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(13) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(14) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(15) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(2) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(3) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(4) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(5) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(6) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(7) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(8) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی(9) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر10) (۱) پایان نامه های شبکه عصبی مصنوعی(رشته کامپیوتر30) (۱) پایان نامه های شریف 1384 (۱) پایان نامه های شریف 1385 (۱) پایان نامه های شریف 1386 (۱) پایان نامه های شریف 1387 (۱) پایان نامه های شریف 1388 (۱) پایان نامه های شریف 1389 (۱) پایان نامه های شریف 1391 (۱) پایان نامه های شریف 1392 (۱) پایان نامه های شریف 1393 (۱) پایان نامه های شریف 1394 (۱) پایان نامه های شریف 1395 (۱) پایان نامه های شریف1390 (۱) پایان نامه های شیمی شریف (۱) پایان نامه های مدیریت شریف (۱) پایان نامه های مهندسی انرژی شریف (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(1) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(2) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(3) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(4) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(5) (۱) پایان نامه های مهندسی معدن(6) (۱) پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف (۱) پژوهش نفت(90) (۱) پژوهش نفت(91) (٢) پژوهش نفت(92) (۱) پژوهش نفت(93) (۱) پژوهش نفت(94) (۱) پژوهش نفت(96) (۱) پژوهش نقت(95) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1392) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1393) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1394) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1395) (۱) پژوهش های حقوق تطبیقی(1396) (۱) پوشاک کوهنوردی (۱) تجارت بنگاه با بنگاه (۱) تجزیه و تحلیل حساسیت (۱) تحلیل مالی (۱) تراز تجاری (۱) ترجمه دانشجویی (۱) ترجمه فایل صوتی و تصویری (۱) ترجمه متن مقاله و کتاب (۱) ترجمه مقاله (٢) ترجمه مقاله تخصصی (٢) ترجمه و پیاده‌سازی فایل های صوتی، تصویری و فیلم (۱) ترجمه کده (۱) تعرفه ترجمه (۱) تعرفه ترجمه و ثبت سفارش (۱) ثبت سفارش ترجمه و پایان نامه (۱) ثبت سفارش فوری (۱) ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺷﻬﺮی (۱) چگونگی چاپ مقاله در یک ژورنال علمی (۱) حسابدار a (۱) حسابدار b (۱) حسابدار c (۱) خدمات سایت (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(1) (٢) خرید پایان نامه های مهندسی برق(2) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(3) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(4) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(5) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(6) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(7) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(8) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی برق(9) (۱) خرید پایان نامه های مهندسی پزشکی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(1) (۱) دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه های کشاورزی(2) (۱) دانشگاه تهران (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته ریاضی (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته شیمی و نفت (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته صنایع (۱) دانشگاه شریف پایان نامه های رشته فیزیک (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(1) (۱) دانشگاه فردوسی پایان نامه های رشته ادبیات(2) (۱) درباره ما (۱) دیکشنری حقوق (۱) راهنمای آبکشی در معادن (۱) راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار (۱) راهنمای مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات (۱) راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله (۱) رفتار شهروندی سازمانی (۱) رگرسیون داده کاوی (۱) رگرسیون لجستیک (۱) رله حفاظتی (۱) روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های (۱) زیباترین جملات عاشقانه (٢) سه عنصر کلیدی تغذیه برای بانوان ورزشکار (۱) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر (۱) سیستم کنترل مدیریت (۱) شاخص اچ ایندکس(h-index) چیست و چگونه محاسبه می شود (۱) شبکه بیزی (۱) شرایط استخدام مترجم (۱) شماره volume و شماره issue number (۱) فرم استخدام مترجم (۱) فرهنگ میوه جات ، سبزیجات ، غلات ، تنقلات (۱) فرهنگ تولد زندگی مرگ (۱) فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه (۱) فرهنگ آب و هوا ، شرایط جوی ، هوا (۱) فرهنگ اتومبیل و خودرو (۱) فرهنگ اخلاق ، خلق و خوی ، فضایل اخلاقی ، رذایل ا (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی t u v w x y z (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف a (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف b (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف c (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف d (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف e (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف f (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف g (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف h (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف i (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف j (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف k l m (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف n o p (۱) فرهنگ انگلیسی فارسی حرف q r s (۱) فرهنگ بدن ، اعضای بدن ، بیماری ها ، کالبدشناسی (۱) فرهنگ تفریح ، گردش ، سفر (۱) فرهنگ حسابداری dictionary of accounting terms joe (۱) فرهنگ حیوانات (۱) فرهنگ دانش ، علم ، تحصیل (۱) فرهنگ رنگ ها (۱) فرهنگ مذهب ، دین ، خدا ، (۱) قالب استاندارد مقاله انگلیسی (۱) لجستیک معکوس (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۱) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۲) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۳) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش ۸ و 9) (۱) لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد (بخش4 و ۵ و 6 و 7) (۱) لغات تخصصی علمی مهندسی (۱) لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد (۱) (۱) لغات تخصصی کامپیوتر (۱) لغات واصطلاحات زمین لرزه (۱) لغات کامپیوتر (۱) لغت نامه کامل خودرو (۱) محفظه آب و هوایی climatic chamber (۱) مدیریت پرتفوی (۱) مدیریت زیرساخت ابر (۱) معرفی طرح تولید الیاف شیشه (۱) مقالات بتن(1390 1389 1388 1387) (۱) مقالات بتن(1391) (۱) مقالات بتن(1392) (۱) مقالات بتن(1393) (۱) مقالات بتن(1394) (۱) مقالات بتن(1395) (۱) مقالات بتن(1396) (۱) مقالات بررسی(243) (۱) مقالات بررسی(246) (۱) مقالات بررسی(249) (۱) مقالات بررسی(252) (۱) مقالات بررسی(255) (۱) مقالات بررسی(258) (۱) مقالات بررسی(261) (۱) مقالات بررسی(264) (۱) مقالات بررسی(267) (۱) مقالات بررسی(270) (۱) مقالات بررسی(273) (۱) مقالات بررسی(276) (۱) مقالات بررسی(279) (۱) مقالات بررسی(285) (۱) مقالات بررسی(295) (۱) مقالات بررسی(300) (۱) مقالات بررسی(313) (۱) مقالات بررسی(316) (۱) مقالات بررسی(319) (۱) مقالات بررسی(322) (۱) مقالات بررسی(62) (۱) مقالات بررسی(64) (۱) مقالات بررسی(68) (۱) مقالات بررسی(70) (۱) مقالات بررسی(74) (۱) مقالات بررسی(77) (۱) مقالات بررسی(80) (۱) مقالات بررسی(83) (۱) مقالات بررسی(86) (۱) مقالات بررسی(89) (۱) مقالات بررسی(92) (۱) مقالات بررسی(95) (۱) مقالات بررسی 560 (۱) مقالات بررسی 590 (۱) مقالات بررسی 620 (۱) مقالات ترجمه پرستاری (۱) مقالات ترجمه کنفرانس پرستاری (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1393) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1395 1394) (۱) مقالات مهندسی صنایع و مدیریت شریف(1396) (۱) مقالات نرم افزار لمپس (۱) مقالات یافته های نو در روان شناسی(1392) (۱) نانو الیاف در پزشکی (۱) نرم افزار لمپس (۱) نمایه ی استنادی (citation index) چیست؟ (۱) همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (۱) همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی (۱) همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی (۱) واژگان تجارت1 (۱) واژگان تجارت10 (۱) واژگان تجارت11 (۱) واژگان تجارت12 (۱) واژگان تجارت13 (۱) واژگان تجارت14 (۱) واژگان تجارت2 (۱) واژگان تجارت3 (۱) واژگان تجارت4 (۱) واژگان تجارت5 (۱) واژگان تجارت6 (٢) واژگان تجارت7 (٢) واژگان تجارت8 (٢) واژگان تجارت9 (٢) واژگان حسابداری (۱) واژگان حقوق 1 (۱) واژگان حقوق 2 (۱) واژگان حقوق 3 (۱) واژگان حقوق 4 (۱) واژگان حقوق 5 (۱) واژگان حقوق 6 (۱) واژگان حقوق 7 (۱) واژگان حقوق6 (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش دهم / ب (۱) واژگان حقوقی - فقهی فارسی به انگلیسی (بخش سی و یکم (۱) واژگان صنعت1 (۱) واژگان صنعت2 (۱) واژگان صنعت3 (۱) واژگان صنعت4 (۱) واژگان صنعت5 (۱) واژگان صنعت6 (۱) واژگان مدیریت1 (۱) واژگان مدیریت2 (۱) واژگان مدیریت3 (۱) واژگان مدیریت4 (۱) واژگان مدیریت5 (۱) واژگان مدیریت6 (۱) واژگان مدیریت7 (۱) واژگان مدیریت8 (۱) واژگان منابع طبیعی1 (۱) واژگان منابع طبیعی2 (۱) واژگان منابع طبیعی3 (۱) واژگان منابع طبیعی4 (۱) واژگان منابع طبیعی5 (۱) واژه نامه الف(2) (۱) واژه نامه الف (1) (۱) واژه نامه انگلیسی – فارسی مهندسی پلیمر و رنگ (۱) واژه نامه تخصصی حسابداری (۱) واژه نامه تخصصی دام و طیور (۱) واژه نامه تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی (۱) واژه نامه تونل باد (۱) واژه نامه حقوق(الف-ب) (۱) واژه نامه حقوق(پ-خ) (۱) واژه نامه حقوق(د-ف) (۱) واژه نامه حقوق(ق-ی) (۱) واژه نامه گمرک(a) (۱) واژه نامه کامپیوتر (۱) کامپوزیت پلیمرهای مسلح شده با الیاف (frp) چیست؟ (۱) کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (۱) کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (۱)
My Friends